Kaip apsidrausti?

Kreipkitės į artimiausią banko klientų aptarnavimo poskyrį ir pateikite prašymą sudaryti investicinio gyvybės draudimo sutartį (su savimi turėkite asmens dokumentą).