Reikalingi dokumentai

Kreipiantis dėl būsto kredito reikia pristatyti šiuos savo bei sutuoktinio ar bendra-pareiškėjo dokumentus (dokumentų kopijas ir originalus / nuorašus):

  • Užpildytą paraišką kreditui gauti.
  • Sutikimą dėl duomenų apie Jūsų pajamas gavimo iš SODROS duomenų bazės.
  • Asmens pasą arba tapatybės nustatymo kortelę.
  • Darbo užmokestį arba kitas pajamas patvirtinančius dokumentus (bankui atskirai paprašius).
  • Praėjusių metų pajamų ir turto deklaraciją, jei įstatymų nustatytais atvejais priklauso deklaruoti pajamas.
  • Turimų finansinių įsipareigojimų sutartis ir mokėjimo grafikus.

Bankas gali prašyti papildomų dokumentų.

Pildykite paraiškąRegistruokitės į konsultaciją