Kasdienių paslaugų planai

Dabar su kasdienių paslaugų planais banko paslaugomis naudositės dar patogiau ir pigiau.

Užsisakykite  Klientų aptarnavimo poskyriai  Klauskite  Susisiekite 1554


Šis Luminor Bank AB Kainynas privatiems klientams (N) yra taikomas, nustatant Kliento mokėtinus mokesčius už Banko paslaugas pagal Sutartis:

  1. kurios sudarytos tarp Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus ir Kliento iki 2017-09-30 (imtinai);
  2. kurios sudarytos tarp Luminor Bank AB ir Kliento 2017-10-01 ir vėliau, jei jose (arba jų prieduose) yra nurodyta, kad taikomas Kainynas privatiems klientams (N).
Paslaugos Paslaugų planas „Viskas viename“1

Paslaugų planas „Viskas viename Plius“

Paslaugų planas „Viskas viename Auksinis“

Įprasti įkainiai

Paslaugų plano mėnesinis mokestis2:
Standartinis 1,50 €3 3,00 € 4,50 €
Jaunimui (18–22 metų) Nemokamai 3,00 € 4,50 €
Senjorams (nuo 60 metų) Nemokamai 3,00 € 4,50 €
Minimalus paslaugų mokestis4 0,70 €
Elektroninė bankininkystė:
Sutarties dėl elektroninės bankininkystės sudarymas
Programėlė „Nordea Codes“
Mokėjimo kortelės:
Kortelės „Nordea Debit“5 išdavimas (kortelės galiojimo laikas – 3 metai) / atnaujinimas6 Nemokamai
Kortelės „Nordea Debit“ mėnesinis administravimo mokestis 0,60 €
Kortelės „Nordea Credit“ išdavimas (kortelės galiojimo laikas – 3 metai) / atnaujinimas6 3,00 €
Kortelės „Nordea Credit“ mėnesinis administravimo mokestis 1,30 €
Kortelės „Nordea Gold“ išdavimas (kortelės galiojimo laikas – 3 metai) / atnaujinimas6 3,00 €
Kortelės „Nordea Gold“ mėnesinis administravimo mokestis 3,30 €
Nemokamas grynųjų pinigų išėmimas su kortele „Nordea Debit“:
Iš Banko (buvusių Nordea ir DNB) banko bankomatų Lietuvoje ir Nordea Grupės9 bankomatų (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Rusijoje) bei Banko (tik buvusių Nordea) bankomatų Latvijoje ir Estijoje) Iki 600 €7 Iki 1 500 €8 Iki 1 500 €8 0,40 %,
bet ne mažiau 0,29 €
 
Grynųjų pinigų įnešimas su kortele „Nordea Debit“, „Nordea Credit“ arba „Nordea Gold“10:
Per Banko (tik buvusių Nordea) bankomatus (maksimali vienos operacijos suma 14 000,00 €) ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalus (maksimali vienos operacijos suma 500,00 €)
Vietiniai lėšų pervedimai (pateikti elektroniniu būdu)11:
Lėšų pervedimai eurais į savo sąskaitą Banko viduje Nemokamai
Lėšų pervedimai eurais į kito kliento sąskaitą Banko viduje 0,29 €
Paprastas lėšų pervedimas eurais į Lietuvos ir ES / EEE šalių bankus 0,43 €
Įmokų surinkimas 0,29 €
Automatinis elektroninės sąskaitos apmokėjimas Nemokamai
Lėšų įskaitymo į sąskaitą administravimas12:
Gaunami lėšų pervedimai eurais Banko viduje Nemokamai
Gaunami lėšų pervedimai eurais iš Lietuvos bei ES / EEE bankų Nemokamai

1 Paslaugų planas „Viskas viename“ sudarytas remiantis Lietuvos banko parengtu būtiniausių mokėjimo paslaugų rinkiniu. Nuo 2017-02-01 taikoma ir „Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą“ sudarančioms paslaugoms, o socialiai remtiniems asmenims pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą sudarančioms paslaugoms taikoma 50 proc. nuolaida.
2 Paslaugoms, neįtrauktoms į Planą taikomi standartiniai Paslaugų įkainiai.
3 Klientams, priskirtiems Auksinių klientų grupei ir užsisakiusiems kasdienių Banko paslaugų planą „Viskas viename“ ar pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą po 2017-01-31, taikomas 1 euro mokestis, kuris gali būti keičiamas Banko paslaugų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka.
4 Minimalus paslaugų mokestis taikomas, jei Klientas nėra užsisakęs vieno iš paslaugų planų. Minimalus paslaugų mokestis netaikomas vaikams (0–17 metų).
5 Tos pačios paslaugų planų sąlygos galioja IKI Premija Maestro ir Maestro kortelėms.
6 Kortelės atnaujinimas yra nemokamas.
7 Išgryninus daugiau kaip 600,00 € mėn. taikomas 0,40 % mokestis, bet ne mažiau nei 0,29 €.
8 Išgryninus daugiau kaip 1500,00 € mėn. taikomas 0,40 % mokestis, bet ne mažiau nei 0,29 €.
9 Nordea Grupė tai Nordea Bank AB, identifikavimo kodas 516406-0120, buveinė SE-105 71 Stokholmas, Švedija, ir visos jos dukterinės bendrovės ir padalinai.
10 Grynųjų pinigų operacijų skaičius neribotas.
11 Vietinių lėšų pervedimų, pateiktų elektroniniu būdu, skaičius neribotas.
12 Gaunamų lėšų pervedimų Banko viduje ir iš Lietuvos bei ES / EEE bankų eurais skaičius neribotas.

Kasdienių paslaugų planus galite užsisakyti:

Prisijunkite prie savo internetinės bankininkystės, viršutiniame meniu pasirinkite „Paraiškos“, „Nauja paraiška“, „Kasdienių Paslaugų Planas „Viskas viename“ ir užpildykite paraišką.

  • Telefonu:

Paskambinkite tel. 1554 (I–V 7.00–22.00, VI–VII 9.00–17.00) ir banko darbuotojai suteiks išsamią informaciją apie planą ir jo užsakymą.

  • Banko poskyryje:

Kviečiame užsukti į Jums artimiausią klientų aptarnavimo poskyrį ir užsakysime planą. Su savimi turėkite asmens dokumentą.

Naudinga informacija

Įmokos VMI ir Sodrai

Banko klientams lėšų mokėjimas pateiktas elektroniniu būdu yra nemokamas.

Nuolatiniai mokėjimo nurodymai

Reguliarūs mokėjimai tiems patiems gavėjams.