Svarbi informacija JAV klientams

Daugumos šioje interneto svetainėje aprašomų produktų ar paslaugų pasiūlymai, pardavimas ir (arba) tiekimas nėra skirti JAV klientams. Jei esate JAV ir ketinate įsigyti kokį nors banko „Nordea“ siūlomą ir šioje interneto svetainėje pateiktą produktą ar paslaugą, pirmiausia turite apie tai informuoti banką.

Šioje interneto svetainėje pateiktu turiniu JAV klientams nėra siūloma pirkti ar pasirašyti vertybinių popierių, taip pat jie nėra raginami teikti siūlymus parduoti vertybinius popierius. Čia aprašomos tarpininkavimo ir konsultavimo investicijų klausimais paslaugos nėra skirtos JAV klientams. Be to, visos šioje interneto svetainėje siūlomos banko paslaugos, įskaitant indėlių priėmimą ir (arba) siūlymus padėti indėlį, taip pat draudimo, nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos paskolos ir (arba) vartojimo paskolos bei kreditinių kortelių paslaugos nėra skirtos JAV klientams gyvenantiems JAV. „JAV klientas“ yra fizinis asmuo, kurio gyvenamoji vieta yra JAV, arba pagal JAV įstatymus sukurtas ar įsteigtas  subjektas. Pagal tam tikras nuostatas JAV piliečiai, gyvenantys užsienio valstybėse, taip pat gali būti laikomi JAV klientais pagal tam tikras taisykles.

Bankas „Nordea“ neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus naudojantis šia svetaine ar jos turiniu, arba dėl kaip nors kitaip su tuo susijusių priežasčių. Bankas „Nordea“ neatsako už žalą ar nuostolius, patirtus dėl operacijų ir (arba) paslaugų, neatitinkančių tam tikrų pirkėjo gyvenamosios vietos jurisdikcijoje galiojančių normų.

Kodėl užduodame klausimų?

Esame vienas iš didžiausių bankų Europoje, todėl savo vaidmenį visuomenėje vertiname itin atsakingai. Visuomet stengėmės savo klientus bei visuomenę apsaugoti nuo su nusikaltimais susijusių veiklų, su kuriomis kovojame, tokių kaip pinigų plovimas, prekyba žmonėmis, narkotikų prekyba, terorizmo finansavimas, prekyba nelegalia ginkluote, mokesčių vengimas ir kt. Pasitikime savo klientais ir suprantame, kad jie sąžiningi, bet jei tarp jų atsirastų kitokių, turime apklausti visus be išimties, kad išsiaiškintume nesąžininguosius. Atsakydami į mūsų klausimus, jūs tiesiogiai prisidedate prie kovos su nelegaliomis veiklomis.

Daugelis šalių taiko panašų teisinį reguliavimą, privalomą bankams, taip užkirsdamos kelią finansiniams nusikaltimams. Dėl to užduodame klausimų tiek naujiems „Nordea“ klientams, tiek esamiems. Kokie tie klausimai? Galime paprašyti lėšų kilmės paaiškinimo ar detalizuoti poreikį naudotis konkrečia „Nordea“ paslauga. Bankas užtikrina jūsų atsakymų konfidencialumą bei informacijos saugumą. Tikimės jūsų supratimo ir bendradarbiavimo.

Kokios informacijos bankas gali paprašyti? Galime paprašyti tapatybę patvirtinti dokumentu – pasu, vairuotojo pažymėjimu ar asmens tapatybės kortele su nuotrauka. Jei prireiks, paprašysime įmonės registracijos dokumentų bei įrodymų, patvirtinančių Jūsų teisę atstovauti įmonei. Galime paprašyti ir su konkrečios valstybės teisiniu reglamentavimu susijusių dokumentų, taip pat, pavyzdžiui, atsakyti į klausimą apie Jūsų užimamas svarbias pareigas viešajame sektoriuje ar pan.

Lietuva ir FATCA

2010 m. kovo 18 d. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) priėmė Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo aktą (angl. Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), kuriuo siekiama, kad JAV mokesčių administravimo institucija (angl. Internal Revenue Service, IRS) gautų visą informaciją apie JAV asmenų (tiek fizinių, tiek juridinių) užsienyje atidarytas sąskaitas ir taip užkirstų kelią mokesčių vengimui. Remiantis FATCA teisės aktu visos finansinės institucijos, kurios bendradarbiauja su JAV, privalo identifikuoti JAV asmenis (tiek fizinius, tiek juridinius) bei perduoti jų sąskaitų lėšų informaciją JAV mokesčių administravimo institucijai. Visos su JAV bendradarbiaujančios valstybės sudaro tarpvyriausybinį susitarimą (angl. Intergovernmental Agreement, IGA) dėl tokios informacijos teikimo JAV mokesčių administravimo institucijai.

Lietuva, kaip ir daugelis kitų valstybių, iki 2014 m. gruodžio 31 d. yra įsipareigojusi pasirašyti tarpvyriausybinį susitarimą su JAV. Tarpvyriausybiniame susitarime numatyti įsipareigojimai Lietuvai yra privalomi jau nuo 2014 m. liepos 1 d.

Dažniausiai naudojamos formos:
Fiziniai asmenys, kurie nėra JAV mokesčių subjektai: forma W-8BEN
W-8BEN formos pildymo instrukcijos
Ūkio subjektai, kurie nėra JAV mokesčių subjektai:  forma  W-8BEN-E
Fiziniai asmenys ir ūkio subjektai, kurie yra JAV mokesčių subjektai: forma W-9
W-9 formos pildymo instrukcijos

Daugiau informacijos apie FATCA rasite čia.

Susisiekite su mumis