Nordea Credit

„Nordea Credit“ – kredito kortelė, kuri prisitaiko prie Jūsų poreikių. Galite pasirinkti kredito grąžinimo dieną ir dydį. Galimybė nuosavomis lėšomis papildyti kredito kortelės sąskaitą. Kortelės turėtojui suteikiamas kelionių užsienyje draudimas. Draudimo suma iki 75 000 eurų. Plačiau apie draudimą.

Internetinė bankininkystė  PoskyriaiPartnerių nuolaidosSusisiekite 1554

Nordea Credit

 • Lankstus kredito dengimas: įmokų mokėjimo dienos ir panaudoto kredito grąžinimo dydžio pasirinkimas (nuo mėnesio 5 iki 15 d.), kredito grąžinimas tiesioginio debeto būdu (10–100 proc. nuo panaudoto kredito sumos).
 • Atidėtas palūkanų skaičiavimas už pirkinius atsiskaitant kortele iki 45 dienų.
 • Iki 3 mėnesių grynųjų pajamų dydžio kredito limitas.
 • Galimybė nuosavomis lėšomis papildyti kredito kortelės sąskaitą.
 • Kelionių užsienyje draudimas. Draudimo suma iki 75 000 €.

Kredito kortelės „Nordea Credit“ tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:
Suteikus 1 500,00 € kortelės kreditą vienų metų laikotarpiui, nustačius 18,00 % kredito palūkanas, pritaikius kredito kortelės išdavimo mokestį 3,00 € ir 1,30 € mėnesinį kortelės administravimo mokestį, bei minimalų klientui taikomą mėnesinį paslaugų mokestį 0,70 €, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 1 651,52 €, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 20,24 %. Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma ir bendros vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuotos laikantis prielaidų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose, laikant, kad išmokėtą vartojimo kredito sumą vartojimo kredito gavėjas grąžina mokėdamas periodines mėnesines įmokas lygiomis dalimis. Pirmą įmoką moka praėjus vienam mėnesiui nuo pirmo vartojimo kredito sumos išmokėjimo vartojimo kredito gavėjui dienos. Paraiškos pateikimas negarantuoja, kad bus suteiktas finansavimas.

 • Nemokamas grynųjų pinigų inešimas. Norėdami gryniaisiais pinigais įmokėti mėnesio įmoką, prašome atlikti anksčiau nei nurodyta mokėjimo data. Grynieji pinigai, įnešti per bankomatą, gali būti naudojami atsiskaitymams kortele iš karto, o kredito limito dengimui užskaitomi kitą Banko darbo dieną.
 • Nemokamas pasirinkto PIN kodo keitimas bankomate.
 • Nemokamas paskutinių 5 operacijų sąskaitos išrašas.
 • Nemokamas sąskaitos likučio pasitikrinimas.
 • Pinigų išgryninimas.
 • Nemokamas dienos naudojimo limito keitimas iki 2 900 eurų.
 • Kredito limito pakeitimo užsakymas.
 • Papildomos kortelės užsakymas.
 • Prarastos kortelės blokavimas.
 • Prarastos kortelės pakeitimas.
 • Naujo PIN kodo užsakymas.
 • Individualaus kortelės dizaino užsakymas.
 • Įmokų mokėjimo dienos keitimas.
 • Panaudoto kredito grąžinimo dydžio pasirinkimas.

 

Pirkinių draudimas galioja atsiskaičius su „Nordea Credit“. Pirkinys turi būti apmokėtas 100% Nordea kredito kortele. Šis draudimas apsaugos klientų pirkinius nuo atsitiktinės žalos, taip pat tais atvejais, jei pirkinys nukentės dėl vagystės su įsibrovimu.

Draudimo apsaugos ribos:

Kortelė

Minimali pirkinio vertė Draudžiamajam įvykiui

Maksimali pirkinių vertė Draudžiamajam įvykiui

Išskaita

Maksimali draudimo metams suma Nordea MasterCard kortelės turėtojui

„Nordea Credit“

100 EUR

2 000 EUR

50 EUR

6 000 EUR

Draudimo apsauga galioja 90 dienų nuo pirkinių pirkimo dienos, kai visa pirkinio suma apmokėta yra kortele, o maksimali pirkinio vertė neviršija aukščiau nurodytų sumų.

Kitos Pirkinių draudimo taisyklės yra pateikiamos Nordea MasterCard kortele pirktų Pirkinių apsaugos draudimo sąlygose.

 • Prisijunkite prie banko internetinės bankininkystės.
 • Užpildykite paraišką naujai kortelei įsigyti: Kortelės -> Paraiška kredito kortelei.
 • Jei pageidaujate individualaus dizaino kortelės, išsirinkite kortelės dizainą iš banko paveikslėlių galerijos arba įkelkite savo paveikslėlį.

Norėdami užsisakyti kortelę „Nordea Credit“, reikia kreiptis į bet kurį banko poskyrį.