MiFID direktyva

Kas yra FPRD (MiFID)?

Finansinių paslaugų sektoriaus veiklą Europos Sąjungoje reglamentuoja ES direktyvos. Kuriant bendrą finansinę rinką Europoje, FPRD (Finansinių priemonių rinkų direktyva) nuo 2007 m. lapkričio 1 d. yra perkelta į visų ES valstybių narių nacionalinę teisę.

Finansinių priemonių rinkų direktyva (FPRD)

Direktyva yra taikoma visiems Europos bankams ir investicinėms bendrovėms bei jų klientams.

Pagrindinis FPRD (MiFID) tikslas yra suvienodinti investicines paslaugas ir investuotojų apsaugos lygį ES. Bankas visada laikėsi aukštų vartotojų apsaugos standartų, todėl pasiruošusi laukė kol bus pradėta taikyti FPRD (MiFID), leidžianti bankams ir investuotojams dirbti vadovaujantis visoje ES vienodomis taisyklėmis ir laikytis visų reikalavimų.

  • Padidinti investicinių paslaugų skaidrumą.
  • Užtikrinti aukštą klientų apsaugos lygį.
  • Nustatyti geriausio pavedimų vykdymo reikalavimus.
  • Suteikti galimybę investicinėms bendrovėms visoje ES veikti naudojantis buveinės valstybės licencija (vadinamuoju ES pasu).
  • Suderinti investicinėms bendrovėms taikomus steigimo reikalavimus.

Klasifikacija
Siekiant nustatyti jums taikomą investuotojo apsaugos lygį, bankas turės priskirti jus vienai iš trijų klientų kategorijų, nurodytų FPRD. Apie jums suteiktą kategoriją jūs būsite informuoti.

Jums teikiamų paslaugų tinkamumas
Siekiant investuoti kartu su banku, jūs, kaip investuotojas, turėsite pateikti papildomos informacijos visų pirma apie jūsų patirtį ir žinias, susijusias su finansinėmis priemonėmis, į kurias jūs investuojate, jūsų finansinę padėtį bei investavimo tikslus. Šią informaciją mes naudosime tik tam, kad galėtumėme rekomenduoti jums tinkamus ir (arba) jūsų veiklos pobūdį atitinkančius investicinius produktus ir paslaugas.

Nurodymų tikslinimas ir sutartys su klientais
Siekdamas savo klientams užtikrinti didesnį skaidrumą, bankas patikslino kai kurias veiklos gaires, pavyzdžiui:

Klientų pavedimų vykdymo politiką

  • Išsamiai apibūdino, kaip bus užtikrinta, kad būtų imtasi visų reikiamų priemonių, siekiant geriausio įmanomo jūsų pavedimų įvykdymo rezultato.

Interesų politikos prieštaravimus

  • Paaiškino, kaip nustatomi galimi interesų konfliktai, kaip siekiama jų vengti ir kaip jie kontroliuojami.
  • Didesnis jums teikiamų investicinių paslaugų skaidrumas, pirmiausia dėl aiškiau parengtų nurodymų ir dokumentų.
  • Kokybiškesnės konsultavimo paslaugos, orientuotos į specifinę riziką, susijusią su jums rekomenduojamomis finansinėmis priemonėmis.
  • Geresnė jūsų interesų apsauga, kurią suteiksime, užtikrindami, kad banko produktai ir paslaugos atitiktų jūsų veiklos pobūdį ir klientų klasifikaciją, bei visada laikydamiesi „geriausio pavedimų vykdymo“ principo.

Naudinga informacija

Investavimas į fondus

Rizikingesnė taupymo priemonė, siekiantiems maksimalaus pelno.

Indėlių draudimas

Jūsų piniginiai indėliai yra draudžiami Švedijos nacionalinio skolų biuro.