Apsidraudusiems

Įvykus draudiminiam įvykiui
Atsitikus draudiminiam įvykiui, reikėtų per 30 dienų informuoti banko filialą, nurodant draudėjo ir apdraustojo vardą, pavardę, asmens kodą, įvykio datą ir aplinkybes. Informaciją apie draudiminį įvykį galite pateikti: artimiausiame banko klientų aptarnavimo poskyryje, telefonu 1554, faksu 8 5 236 27 86.

Artimiausiame banko klientų aptarnavimo poskyryje reikėtų pateikti:

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  • Užpildyti prašymą išmokėti draudimo išmoką.
  • Išrašą iš medicininių dokumentų apie patirtą traumą, atliktus tyrimus, taikytą gydymą bei invalidumą įrodantį dokumentą (invalidumo ar darbingumo praradimo dėl nelaimingo atsitikimo draudimo atveju).
  • Mirties liudijimą ar jo patvirtintą nuorašą (mirties atveju).
  • Informaciją apie pasinaudojimą (nesinaudojimą) gyventojų pajamų mokesčio lengvata (draudimo sutarties pasibaigimo atveju).
  • Draudimo liudijimą (polisą).
  • Kitus su įvykiu susijusius dokumentus.
Įmokų mokėjimo būdai

Nuolatiniai mokėjimo pavedimai – patogus būdas mokėti periodines draudimo įmokas. Užsisakius šią paslaugą artimiausiame banko klientų aptarnavimo poskyryje ir nurodžius pervedamą pinigų sumą, pavedimų dažnį ir pinigų gavėją, šie pavedimai bus atliekami Jūsų nurodytu laiku.

Internetu, naudojantis bankų internetinės bankininkystės paslaugomis.

Grynaisiais pinigais banko klientų aptarnavimo padaliniuose.

Mokesčių lengvata

Maksimaliai pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata galima, sudarius ne trumpesnę nei 10 metų laikotarpio gyvybės draudimo sutartį ir (arba) mokant įmokas savo, sutuoktinio arba savo nepilnamečių vaikų naudai, kai sutartyje naudos gavėju sutarties laikotarpio pabaigoje nurodytas pats gyventojas, jo sutuoktinis ar nepilnametis vaikas.

Gyventojų pajamų mokesčio lengvata suteikia teisę susigrąžinti gyventojų pajamų mokestį (15 %) nuo per praėjusius kalendorinius metus sumokėtų gyvybės draudimo įmokų.

Gyventojų pajamų mokesčio lengvata taikoma gyvybės draudimo įmokų sumai, neviršijančiai 25% asmens apmokestinamųjų pajamų gautų kalendoriniais metais.

Susigrąžinti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą galima užpildant gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją ir ją pateikiant Valstybinei mokesčių inspekcijai iki kiekvienų metų gegužės 1 d. Grąžinama lengvata pervedama į deklaraciją pateikusios asmens banko sąskaitą.

*Neįgalus - asmuo kuriam nustatytas 0-25% ar 30-40% darbingumo lygis, arba neįgalus vaikas, kuriam nustatytas specialus nuolatinės slaugos poreikis.

Daugiau informacijos apie gyventojų pajamų mokestį galite rasti: Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (įsigaliojo 2003 m. sausio 1 d.) arba www.vmi.lt.

Vartotojo ginčai su draudiku

Iškilus ginčui, susijusiam su Investicinio gyvybės draudimo sutartimi, prašome raštu kreiptis į ERGO Life Insurance SE, Geležinio Vilko g. 6A, Vilnius .

Dėl kilusių ginčų su draudiku, vartotojai turi teisę kreiptis į Lietuvos Banką, Žirmūnų g. 151, Vilnius, tel. (8~5) 268 05 01, faksas (8~5) 261 56 65, el.paštas pt@lb.lt.

Daugiau informacijos: www.lb.lt.

Paklauskite internetu  Susisiekite 1554