Vartotojų ginčai su finansų rinkos dalyviu

Bankui „Nordea“ klientų pasiūlymai ir nusiskundimai yra svarbūs, nes leidžia geriau suprasti klientų lūkesčius ir pagerinti banko teikiamas paslaugas bei ateityje išvengti galimų nesusipratimų.

Klientas, norintis pateikti pasiūlymą ar skundą bankui,  tai gali atlikti keliais būdais:

1. Atsiųsti elektroninį laišką prisijungus prie internetinės bankininkystės.

Norint tai padaryti, reikėtų prisijungti prie „Nordea“ internetinės bankininkystės sistemos. El. laiškų siuntimo galimybė yra skiltyje „Paštas“.

2. Atsiųsti elektroninį laišką iš bet kurios kitos el. pašto sistemos.

Adresas, kuriuo reikėtų išsiųsti laišką yra info@nordea.lt.

3. Atsiųsti laišką paštu ar faksu.

Laiškus reikia siųsti adresu: Didžioji g. 18/2, Vilnius, LT-01128, Lietuva.
Fakso numeris: (8 5) 236 27 86

4. Pateikti užpildytą pastabų ir pasiūlymų formą bet kuriame klientų aptarnavimo poskyryje.

Banko poskyrių adresus galite rasti čia.

Skundų nagrinėjimo seka banke „Nordea“


Kaip nagrinėjamas skundas banke „Nordea“?

Pirmiausiai klientas turėtų kreiptis į jį aptarnaujantį banko darbuotoją. Jei darbuotojo atsakymas kliento netenkina, klientas turi teisę pateikti bankui skundą. Raštu pateikti klientų skundai yra perduodami banke veikiančiai skundų nagrinėjimo komisijai, kuri išnagrinėja skundą pagal nustatytą ir aprašytą proceso tvarką. Komisija įvertina kliento pateiktą skunde informaciją ir argumentus bei išnagrinėjusi susijusias aplinkybes priima sprendimą. Klientui į raštu pateiktą skundą atsakymas taip pat pateikiamas raštu. Atsakymas siunčiamas paskutiniu kliento nurodytu adresu komunikacijai.

Keletas patarimų rašant skundą

Siekiant, kad jūsų skundas būtų išnagrinėtas kaip galima greičiau ir objektyviau itin svarbu, kad savo skunde kuo tiksliau nurodytumėte:

  • Kas atsitiko, kodėl manote, kad bankas netinkamai suteikė paslaugą;
  • Jei galite, nurodykite savo reikalavimo pagrindą (sutarties ar įstatymo nuostatą, kuria remiatės);
  • Pridėkite, jei turite dokumentų kopijas, kuriais remiatės;
  • Tiksliai įvardinkite ko reikalaujate iš banko;
  • Nurodykite savo adresą, kuriuo bankas turėtų Jums pateikti atsakymą.

Rekomenduojame rašant skundą naudoti banko sukurtą formą .pdf , .xls .


Atsakymo į skundą terminas

Pagal Lietuvos Respublikos Bankų įstatymą bankas privalo išnagrinėti rašytinius kliento skundus ir raštu jam atsakyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos. Jei atvejis sudėtingas, šis terminas gali būti pratęsiamas ne ilgiau kaip iki 45 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus.

Ką daryti jei nesate patenkintas gautu atsakymu?

Jei Klientas nėra patenkintas banko jam pateiktu atsakymu jis gali savo teises ginti pateikdamas ieškinį teismui arba kreipiantis į Lietuvos banką, kuris neteismine tvarka nagrinėja finansų institucijų ir vartotojų ginčus.

Svarbu žinoti, kad kreiptis į Lietuvos banką galima tik tuo atveju, jei bankui prieš tai raštu pateikėte skundą ir banko atsakymas Jūsų netenkino ar jis nebuvo pateiktas per įstatymuose nustatytą terminą.

Daugiau informacijos apie skundo pateikimo ir nagrinėjimo tvarką Lietuvos bankui galite rasti Lietuvos banko internetinėje svetainėje.