Klientų lojalumo programa

Apie programą

Vertiname savo klientų lojalumą ir sėkmingą ilgalaikį bendradarbiavimą, todėl sukūrėme Klientų lojalumo programą, kuri suteikia ypatingas sąlygas ir pasiūlymus klientams, aktyviai besinaudojantiems banko paslaugomis.

Nauda

Atsižvelgiant į naudojimąsi banko paslaugomis, kyla jūsų statusas Klientų lojalumo programoje, ir jums suteikiamos palankesnės sąlygos. Finansines operacijas atliksite greičiau ir paprasčiau.

Kad pasiektumėte Auksinio statusą ir pelnytumėte daugiau naudos, jums reikia:

 • Pradėti naudotis banko paslaugomis.
 • Perkelti į banką kitus finansinius sandorius.
 • Sujungti šeimos atliekamas operacijas banke.

Sujungus šeimos atliekamas operacijas (vieno ar dviejų suaugusiųjų ir jūsų vaikų iki 18 m.) banke, lėšos ir naudojamos banko paslaugos sumuosis ir greičiau pasieksite Auksinį Klientų lojalumo programos statusą.

Pasiekus Auksinio kliento statusą jūs naudositės Asmeninio bankininko paslaugomis, kuris patars taupymo, kreditavimo bei kitais finansiniais klausimais. Informacijos centre veikia specialiai Auksiniams klientams skirta klientų aptarnavimo linija – 1554 (mygtukas Nr.5).

Kad taptumėte Auksiniu klientu, jūsų ir (arba) jūsų šeimos bendra banke atliekamų operacijų vertė ir naudojamų paslaugų skaičius turi atitikti toliau pateiktus reikalavimus.

Suaugusieji (18–60 m.) Auksiniai klientai
Bendra taupymo ir investavimo produktų suma 5 000 €
Įplaukos į sąskaitas (vid. per mėn.) 1 000 €
Bendras produktų skaičius 5

Ar atitinkama suma kita valiuta.


Klientams nuo 60 metų Auksinio kliento statusas suteikiamas, kai atitinka toliau pateiktus reikalavimus.

Senjorai (nuo 60 m.) Auksiniai klientai
Bendra taupymo ir investavimo produktų suma 5 000 €
Įplaukos į sąskaitas (vid. per mėn.)
Bendras produktų skaičius 2

Ar atitinkama suma kita valiuta.

Visi klientai, kurių sąskaitos numeris prasideda LTXX21400 dalyvauja Klientų lojalumo programoje. Konkretus statusas suteikiamas automatiškai, kai klientas atitinka minimalius reikalavimus.

 

Bendrą naudojamų paslaugų skaičių sudaro bet kurios iš toliau išvardytų paslaugų*:

 • Einamoji sąskaita su internetinės bankininkystės paslauga.
 • Debeto kortelė.
 • Kredito kortelė.
 • Elektroninė sąskaita.
 • Nuolatinių mokėjimų sutartis.
 • Būsto kreditas.
 • Vartojimo kreditas su įkeitimu.
 • Kreditas „Kreditas laisvai“.
 • Vartojimo kreditas.
 • Banko sąskaitos kreditas.
 • Automobilio lizingas (Luminor Lizingas UAB).
 • Terminuotasis indėlis.
 • Taupomasis indėlis.
 • „Seesam Insurance AS“ Lietuvos filialo turto draudimas, įsigytas per Banką ir (ar) „If P&C Insurance AS“ filialo turto draudimas, įsigytas tarpininkaujant Bankui.
 • Investicinių fondų vienetai, įgyti per banką „Nordea“.
 • Susietos obligacijos, įgytos per banką „Nordea“.
 • „ERGO Life Insurance SE“ investicinio ir (ar) kredito gavėjo gyvybės draudimo sutartis, sudaryta per Banką.

Banko „Nordea“ naudojamų paslaugų skaičius apskaičiuojamas mėnesio pabaigoje.

*Atkreipiame dėmesį, kad vertinant naudojamų Produktų pagal su Banku sudarytas sutartis skaičių, atsižvelgiama tik į sutartis (i) kurios sudarytos su Nordea Bank AB Lietuvos skyriumi iki 2017-09-30 (imtinai); arba (ii) kurios sudarytos su Luminor Bank AB 2017-10-01 ir vėliau, jei jose (arba jų prieduose) yra nurodyta, kad taikomos Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (N).


Bendrą santaupų ir investicijų sumą sudaro**:

 • Vidutinis einamųjų sąskaitų mėnesio likutis.
 • Vidutinis taupomųjų indėlių mėnesio likutis.
 • Vidutinis terminuotojo indėlio mėnesio likutis.
 • Investicinių fondų vienetų rinkos vertė mėnesio pabaigoje.
 • Nominali susietų obligacijų vertė mėnesio pabaigoje.
 • „ERGO Life Insurance SE“ investicinio gyvybės draudimo sukauptų lėšų rinkos vertė mėnesio pabaigoje.
**Atkreipiame dėmesį, kad vertinant Santaupų sumą pagal su Banku sudarytas sutartis, atsižvelgiama tik į Santaupas ir investicijas (ar lėšas sąskaitose, atidarytose) pagal sutartis, (i) kurios yra sudarytos su Nordea Bank AB Lietuvos skyriumi iki 2017-09-30 (imtinai); ir/arba (ii) kurios yra sudarytos su Luminor Bank AB 2017-10-01 ir vėliau, jei jose (arba jų prieduose) yra nurodyta, kad taikomos Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (N).