Kelionių draudimas

Kelionių užsienyje draudimas galioja šioms kredito kortelėms: „Nordea Gold“, „Nordea Credit“ ir „PINS MasterCard“.

Partnerių nuolaidos Susisiekite 1554

Draudimo galiojimas:

Kelionių užsienyje draudimas galioja visą kredito kortelės galiojimo laiką. Draudimo apsauga galioja draudiminiams įvykiams, atsitikusiems bet kurioje pasaulio šalyje, išskyrus Lietuvos Respubliką bei šalį, kurioje kortelės turėtojas nuolat gyvena (jei Lietuvos Respublika nėra nuolatinė gyvenamoji vieta), jei kortelės turėtojas nuolat gyvena ne Lietuvos Respublikoje.

Pirkimo reikalavimai:

 • Kredito kortelei „PINS MasterCard“ kelionių užsienyje draudimas galioja jei 50% kelionės kainos apmokėta kortele.
 • Kredito kortelei „Nordea Credit“ kelionės atšaukimo, praleisto tarpinio skrydžio, atidėto išvykimo ir nutrauktos kelionės draudimas (žr. lentelę žemiau) galioja, jei 100% kelionės kainos yra apmokėta kortele.

Apdraustieji:

 • Kredito kortelės „Nordea Gold“ atveju apdraudžiami kortelių turėtojai ir kartu keliaujantys visi šeimos nariai.
 • „Nordea Credit“ ar „PINS MasterCard“ kredito kortelių atveju apdraudžiami tik kortelių turėtojai.

 

 • Medicininių išlaidų, ligos draudimas atlygins žalą dėl išlaidų, susijusių su kreipimusi į gydymo įstaigą kelionės metu.
 • Draudimas nuo nelaimingų įvykių atlygins žalą, patirtą dėl nelaimingo įvykio kelionėje.
 • Asmens civilinės atsakomybės draudimas atlygins žalą dėl kortelės turėtojo netyčinių veiksmų, kurie padarė žalą trečiojo asmens sveikatai/gyvybei ir/ar turtui užsienyje.
 • Išvykimo atidėjimo draudimas atlygins žalą, susijusią su transporto priemonių išvykimo vėlavimu, vykstant iš arba į Lietuvos Respubliką, jei išvykti vėluojama daugiau nei 4 val.
 • Bagažo vėlavimo ir praradimo draudimas atlygins žalą, susijusią su bagažo vėlavimu, praėjus ilgesniam kaip 4 val. laukimo periodui bei bagažo praradimu.
 • Kelionės atšaukimo ir nutraukimo draudimas atlygins išlaidas, patirtas dėl kelionės atšaukimo ar nutraukimo esant svarbioms priežastims (staigios ligos, artimųjų mirties).
 • Praleisto tarpinio skrydžio draudimas atlygins žalą, patirtą negalint pasiekti tarpinio skrydžio dėl oro linijų kompanijos paslaugų nevykdymo (dėl oro sąlygų, techninių kliūčių ir kt.).
 • Atsitikus nelaimingam įvykiui, Kortelės turėtojui rekomenduojama išlaidas pirmiausia padengti pačiam, o grįžus iš kelionės kreipiantis į UAB „Transcom Worldwide Vilnius“ (toliau Transcom).
 • Transcom teikia kortelių turėtojų konsultavimo draudimo klausimais bei žalų administravimo paslaugas.
 • Visuomet išsaugokite gydymo įstaigos pažymas, sąskaitas, oficialius pranešimus ar kitus su įvykiu susijusius dokumentus. Jūsų patirtas išlaidas draudimas atlygins, pagal pateikus įrodančius dokumentus.
 • Visus žalos tvarkymo dokumentų originalus, kartu su užpildytu pranešimu apie patirtus nuostolius, prašome siųsti paštu į Transcom žemiau nurodytu adresu arba pristatyti į artimiausią banko padalinį.

  UAB „Transcom Worldwide Vilnius“ (informacija bei žalų reguliavimas)
  Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva
  Tel. + 370 5 2363 416,
  Faksas + 370 52363 440
  Darbo laikas: nuo pirmadienio iki penktadienio 9-20 val., šeštadieniais 9-16 val. (lietuvių kalba).
 • Į Transcom Kortelės turėtojai kreipiasi tik draudimo sąlygų interpretavimo ir žalos atlyginimo klausimais.
 • Dėl rimtos ligos ar nelaimingo įvykio, taip pat pritrūkus lėšų išlaidoms padengti, Kortelės turėtojas turėtų susisiekti su pirmosios būtinosios pagalbos kompanija Travel Guard, kuri pataria kaip elgtis tokiose situacijose, esant poreikiui suteikia finansinę paramą, pasirūpina nukentėjusio pargabenimu namo ir panašiai. Paslauga teikiama visą parą anglų kalba.

  Travel Guard (pirmoji būtinoji pagalba)
  Tel. +45 7010 5054
  Faksas + 45 7010 5056
  sos@sos.dk
  Darbo laikas: septynias dienas per savaitę, 24 valandas per parą.
 • Į Travel Guard kortelės turėtojai kreipiasi tik atsiradus pirmosios būtinos pagalbos poreikiui, konsultacijų klausimais, renkantis į kurią gydymo įstaigą kreiptis, pritrūkus lėšų išlaidoms padengti, nukentėjusio pargabenimo namo klausimais ir panašiai.
 • Nepatenkintas Kortelės turėtojas gali Bankui pateikti pretenzijas dėl:
  • Transcom aptarnavimo kokybės teikiant konsultavimo paslaugas.
  • Transcom aptarnavimo kokybės reguliuojant žalas.
  • Žalos atlyginimo išmokų bei sprendimų dėl žalos atlyginimo.
 • Kortelės turėtojas pretenziją gali pateikti:
  • Atvykęs į Banko klientų aptarnavimo padalinį ir pateikęs pretenziją raštu bet kuriam klientus aptarnaujančiam darbuotojui.
  • Internetinėje bankininkystėje esančiu paštu.
  • Bendru banko elektroniniu paštu info@luminor.lt.