Būsto kreditai

Kiekvienas klientas, imantis būsto kreditą, turėtų atsižvelgti į kredito pabrangimą dėl bazinės palūkanų normos pokyčių, pokyčius nekilnojamojo turto rinkoje, taip pat į prisiimtus finansinius įsipareigojimus, kurių nesilaikymas gali neigiamai paveikti Jūsų kredito istoriją, didinti skolinimosi sąnaudas, riziką netekti nuosavybės teisių į įkeistą nekilnojamąjį turtą. Imamas būsto kreditas turi būti užtikrintas bankui priimtino nekilnojamojo turto įkeitimu (hipoteka).

 

Kredito gavėjai: asmenys, sulaukę ne mažiau kaip 18 metų.

Kredito terminas: maksimalus kredito terminas – 30 metų.

Kredito valiuta: kreditas gali būti suteiktas eurais.

Kredito suma: kreditas būstui gali būti suteikiamas iki 85 proc. įkeičiamo turto vertės (kainos).

Kredito palūkanos: kredito palūkanas sudaro bazinė palūkanų norma (EURIBOR) ir maržos procentas, kurį kiekvienam klientui individualiai nustato bankas.

Kintamos palūkanos pirmą kartą nustatomos išmokant kredito sutartį, o vėliau keičiamos kas 6 arba 12 mėnesių, atsižvelgiant į Jūsų pasirinkto laikotarpio EURIBOR.

Fiksuotos palūkanos naujai pasirašomoms kredito sutartims nustatomos pasirinktinai - sutarties pasirašymo arba kredito išmokėjimo dieną ir gali būti fiksuojamos eurais – nuo 3 iki 15 m. laikotarpiui. Palūkanos nekinta iki sutarto laikotarpio pabaigos, o jam pasibaigus palūkanas vėl galima fiksuoti naujam laikotarpiui arba keisti į kintamas bazines palūkanas.

Pasirinkę fiksuotas palūkanas banke „Nordea“:

 • Jausitės užtikrintai, nes apsauga - tai pagrindinis kredito su fiksuota palūkanų norma privalumas. Apsidraudę nuo galimo palūkanų didėjimo ateityje būsite tikri dėl kas mėnesį mokamų įmokų dydžio - mėnesinė kredito įmoka nekis visą pasirinktą fiksavimo laikotarpį, o garantuotos stabilios įmokos leis jaustis saugiai ir užtikrintai.
 • Galėsite lengviau planuoti savo (šeimos) finansus - būsimų įmokų žinojimas ilgesnį laikotarpį į priekį leis lengviau kurti ateities planus, prisitaikyti atsitikus nenumatytiems atvejams (atsiradus papildomam lėšų poreikiui). Nėra sudėtinga prognozuoti savo finansus 1 metus į priekį, tačiau kur kas sunkiau, kai kalbame apie ilgesnį laikotarpį, kuriam paprastai nustatoma fiksuotų palūkanų norma – t.y. 3-15 metų.

Esant poreikiui, galima pasirinkti fiksuotų palūkanų taikymą daliai kredito: kai vienai kredito daliai būtų taikomos fiksuotos palūkanos, o kitai – kintamos.

Apribotos palūkanos – 5 metams nustatomas maksimalus ir minimalus 6 mėn. EURIBOR bazinės palūkanų normos dydis. Jums taikoma kredito bazinė palūkanų norma per 5 metus nepakils aukščiau ir nenukris žemiau sutarto intervalo.

Pasirinkę apribotas palūkanas banke „Nordea“:

 • Būsite tikri, kad, didėjant 6 mėn. EURIBOR bazinei palūkanų normai, ji kils tik iki nustatytos ribos.
 • Jausitės saugūs žinodami, kad artimiausius 5 metus, kai negrąžinta kredito dalis yra pati didžiausia, palūkanoms neteks išleisti daugiau, nei nustatyta maksimali riba.
 • Turėsite galimybę mažiausiai 2 kartus per metus grąžinti kreditą ar jo dalį pirma laiko be papildomų išlaidų.

Pasirinkus apribotas palūkanas jos bus taikomos 5 metus nuo apsaugos įsigaliojimo dienos.

 

Kredito grąžinimas

Galite pasirinkti priimtiną kredito grąžinimo metodą:

 • Linijinis
  Kreditas yra grąžinamas vienodomis įmokomis, o palūkanos yra mokamos už negrąžintą kredito sumą.
 • Anuiteto
  Kreditas ir palūkanos mokamos lygiomis įmokomis kiekvieną mėnesį.

Kredito grąžinimo atidėjimas

Kreditas ir palūkanos mokamos lygiomis įmokomis kiekvieną mėnesį. Kredito grąžinimas gali būti atidėtas laikotarpiui iki 12 mėnesių. Atidėjimo periodas skaičiuojamas nuo pirmos mokėjimo dienos. Kredito grąžinimo atidėjimas gali būti taikomas tiek kredito grąžinimo pradžioje, tiek vėliau (pvz. praėjus keliems metams nuo kredito išdavimo). Bankui turi būti pateiktas motyvuotas prašymas atidėti kredito grąžinimo terminą. Kreditas grąžinamas ir palūkanos mokamos kiekvieną mėnesį (banko nustatytą dieną), remiantis kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiku.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Paraiškos kreditui gauti ir kitų reikalingų dokumentų pateikimas Bankui

Paraišką kreditui gauti galite užpildyti Jums artimiausiame Banko padalinyje. Užpildžius paraišką, Bankui turi būti pateikiami šie Jūsų ir bendrapareiškėjo (jeigu kreipiatės kartu su kitu asmeniu – sutuoktiniu ir pan.) dokumentai:

 • Pasas arba asmens tapatybės kortelė.
 • Darbo sutartis ir Banko sąskaitos išrašas (nereikalaujamas, jei pajamas gaunate į banke „Nordea“ esančią asmeninę sąskaitą), patvirtinantis paskutinių 6 mėnesių gautas pajamas.
 • Turimų finansinių įsipareigojimų sutartys (pvz., kreditavimo, lizingo, laidavimo ir pan. sutartys).
 • Kiti, gaunamas pajamas patvirtinantys, dokumentai »
  • jeigu esate individualios įmonės savininkas – individualios įmonės registracijos pažymėjimas, individualios įmonės paskutinių dvejų metų finansinės ataskaitos, individualios įmonės veiklos aprašymas;
  • jeigu dirbate pagal verslo liudijimą – verslo liudijimas, verslo pajamų ir išlaidų žurnalas ne trumpiau nei už 12 mėnesių, VMI patvirtintos pajamų deklaracijos už visą laikotarpį, kurio metu gaunamos pajamos pagal verslo liudijimą;
  • jeigu pajamas gaunate pagal autorines sutartis – autorinės sutartys ir sąskaitos išrašai, patvirtinantys šias pajamas, už ne trumpesnį kaip vienerių metų laikotarpį;
  • jei pajamas gaunate iš nekilnojamo turto nuomos – nuomos sutartys, registruotos VĮ Registrų centre;
  • kiti dokumentai ir pažymos, patvirtinantys Jūsų ir bendrapareiškėjo gautas oficialias pajamas.

 

Paslaugos pavadinimas Bronziniai klientams, € Sidabriniai ir jaunimo programos klientai, € Auksiniai klientai, €
Įsipareigojimo mokestis (taikomas sutartims ir pakeitimams, sudarytoms (-iems) nuo 2015-11-01) 0,40 proc. metinė norma, skaičiuojama nuo nepanaudotos kredito sumos, ir mokama kartą per mėnesį
Sutarties parengimo mokestis 0 ,30 proc. nuo sumos, ne mažiau 140,00 €
Sutarties parengimo mokestis didinant kredito sumą, keičiant kredito valiutą 0,40 proc. nuo sumos, ne mažiau 140,00 €
Sutarties sąlygų (kredito ir palūkanų mokėjimo metodas, mokėjimo diena, kredito lėšų išėmimo terminas, sutarties nutraukimas kai kreditas nebuvo suteiktas, kredito grąžinimo atidėjimas mirus sutuoktiniui / praradus darbą) keitimo mokestis 50,00 €
Sutarties sąlygų, susijusių su sutartyje numatytų dokumentų pateikimu per nustatytą terminą, keitimo mokestis Pirmas pakeitimas 50,00 €
Visi paskesni pakeitimai 145,00 €
Sutartyje numatytos kredito mokėjimo sąskaitos keitimas;
Palūkanų normos keitimas iš kintamų į fiksuotas;
Apribotų palūkanų susitarimo sudarymas, bei sutarties sąlygų, būtinų susitarimui sudaryti, keitimas;
Palūkanų normos fiksavimas naujam laikotarpiui, pasibaigus senajam
Nemokamai
Visais kitais atvejais sutarties sąlygų keitimo mokestis 145,00 €
Išankstinis kredito grąžinimas (mažiausia suma 300,00 €):
Palūkanų nustatymo (keitimo) dieną Nemokamai
Kitą dieną Banko reinvestavimo kaštai
Mokestis už leidimo (pažymos) paskesniam įkeitimui kito kreditoriaus naudai išdavimą 120,00 €
Kredito dokumentų (pažymų, sutikimų, leidimų, patvirtinimų) parengimas 30,00 €
Duomenų tikrinimas Hipotekos registre 15,00 €