Dažniausiai užduodami klausimai

K
Ar galima išsipirkti automobilį anksčiau, negu numatyta finansinės (išperkamosios) nuomos sutartyje?
Skaityti atsakymą
A
Taip, galima. Tokiu atveju Jums reikės sumokėti sumą, lygią automobilio likutinei vertei (dar nepadengtą visos sutartyje nustatytos daikto vertės dalį), padengti papildomas išlaidas, patiriamas dėl sutarties nutraukimo, ir kitas mokėtinas sumas, kurios numatytos sutartyje.

Norėdami anksčiau išpirkti turtą, ne vėliau kaip prieš 30 dienų informuokite apie tai mus pateikdami prašymą išpirkti el. paštu lizingas@luminor.com mūsų darbuotojai Jums praneš tikslią sumą, kurią reikia sumokėti.
K
Ką daryti, jei negavau PVM sąskaitos faktūros?
Skaityti atsakymą
A
Galite mokėti pagal turimą mokėjimų grafiką.

Pranešimą apie pasikeitusį korespondencijos adresą prašome atsiųsti el. paštu lizingas@luminor.com
K
Nenurašyta mokėtina suma pagal tiesioginio debeto paslaugą?
Skaityti atsakymą
A
Reikalinga suma nebuvo nuskaityta dėl lėšų trūkumo sąskaitoje. Papildomai tiesioginio debeto nuskaitymas kartojamas su sekančiu mokėjimu pagal mokėjimų grafiką.
K
Kokia tvarka priskaičiuojami delspinigiai?
Skaityti atsakymą
A
Mokėjimų grafike arba sąskaitoje numatytą dieną nesumokėjus lizingo įmokos, už kiekvieną pradelstą dieną nuo neapmokėtos sumos dalies skaičiuojami sutartyje numatyto dydžio delspinigiai.
K
Kokia lizingo įmokų mokėjimo tvarka?
Skaityti atsakymą
A
Įmokos už lizingą gali būti mokamos banko poskyryje arba internetu.
Luminor Lizingas UAB rekvizitai:

Luminor Lizingas UAB
Įmonės kodas: 111667277
Registracijos ir buveinės adresas: Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius
PVM mokėtojo kodas: LT116672716
a. s. LT922140030000011765

Mokėjimo detalėse prašome nurodyti lizingo sutarties numerį.
K
Kodėl sąskaita skiriasi nuo mokėjimo grafiko?
Skaityti atsakymą
A
Pasikeitė numatyta sutartyje kintanti metinė palūkanų norma.
Jei kintamos palūkanos išreikštos USD LIBOR ar VILIBOR bazine palūkanų norma, kintamos palūkanos perskaičiuojamos du kartus per metus – kovo 30 ir rugsėjo 30 dienomis. Jei kintamos palūkanos išreikštos EURIBOR palūkanų norma, kintamos palūkanos, perskaičiuojamos du kartus per metus – kovo 30 ir rugsėjo 30 dienomis, jei Šalys Specialiosiose sąlygose susitarė dėl 6 mėn. EURIBOR bazinės palūkanų normos taikymo, arba keturis kartus per metus - kovo 30, birželio 30, rugsėjo 30 ir gruodžio 30 dienomis, jei Šalys Specialiosiose sąlygose susitarė dėl 3 mėn. EURIBOR bazinės palūkanų normos taikymo. Naudojama ta kintamų palūkanų dalis, kuri galiojo likus dviem banko darbo dienoms iki anksčiau minėtų datų. Kintamos palūkanos pirmą kartą nustatomos Sutarties pasirašymo dieną.
K
Kada pirmasis mokėjimas už lizingą? Ką turiu mokėti?
Skaityti atsakymą
A
Pirmasis mokėjimas už lizingą mokamas sutartyje numatytą mokėjimo dieną.

Nuo turto perdavimo dienos iki periodo pradžios mokamos palūkanos, kurios pateikiamos atskiroje sąskaitoje. Grafike palūkanos iki pirmojo periodo pradžios neatsispindi.
K
Kokia mokėjimų už draudimą tvarka?
Skaityti atsakymą
A
Įmokoms už draudimą Luminor Lizingas UAB pateikia atskirą sąskaitą, pagal numatytą draudimo polise (sertifikate) periodiškumą.
K
Pasibaigė kasko draudimo draudimo sutartis, kokia pratęsimo tvarka?
Skaityti atsakymą
A
Pasibaigus kasko daudimo sutarčiai Luminor Lizingas UAB pateikia Jums pasiūlymą pratęsti draudimo sutartį. Jeigu jau esate suderinę draudimo sąlygas, draudimo polisą prašome atsiųsti el. paštu luminor@aon.lt.
K
Kaip elgtis įvykus draudiminiam įvykiui?
Skaityti atsakymą
A
Apie eismo įvykį, už kurį esate atsakingas (arba kai neaišku, kas yra dėl jo kaltas) savo draudikui turite pranešti per 3 darbo dienas, o nukentėjusysis per tą patį laikotarpį eismo įvykio deklaraciją turi pateikti kaltininką apdraudusiam draudikui.
K
Ar galima pasikeisti automobilį dar nesibaigus išperkamosios nuomos sutarčiai?
Skaityti atsakymą
A
Galima. Jūs turite rasti automobilio, kuriuo naudojatės pagal šią sutartį, pirkėją. Tokiais atvejais mes rekomenduojame kreiptis į naujų ar naudotų automobilių pardavėjus, kurie galėtų nupirkti Jūsų nuomojamą automobilį ir iš kurių Jūs galėtumėte įsigyti kitą.
K
Ką daryti, jei kartais nepavyksta sumokėti įmokų už automobilį (tarkim, dėl laikinų finansinių sunkumų)?
Skaityti atsakymą
A

Geriausia iškart kreiptis į mus telefonu +370 5 2361 380 – rasime tiek Jums, tiek mums tinkamą išeitį. Pavyzdžiui, galima:

  • Atidėti mokėjimus sutartam laikui (iki išspręsite atsiradusią problemą).
  • Pratęsti sutarties terminą, taip sumažinant mėnesinę įmoką.
  • Kreiptis į automobilių pardavėjus (pasiūlytume), kurie galėtų nupirkti Jūsų nuomojamą automobilį.
K
Su Luminor Lizingas UAB esu sudaręs išperkamosios nuomos sutartį, pagal kurią turtas dar neišpirktas. Ar galiu šį turtą parduoti arba perleisti sutartį kitam asmeniui?
Skaityti atsakymą
A
Parduodami dar neišpirktą turtą, vienu metu išperkate jį pirma laiko ir parduodate. Šiuo atveju bendrovei Luminor Lizingas UAB turite kompensuoti dar nepadengtą turto vertės dalį.

Norėdami anksčiau išpirkti turtą, ne vėliau kaip prieš 30 dienų informuokite mus apie tai pateikdami el. užklausą lizingas@luminor.lt – mūsų darbuotojai Jums praneš tikslią sumą, kurią reikia sumokėti (įskaitant kitus iki išpirkimo dienos pagal sutartį neįvykdytus finansinius įsipareigojimus).

Perleisdami sutartį kitam asmeniui, kartu jam perleidžiate ir sutartyje nustatytus įsipareigojimus bei teises. Šiuo atveju turto pirkėjas turi atitikti lizingo gavėjui keliamus reikalavimus. Perleidžiant įsipareigojimus ir teises, mokamas sutarties pakeitimo mokestis.
K
Ar galiu iš anksto sumokėti kelių mėnesių įmokas vienu kartu?
Skaityti atsakymą
A
Taip, galite. Apie savo ketinimus ne vėliau kaip prieš 30 dienų praneškite mums pateikdami el. užklausą lizingas@luminor.lt – mūsų darbuotojai Jums parengs kitą mokėjimų grafiką.
K
Ką reikia daryti pasibaigus išperkamosios nuomos sutarčiai (sumokėjus visas įmokas)?
Skaityti atsakymą
A
Išperkamosios nuomos atveju, pasibaigus sutarčiai (jei esate sumokėję visas įmokas ir įvykdėte visus įsipareigojimus pagal sutartį), Jūs tampate nuomoto turto savininku – tai įforminama nuosavybės perdavimo–priėmimo aktu.