Kasdienių paslaugų krepšeliai


Paslaugos „Kasdienis“ krepšelis1 „Aktyvus“ krepšelis „Auksinis“ krepšelis
Paslaugų krepšelio mėnesinis mokestis:
Standartinis 1,50 €2 3,50 € 5,50 €
Vaikams ir jaunimui (iki 20 metų) Nemokamai 3,50 € 5,50 €
Senjorams (nuo 65 metų) 0,80 € 3,50 € 5,50 €
Minimalus paslaugų mokestis3
Elektroninė bankininkystė:
Sutarties dėl elektroninės bankininkystės sudarymas
Programėlė „Nordea Codes“
Mokėjimo kortelės:
Kortelės „Nordea Debit“4išdavimas (kortelės galiojimo laikas – 3 metai) / atnaujinimas5
Kortelės „Nordea Debit“ mėnesinis administravimo mokestis
Kortelės „Nordea Credit“ išdavimas (kortelės galiojimo laikas – 3 metai) / atnaujinimas5
Kortelės „Nordea Credit“ mėnesinis administravimo mokestis
Kortelės „Nordea Gold“ išdavimas (kortelės galiojimo laikas – 3 metai) / atnaujinimas5
Kortelės „Nordea Gold“ mėnesinis administravimo mokestis
Nemokamas grynųjų pinigų išėmimas su kortele „Nordea Debit“:
Išgryninimas iš Luminor (DNB ir Nordea) banko bankomatų Lietuvoje Iki 550 €6 Iki 1 500 €7 Iki 15 000 €8
Grynųjų pinigų įnešimas su kortele „Nordea Debit“, „Nordea Credit“ arba „Nordea Gold“9:
Įnešimas per Luminor (DNB ir Nordea) banko bankomatus (maksimali vienos operacijos suma 14 000,00 € ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalus (maksimali vienos operacijos suma 500,00 €)
Vietiniai lėšų pervedimai (pateikti elektroniniu būdu)10:
Lėšų pervedimai eurais į savo sąskaitą Banko viduje
Lėšų pervedimai eurais į kito kliento sąskaitą Banko viduje
Paprastas lėšų pervedimas eurais į Lietuvos ir ES / EEE šalių bankus
Įmokų surinkimas
Automatinis elektroninės sąskaitos apmokėjimas
Lėšų įskaitymo į sąskaitą administravimas11:
Gaunami lėšų pervedimai eurais Banko viduje
Gaunami lėšų pervedimai eurais iš Lietuvos bei ES / EEE bankų

1 „Kasdienis“ paslaugų krepšelis sudarytas remiantis Lietuvos banko parengtu būtiniausių mokėjimo paslaugų rinkiniu.
„Kasdienis“ paslaugų krepšelis taikomas ir užsisakiusiems „Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą“. Socialiai remtiniems asmenims „Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugai“ taikoma 50 proc. nuolaida.
2 Per kalendorinį mėnesį atlikus bent 15 atsiskaitymų su krepšeliu susieta mokėjimo kortele, nuo krepšelio įsigaliojimo dienos, sekantį mėnesį, t. y. suskaičiavus už per praeitą mėnesį atliktas atsiskaitymo operacijas mokėjimo kortele, taikomas 1 Eur per mėn. mokestis. Klientams, priskirtiems Auksinių klientų grupei ir užsisakiusiems „Kasdienį“ paslaugų krepšelį ar „Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą“ iki 2018-02-01, taikomas 1 Eur per mėn. mokestis iki 2018-12-01, kuris gali būti keičiamas Banko paslaugų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka.
3 Minimalus paslaugų mokestis taikomas, jei Klientas nėra užsisakęs vieno iš paslaugų krepšelių.
4 Tos pačios paslaugų krepšelių sąlygos galioja IKI Premija Maestro ir Maestro kortelėms.
5 Kortelės atnaujinimas yra nemokamas.
6 Išgryninus daugiau kaip 550,00 € mėn. taikomas 0,40 % mokestis, bet ne mažiau nei 0,40 €.
7 Išgryninus daugiau kaip 1 500,00 € mėn. taikomas 0,40 % mokestis, bet ne mažiau nei 0,40 €.
8 Išgryninus daugiau kaip 15 000,00 € mėn. taikomas 2 % mokestis.
9 Grynųjų pinigų operacijų skaičius neribotas.
10 Vietinių lėšų pervedimų, pateiktų elektroniniu būdu, skaičius neribotas.
11 Gaunamų lėšų pervedimų Banko viduje ir iš Lietuvos bei ES / EEE bankų eurais skaičius neribotas.

Kasdienių paslaugų planus galite užsisakyti:

Prisijunkite prie savo internetinės bankininkystės, viršutiniame meniu pasirinkite „Paraiškos“, „Nauja paraiška“, „Paraiška paslaugų krepšeliams“ ir užpildykite paraišką.

  • Telefonu:

Paskambinkite tel. 1554 (I–V 7.00–22.00, VI–VII 9.00–17.00) ir banko darbuotojai suteiks išsamią informaciją apie planą ir jo užsakymą.

  • Banko poskyryje:

Kviečiame užsukti į Jums artimiausią klientų aptarnavimo poskyrį ir užsakysime planą. Su savimi turėkite asmens dokumentą.

Naudinga informacija

Įmokos VMI ir Sodrai

Mokesčius ir įmokas mokėkite Luminor banke.

Nuolatiniai mokėjimo nurodymai

Reguliarūs mokėjimai tiems patiems gavėjams.