Paslaugų įkainiai

Kasdienės paslaugos
Kasdienių paslaugų planas „Viskas viename“
Kasdienių paslaugų planas „Viskas viename“
  Paslaugų planas „Viskas viename“
Mokėjimo kortelės („Maestro“ / „IKI PREMIJA Maestro“ / „Nordea Debit“):
Kortelės išdavimas1
(kortelės galiojimo laikas – 3 metai)
Nemokamai
Mėnesinis kortelės administravimo mokestis Nemokamai
Grynųjų pinigų išėmimas:2
Iš Banko bankomatų Lietuvoje (iki 600,00 €) Nemokamai
Iš Nordea grupės bankomatų (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Rusijoje, Latvijoje ir Estijoje), iki 600,00 € Nemokamai
Vietiniai lėšų pervedimai (pateikti elektroniniu būdu):
Lėšų pervedimas eurais į savo sąskaitą banko viduje Nemokamai
Lėšų pervedimas eurais į kito kliento sąskaitą banko viduje Nemokamai
Paprastas lėšų pervedimas eurais į Lietuvos ir ES/EEE bankus Nemokamai
Atsiskaitymas už komunalines paslaugas Nemokamai
Lėšų įskaitymo į sąskaitą administravimas:
Gaunami pervedimai eurais banko viduje Nemokamai
Gaunami pervedimai eurais iš kitų Lietuvos bankų bei ES/EEE bankų Nemokamai
Paslaugų plano mėnesinis mokestis 2,00 €

1 Tas pats mokestis taikomas ir atnaujinimui.
2 Išgryninus daugiau kaip 600,00 € per mėnesį taikomas 0,40 proc. mokestis ne mažiau 0,29 €.

Atkreipiame dėmesį, kad:

  • Mokesčiams už paslaugas, neįtrauktiems į paslaugų planą, taikomi standartiniai Paslaugų įkainiai.
  • Mokesčiams už paslaugas, įtrauktiems į paslaugų planą, netaikomos jokios kitos nuolaidos, akcijos ar individualūs įkainiai.
  • Paslaugos teikiamos, jeigu pagal įstatymus ir banko vidaus teisės aktų reikalavimus bankas gali klientui suteikti šią paslaugą.
  • Rekomenduojame paslaugų planą užsisakyti mėnesio pradžioje, nes mokestis taikomas už kalendorinį mėnesį, nepriklausomai nuo užsakymo datos.
Banko sąskaita
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Banko sąskaitos atidarymas Nemokamai
Sąskaitos tvarkymas Nemokamai
Sąskaitos atidarymas nerezidentams (ES šalių piliečiams) 50,00 €
Sąskaitos atidarymas nerezidentams (ne ES šalių piliečiams) 100,00 €
Sąskaitos uždarymas Nemokamai
Metinės įsipareigojimų nevykdymo palūkanos už neleistiną banko sąskaitos likutį 24,00 %
Metinės palūkanų normos už banko sąskaitos likutį 0,00 %
Taupomasis indėlis
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Pinigų pervedimas iš taupomojo indėlio sąskaitos į kliento Banko sąskaitą:
Pirmasis pervedimas iš taupomojo indėlio per kalendorinį mėnesį Nemokamai
Antrasis ir vėlesni pervedimai atlikti tą patį kalendorinį mėnesį 0,20 proc. nuo sumos, ne mažiau 0,29 €
Informacija apie sąskaitas
Paslaugos pavadinimas Bronziniai klientai, € Sidabriniai ir jaunimo programos klientai, € Auksiniai klientai, €
Sąskaitų išrašai:
Sąskaitų arba mokėjimo kortelių išrašų pateikimas internetinės bankininkystės sistemoje Nemokamai
Penkių paskutinių operacijų išrašo patikrinimas Banko bankomatų tinkle Nemokamai
Klendorinio mėnesio sąskaitos / mokėjimo kortelės išrašo pateikimas banke 0,30 € už puslapį min. 3,00 €
Praėjusio kalendorinio mėnesio sąskaitos išrašo parengimas ir išsiuntimas paštu Lietuvoje 1,50 €
Pažymos, dokumentų kopijos:
Pažymos, reikalingos deklaruojant turtą ir pajamas išdavimas (internetinės bankininkystės sistemoje ir banko padalinyje) Nemokamai
Pažymų, patvirtinimų, laiškų, leidimų parengimas kliento prašymu (lietuvių ir anglų kalba). Išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus, kai tokia informacija turi būti teikiama nemokamai
Standartinis parengimas (5 darbo dienos) 15,00 €
Skubus parengimas (1 darbo diena) 30,00 €
Pažyma apie sąskaitų likučius (lietuvių ir anglų kalba) 6,00 €
Sąskaitos išrašo ar kito dokumento išsiuntimas:
Registruotu paštu Lietuvoje / į užsienį 3,00 / 6,00 €
Elektroninės paslaugos
Paslaugos pavadinimas Bronziniai klientai, € Sidabriniai ir jaunimo programos klientai, € Auksiniai klientai, €
Sutarties pasirašymas Nemokamai
Aptarnavimo mokestis Nemokamai
Kodų generatoriaus programėlė Nemokamai
Prisijungimas su slaptažodžiu Nemokamai
Prisijungimo kodų generatoriaus išdavimas 8,00 €
Užblokuoto generatoriaus atblokavimas Nemokamai*

* – prisijungimo kodų generatorių galima atblokuoti tris kartus. Užblokavus generatorių ketvirtą kartą, generatoriaus atblokuoti nebegalima. Norint toliau naudotis generatoriumi, reikės įsigyti naują už Kainyne nurodytą mokestį.

Lėšų įskaitymo į sąskaitas administravimas
Paslaugos pavadinimas Bronziniai klientai, € Sidabriniai ir jaunimo programos klientai, € Auksiniai klientai, €
Gaunami pervedimai banko viduje (bet kokia valiuta) Nemokamai
Gaunami pervedimai eurais iš kitų Lietuvos bei ES / EEE bankų 0,35 € 0,30 € 0,25 €
Gaunami pervedimai užsienio valiuta iš kitų Lietuvos bankų 1,45 €
Gaunami pervedimai RON ir SEK valiutomis iš Lietuvos ES / EEE šalių bankų 1,45 €
Gaunami pervedimai eurais (iškyrus ES / EEE bankus) ir užsienio valiuta iš užsienio bankų 10,00 €
Gaunami pervedimai iš Nordea grupės bankų (Pervedimai DKK, GBP, NOK, RUB ir USD valiutomis) 8,50 €

Turintiems kasdienių banko paslaugų planą „Viskas viename“ taikomi plano „Viskas viename“ įkainiai.

Vietiniai lėšų pervedimai
Paslaugos pavadinimas Bronziniai klientai, € Sidabriniai ir jaunimo programos klientai, € Auksiniai klientai, € Bronziniai klientai, € Sidabriniai ir jaunimo programos klientai, € Auksiniai klientai, €
Pateikti banko padalinyje Pateikti elektroniniu būdu
Lėšų pervedimai Banko viduje:
Lėšų pervedimas į savo sąskaitą (bet kokia valiuta) Nemokamai Nemokamai
Lėšų pervedimas į kito kliento sąskaitą (bet kokia valiuta) 2,00 € 0,29 € 0,25 € 0,20 €
Atsiskaitymas už komunalines paslaugas   0,23 € 0,20 € 0,16 €
Lėšų pervedimas į banke esančias VMI ir SODROS sąskaitas Nemokamai Nemokamai
Atsiskaitymas naudojant Nordea E. Mokėjimus   Nemokamai
Lėšos nurašomos nuo sąskaitos ir įskaitomos į kitą sąskaitą tą pačią banko darbo dieną darbo valandomis.
Lėšų pervedimas į Lietuvos ir ES / EEE bankus:
Paprastas lėšų pervedimas eurais į Lietuvos ir ES/ EEE bankus 2,00 € 0,43 € 0,36 € 0,29 €
Skubus lėšų pervedimas eurais į Lietuvos ir ES / EEE bankus 40,00 € 20,00 €
Paprastas lėšų pervedimas eurais į Nordea grupės bankus ES / EEE šalyse 2,00 € 0,43 € 0,36 € 0,29 €
Paprastas lėšų pervedimas užsienio valiuta į kitus Lietuvos bankus (įskaitant pervedimus RON ir SEK valiutomis į ES / EEE šalių bankus) 30,00 € 17,38 €
Paprastas lėšų pervedimas užsienio valiuta į kitus Lietuvos bankus, kai užsienio banko mokesčius apmoka mokėtojas (įskaitant pervedimus RON ir SEK valiutomis į ES / EEE šalių bankus)* 45,00 € 32,38 €
Mokėjimai vykdomi darbo dienomis:
- pervedimas eurais - tą pačią banko darbo dieną, jei paparastas mokėjimo nurodymas eurais pateiktas iki 15:30 val., sekančią dieną , jei mokėjimo nurodymas eurais pateiktas po 15:30 val.
- pervedimai užsienio valiuta:
- EUR, USD, GBP, SEK, CAD - tą pačią banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 16:00 val., sekančią banko darbo dieną , jei mokėjimo nurodymas pateiktas po 16:00 val.
- NOK - tą pačią banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 15:30 val., sekančią banko darbo dieną , jei mokėjimo nurodymas pateiktas po 15:30 val.
- DKK - tą pačią banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 14:00 val., sekančią banko darbo dieną , jei mokėjimo nurodymas pateiktas po 14:00 val.
- Kitomis valiutomis - sekančią darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 17:00 val., trečią banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas po 17:00 val.
- Skubus lėšų pervedimas eurais – valandos bėgyje, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 17:15 val., sekančią banko darbo dieną , jei mokėjimo nurodymas eurais pateiktas po 17:15 val.

* Mokėtojas (OUR) – klientas kaip mokėtojas privalo sumokėti Banko nustatytus mokesčius, kurie padengs kitų bankų, įtrauktų į mokėjimo vykdymo procesą, mokesčius. Tačiau Bankas negali būti laikomas atsakingu, jei mokėjimo vykdymo proceso metu nebus nurašyti kitų bankų mokesčiai ar gavėjas negaus pilnos mokėjimo sumos dėl priežasčių, kurių Bankas negali kontroliuoti.

Lėšų pervedimas eurais ir ES / EEE valiutomis, jei pasirenkama, kad užsienio banko mokesčius apmoka mokėtojas galimas, jei lėšų pervedimas atliekamas su konversija. Jei lėšų pervedimas atliekamas su konversija, mokėjimo vykdymo laikas ilgesnis viena Banko darbo diena.

Turintiems kasdienių banko paslaugų planą „Viskas viename“ taikomi plano „Viskas viename“ įkainiai.

Tarptautiniai lėšų pervedimai
Paslaugos pavadinimas Bronziniai klientai, € Sidabriniai ir jaunimo programos klientai, € Auksiniai klientai, € Bronziniai klientai, € Sidabriniai ir jaunimo programos klientai, € Auksiniai klientai, €
Pateikti banko padalinyje Pateikti elektroniniu būdu
Tarptautiniai lėšų pervedimai eurais (išskyrus ES / EEE šalis) ir užsienio valiuta:
Paprastas lėšų pervedimas eurais 30,00 € 17,38 €
Paprastas lėšų pervedimas eurais, kai užsienio banko mokesčius apmoka mokėtojas* 45,00 € 32,38 €
Skubus lėšų pervedimas 60,00 € 46,34 €
Skubus lėšų pervedimas, kai užsienio banko mokesčius apmoka mokėtojas* 75,00 € 61,34 €
Mokėjimai vykdomi darbo dienomis:

- paprastas lėšų pervedimas – po dviejų banko darbo dienų, jei paprastas mokėjimo nurodymas eurais pateiktas iki 17:00 val., po trijų banko darbo dienų , jei mokėjimo nurodymas pateiktas po 17:00 val.
- skubus lėšų pervedimas - po vienos banko darbo dienos, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 15:00 val., po dviejų banko darbo dienų , jei mokėjimo nurodymas pateiktas po 15:00 val.
- labai skubus lėšų pervedimas:
- EUR, USD, GBP, SEK, CAD - tą pačią banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 16:00 val., sekančią banko darbo dieną , jei mokėjimo nurodymas pateiktas po 16:00 val.
- NOK - tą pačią banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 15:30 val., sekančią banko darbo dieną , jei mokėjimo nurodymas pateiktas po 15:30 val.
- DKK - tą pačią banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 14:00 val., sekančią banko darbo dieną , jei mokėjimo nurodymas pateiktas po 14:00 val.

* Mokėtojas (OUR) – klientas kaip mokėtojas privalo sumokėti Banko nustatytus mokesčius, kurie padengs kitų bankų, įtrauktų į mokėjimo vykdymo procesą, mokesčius. Tačiau Bankas negali būti laikomas atsakingu, jei mokėjimo vykdymo proceso metu nebus nurašyti kitų bankų mokesčiai ar gavėjas negaus pilnos mokėjimo sumos dėl priežasčių, kurių Bankas negali kontroliuoti.

Lėšų pervedimas eurais ir ES / EEE valiutomis, jei pasirenkama, kad užsienio banko mokesčius apmoka mokėtojas galimas, jei lėšų pervedimas atliekamas su konversija. Jei lėšų pervedimas atliekamas su konversija, mokėjimo vykdymo laikas ilgesnis viena Banko darbo diena.
Lėšų pervedimai į Nordea grupės bankus (Pervedimai DKK, GBP, NOK, SEK, RUB ir USD valiutomis):
Pervedimai į Nordea grupės bankus 25,00 € 11,58 €
Pervedimai į Nordea grupės bankus, kai užsienio banko mokesčius apmoka mokėtojas* 40,00 € 26,58 €
Mokėjimai vykdomi darbo dienomis:

- pervedimas į Nordea grupės bankus – po vienos banko darbo dienos, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 17:00 val., po dviejų banko darbo dienų , jei mokėjimo nurodymas pateiktas po 17:00 val.

* Mokėtojas (OUR) – klientas kaip mokėtojas privalo sumokėti Banko nustatytus mokesčius, kurie padengs kitų bankų, įtrauktų į mokėjimo vykdymo procesą, mokesčius. Tačiau Bankas negali būti laikomas atsakingu, jei mokėjimo vykdymo proceso metu nebus nurašyti kitų bankų mokesčiai ar gavėjas negaus pilnos mokėjimo sumos dėl priežasčių, kurių Bankas negali kontroliuoti.

Lėšų pervedimas eurais ir ES / EEE valiutomis, jei pasirenkama, kad užsienio banko mokesčius apmoka mokėtojas galimas, jei lėšų pervedimas atliekamas su konversija. Jei lėšų pervedimas atliekamas su konversija, mokėjimo vykdymo laikas ilgesnis viena Banko darbo diena.
Kitos su lėšų pervedimu susijusios paslaugos
Paslaugos pavadinimas Bronziniai klientai, € Sidabriniai ir jaunimo programos klientai, € Auksiniai klientai, €
SWIFT’o ar XML kopija 6,00 € už vieną SWIFT`O kopiją
Mokėjimo pervedimų patvirtinimas 1,50 € už vieną dokumentą
Vietinio mokėjimo pervedimo eurais į Lietuvos bei ES / EEE bankus atšaukimas ar pakeitimas, ar įvykdymo tyrimas 10,00 € ir kitų bankų mokesčiai
Tarptautinio mokėjimo pervedimo atšaukimas, pakeitimas ar įvykdymo tyrimas iki 6 mėnesių 40,00 € ir kitų bankų mokesčiai
Tarptautinio mokėjimo pervedimo atšaukimas, pakeitimas ar įvykdymo tyrimas daugiau kaip 6 mėnesiai 60,00 € ir kitų bankų mokesčiai
Nuolatiniai mokėjimo pervedimai
Paslaugos pavadinimas Įkainiai
Nuolatinis mokėjimo pervedimas tarp sąskaitų Banke (bet kokia valiuta) Pagal vietinio lešų pervedimo eurais įkainius
Nuolatinis mokėjimo pervedimas eurais į kitus Lietuvos ir ES / EEE bankus Pagal vietinio lešų pervedimo eurais įkainius
E-sąskaita
Paslaugos pavadinimas Įkainiai
E-sąskaitos prašymo pateikimas / atšaukimas Banke Nemokamai
Vienkartinis E-sąskaitos apmokėjimas tarp sąskaitų banke Pagal vietinio lėšų pervedimo eurais įkainius
Automatinis E-sąskaitos apmokėjimas į kitus Bankus Pagal vietinio lėšų pervedimo eurais įkainius
E-sąskaitos apmokėjimas nuolatinio mokėjimo pervedimu Nemokamai
Mokestis už debeto pervedimo apmokėjimą (PLAIS) 0,87 €
Mokėjimo kortelės
Nordea Debit
Paslaugos pavadinimas Bronziniai klientai, € Sidabriniai ir jaunimo programos klientai, € Auksiniai klientai, €
Kortelės išdavimas1
Kortelės galiojimo laikas – 3 metai
Nemokamai
Papildomos kortelės išdavimas1 Nemokamai
Mėnesinis kortelės administravimo mokestis5
Taikomas pagrindinei ir kiekvienai papildomai kortelei atskirai.
0,60 €
Kortelės mėnesinis administravimo mokestis, jei per kalendorinį mėnesį už pirkinius ir/ ar paslaugas iš viso kortele atsiskaityta už 600,00 € Nemokamai
Metinis individualaus dizaino paslaugos mokestis 3,00 €
Kortelės atsiėmimas (naujos ar atnaujintos) Banko padalinyje 1,50 €
Grynųjų pinigų išėmimas ir įnešimas:
Iš Banko bankomatų Lietuvoje arba iš Nordea grupės bankomatų (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Rusijoje, Latvijoje ir Estijoje)3 0,40 proc. ne mažiau 0,29 €
Iš UAB „Perlo paslaugos“ terminalų 0,40 proc. ne mažiau 0,45 €
Iš kitų bankų bankomatų (Lietuvoje ir užsienyje) 2,00 proc. ne mažiau 3,00 €
Grynųjų pinigų įnešimas6 (per Banko bankomatus (maksimali vienos operacijos suma 14 000,00 €) ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalus (maksimali vienos operacijos suma 500,00 €)) Nemokamai

1 - kortelės atnaujinimas yra nemokamas.
3 - jei kortelės turėtojas dirba įmonėje, kuri su Nordea banku yra sudariusi susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo, nemokamas išgryninimo limitas yra 600 eurų.
Nurodyti nemokamo išgryninimo limitai yra taikomi, jei įmonės, kurioje dirba kortelės turėtojas, ir Nordea banko susitarime dėl darbo užmokesčio pervedimo nėra numatyti kitokie nemokamo išgryninimo limitai (nuolaidos).
Nuolaidos nemokamo išgryninimo limitui gali būti keičiamos taip pat kaip ir Kainynas.
5 - kortelių turėtojams dirbantiems įmonėje, kuri yra su Nordea banku sudariusi susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo, mėnesinis kortelės aptarnavimo mokestis netaikomas.
6 - įnešus pinigus darbo dienomis iki 19 val. ir savaitgalio dienomis visą parą, lėšas atsiskaitymams kortele ir mokėjimo operacijoms atlikti galima naudoti iš karto. Darbo dienomis įnešus pinigus po 19 val. atsiskaitymams kortele galima naudoti iš karto, mokėjimo operacijoms ne kortele atlikti – nuo kitos dienos 8 val.

„Nordea debit“ kortelės tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:
Suteikus 1 500,00 € kortelės kreditą vienų metų laikotarpiui, nustačius 18,00 % kredito palūkanas ir pritaikius 0,60 € mėnesinį kortelės administravimo mokestį, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 1 653,31 €, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 20,56 %. Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma ir bendros vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuotos laikantis prielaidų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose, laikant, kad išmokėtą vartojimo kredito sumą vartojimo kredito gavėjas grąžina mokėdamas periodines mėnesines įmokas lygiomis dalimis. Pirmą įmoką moka praėjus vienam mėnesiui nuo pirmo vartojimo kredito sumos išmokėjimo vartojimo kredito gavėjui dienos. Paraiškos pateikimas negarantuoja, kad bus suteiktas finansavimas.

Turintiems kasdienių banko paslaugų planą „Viskas viename“ taikomi plano „Viskas viename“ įkainiai.

Maestro
Maestro (Naujos kortelės nėra išduodamos)
Paslaugos pavadinimas Bronziniai klientai, € Sidabriniai ir jaunimo programos klientai, € Auksiniai klientai, €
Kortelės išdavimas1
Kortelės galiojimo laikas – 3 metai
Nemokamai
Papildomos kortelės išdavimas1 Nemokamai
Mėnesinis kortelės administravimo mokestis5
Taikomas pagrindinei ir kiekvienai papildomai kortelei atskirai.
0,49 € 0,46 € 0,43 €
Metinis individualaus dizaino paslaugos mokestis 3,00 €
Kortelės atsiėmimas (naujos ar atnaujintos) Banko padalinyje 1,50 €
Grynųjų pinigų išėmimas ir įnešimas:
Iš Banko bankomatų Lietuvoje 0,40 proc. ne mažiau 0,29 € 0,40 proc. ne mažiau 0,22 € Nemokamai3
Iš UAB „Perlo paslaugos“ terminalų 0,40 proc. ne mažiau 0,45 0,40 proc. ne mažiau 0,45 1 operacija per mėn. nemokamai;
kitos: 0,40 proc. ne mažiau 0,45
Iš Nordea grupės bankomatų (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Rusijoje, Latvijoje ir Estijoje) 0,40 proc. ne mažiau 0,29 € 0,40 proc. ne mažiau 0,22 € Nemokamai3
Iš kitų bankų bankomatų (Lietuvoje ir užsienyje) 2,00 proc. ne mažiau 3,00 €
Grynųjų pinigų įnešimas6 (per Banko bankomatus (maksimali vienos operacijos suma 14 000,00 €) ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalus (maksimali vienos operacijos suma 500,00 €)) Nemokamai

1 - kortelės atnaujinimas yra nemokamas.
3 - išgryninus daugiau kaip 870,00 € per mėnesį taikomas 0,40 proc. mokestis ne mažiau 0,29 €.
Jei kortelės turėtojas dirba įmonėje, kuri su Nordea banku yra sudariusi susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo, nemokamas išgryninimo limitas yra 600 eurų.
Nurodyti nemokamo išgryninimo limitai yra taikomi, jei įmonės, kurioje dirba kortelės turėtojas, ir Nordea banko susitarime dėl darbo užmokesčio pervedimo nėra numatyti kitokie nemokamo išgryninimo limitai (nuolaidos). Nuolaidos nemokamo išgryninimo limitui gali būti keičiamos taip pat kaip ir Kainynas.
5 - kortelių turėtojams dirbantiems įmonėje, kuri yra su Nordea banku sudariusi susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo, mėnesinis kortelės aptarnavimo mokestis netaikomas.
6 - įnešus pinigus darbo dienomis iki 19 val. ir savaitgalio dienomis visą parą, lėšas atsiskaitymams kortele ir mokėjimo operacijoms atlikti galima naudoti iš karto. Darbo dienomis įnešus pinigus po 19 val. atsiskaitymams kortele galima naudoti iš karto, mokėjimo operacijoms ne kortele atlikti – nuo kitos dienos 8 val.

Turintiems kasdienių banko paslaugų planą „Viskas viename“ taikomi plano „Viskas viename“ įkainiai.

IKI Premija kortelės
IKI PREMIJA Maestro (Naujos kortelės nėra išduodamos)
Paslaugos pavadinimas Bronziniai klientai, € Sidabriniai ir jaunimo programos klientai, € Auksiniai klientai, €
Kortelės išdavimas1
Kortelės galiojimo laikas – 3 metai
Nemokamai
Papildomos kortelės išdavimas1 Nemokamai
Mėnesinis administravimo mokestis5
Taikomas pagrindinei ir kiekvienai papildomai kortelei atskirai.
0,49 € 0,46 € 0,43 €
Kortelės atsiėmimas (naujos ar atnaujintos) Banko padalinyje 1,50 €
Grynųjų pinigų išėmimas ir įnešimas:
Grynųjų pinigų išėmimas:
Iš Banko bankomatų Lietuvoje 0,40 proc. ne mažiau 0,29 € 0,40 proc. ne mažiau 0,22 € Nemokamai3
Iš UAB „Perlo paslaugos“ terminalų 0,40 proc. ne mažiau 0,45 € 0,40 proc. ne mažiau 0,45 € 1 operacija per mėn. nemokamai;
kitos: 0,40 proc. ne mažiau 0,45 €
Iš Banko bankomatų Lietuvoje su IKI PREMIJA Maestro Senjorams Nemokamai3
Iš Nordea grupės bankomatų (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Rusijoje, Latvijoje ir Estijoje) 0,40 proc. ne mažiau 0,29 € 0,40 proc. ne mažiau 0,22 € Nemokamai3
Iš kitų bankų bankomatų (Lietuvoje ir užsienyje) 2,00 proc. ne mažiau 3,00 €
Grynųjų pinigų įnešimas6 (per Banko bankomatus (maksimali vienos operacijos suma 14 000,00 €) ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalus (maksimali vienos operacijos suma 500,00 €)) Nemokamai

1 – kortelės atnaujinimas yra nemokamas.
3 - išgryninus daugiau kaip 870,00 € per mėnesį taikomas 0,40 proc. mokestis ne mažiau 0,29 €.
Jei kortelės turėtojas dirba įmonėje, kuri su Nordea banku yra sudariusi susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo, nemokamas išgryninimo limitas yra 600 eurų.
Nurodyti nemokamo išgryninimo limitai yra taikomi, jei įmonės, kurioje dirba kortelės turėtojas, ir Nordea banko susitarime dėl darbo užmokesčio pervedimo nėra numatyti kitokie nemokamo išgryninimo limitai (nuolaidos). Nuolaidos nemokamo išgryninimo limitui gali būti keičiamos taip pat kaip ir Kainynas.
5 – visiems IKI PREMIJA Maestro Senjorams kortelių turėtojams bei kortelės turėtojams dirbantiems įmonėje, kuri yra su Nordea banku sudariusi susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo, mėnesinis kortelės aptarnavimo mokestis netaikomas.
6 – įnešus pinigus darbo dienomis iki 19 val. ir savaitgalio dienomis visą parą, lėšas atsiskaitymams kortele ir mokėjimo operacijoms atlikti galima naudoti iš karto. Darbo dienomis įnešus pinigus po 19 val. atsiskaitymams kortele galima naudoti iš karto, mokėjimo operacijoms ne kortele atlikti – nuo kitos dienos 8 val.

Turintiems kasdienių banko paslaugų planą „Viskas viename“ taikomi plano „Viskas viename“ įkainiai.

MasterCard kortelės
Kredito kortelė „Nordea Credit“
Paslaugos pavadinimas Bronziniai klientai, € Sidabriniai ir jaunimo programos klientai, € Auksiniai klientai, €
Kortelės išdavimas1 (kortelės galiojimo laikas – 3 metai) 3,00 €
Papildomos kortelės išdavimas1 3,00 €
Mėnesinis kortelės administravimo mokestis (taikomas pagrindinei ir kiekvienai papildomai kortelei atskirai). Naujos kortelės mėnesinis administravimo mokestis pradedamas taikyti nuo kortelės aktyvavimo dienos. 1,30 € 1,16 € 0,94 €
Kortelės mėnesinis administravimo mokestis, jei per kalendorinį mėnesį už pirkinius ir/ ar paslaugas iš viso kortele atsiskaityta už 400,00 € Nemokamai
Metinis individualaus dizaino paslaugos mokestis 3,00 €
Kortelės išrašo parengimas ir išsiuntimas paštu 1,45 €
Suteikto kredito palūkanos:
Palūkanos už kortele atliktas pirkimo operacijas 18,00 proc.
Palūkanos už grynųjų pinigų operacijas bankomate 18,00 proc.
Mėnesinis grąžinamo kredito dydis (proc. nuo panaudoto kredito sumos) 10,00 – 100,00 proc.
Įmokos mokėjimo diena 5–15 d.
Laikotarpis, per kurį nėra skaičiuojamos palūkanos už kortele atliktas pirkimo operacijas Nuo pirkimo operacijos dienos iki kito mėnesio įmokos mokėjimo dienos (daugiausiai 45 d.)
Kortelės atblokavimo mokestis, kai kortelė buvo blokuota dėl įsipareigojimų nevykdymo 12,00 €
Grynųjų pinigų išėmimas ir įnešimas:
Iš Banko bankomatų Lietuvoje 2,00 proc. ne mažiau 1,50 €
Iš Nordea grupės bankomatų (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Rusijoje, Latvijoje ir Estijoje) 2,00 proc. ne mažiau 1,50 €
Iš kitų bankų bankomatų (Lietuvoje ir užsienyje) ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalų 2,50 proc. ne mažiau 3,00 €
Grynųjų pinigų įnešimas4 (per Banko bankomatus (maksimali vienos operacijos suma 14 000,00 €) ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalus (maksimali vienos operacijos suma 500,00 €)) Nemokamai

Kredito kortelės „Nordea Credit“ tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:
Suteikus 1 500,00 € kortelės kreditą vienų metų laikotarpiui, nustačius 18,00 % kredito palūkanas, pritaikius kredito kortelės išdavimo mokestį 3,00 € ir 1,30 € mėnesinį kortelės administravimo mokestį, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 1 642,77 €, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 18,90 %. Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma ir bendros vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuotos laikantis prielaidų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose, laikant, kad išmokėtą vartojimo kredito sumą vartojimo kredito gavėjas grąžina mokėdamas periodines mėnesines įmokas lygiomis dalimis. Pirmą įmoką moka praėjus vienam mėnesiui nuo pirmo vartojimo kredito sumos išmokėjimo vartojimo kredito gavėjui dienos. Paraiškos pateikimas negarantuoja, kad bus suteiktas finansavimas.

Kredito kortelių turėtojams, dirbantiems įmonėje, kuri yra sudariusi su banku „Nordea“ susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo, taikomi Auksinių klientų įkainiai.

MasterCard vartojimo kredito kortelė
Paslaugos pavadinimas Bronziniai klientai, € Sidabriniai ir jaunimo programos klientai, € Auksiniai klientai, €
Naujos kortelės nėra išduodamos, nėra keičiamos kredito sąlygos.
Mėnesinis kortelės adminsitravimo mokestis (taikomas pagrindinei ir kiekvienai papildomai kortelei atskirai) 2,50 €
Metinis individualaus dizaino paslaugos mokestis 3,00 €
Suteikto kredito metinės palūkanos 18,00 proc.
Minimalus mėnesinis kredito grąžinimas2 (proc. nuo panaudoto kredito sumos) 10,00 proc.
Mokestis už suteiktą perviršį (skaičiuojamos metinės palūkanos nuo perviršio sumos) 18,00 proc.
Grynųjų pinigų išėmimas ir įnešimas:
Iš Banko bankomatų Lietuvoje 2,00 proc. ne mažiau 1,50 €
Iš Nordea grupės bankomatų (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Rusijoje, Latvijoje ir Estijoje) 2,00 proc. ne mažiau 1,50 €
Iš kitų bankų bankomatų Lietuvoje ir užsienyje ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalų 2,50 proc. ne mažiau 3,00 €
Grynųjų pinigų įnešimas6 (per Banko bankomatus(maksimali vienos operacijos suma 14 000,00 €) ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalus (maksimali vienos operacijos suma 500,00 €)) Nemokamai

Vartojimo kredito kortelės „MasterCard“ tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:
Suteikus 1 500,00 € kortelės kreditą vienų metų laikotarpiui, nustačius 18,00 % kredito palūkanas ir pritaikius 2,50 € mėnesinį kortelės administravimo mokestį, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 1 675,56 €, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 23,79 %. Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma ir bendros vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuotos laikantis prielaidų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose, laikant, kad išmokėtą vartojimo kredito sumą vartojimo kredito gavėjas grąžina mokėdamas periodines mėnesines įmokas lygiomis dalimis. Pirmą įmoką moka praėjus vienam mėnesiui nuo pirmo vartojimo kredito sumos išmokėjimo vartojimo kredito gavėjui dienos. Paraiškos pateikimas negarantuoja, kad bus suteiktas finansavimas.

Kredito kortelių turėtojams, dirbantiems įmonėje, kuri yra sudariusi su banku „Nordea“ susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo, taikomi Auksinių klientų įkainiai.

MasterCard su beprocenčiu kreditu
Paslaugos pavadinimas Bronziniai klientai, € Sidabriniai ir jaunimo programos klientai, € Auksiniai klientai, €
Naujos kortelės nėra išduodamos, nėra keičiamos kredito sąlygos.
Mėnesinis kortelės aptarnavimo mokestis (taikomas pagrindinei ir kiekvienai papildomai kortelei atskirai) 2,50 €
Metinis individualaus dizaino paslaugos mokestis 3,00 €
Pradinis įnašas 0,00 €
Suteikto kredito palūkanos 0,00 proc.
Mokestis už suteiktą perviršį (skaičiuojamos metinės palūkanos nuo perviršio sumos) 18,00 proc.
Kortelės išrašo parengimas ir išsiuntimas paštu 1,45 €
Grynųjų pinigų išėmimas:
Iš Banko bankomatų Lietuvoje 2,00 proc. ne mažiau 1,50 €
Iš Nordea grupės bankomatų (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Rusijoje, Latvijoje ir Estijoje) 2,00 proc. ne mažiau 1,50 €
Iš kitų bankų bankomatų Lietuvoje ir užsienyje ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalų 2,50 proc. ne mažiau 3,00 €

„MasterCard“ su beprocenčiu kreditu tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:
Suteikus 1 500,00 € kortelės kreditą vienų metų laikotarpiui, nustačius 0,00 % kredito palūkanas ir pritaikius 2,50 € mėnesinį kortelės administravimo mokestį, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma –1 530,00 €, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 3,74 %. Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma ir bendros vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuotos laikantis prielaidų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose, laikant, kad išmokėtą vartojimo kredito sumą vartojimo kredito gavėjas grąžina mokėdamas periodines mėnesines įmokas lygiomis dalimis. Pirmą įmoką moka praėjus vienam mėnesiui nuo pirmo vartojimo kredito sumos išmokėjimo vartojimo kredito gavėjui dienos. Paraiškos pateikimas negarantuoja, kad bus suteiktas finansavimas.

Kredito kortelių turėtojams, dirbantiems įmonėje, kuri yra sudariusi su banku „Nordea“ susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo, taikomi Auksinių klientų įkainiai.

MasterCard kredito kortelė (Naujos kortelės nėra išduodamos)
Paslaugos pavadinimas Bronziniai klientai, € Sidabriniai ir jaunimo programos klientai, € Auksiniai klientai, €
Kortelės išdavimas1 (kortelės galiojimo laikas – 3 metai) Nemokamai
Papildomos kortelės išdavimas1 Nemokamai
Mėnesinis kortelės administravimo mokestis (taikomas pagrindinei ir kiekvienai papildomai kortelei atskirai). Naujos kortelės mėnesinis administravimo mokestis pradedamas taikyti nuo kortelės aktyvavimo dienos. 1,30 € 1,01 € 0,72 €
Kortelės mėnesinis administravimo mokestis, jei per kalendorinį mėnesį už pirkinius ir/ ar paslaugas iš viso kortele atsiskaityta už 400,00 € Nemokamai
Metinis individualaus dizaino paslaugos mokestis 3,00 €
Pradinis įnašas 0,00 €
Suteikto kredito palūkanos 18,00 proc.
Mokestis už suteiktą perviršį (skaičiuojamos metinės palūkanos nuo perviršio sumos) 18,00 proc.
Grynųjų pinigų išėmimas ir įnešimas:
Iš Banko bankomatų Lietuvoje 0,40 proc. ne mažiau 0,29 € 0,40 proc. ne mažiau 0,22 € Nemokamai3
Iš UAB „Perlo paslaugos“ terminalų 0,40 proc. ne mažiau 0,45 € 0,40 proc. ne mažiau 0,45€ 1 operacija per mėn. nemokamai;
kitos: 0,40 proc. ne mažiau 0,45€3
Iš Nordea grupės bankomatų (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Rusijoje, Latvijoje ir Estijoje) 0,40 proc. ne mažiau 0,29 € 0,40 proc. ne mažiau 0,22 € Nemokamai3
Iš kitų bankų bankomatų Lietuvoje ir užsienyje 2,00 proc. ne mažiau 3,00 €
Grynųjų pinigų įnešimas6 (per Banko bankomatus (maksimali vienos operacijos suma 14 000,00 €) ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalus (maksimali vienos operacijos suma 500,00 €))**** Nemokamai

1 – kortelės atnaujinimas yra nemokamas.
2 – lėšos nurašomos, kai panaudoto kredito suma viršija 144,81 €.
3 - išgryninus daugiau kaip 870,00 € per mėnesį taikomas 0,40 proc. mokestis ne mažiau 0,29 €.
Jei kortelės turėtojas dirba įmonėje, kuri su Nordea banku yra sudariusi susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo, nemokamas išgryninimo limitas yra 600 eurų.
Nurodyti nemokamo išgryninimo limitai yra taikomi, jei įmonės, kurioje dirba kortelės turėtojas, ir Nordea banko susitarime dėl darbo užmokesčio pervedimo nėra numatyti kitokie nemokamo išgryninimo limitai (nuolaidos). Nuolaidos nemokamo išgryninimo limitui gali būti keičiamos taip pat kaip ir Kainynas.
4 – įneštus pinigus atsiskaitymams kortele galima naudoti iš karto. Kredito limito padengimui lėšos bus įskaitomos kitą banko darbo dieną.
6 – įnešus pinigus darbo dienomis iki 19 val. ir savaitgalio dienomis visą parą, lėšas atsiskaitymams kortele ir mokėjimo operacijoms atlikti galima naudoti iš karto. Darbo dienomis įnešus pinigus po 19 val. atsiskaitymams kortele galima naudoti iš karto, mokėjimo operacijoms ne kortele atlikti – nuo kitos dienos 8 val.

„MasterCard“ kredito kortelės tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:
Suteikus 1 500,00 € kortelės kreditą vienų metų laikotarpiui, nustačius 18,00 % kredito palūkanas ir pritaikius 1,30 € mėnesinį kortelės administravimo mokestį, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 1 661,16 €, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 21,72 %. Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma ir bendros vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuotos laikantis prielaidų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose, laikant, kad išmokėtą vartojimo kredito sumą vartojimo kredito gavėjas grąžina mokėdamas periodines mėnesines įmokas lygiomis dalimis. Pirmą įmoką moka praėjus vienam mėnesiui nuo pirmo vartojimo kredito sumos išmokėjimo vartojimo kredito gavėjui dienos. Paraiškos pateikimas negarantuoja, kad bus suteiktas finansavimas.

Kredito kortelių turėtojams, dirbantiems įmonėje, kuri yra sudariusi su banku „Nordea“ susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo, taikomi Auksinių klientų įkainiai.

PINS MasterCard kortelė
„PINS MasterCard“ kredito kortelė
Paslaugos pavadinimas Bronziniai klientai, € Sidabriniai ir jaunimo programos klientai, € Auksiniai klientai, €
Kortelės išdavimas1 (kortelės galiojimo laikas – 3 metai) 3,00 €
Papildomos kortelės išdavimas1 3,00 €
Mėnesinis kortelės administravimo mokestis
Taikomas tiek pagrindinei, tiek papildomoms kortelėms. Naujos kortelės mėnesinis administravimo mokestis pradedamas taikyti nuo kortelės aktyvavimo dienos.
2,00 €
Kortelės mėnesinis administravimo mokestis, jei per kalendorinį mėnesį už pirkinius ir/ ar paslaugas iš viso kortele atsiskaityta už 400,00 € Nemokamai
Kortelės išrašo parengimas ir išsiuntimas paštu 1,45 €
Suteikto kredito palūkanos 18,00 proc.
Mėnesinis grąžinamo kredito dydis (proc. nuo panaudoto kredito sumos) 10,00 – 100,00 proc.
Įmokos mokėjimo diena 5–15 d.
Laikotarpis, per kurį nėra skaičiuojamos palūkanos Nuo operacijos atlikimo dienos iki kito mėnesio įmokos mokėjimo dienos (daugiausiai 45 d.)
Kortelės atblokavimo mokestis, kai kortelė buvo blokuota dėl įsipareigojimų nevykdymo 12,00 €
Grynųjų pinigų išėmimas ir įnešimas:
Iš Banko bankomatų Lietuvoje 2,00 proc. ne mažiau 1,50 €
Iš Nordea grupės bankomatų (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Rusijoje, Latvijoje ir Estijoje) 2,00 proc. ne mažiau 1,50 €
Iš kitų bankų bankomatų (Lietuvoje ir užsienyje) ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalų 2,50 proc. ne mažiau 3,00 €
Grynųjų pinigų įnešimas4 (per Banko bankomatus (maksimali vienos operacijos suma 14 000,00 €) ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalus (maksimali vienos operacijos suma 500,00 €)) Nemokamai

1 – kortelės atnaujinimas yra nemokamas.
4 – įnešus pinigus į kortelės sąskaitą, atsiskaitymams kortele galima naudoti iš karto. Kredito limito padengimui lėšos bus įskaitomos kitą banko darbo dieną.

Kredito kortelės „PINS MasterCard“ tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:
Suteikus 1 500,00 € kortelės kreditą vienų metų laikotarpiui, nustačius 18,00 % kredito palūkanas, pritaikius kredito kortelės išdavimo mokestį 3,00 € ir 2,00 € mėnesinį kortelės administravimo mokestį, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 1 651,17 €, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma –20,07 %. Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma ir bendros vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuotos laikantis prielaidų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose, laikant, kad išmokėtą vartojimo kredito sumą vartojimo kredito gavėjas grąžina mokėdamas periodines mėnesines įmokas lygiomis dalimis. Pirmą įmoką moka praėjus vienam mėnesiui nuo pirmo vartojimo kredito sumos išmokėjimo vartojimo kredito gavėjui dienos. Paraiškos pateikimas negarantuoja, kad bus suteiktas finansavimas.

Kredito kortelių turėtojams, dirbantiems įmonėje, kuri yra sudariusi su banku „Nordea“ susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo, taikomi Auksinių klientų įkainiai.

Kredito kortelė Nordea Gold
Paslaugos pavadinimas Bronziniai klientai, € Sidabriniai ir jaunimo programos klientai, € Auksiniai klientai, €
Kortelės išdavimas1 (kortelės galiojimo laikas – 3 metai) 3,00 €
Papildomos kortelės išdavimas1 3,00 €
Mėnesinis kortelės administravimo mokestis. Taikomas tiek pagrindinei, tiek papildomoms kortelėms. Naujos kortelės mėnesinis administravimo mokestis pradedamas taikyti nuo kortelės aktyvavimo dienos. 3,62 € 2,90 € 2,17 €
Kortelės mėnesinis administravimo mokestis, jei per kalendorinį mėnesį už pirkinius ir/ ar paslaugas iš viso kortele atsiskaityta už 700,00 € Nemokamai
Suteikto kredito palūkanos 17,00 proc.
Mėnesinis grąžinamo kredito dydis (proc. nuo panaudoto kredito sumos) 10,00– 100,00 proc.
Įmokos mokėjimo diena 5–24 d.
Laikotarpis, per kurį nėra skaičiuojamos palūkanos Nuo operacijos atlikimo dienos iki kito mėnesio įmokos mokėjimo dienos (ne daugiau 55 d.)
Kortelės atblokavimo mokestis, kai kortelė buvo blokuota dėl įsipareigojimų nevykdymo 12,00 €
Kortelės išrašo parengimas ir išsiuntimas paštu 1,45 €
Grynųjų pinigų išėmimas ir įnešimas:
Iš Banko bankomatų Lietuvoje 2,00 proc. ne mažiau 1,50 €
Iš Nordea grupės bankomatų (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Rusijoje, Latvijoje ir Estijoje) 2,00 proc. ne mažiau 1,50 €
Iš kitų bankų bankomatų Lietuvoje ir užsienyje ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalų 2,50 proc. ne mažiau 3,00 €
Grynųjų pinigų įnešimas4 (per Banko bankomatus(maksimali vienos operacijos suma 14 000,00 €) ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalus (maksimali vienos operacijos suma 500,00 €)) Nemokamai

1 – kortelės atnaujinimas yra nemokamas.
4 – įnešus pinigus į kortelės sąskaitą, atsiskaitymams kortele galima naudoti iš karto. Kredito limito padengimui lėšos bus įskaitomos kitą banko darbo dieną.

Kredito kortelės „Nordea Gold“ tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:
Suteikus 1 500,00 € kortelės kreditą vienų metų laikotarpiui, nustačius 17,00 % kredito palūkanas, pritaikius kortelės išleidimo mokestį 3,00 € ir 3,62 € mėnesinį kortelės administravimo mokestį, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 1 663,74 €, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 21,82 %. Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma ir bendros vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuotos laikantis prielaidų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose, laikant, kad išmokėtą vartojimo kredito sumą vartojimo kredito gavėjas grąžina mokėdamas periodines mėnesines įmokas lygiomis dalimis. Pirmą įmoką moka praėjus vienam mėnesiui nuo pirmo vartojimo kredito sumos išmokėjimo vartojimo kredito gavėjui dienos. Paraiškos pateikimas negarantuoja, kad bus suteiktas finansavimas.

Kredito kortelių turėtojams, dirbantiems įmonėje, kuri yra sudariusi su banku „Nordea“ susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo, taikomi Auksinių klientų įkainiai.

MasterCard Gold kortelė
Paslaugos pavadinimas Bronziniai klientai, € Sidabriniai ir jaunimo programos klientai, € Auksiniai klientai, €
Naujos kortelės nėra išduodamos, nėra keičiamos kredito sąlygos.
Metinis kortelės administravimo mokestis (taikomas pagrindinei ir kiekvienai papildomai kortelei atskirai) 90,00 € 70,00 € 45,00 €
Mėnesinis kortelės administravimo mokestis (taikomas pagrindinei ir kiekvienai papildomai kortelei atskirai) Nemokamai
Pradinis įnašas 0,00 €
Suteikto kredito palūkanos 0,00 proc.
Mokestis už suteiktą perviršį (skaičiuojamos metinės palūkanos nuo perviršio sumos) 18,00 proc.
Kortelės išrašo parengimas ir išsiuntimas paštu 1,45 €
Grynųjų pinigų išėmimas
Iš Banko bankomatų Lietuvoje 2,00 proc. ne mažiau 1,50 €
Iš Nordea grupės bankomatų (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Rusijoje, Latvijoje ir Estijoje) 2,00 proc. ne mažiau 1,50 €
Iš kitų bankų bankomatų Lietuvoje ir užsienyje ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalų 2,50 proc. ne mažiau 3,00 €

Kredito kortelės „MasterCard Gold“ tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:
Suteikus 1 500,00 € kortelės kreditą vienų metų laikotarpiui, nustačius 0,00 % kredito palūkanas ir pritaikius 90,00 € metinį kortelės administravimo mokestį, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 1 590,00 €, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 12,12 %. Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma ir bendros vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuotos laikantis prielaidų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose, laikant, kad išmokėtą vartojimo kredito sumą vartojimo kredito gavėjas grąžina mokėdamas periodines mėnesines įmokas lygiomis dalimis. Pirmą įmoką moka praėjus vienam mėnesiui nuo pirmo vartojimo kredito sumos išmokėjimo vartojimo kredito gavėjui dienos. Paraiškos pateikimas negarantuoja, kad bus suteiktas finansavimas.

Kredito kortelių turėtojams, dirbantiems įmonėje, kuri yra sudariusi su banku „Nordea“ susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo, taikomi Auksinių klientų įkainiai.

Kredito kortelė Nordea Platinum
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Kortelės išdavimas1 (kortelės galiojimo laikas – 3 metai) Nemokamai
Papildomos kortelės išdavimas1 Nemokamai
Metinis kortelės administravimo mokestis (taikomas pagrindinei ir kiekvienai papildomai kortelei atskirai) 130,00 €
Kortelės išrašo parengimas ir išsiuntimas paštu Nemokamai
Suteikto kredito palūkanos 13,00 proc.
Mėnesinis grąžinamo kredito dydis (proc. nuo panaudoto kredito sumos) 10,00 – 100,00 proc.
Įmokos mokėjimo diena 5–24 d.
Laikotarpis, per kurį nėra skaičiuojamos palūkanos už kortele atliktas operacijas Nuo operacijos atlikimo dienos iki kito mėnesio įmokos mokėjimo dienos (ne daugiau 55 d.)
Naujas PIN kodas Nemokamai
Kortelės blokavimas Nemokamai
Kortelės pakeitimas Nemokamai
Nestandartinių (daugiau nei 2 900,00 €) 24 val. dienos naudojimosi limitų nustatymas Nemokamai
Kortelės „Priority Pass“ išdavimas (kortelės galiojimo laikas – 3 metai) Nemokamai
Mokestis už apsilankymą oro uosto VIP laukiamojoje salėje (1 kartas 1 asmeniui) Pirmi 4 apsilankymai per kalendorinius metus – nemokami. Vėliau - 30,00 €
Grynųjų pinigų išėmimas ir įnešimas:
Iš Banko bankomatų Lietuvoje 2,00 proc. ne mažiau 1,50 €
Iš Nordea grupės bankomatų (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Rusijoje, Latvijoje ir Estijoje) 2,00 proc. ne mažiau 1,50 €
Iš kitų bankų bankomatų (Lietuvoje ir užsienyje) ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalų 2,50 proc. ne mažiau 3,00 €
Grynųjų pinigų įnešimas4 (per Banko bankomatus(maksimali vienos operacijos suma 14 000,00 €) ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalus (maksimali vienos operacijos suma 500,00 €)) Nemokamai

1 – kortelės atnaujinimas yra nemokamas.
4 – įnešus pinigus į kortelės sąskaitą, atsiskaitymams kortele galima naudoti iš karto. Kredito limito padengimui lėšos bus įskaitomos kitą banko darbo dieną.

Kredito kortelės „Nordea Platinum“ tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:
Suteikus 1 500,00 € kortelės kreditą vienų metų laikotarpiui, nustačius 13,00 % kredito palūkanas ir pritaikius 130,00 € metinį kortelės administravimo mokestį, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 1 849,71 €, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 50,15 %. Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma ir bendros vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuotos laikantis prielaidų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose, laikant, kad išmokėtą vartojimo kredito sumą vartojimo kredito gavėjas grąžina mokėdamas periodines mėnesines įmokas lygiomis dalimis. Pirmą įmoką moka praėjus vienam mėnesiui nuo pirmo vartojimo kredito sumos išmokėjimo vartojimo kredito gavėjui dienos. Paraiškos pateikimas negarantuoja, kad bus suteiktas finansavimas.

Kitos kortelių aptarnavimo paslaugos
Paslaugos pavadinimas Bronziniai klientai, € Sidabriniai ir jaunimo programos klientai, € Auksiniai klientai, €
Atsiskaitymas už pirkinius ir paslaugas kortele Nemokamai
Likučio pasiteiravimas ir mini išrašo pateikimas Banko bankomatų tinkle Nemokamai
Likučio pasiteiravimas ir mini išrašo pateikimas kitų bankų bankomatuose ir UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose 0,50 €
Naujas PIN kodas1 6,00 €
PIN kodo keitimas banko bankomatuose Nemokamai
Kortelės blokavimas1 2,90 €
Kortelės pakeitimas1 6,00 €
Kortelės individualaus dizaino pakeitimas1 6,00 €
Čekio kopijos gavimas 15,00 €
Kelionės (automobilio nuomos, viešbučio, lėktuvo bilietų, užsakymo ir kt.) dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas 35,00 €
Kredito sąlygų keitimas (mokėjimo dienos, grąžinamo dydžio keitimas) per Banko internetinę bankininkystę Nemokamai
Kredito sąlygų keitimas (mokėjimo dienos, grąžinamo dydžio keitimas) Banko padalinyje1 5,00 €
Kredito limito padidinimas1 5,00 €
Nestandartinių (daugiau nei 2 900,00 €) 24 val. dienos naudojimosi limitų nustatymas1 20,00 €
Kortelės (naujos ar atnaujintos) siuntimas paštu Lietuvoje Nemokamai
Kortelės siuntimas (naujos ar atnaujintos) paštu į užsienį 5,00 €
Skubus kortelės pristatymas į Banko padalinyje arba paštu Lietuvoje (per 2 d.d.) 25,00 €
Skubus sulaikytos kortelės išėmimas iš Banko bankomatų 75,00 €
MasterCard Global service paslauga (Skubus pavogtos ar pamestos kredito kortelės blokavimas ar pakeitimas; skubus grynųjų pinigų išmokėjimas) Faktinės išlaidos, ne daugiau nei 144,81 €
Valiutos konversijos marža, kai operacijos valiuta ne EUR 2,50 proc. nuo sumos
24 val. dienos naudojimo limitų nustatymas iki 2 900,00 € per Banko internetinę ar telefoninę bankininkystę Nemokamai
24 val. dienos naudojimo limitų nustatymas iki 2 900,00 € Banko padalinyje1 2,00 €
1 - paslauga yra nemokama Nordea Debit kortelių turėtojams (pagrindinei ir papildomai).
Grynųjų pinigų operacijos
Grynųjų pinigų operacijos
Paslaugos pavadinimas Bronziniai klientai, € Sidabriniai ir jaunimo programos klientai, € Auksiniai klientai, €
Grynųjų pinigų banknotais įmokėjimas į taupomąjį indėlį Nemokamai
Grynųjų pinigų banknotais įmokėjimas į savo sąskaitą terminuotųjų indėlių sutartims sudaryti Nemokamai
Grynųjų pinigų banknotais įmokėjimas į savo sąskaitą 0,15 proc. ne mažiau 1,50 €
Grynųjų pinigų banknotais įmokėjimas į kito kliento sąskaitą 0,30 proc. ne mažiau 3,00 €
Grynųjų pinigų išmokėjimas iš banko sąskaitų 0,80 proc. ne mažiau 2,50 €
Grynųjų pinigų sumos iki 2,50 € (imtinai) išėmimas iš banko sąskaitos jos uždarymo atveju Nemokamai
Jei klientas nori paimti iš sąskaitos daugiau kaip 15 000,00 € (arba ekvivalentą užsienio valiuta), pinigus turi užsakyti prieš 1 Banko darbo dieną: eurais iki 13 val., užsienio valiuta iki 11 val.
Jei klientas nori paimti iš sąskaitos 145 000,00 € ir daugiau (arba ekvivalentą užsienio valiuta), pinigus turi užsakyti prieš 2 darbo dienas: eurais iki 13 val., užsienio valiuta iki 11 val.
Grynųjų pinigų išankstinis užsakymas Nemokamai
Grynųjų pinigų išankstinio užsakymo atšaukimas 0,40 proc. nuo sumos, ne daugiau 300,00 €
Euro monetų keitimas į banknotus 4,50 proc. sumos, ne mažiau 2,00 €
Banknotų ir euro monetų keitimas į monetas (euro ir centų) 4,50 proc. sumos, ne mažiau 2,00 €
Euro monetų priėmimas į sąskaitas / indėlius
Mokestis netaikomas, kai suma neviršija 5,00 €
4,50 proc. sumos, ne mažiau 2,00 €
Valiutos pirkimas ar pardavimas grynaisiais pinigais 1,00 €
Banknotų keitimas į kitų nominalų banknotus 4,50 proc. nuo sumos, ne mažiau 2,00 €
Banknotų perskaičiavimas, neatliekant kitų operacijų 0,10 € už banknotą
Terminuotojo indėlio išmokėjimas eurais arba užsienio valiuta:
Kai lėšos buvo įneštos į sąskaitą indėlio valiuta grynaisiais pinigais indėlio sutarties sudarymo dieną Nemokamai
Kitais atvejais Pagal grynųjų pinigų išėmimo mokesčius

Kredito pervedimui atlikti klientui pateikus bankui grynuosius pinigus bankas už tokią operaciją taiko tik kainyne nurodytą mokestį už lėšų pervedimą į kitą banką, o kainyne numatyti monetų perskaičiavimo ir/ar grynųjų pinigų įmokėjimo į savo sąskaitą mokesčiai papildomai nėra taikomi.

Taupymas ir investavimas
Nordea investiciniai fondai
Paslaugos pavadinimas Bronziniai klientai, € Sidabriniai ir jaunimo programos klientai, € Auksiniai klientai, €
Akcijų ir mišrūs sub-fondai:
Pasirašymo ir periodinio investavimo mokestis 1,00 proc.
Išpirkimo mokestis 1,00 proc. ne mažiau 1,00 euras
Obligacijų fondai:
Pasirašymo ir periodinio investavimo mokestis 0,40 proc.
Išpirkimo mokestis 0,50 proc. ne mažiau 1,00 euras
Pinigų rinkos sub-fondai:
Pasirašymo ir periodinio investavimo mokestis 0,20 proc.
Išpirkimo mokestis 0,25 proc. ne mažiau 1,00 euras
Nordea Funds of Funds, SICAV investiciniai fondai
Pasirašymo ir periodinio investavimo mokestis 1,00 proc.
Išpirkimo mokestis 0,50 proc. ne mažiau 1,00 euras
Konvertavimo mokestis tarp Nordea 1 and Nordea Funds of Funds SICAV fondų
Konvertavimo mokestis 3,20 € už kiekvieną operaciją

Lietuvoje viešai platinamų Nordea 1, SICAV sub-fondų valdymo mokesčiai
Sub-fondų tipai Metinis valdymo mokestis %, nuskaitomas nuo sub-fonde valdomo turto vertės kiekvieną dieną
Akcijų, obligacijų ir mišrus sub-fondai iki 2 %
Pinigų rinkos sub-fondai Iki 0,125 %
Obligacijų sub-fondai Iki 1,5 %

Papildomai banko gaunamas mokestis

Bankas gauna atlygį iš fondų valdymo įmonės už išplatintus investicinius fondus. Atlygio dydis priklauso nuo išplatintų investicinių fondų vienetų bendros vertės atskaičius mokesčius. Detalesnė informacija apie apie Banko gaunamą atlygį gali būti pateikiama klientui asmeniškai pateikus raštišką prašymą Banko padalinyje, Banko padalinio darbo metu.

Sėkmės ir saugojimo mokesčių nėra.
Minimali investavimo suma į vieną fondą – 50,00 eurų arba ekvivalentas kita valiuta.

Susietos obligacijos
Susietos obligacijos Bronziniai klientai, € Sidabriniai ir jaunimo programos klientai, € Auksiniai klientai, €
Saugojimo mokestis Nemokamai
Pirkimo pirminėje rinkoje mokestis Nemokamai
Pirkimo antrinėje rinkoje mokestis 3,00 proc.
Pardavimo antrinėje rinkoje mokestis Nemokamai
Kreditai
Būsto kreditas / Kreditas su įkeitimu
Paslaugos pavadinimas Bronziniai klientams, € Sidabriniai ir jaunimo programos klientai, € Auksiniai klientai, €
Įsipareigojimo mokestis (taikomas sutartims ir pakeitimams, sudarytoms (-iems) nuo 2015-11-01) 0,40 proc. metinė norma, skaičiuojama nuo nepanaudotos kredito sumos, ir mokama kartą per mėnesį
Sutarties parengimo mokestis 0 ,30 proc. nuo sumos, ne mažiau 140,00 €
Sutarties parengimo mokestis didinant kredito sumą, keičiant kredito valiutą 0,40 proc. nuo sumos, ne mažiau 140,00 €
Sutarties sąlygų (kredito ir palūkanų mokėjimo metodas, mokėjimo diena, kredito lėšų išėmimo terminas, sutarties nutraukimas kai kreditas nebuvo suteiktas, kredito grąžinimo atidėjimas mirus sutuoktiniui / praradus darbą) keitimo mokestis 50,00 €
Sutarties sąlygų, susijusių su sutartyje numatytų dokumentų pateikimu per nustatytą terminą, keitimo mokestis Pirmas pakeitimas 50,00 €
Visi paskesni pakeitimai 145,00 €
Sutartyje numatytos kredito mokėjimo sąskaitos keitimas;
Palūkanų normos keitimas iš kintamų į fiksuotas;
Apribotų palūkanų susitarimo sudarymas, bei sutarties sąlygų, būtinų susitarimui sudaryti, keitimas;
Palūkanų normos fiksavimas naujam laikotarpiui, pasibaigus senajam
Nemokamai
Visais kitais atvejais sutarties sąlygų keitimo mokestis 145,00 €
Išankstinis kredito grąžinimas (mažiausia suma 300,00 €):
Palūkanų nustatymo (keitimo) dieną Nemokamai
Kitą dieną Banko reinvestavimo kaštai
Mokestis už leidimo (pažymos) paskesniam įkeitimui kito kreditoriaus naudai išdavimą 120,00 €
Kredito dokumentų (pažymų, sutikimų, leidimų, patvirtinimų) parengimas 30,00 €
Duomenų tikrinimas Hipotekos registre 15,00 €
Kreditas „Laisvai“
Paslaugos pavadinimas Bronziniai klientams, € Sidabriniai ir jaunimo programos klientai, € Auksiniai klientai, €
Metinė palūkanų norma Pagal susitarimą ir Klientų lojalumo programos statusą
Sutarties pakeitimo mokestis 140,00 €
Pranešimų mokestis apie kredito sutarties laikotarpio pabaigą 5,79 € už vieną pranešimą 4,34 € už vieną pranešimą 2,90 € už vieną pranešimą
Mokestis už leidimo (pažymos) paskesniam įkeitimui kito kreditoriaus naudai išdavimą 120,00 €
Kredito dokumentų (pažymų, sutikimų, leidimų, patvirtinimų) parengimas 30,00 €
Duomenų tikrinimas Hipotekos registre (hipotekos įregistravimas / išregistravimas) 15,00 €
Metinės kredito įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 4,00 proc. virš kredito palūkanų normos, bet ne mažiau kaip 16,00 proc. nuo nesumokėtos sumos
Vartojimo kreditas
Paslaugos pavadinimas Bronziniai klientai, € Sidabriniai ir jaunimo programos klientai, € Auksiniai klientai, €
Sutarties parengimo mokestis 1,00 proc. nuo kredito sumos, ne mažiau 30,00 €
Sutarties pakeitimo mokestis 60,00 €
Išankstinis kredito grąžinimas Nemokamai
Kredito dokumentų (pažymų, sutikimų, leidimų, patvirtinimų) parengimas 30,00 €

Tipinis pavyzdys:
Suteikus 3000,00 € vartojimo kreditą 5 metų laikotarpiui, nustačius 12,20 % vartojimo kredito metinę palūkanų normą bei pritaikius 30,00 € administravimo mokestį (taikoma kredito išmokėjimo dieną), bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 4052,13 €, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 13,60 %, kredito įmoka per mėnesį sudarytų – 67,04 €. Bendra vartojimo kredito kaina ir metinė kredito grąžinimo norma apskaičiuotos laikantis prielaidų, nurodytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Sąskaitos kreditas (Overdraftas)
Paslaugos pavadinimas Bronziniai klientai, € Sidabriniai ir jaunimo programos klientai, € Auksiniai klientai, €
Sutarties parengimo mokestis 1,00 proc. nuo kredito sumos, ne mažiau 30,00 €
Sutarties pakeitimo mokestis 1,00 proc. nuo kredito sumos, ne mažiau 20,00 €
Kredito dokumentų (pažymų, sutikimų, leidimų, patvirtinimų) parengimas 30,00 €

Tipinis pavyzdys:
Suteikus 1 500,00 € sąskaitos kreditą 1 metų laikotarpiui, nustačius 15,00 % sąskaitos kredito metinę palūkanų normą bei pritaikius 30,00 € administravimo mokestį (taikoma kredito išmokėjimo dieną), bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 1776,88 €, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 18,65 %. Bendra vartojimo kredito kaina ir metinė kredito grąžinimo norma apskaičiuotos laikantis prielaidų, nurodytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Kitos paslaugos
Paslaugos pavadinimas Bronziniai klientai, € Sidabriniai Jaunimo programos klientai, € Auksiniai klientai, €
Banko rekomendacinio rašto rengimas Pagal susitarimą, ne mažiau 90,00 €
Kiti darbai 60,00 € už valandą, ne mažiau 30,00 €
Dokumentų kopijavimas 0,58 € už vieną lapą