Investiciniai fondai

Investiciniai fondai – viena populiariausių investavimo formų, kai daugelio investuotojų sutelktus pinigus pagal kiekvieno fondo parengtą investavimo strategiją investuoja ir valdo profesionalai.

Pradėti investuoti galite ir pasirinkę vieną iš penkių sudarytų investicinių fondų portfelių: „Konservatyvų“, „Nuosaikų“, „Subalansuotą“, „Augimo“ ar „Agresyvaus augimo“. Šie fondų portfeliai skiriasi toleruojamos rizikos lygiu. Kuo didesnę riziką prisiimate, tuo didesnės investicinės grąžos galite tikėtis, tačiau, susidarius nepalankiai situacijai rinkoje, galite patirti nuostolių.


Jeigu norite pradėti investuoti į investicinius fondus, kviečiame užsukti į nemokamą konsultaciją banke. Jos metu supažindinsime su investavimo galimybėmis ir platinamais investiciniais fondais.

 • Įsigyti investicinių fondų galite bet kuriame klientų aptarnavimo poskyryje arba naudodamiesi internetine bankininkyste.
 • Jeigu neturite vertybinių popierių sąskaitos, ją nemokamai galėsite atsidaryti bet kuriame klientų aptarnavimo poskyryje (su savimi būtinai turėkite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).
 • Prisijungę prie internetinės bankininkystės galėsite pirkti, parduoti ar keisti fondus.

Rekomenduojame investuoti ne trumpiau nei 3–5 metus.

Kaip parduoti fondus?

Prireikus investicinius fondus galima bet kada parduoti naudojantis internetine bankininkyste arba atvykus į bet kurį klientų aptarnavimo poskyrį.

Investicijų rizika ir grąža yra vienas nuo kito priklausantys veiksniai. Siekiant didesnės investicijų grąžos, reikia prisiimti didesnę riziką. Rizika yra kaina, kurią mokame už galimybę uždirbti daugiau. Investicijų vertė gali ne tik didėti, bet ir mažėti.

Kiekvienas investicinis fondas išsiskiria tam tikra rizika, apie kurią verta žinoti prieš pradedant investuoti. Už visus investavimo sprendimus atsako klientas, todėl prieš juos priimdami išsamiai susipažinkite su visais susijusiais dokumentais, prospektais ir rizikų apžvalga.

 • Akcijų fondų investicijų rizika didžiausia, nes pinigai 100 % investuojami į bendrovių akcijas.
 • Vidutine investicijų rizika išsiskiria mišrūs arba subalansuoti fondai, kurie savo turtą investuoja į akcijas ir obligacijas.
 • Maža, bet ne mažiausia, investicijų rizika tenka obligacijų fondams, kurie gautas lėšas nukreipia į skolos vertybinius popierius.
 • Mažiausia investicijų rizika išsiskiria pinigų rinkos fondai, nes gautas lėšas investuoja į pinigų rinkos priemones: trumpalaikes aukšto reitingo obligacijas, indėlius, iždo vekselius ir kt. Kartu tai yra fondai, kurie ir uždirba mažiausiai.

Kad būtų nustatytas rizikos tolerancijos lygis, kviečiame bet kuriame banko klientų aptarnavimo poskyryje arba naudojantis internetine bankininkyste užpildyti klausimyną, kuris padės sužinoti jūsų lūkesčius ir poreikius.

Periodiškai atnaujinama informacija apie parinktus fondus, kurie susiklosčius esamai finansų rinkų situacijai turėtų būti naudingi, papildant jais investicinių produktų portfelį.

 

Pelnas iš aplinkosaugos ir klimato pasikeitimų pasaulyje

Climate and Environment Equity Fund
 • Didėjantis vartotojų sąmoningumas verčia verslą spręsti klimato kaitos ir tvarumo klausimus.
 • Dėmesys sutelkiamas į verslą orientuota į alternatyvią energiją, išteklių naudojimo efektyvumo didinimą ir aplinkos apsaugą.
 • Parinktos bendrovės, tikėtina ateityje tiesiogiai ar netiesiogiai, turės naudos iš aplinkosaugos ir klimato pasikeitimų pasaulyje.
 • Fondo tikslas – ilgalaikis fondo turto vertės augimas, investuojant į diversifikuotą bendrovių akcijų portfelį.
 • Patyrusių valdytojų komanda siekia įsigyti nuvertintas akcijas naudojant fundamentaliąją analizę.
 • 4 žvaigždžių „Morningstar“ reitingas.

Didesnė potenciali grąža su pasverta rizika

European Cross Credit Fund
 • Atrenkamos tik įmonių su stabilia finansinė situacija obligacijos.
 • Nėra finansų sektoriaus atstovų, banko ar draudimo įmonių.
 • Siekiama patenkinti investuotojų paklausą aukštos kokybės investicinio reitingo obligacijoms.
 • 4 žvaigždžių „Morningstar“ reitingas.


 

Atraskite įdomių galimybių nepakankamai ištirtame rinkos segmente

European Small and Mid Cap Equity Fund
 • Mažos įmonės yra nepakankamai įvertintos, palyginti su didelėmis įmonėmis, ir turėtų jas pasivyti pagal augimą.
 • Europos centrinio banko vykdoma skatinamoji monetarinė politika ypač palanki mažoms ir vidutinėms įmonėms.
 • Įrodytas fondo gebėjimas rezultatais nuolat lenkti savo lyginamąjį indeksą.
 • 4 žvaigždžių „Morningstar“ reitingas.

 

Grąža su kontroliuojama rizika

US Total Return Bond Fund
 • Fondo subvaldytoja, Los Andžele įsikūrusi įmonė „DoubleLine Capital LP“ – viena didžiausių ir labiausiai patyrusių komandų pasaulyje, užtikrinanti gyvybingą bei savitą investavimo strategiją.
 • Fondo tikslas – investuoti į vertybinius popierius, kurie pelningumu lenks rinką.
 • Papildoma JAV dolerio stiprėjimo nauda investuojantiesiems eurais.
 • 4 žvaigždžių „Morningstar“ reitingas.

 

 

Šiame interneto puslapyje apie banko siūlomus fondus pateikiama bendro pobūdžio informacija. Bankas mano, kad atsižvelgdami į esamą situaciją finansų rinkose klientai gali išnagrinėti informaciją apie siūlomus fondus ir įvertinti, ar jie tinka ir atitinka jų investicinius tikslus bei finansines galimybes, taip pat ar tinka jų investiciniams portfeliams. Norime atkreipti dėmesį, kad šiame interneto puslapyje pateikiama informacija apie investicinius fondus nėra investicijų rekomendacija ir neturėtų būti naudojama kaip pagrindas priimant investicinius sprendimus. Prieš priimdamas investicinius sprendimus, klientas bet kuriuo atveju turėtų išnagrinėti atitinkamo produkto sąlygas ir įvertinti atitinkamo fondo tinkamumą savo investicijų portfeliui.

Investicinių fondų portfeliai leidžia subalansuoti riziką ir diversifikuoti investicijas tarp skirtingų turto klasių. Penki investicinių fondų portfeliai sudaromi siekiant maksimizuoti tikėtiną grąžą, prisiimant tam tikrą rizikos lygį. Rinkitės stabilesnį portfelį su mažesne tikėtina grąža arba didesnę riziką ir galimybę užsidirbti daugiau. Investavimas yra dinamiškas procesas – investicijų parinkimas ir peržiūrėjimas daromas ne vieną kartą, bet periodiškai ar nuolatos, todėl rekomenduojame kartą per metus peržiūrėti turimo portfelio rezultatus ir atlikti perbalansavimą pagal naujausias rekomendacijas.

 

 

 

Konservatyvus portfelis
 • Konservatyvus investicinių fondų portfelis tinkamas toleruojantiems žemą riziką investuotojams. Pagrindinis tikslas yra minimizuoti galimus investicijų vertės svyravimus, todėl siekiama gauti nedidelę grąžą. Nors vertės svyravimai maži, galimybė, kad per trumpą laikotarpį investicijų vertė sumažės, išlieka. 

 

Nuosaikus portfelis
 • Nuosaikus investicinių fondų portfelis tinkamas toleruojantiems žemą riziką investuotojams, bet taip pat ieškantiems nuosaikios investicijų grąžos. Todėl turėtu būti priimtinas investicijų vertės sumažėjimas trumpuoju laikotarpiu, siekiant didesnės tikėtinos grąžos per visą investavimo periodą. 

 

Subalansuotas portfelis
 • Subalansuotas investicinių fondų portfelis tinkamas toleruojantiems vidutinė riziką investuotojams, kai siekiama sąlyginai stabilių investicijų su vidutinio dydžio tikėtina grąža. Didesni vertės kritimai yra priimtini trumpuoju laikotarpiu, siekiant didesnės grąžos ilguoju laikotarpiu. 

 

Augimo portfelis
 • Augimo investicinių fondų portfelis tinkamas toleruojantiems aukšta rizika investuotojams. Siekiant gauti aukštesnę tikėtiną grąžą, yra priimtini dideli vertės svyravimai ne tik trumpuoju, bet taip pat ir ilguoju laikotarpiu. Pagrindinis tikslas padidinti turimo turto vertę. 

 

Agrasyvaus augimo portfelis
 • Agresyvaus augimo investicinių fondų portfelis tinkamas toleruojantiems labai aukšta rizika investuotojams. Pagrindinis tikslas - aukšta grąža iš investicijų. Paprastai investavimo laikotarpis yra ilgas bei labai dideli vertės svyravimai yra priimtini. Be to, yra priimtina, kad grąža gali būti neigiama ir ilguoju laikotarpiu.


 

Šiame interneto puslapyje pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie banko teikiamas investicines paslaugas. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors ši informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, bankas neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali patirti ja besivadovaujantys investuotojai. Informacija, susijusi su apmokestinimu, ateityje gali būti keičiama ir Jums netikti. Investicijų grąža yra susijusi su rizika: investicijų vertė investavimo laikotarpiu gali ir mažėti, ir didėti. Jei anksčiau grąža buvo teigiama, nebūtinai tokia ji bus ateityje. Kai kuriais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos vertę. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte išsamiai susipažinti su visais susijusiais dokumentais, fondų, susijusių ir kitų finansinių priemonių prospektais, Investavimo į finansines priemones rizikų apžvalga, bei informacija, kuri skelbiama banko interneto svetainėje www.nordea.lt.

Naudinga informacija

Investavimas į fondus

Rizikingesnė taupymo priemonė, siekiantiems maksimalaus pelno.

Indėlių draudimas

Jūsų piniginiai indėliai yra draudžiami Švedijos nacionalinio skolų biuro.