Investicinis gyvybės draudimas

Investicinis gyvybės draudimas

Pradėk ateitimi rūpintis dabar

Reikia tiek nedaug pastangų, kad pasirūpintum savo ir šeimos ateitimi. Pasirinkę investicinį gyvybės draudimą Jūs užsitikrinsite, kad ištikus nelaimei, Jūs ir Jūsų artimieji būsite finansiškai aprūpinti. Taip pat galėsite kaupti lėšas savo ir savo šeimos ateičiai, investuoti laisvas lėšas pagal pasirinktas investavimo kryptis, pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio teikiama lengvata, apsidrausti papildomu draudimu.

 

Maestro

Draudimo suma ir jos išmokos variantas

Įvertindami savo poreikius ir lūkesčius, galite pasirinkti gyvybės draudimo sumą bei jos išmokos variantą. Siūlome du patogius draudimo išmokos variantus nelaimės atveju:

 • Išmokama gyvybės draudimo suma ir sukaupto kapitalo vertė.
 • Išmokama gyvybės draudimo suma arba sukaupto kapitalo vertė, jei ji viršija Draudimo sumą.

Draudimo įmoka

Sudarydami investicinio gyvybės draudimo sutartį galėsite pasirinkti draudimo įmokos dydį bei jos mokėjimo periodiškumą: kas mėnesį, kas ketvirtį, kas pusmetį, kartą metuose ar vienkartinę įmoką. Savo klientams siūlome lanksčią įmokų mokėjimo sistemą. Sumokėjus mažesnę draudimo įmoką ar dėl svarbių priežasčių ją praleidus, draudimo sutartis nenutraukiama, o sumokėjus didesnę draudimo įmoką – didėja sukaupta suma. Norint sumokėti papildomą ar didesnę draudimo įmoką, draudimo bendrovei apie tai pranešti specialiai nereikia. Tiesiog užtenka atlikti pavedimą.

Investicinis gyvybės draudimas – tai ne tik būdas apsaugoti artimuosius nelaimės atveju, bet ir kaupti lėšas ateities poreikiams. Šiuo metu savo klientams siūlome šias investavimo kryptis:

 • Azijos akcijų kryptis (Asian Focus Equity Fund).
 • Pasaulio besivystančių rinkų kryptis (Emerging Markets Focus Equity Fund).
 • Lotynų Amerikos akcijų kryptis (Latin American Equity Fund).
 • Šiaurės Amerikos akcijų kryptis (North American All Cap Fund).
 • Šiaurės Europos akcijų kryptis (Nordic Equity Fund).
 • Šiaurės Europos mažų įmonių akcijų kryptis (Nordic Equity Small Cap Fund).
 • Euro obligacijų kryptis (European Covered Bond Fund).
 • Pasaulio obligacijų kryptis (Global Bond Fund).
 • Pasaulio trumpo laikotarpio obligacijų kryptis (Global Short Duration Bond Fund).

Sudarant investicinio gyvybės draudimo sutartį Jūs galite pasirinkti kelias investavimo kryptis, nurodant procentinę įmokos dalį į kiekvieną kryptį atskirai.

Sutarties galiojimo laikotarpiu galima keisti tiek įmokų investavimo planą (ateities įmokas), tiek sukauptos sumos investavimo struktūrą (perskirstyti jau sukauptas lėšas).

Galiojant investicinio gyvybės draudimo sutarčiai galima keisti:

 • Gyvybės draudimo sumą.
 • Draudimo įmokos dydį bei jos mokėjimo periodiškumą.
 • Naudos gavėjus apdraustojo mirties bei išgyvenimo atvejais.
 • Prijungti ar atsisakyti draudimo apsaugą nuo visiško ir pastovaus darbingumo netekimo dėl nelaimingo atsitikimo.
 • Investavimo planą.
 • Sukaupto kapitalo investavimo struktūrą.

Maksimaliai pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata galima, sudarius ne trumpesnę nei 10 metų laikotarpio gyvybės draudimo sutartį ir (arba) mokant įmokas savo, sutuoktinio arba savo nepilnamečių vaikų naudai, kai sutartyje naudos gavėju sutarties laikotarpio pabaigoje nurodytas pats gyventojas, jo sutuoktinis ar nepilnametis vaikas arba sudarius ne trumpesnę nei 5 metų laikotarpio gyvybės draudimo sutartį ir išmokos gavimo momentu išmokos gavėjui iki senatvės pensijos amžiaus, nustatyto gyvybės draudimo sutarties sudarymo metu galiojusiame Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, yra likę ne daugiau kaip 5 metai. Gyventojų pajamų mokesčio lengvata suteikia teisę susigrąžinti gyventojų pajamų mokestį (15 %) nuo per praėjusius kalendorinius metus sumokėtų gyvybės draudimo įmokų.

Gyventojų pajamų mokesčio lengvata taikoma gyvybės draudimo įmokų sumai, neviršijančiai 2000 eurų ir 25 % asmens apmokestinamųjų pajamų gautų kalendoriniais metais.

Sudaryti investicinio gyvybės draudimo sutartį labai paprasta. Jums tereikia su asmens dokumentu ateiti į artimiausią banko klientų aptarnavimo poskyrį.

Pavadinimas: ERGO Life Insurance SE
Registracijos adresas: Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507, Vilnius
Adresas korespondencijai: Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507, Vilnius
Telefonas/faksas: (8 5) 268 3051, (8 5) 268 3055
Įmonės kodas: 110707135
PVM mokėtojo kodas: LT107071314
Atsiskaitomoji sąskaita: LT022140030002496294, Luminor Bank AB, banko kodas 21402
Elektroninis paštas: info@ergo.lt, www.ergo.lt
Registras: Registrų centras
Centrinė buveinė: Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507, Vilnius

 

ERGO investicinio draudimo taisyklės

Investicinio draudimo sutarties administravimo mokesčiai*

Atskaitymai nuo draudimo įmokos*
Sutarties sudarymo atskaitymas (atskaitomas tik nuo pirmos draudimo įmokos) 0 EUR
Atskaitymas nuo draudimo įmokos kai sumokėtų įmokų suma 2896,20 EUR ir mažiau 6 % nuo kiekvienos sumokėtos pagal draudimo sutartį draudimo įmokos.
kai sumokėtų įmokų suma daugiau kaip 2896,20 EUR 2,5 % nuo kiekvienos sumokėtos pagal draudimo sutartį draudimo įmokos.
Atskaitymai nuo sukaupto kapitalo
Turto valdymo atskaitymas – metinis atskaitymo dydis nuo Sukaupto kapitalo. kai Sukaupto kapitalo vertė iki 28 962 EUR 0,7 %
kai Sukaupto kapitalo vertė 28 962 EUR ir daugiau 0,6 %
Sutarties administravimo atskaitymas – mėnesinis dydis 1,45 EUR
Rizikos atskaitymai išskaičiuojami iš Sukaupto kapitalo vertės už draudimo liudijime nurodytą draudimo apsaugą pagal Rizikos atskaitymų tarifų lentelę.
Dalies sukaupto kapitalo atsiėmimo atskaitymas 2 % nuo atsiimamos Sukaupto kapitalo sumos, bet ne mažiau kaip 28,96 EUR. Sukaupto kapitalo suma po dalinio atsiėmimo negali būti mažesnė kaip 434,43 EUR.
Draudimo sutarties nutraukimo atskaitymas 2 % nuo atsiimamos Sukaupto kapitalo sumos, bet ne mažiau kaip 28,96 EUR.

 

Taisykles ir kainynas, galioję iki 2012 spalio 29 d.

„Nordea“ investicinio draudimo taisyklės

Investicinio draudimo sutarties administravimo mokesčiai*

  Auksiniai klientai Sidabriniai klientai Bronziniai klientai
Įmokos administravimo mokestis Sumokėtų įmokų suma iki 579,24 EUR 10 % 10 % 10 %
Sumokėtų įmokų suma 579,24 – 2896,20 EUR 5 % 5 % 5 %
Sumokėtų įmokų suma  daugiau kaip 2896,20 EUR 2,5 % 2,5 % 2,5 %
Metinis turto valdymo mokestis (nuo sukauptų lėšų) Sukauptos lėšos iki 28 962 EUR 0,6 % 0,7 % 0,8 %
Sukauptos lėšos daugiau kaip 28 962 EUR 0,5 % 0,55 % 0,6 %
Sutarties administravimo mokestis (kartą per mėnesį) 1,45 EUR 2,03 EUR 2,32 EUR
Sutarties keitimo mokesčiai
Investavimo plano keitimas 6 kartus per metus Nemokamai
Investavimo plano keitimas daugiau kaip 6 kartus per metus, už kiekvieną papildomą keitimą 8,69 EUR
Sukauptų lėšų perkėlimas 6 kartus per metus Nemokamai
Sukauptų lėšų perkėlimas daugiau kaip 6 kartus per metus, už kiekvieną papildomą perkėlimą 43,44 EUR
Sutarties dalinio nutraukimo mokesčiai
Sutarties nutraukimo administravimo mokestis 28,96 EUR
Sutarties nutraukimo mokestis (nuo sukauptų lėšų) 1–3 sutarties galiojimo metais 20 %
4–10 sutarties galiojimo metais 5 %
11 ir vėlesniais sutarties galiojimo metais 1 %
Kiti sutarties mokesčiai
Papildoma sutarties ataskaita 8,69 EUR

* Skaičiavimui naudojamas Europos Sąjungos Tarybos nustatytas neatšaukiamas lito ir euro keitimo kursas
1 Eur = 3,4528 Lt.