Kodėl bankai klausia?

Kodėl klausiame?

Kiekvieno kliento pažinimas – esminė ilgalaikių santykių su klientais palaikymo strategijos dalis. Kadangi esame didžiausias Šiaurės šalių bankas ir vienas didžiausių bankų Europoje, mūsų vaidmuo itin svarbus užtikrinant reikšmingus teigiamus pokyčius, pavyzdžiui, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityse.

Prieš patardami privalome pažinti savo klientus. Kuo geriau Jus pažinsime, tuo tikslesnių ir labiau Jūsų individualius poreikius atitinkančių rekomendacijų pateiksime. Norime sukurti ir išlaikyti pasitikėjimu ir bendradarbiavimu pagrįstus ilgalaikius santykius, todėl visiems klientams užduodame atitinkamų klausimų. Kita vertus, klausdami taip pat siekiame apsaugoti klientus, savo įstaigą ir visuomenę nuo neteisėtos veiklos, užtikrinti, kad būtų užkirstas kelias pinigų plovimui, kontrabandai, prekybai žmonėmis, terorizmui, prekybai narkotinėmis medžiagomis, ginklais ar mokesčių vengimui.

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas nustato, kokių priemonių ir kada privalo imtis bankas ir kiti subjektai, kad užkirstų kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.

Kokios klientų pažinimo informacijos klausiame?

Kai atidaroma banko sąskaita ir atliekamos bet kokios piniginės operacijos, bankas prašo Jūsų pateikti asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka. Asmeniui identifikuoti tinkami dokumentai yra pasas arba asmens tapatybės kortelė. Aptarnaudami verslo klientus taip pat privalome patikrinti asmens teisę atstovauti juridiniams asmeniui.

Privačių klientų informaciją renkame Fizinio asmens anketoje.

Verslo klientų informaciją renkame Juridinio asmens anketoje.

Bankas privalo nustatyti tikrąjį naudos gavėją, t.y. fizinį asmenį, kurio interesais ar naudai vykdomi sandoriai ar veikla. Juridinio asmens tikrasis naudos gavėjas nustatomas iki fizinio (-ių) asmens (-ų), nepriklausomai nuo kontroliuojančių juridinių asmenų skaičiaus.

Bankas taip pat privalo nustatyti, ar klientas yra fizinis asmuo, kuriam yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos (parlamento narys, ambasadorius, aukšto rango karininkas ir kt.), arba tokios pareigos yra ar buvo patikėtos jo artimiesiems šeimos nariams arba artimiems pagalbininkams.

Duomenų pateikimas ir atnaujinimas arba jeigu pateikiama neteisinga informacija

Įgyvendindami teisės aktų reikalavimus, teikdami paslaugas, privalome nuolatos peržiūrėti ir atnaujinti būtiną informaciją apie klientus. Tais atvejais, kai klientų pateiktos informacijos nepakanka ir (arba) ją būtina atnaujinti, galime pakartotinai prašyti patikslinti ir (arba) atnaujinti pateiktą informaciją. Privačių klientų patogumui įdiegėme galimybę savarankiškai atnaujinti būtiną informaciją naudojantis internetine bankininkyste.

Jeigu klientas atsisako pateikti banko prašomą informaciją, bankui draudžiama atlikti piniginę operaciją ir jis gali nutraukti sandorius ar dalykinius santykius su klientu.

Mokesčių mokėjimo atsakomybė

JAV mokesčių prievolės

Lietuvos Respublikos vyriausybė su JAV mokesčių surinkimą kontroliuojančia institucija yra pasirašiusi susitarimą,  vadinamąjį Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo aktą (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA). FATCA tikslas – užtikrinti, kad JAV mokesčių mokėtojai laikytųsi atitinkamų JAV mokesčių įstatymų reikalavimų ir nepiktnaudžiautų užsienio bankų paslaugomis siekdami išvengti mokestinių prievolių. Pagal šį susitarimą Lietuvoje veikiančios finansų įstaigos privalo nustatyti sąskaitas, kurių turėtojai (įmonių atveju – ir įmonės naudos gavėjai) yra JAV mokesčių mokėtojai bei pateikti duomenis apie šias sąskaitas bei jų turėtojus Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kuri gautus duomenis perduoda JAV mokesčių administratoriui.

Papildomos informacijos galite rasti JAV mokesčių surinkimo agentūros (Internal Revenue Service, IRS) interneto puslapyje.

Bendrasis duomenų teikimo standartas

Bendrasis duomenų teikimo standartas (Common Reporting Standard, CRS) – pasaulinis duomenų teikimo standartas, kurio tikslas – spręsti mokesčių vengimo klausimus, nustatant valstybių piliečiams priklausančias sąskaitas užsienio valstybėse, ir įdiegiant automatinį keitimąsi tokia informacija tarp jurisdikcijų. Pagal bendrąjį duomenų teikimo standartą valstybinės mokesčių administravimo įstaigos gauna informaciją iš savo finansų įstaigų ir kasmet keičiasi ja su atitinkamomis mokesčių administravimo įstaigomis užsienio valstybėse.

Dažniausiai užduodamus klausimus apie bendrąjį duomenų teikimo standartą rasite čia.

Kaip ir kitos finansų įstaigos, nuo 2016 m. sausio 1 d. esame įsipareigoję rinkti duomenis apie klientų mokesčių mokėjimo valstybes, todėl naujų klientų prašome nurodyti valstybes, kuriose moka mokesčius, ir savo mokesčių mokėtojo kodą. Esamų klientų, kurių interesams bendrojo duomenų standarto reikalavimai gali turėti įtakos, palaipsniui prašysime pateikti papildomą susijusią informaciją.

Primename, kad LR piliečių mokesčių mokėtojo kodas privatiems klientams yra asmens kodas, o LR registruotiems verslo klientams – įmonės registracijos numeris.

FATCA / CRS patvirtinimo formos:
FATCA ir CRS Subjekto patvirtinimo forma
FATCA ir CRS Fizinio asmens patvirtinimo forma

Jeigu Jums reikalinga kita forma, ją galite rasti JAV mokesčių surinkimo agentūros (Internal Revenue Service, IRS) interneto puslapyje.

Vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais, negalime teikti su bendruoju duomenų teikimo standartu susijusių konsultacijų mokesčių klausimais. Iškilus klausimų apsilankykite Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) puslapyje arba kreipkitės į mokesčių specialistus.

Būkite atsargūs

Kai kurie asmenys gali siekti pasinaudoti Jumis, kad įgyventų neteisėtus ketinimus. Jūs galite užkirsti tam kelią keliais būdais:

  • Niekam neatskleiskite prisijungimo duomenų, neleiskite jungtis prie Jūsų internetinės bankininkystės. Atminkite, kad internetinės bankininkystės identifikavimo priemonių (slaptažodžių, generatoriaus, kt.) perdavimas ar sutikimas savo sąskaitą panaudoti svetimų pinigų išgryninimui gali būti laikoma bendrininkavimui darant nusikaltimą, o tai užtraukia atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
  • Įsitikinkite, kad Jūsų naudojama techninė įranga tinkamai apsaugota.
  • Būkite budrūs gavę įtartinų laiškų arba interneto nuorodų.

BANKO POŽIŪRIS Į ATITIKTĮ

Laikydamiesi atitikties reikalavimų mes galime tinkamai vykdyti veiklą. Kartu tai reiškia:

  • Pagalbą kuriant geresnę visuomenę.
  • Tvirtų ir saugių santykių su klientais užtikrinimą.
  • Iniciatyvą ir pavyzdį užkertant kelią neteisėtai veiklai.
  • Mūsų veiklos vykdymo kultūrą ir požiūrį.
  • Ilgalaikį įsipareigojimą.