Paslaugų įkainiai

Šis Luminor Bank AB Kainynas privatiems klientams (N) yra taikomas, nustatant Kliento mokėtinus mokesčius už Banko paslaugas pagal Sutartis:

  1. kurios sudarytos tarp Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus ir Kliento iki 2017-09-30 (imtinai);
  2. kurios sudarytos tarp Luminor Bank AB ir Kliento 2017-10-01 ir vėliau, jei jose (arba jų prieduose) yra nurodyta, kad taikomas Kainynas privatiems klientams (N).
Kasdienės paslaugos
Kasdienių paslaugų planai
Kasdienių paslaugų planai
Paslaugos Paslaugų planas „Viskas viename“1 Paslaugų planas „Viskas viename Plius“ Paslaugų planas „Viskas viename Auksinis“
Paslaugų plano mėnesinis mokestis:2
   
Standartinis 1,50 €3 3,00 € 4,50 €
Jaunimui (18–22 metų) Nemokamai 3,00 € 4,50 €
Senjorams (nuo 60 metų) Nemokamai 3,00 € 4,50 €
Minimalus paslaugų mokestis4
Elektroninė bankininkystė:
Sutarties dėl elektroninės bankininkystės sudarymas
Nordea Codes programėlė
Mokėjimo kortelės:
Nordea Debit5 kortelės išdavimas
(kortelės galiojimo laikas – 3 metai) / atnaujinimas6
Nordea Debit kortelės mėnesinis administravimo mokestis
Nordea Credit kortelės išdavimas
(kortelės galiojimo laikas – 3 metai) / atnaujinimas6
- -
Nordea Credit kortelės mėnesinis administravimo mokestis - -
Nordea Gold kortelės išdavimas
(kortelės galiojimo laikas – 3 metai) / atnaujinimas6
- -
Nordea Gold kortelės mėnesinis administravimo mokestis - -
Nemokamas grynųjų pinigų išėmimas su Nordea Debit kortele:
Iš Banko (buvusių Nordea ir DNB) bankomatų Lietuvoje ir Nordea Grupės9 bankomatų (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Rusijoje) bei Banko grupės bankų bankomatų (tik buvusių Nordea bankomatų) Latvijoje ir Estijoje) Iki 600,00 €7 Iki 1500,00 €8 Iki 1500,00 €8
Grynųjų pinigų įnešimas su Nordea Debit/Nordea Credit/Norde Gold kortele:10
Per Banko (tik buvusių Nordea) bankomatus (maksimali vienos operacijos suma 14 000,00 €) ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalus (maksimali vienos operacijos suma 500,00 €)
Vietiniai lėšų pervedimai (pateikti elektroniniu būdu):11
Lėšų pervedimai eurais į savo sąskaitą Banko viduje
Lėšų pervedimai eurais į kito kliento sąskaitą Banko viduje
Paprastas lėšų pervedimas eurais į Lietuvos ir ES / EEE šalių bankus
Įmokų surinkimas
Automatinis elektroninės sąskaitos apmokėjimas
Lėšų įskaitymo į sąskaitą administravimas:12
Gaunami lėšų pervedimai eurais Banko viduje
Gaunami lėšų pervedimai eurais iš Lietuvos bei ES / EEE bankų

1 Paslaugų planas „Viskas viename“ sudarytas remiantis Lietuvos banko parengtu būtiniausių mokėjimo paslaugų rinkiniu. Nuo 2017-02-01 taikoma ir „Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą“ sudarančioms paslaugoms, o socialiai remtiniems asmenims pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą sudarančioms paslaugoms taikoma 50 proc. nuolaida.
2 Paslaugoms, neįtrauktoms į Planą taikomi standartiniai Paslaugų įkainiai.
3 Klientams, priskirtiems Auksinių klientų grupei ir užsisakiusiems kasdienių Banko paslaugų planą „Viskas viename“ ar pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą po 2017-01-31, taikomas 1 euro mokestis, kuris gali būti keičiamas Banko paslaugų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka.
4 Minimalus paslaugų mokestis taikomas, jei Klientas nėra užsisakęs vieno iš paslaugų planų. Minimalus paslaugų mokestis netaikomas vaikams (0–17 metų).
5 Tos pačios paslaugų planų sąlygos galioja IKI Premija Maestro ir Maestro kortelėms
6 Kortelės atnaujinimas yra nemokamas.
7 Išgryninus daugiau kaip 600,00 € mėn. taikomas 0,40 % mokestis, bet ne mažiau nei 0,29 €.
8 Išgryninus daugiau kaip 1500,00 € mėn. taikomas 0,40 % mokestis, bet ne mažiau nei 0,29 €.
9 Nordea Grupė tai Nordea Bank AB, identifikavimo kodas 516406-0120, buveinė SE-105 71 Stokholmas, Švedija, ir visos jos dukterinės bendrovės ir padaliniai.
10 Grynųjų pinigų operacijų skaičius neribotas.
11 Vietinių lėšų pervedimų, pateiktų elektroniniu būdu, skaičius neribotas.
12 Gaunamų lėšų pervedimų Banko viduje ir iš Lietuvos bei ES / EEE bankų eurais skaičius neribotas.

Banko sąskaita
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Banko sąskaitos atidarymas -
Minimalus paslaugų mokestis, į kurį įskaičiuota: 0,70 €/ mėn.1
Banko sąskaitos atidarymas (išskyrus sąskaitos atidarymą nerezidentams), uždarymas, tvarkymas
Į kliento sąskaitas pervestų lėšų eurais Banko viduje, pervestų lėšų eurais iš kitų Lietuvos bei ES / EEE bankų administravimas
Sąskaitos atidarymas ne ES rezidentams2 100,00 €
Sąskaitos uždarymas -
Metinės įsipareigojimų nevykdymo palūkanos už neleistiną banko sąskaitos likutį 24,00 %

1 Vienas mokestis taikomas visoms kliento Banko sąskaitoms, kurių numeris yra sudarytas pagal schemą: LTxx21400xxxxxxxxxxx. Minimalus paslaugų mokestis netaikomas vaikams (0 – 17 metų).
2 Mokestis taikomas asmenims, kurių rezidavimo valstybė yra ne Europos sąjungoje ir sumokamas prieš atliekant patikrą bei priimant sprendimą ar pradėti dalykinius santykius.

Taupomasis indėlis
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Pinigų pervedimas iš taupomojo indėlio sąskaitos į kliento Banko sąskaitą:
Pirmasis pervedimas iš taupomojo indėlio per kalendorinį mėnesį Nemokamai
Antrasis ir vėlesni pervedimai atlikti tą patį kalendorinį mėnesį 0,20 proc. nuo sumos, ne mažiau 0,29 €
Informacija apie sąskaitas
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Sąskaitų išrašai:
Sąskaitų arba mokėjimo kortelių išrašų pateikimas internetinės bankininkystės sistemoje Nemokamai
Penkių paskutinių operacijų išrašo patikrinimas Banko (buvusių Nordea ir DNB) bankomatų tinkle Nemokamai
Kalendorinio mėnesio sąskaitos / mokėjimo kortelės išrašo pateikimas Banke 0,30 € už puslapį min. 3,00 €
Praėjusio kalendorinio mėnesio sąskaitos išrašo parengimas ir išsiuntimas paštu Lietuvoje 1,50 €
Pažymos, dokumentų kopijos:
Pažymos, reikalingos deklaruojant turtą ir pajamas išdavimas (internetinės bankininkystės sistemoje ir banko padalinyje) Nemokamai
Pažymų, patvirtinimų, laiškų, leidimų parengimas kliento prašymu (lietuvių ir anglų kalba). Išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus, kai tokia informacija turi būti teikiama nemokamai
Standartinis parengimas (10 darbo dienų) 15,00 €
Skubus parengimas (3 darbo dienos) 30,00 €
Pažyma apie sąskaitų likučius (lietuvių ir anglų kalba) 6,00 €
Sąskaitos išrašo ar kito dokumento išsiuntimas:
Registruotu paštu Lietuvoje / į užsienį 3,00 / 6,00 €
Elektroninės paslaugos
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Sutarties pasirašymas Nemokamai
Aptarnavimo mokestis Nemokamai
Kodų generatoriaus programėlė Nemokamai
Prisijungimas su slaptažodžiu Nemokamai
Prisijungimo kodų generatoriaus išdavimas 8,00 €
Užblokuoto generatoriaus atblokavimas Nemokamai*

* – prisijungimo kodų generatorių galima atblokuoti tris kartus. Užblokavus generatorių ketvirtą kartą, generatoriaus atblokuoti nebegalima. Norint toliau naudotis generatoriumi, reikės įsigyti naują už Kainyne nurodytą mokestį.

Lėšų įskaitymo į sąskaitas administravimas

Atkreipiame dėmesį, kad šioje dalyje gaunamais pervedimais Banko viduje laikomi pervedimai iš Banko sąskaitų, kurių numeris yra sudarytas pagal schemą: LTxx21400xxxxxxxxxxx. Pervedimams, gaunamiems iš Banko sąskaitų, kurių numeris yra sudarytas pagal schemą: LTxx40100xxxxxxxxxxx, taikomos sąlygos, nustatytos pervedimams iš kitų Lietuvos bankų.

Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Gaunami pervedimai banko viduje (bet kokia valiuta) Nemokamai
Gaunami pervedimai eurais iš kitų Lietuvos bei ES / EEE bankų Nemokamai
Gaunami pervedimai užsienio valiuta iš kitų Lietuvos bankų 1,45 €
Gaunami pervedimai RON ir SEK valiutomis iš Lietuvos ES / EEE šalių bankų 1,45 €
Gaunami pervedimai eurais (iškyrus ES / EEE bankus) ir užsienio valiuta iš užsienio bankų* 10,00 €
Gaunami pervedimai iš Nordea Grupės** bankų ir Banko grupės bankų*** (Pervedimai DKK, GBP, NOK, RUB ir USD valiutomis) 8,50 €

* Jei atskirose sąlygose nėra nurodyta kitaip ir komisinis mokestis nenurašomas prieš atliekant operaciją ar iš karto po jos, tai komisinis mokestis nurašomas kitą mėnesį po atliktos operacijos.
** Nordea Grupė tai Nordea Bank AB, identifikavimo kodas 516406-0120, buveinė SE-105 71 Stokholmas, Švedija, ir visos jos dukterinės bendrovės ir padalinai.
*** Šioje dalyje nustatytos gaunamų pervedimų sąlygos yra taikomos gaunamiems pervedimams iš sąskaitų, esančių Latvijos banke Luminor Bank AS, kurių numeriai sudaryti pagal schemą: LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx, ir sąskaitų, esančių Estijos banke Luminor Bank AS, kurių numeriai sudaryti pagal schemą EExx170001700xxxxxxx.

Turintiems kasdienių banko paslaugų planą „Viskas viename“ taikomi plano „Viskas viename“ įkainiai.

Vietiniai lėšų pervedimai

Atkreipiame dėmesį, kad šioje dalyje lėšų pervedimais Banko viduje laikomi pervedimai į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal schemą: LTxx21400xxxxxxxxxxx. Lėšų pervedimams į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal schemą: LTxx40100xxxxxxxxxxx, taikomos sąlygos, nustatytos pervedimams į kitus Lietuvos bankus.

Paslaugos pavadinimas Pateikti banko padalinyje
Kaina, €
Pateikti elektroniniu būdu
Kaina, €
Lėšų pervedimai Banko viduje:
Lėšų pervedimas į savo sąskaitą (bet kokia valiuta) 2,00 € Nemokamai
Lėšų pervedimas į kito kliento sąskaitą (bet kokia valiuta) 2,00 € 0,29 €
Įmokų surinkimas - 0,29 €
Lėšų pervedimas į banke esančias VMI ir SODROS sąskaitas Nemokamai Nemokamai
Atsiskaitymas naudojant Nordea E. Mokėjimus   Nemokamai
Lėšos nurašomos nuo sąskaitos ir įskaitomos į kitą sąskaitą tą pačią banko darbo dieną darbo valandomis.
Lėšų pervedimas į Lietuvos ir ES / EEE bankus:
Paprastas lėšų pervedimas eurais į Lietuvos ir ES/ EEE bankus 2,00 € 0,43 €
Paprastas lėšų pervedimas eurais į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal schemą: LTxx40100xxxxxxxxxxx 2,00 € 0,29 €
Skubus lėšų pervedimas eurais į Lietuvos ir ES / EEE bankus 40,00 € 20,00 €
Paprastas lėšų pervedimas užsienio valiuta į kitus Lietuvos bankus (įskaitant pervedimus RON ir SEK valiutomis į ES / EEE šalių bankus) 30,00 € 17,38 €
Paprastas lėšų pervedimas užsienio valiuta į kitus Lietuvos bankus, kai užsienio banko mokesčius apmoka mokėtojas (įskaitant pervedimus RON ir SEK valiutomis į ES / EEE šalių bankus)* 45,00 € 32,38 €
Mokėjimai vykdomi darbo dienomis:
- pervedimas eurais – tą pačią banko darbo dieną, jei paparastas mokėjimo nurodymas eurais pateiktas iki 15:30 val., sekančią dieną , jei mokėjimo nurodymas eurais pateiktas po 15:30 val.
- pervedimai užsienio valiuta:
- EUR, USD, GBP, SEK, CAD – tą pačią banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 16:00 val., sekančią banko darbo dieną , jei mokėjimo nurodymas pateiktas po 16:00 val.
- NOK – tą pačią banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 15:30 val., sekančią banko darbo dieną , jei mokėjimo nurodymas pateiktas po 15:30 val.
- DKK – tą pačią banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 14:00 val., sekančią banko darbo dieną , jei mokėjimo nurodymas pateiktas po 14:00 val.
- Kitomis valiutomis – sekančią darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 17:00 val., trečią banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas po 17:00 val.
- Skubus lėšų pervedimas eurais – valandos bėgyje, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 17:15 val., sekančią banko darbo dieną , jei mokėjimo nurodymas eurais pateiktas po 17:15 val.

* Mokėtojas (OUR) – klientas kaip mokėtojas privalo sumokėti Banko nustatytus mokesčius, kurie padengs kitų bankų, įtrauktų į mokėjimo vykdymo procesą, mokesčius. Tačiau Bankas negali būti laikomas atsakingu, jei mokėjimo vykdymo proceso metu nebus nurašyti kitų bankų mokesčiai ar gavėjas negaus pilnos mokėjimo sumos dėl priežasčių, kurių Bankas negali kontroliuoti.

Lėšų pervedimas eurais ir ES / EEE valiutomis, jei pasirenkama, kad užsienio banko mokesčius apmoka mokėtojas galimas, jei lėšų pervedimas atliekamas su konversija. Jei lėšų pervedimas atliekamas su konversija, mokėjimo vykdymo laikas ilgesnis viena Banko darbo diena.

Turintiems kasdienių banko paslaugų planą „Viskas viename“ taikomi plano „Viskas viename“ įkainiai.

Tarptautiniai lėšų pervedimai

Atkreipiame dėmesį, kad šioje dalyje nustatytos sąlygos taip pat yra taikomos ir pervedimams užsienio valiuta į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal schemą: LTxx40100xxxxxxxxxxx.

Paslaugos pavadinimas Pateikti banko padalinyje
Kaina, €
Pateikti elektroniniu būdu
Kaina, €
Tarptautiniai lėšų pervedimai eurais (išskyrus į ES / EEE šalių bankus) ir užsienio valiuta:
Paprastas lėšų pervedimas 30,00 € 17,38 €
Skubus lėšų pervedimas 60,00 € 46,34 €
Papildomas mokestis už lėšų pervedimą, jei pasirenkama, kad kitų bankų mokesčius apmoka mokėtojas* 15,00 €1 15,00 €1
1 Jeigu faktiniai gavėjo / korespondentinio banko komisiniai mokesčiai viršija mokesčius nurašytus nuo mokėtojo, bankas turi teisę papildomai apmokestinti mokėtoją.

Mokėjimai vykdomi darbo dienomis:

- paprastas lėšų pervedimas – po dviejų banko darbo dienų, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 17:00 val., po trijų banko darbo dienų , jei mokėjimo nurodymas pateiktas po 17:00 val.
- skubus lėšų pervedimas – po vienos banko darbo dienos, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 15:00 val., po dviejų banko darbo dienų , jei mokėjimo nurodymas pateiktas po 15:00 val.
- labai skubus lėšų pervedimas:
- EUR, USD, GBP, SEK, CAD – tą pačią banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 16:00 val., sekančią banko darbo dieną , jei mokėjimo nurodymas pateiktas po 16:00 val.
- NOK – tą pačią banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 15:30 val., sekančią banko darbo dieną , jei mokėjimo nurodymas pateiktas po 15:30 val.
- DKK – tą pačią banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 14:00 val., sekančią banko darbo dieną , jei mokėjimo nurodymas pateiktas po 14:00 val.

* Mokėtojas (OUR) – klientas kaip mokėtojas privalo sumokėti Banko nustatytus mokesčius, kurie padengs kitų bankų, įtrauktų į mokėjimo vykdymo procesą, mokesčius. Tačiau Bankas negali būti laikomas atsakingu, jei mokėjimo vykdymo proceso metu nebus nurašyti kitų bankų mokesčiai ar gavėjas negaus pilnos mokėjimo sumos dėl priežasčių, kurių Bankas negali kontroliuoti.

Lėšų pervedimas eurais ir ES / EEE valiutomis, jei pasirenkama, kad užsienio banko mokesčius apmoka mokėtojas galimas, jei lėšų pervedimas atliekamas su konversija. Jei lėšų pervedimas atliekamas su konversija, mokėjimo vykdymo laikas ilgesnis viena Banko darbo diena.
Lėšų pervedimai į Nordea Grupės bankus1 ir Banko grupės bankus2 (Pervedimai DKK, GBP, NOK, SEK, RUB ir USD valiutomis):
Pervedimai į Nordea Grupės bankus1 ir Banko grupės bankus2 25,00 € 11,58 €
Pervedimai į Nordea Grupės bankus1 ir Banko grupės bankus2, kai užsienio banko mokesčius apmoka mokėtojas* 40,00 € 26,58 €

Mokėjimai vykdomi darbo dienomis:

- pervedimas į Nordea Grupės bankus1 ir Banko grupės bankus2 – po vienos banko darbo dienos, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 17:00 val., po dviejų banko darbo dienų , jei mokėjimo nurodymas pateiktas po 17:00 val.

1 Nordea Grupė tai Nordea Bank AB, identifikavimo kodas 516406-0120, buveinė SE-105 71 Stokholmas, Švedija, ir visos jos dukterinės bendrovės ir padalinai.
2 Šioje dalyje nustatytos lėšų pervedimų sąlygos yra taikomos lėšų pervedimams į sąskaitas, esančias Latvijos banke Luminor Bank AS, kurių numeriai sudaryti pagal schemą: LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx, ir į sąskaitas, esančias Estijos banke Luminor Bank AS, kurių numeriai sudaryti pagal schemą EExx170001700xxxxxxx.

* Mokėtojas (OUR) – klientas kaip mokėtojas privalo sumokėti Banko nustatytus mokesčius, kurie padengs kitų bankų, įtrauktų į mokėjimo vykdymo procesą, mokesčius. Tačiau Bankas negali būti laikomas atsakingu, jei mokėjimo vykdymo proceso metu nebus nurašyti kitų bankų mokesčiai ar gavėjas negaus pilnos mokėjimo sumos dėl priežasčių, kurių Bankas negali kontroliuoti.

Lėšų pervedimas eurais ir ES / EEE valiutomis, jei pasirenkama, kad užsienio banko mokesčius apmoka mokėtojas galimas, jei lėšų pervedimas atliekamas su konversija. Jei lėšų pervedimas atliekamas su konversija, mokėjimo vykdymo laikas ilgesnis viena Banko darbo diena.
Kitos su lėšų pervedimu susijusios paslaugos
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
SWIFT’o ar XML kopija 6,00 € už vieną SWIFT`O kopiją
Mokėjimo pervedimų patvirtinimas 1,50 € už vieną dokumentą
Vietinio mokėjimo pervedimo eurais į Lietuvos bei ES / EEE bankus atšaukimas ar pakeitimas, ar įvykdymo tyrimas 10,00 € ir kitų bankų mokesčiai
Tarptautinio mokėjimo pervedimo atšaukimas, pakeitimas ar įvykdymo tyrimas iki 6 mėnesių 40,00 € ir kitų bankų mokesčiai
Tarptautinio mokėjimo pervedimo atšaukimas, pakeitimas ar įvykdymo tyrimas daugiau kaip 6 mėnesiai 60,00 € ir kitų bankų mokesčiai
Nuolatiniai mokėjimo pervedimai
Paslaugos pavadinimas Įkainiai
Nuolatinis mokėjimo pervedimas tarp sąskaitų Banke (bet kokia valiuta) Pagal vietinio lešų pervedimo eurais įkainius
Nuolatinis mokėjimo pervedimas eurais į kitus Lietuvos ir ES / EEE bankus Pagal vietinio lešų pervedimo eurais įkainius
E-sąskaita
Paslaugos pavadinimas Įkainiai
E-sąskaitos prašymo pateikimas / atšaukimas Banke Nemokamai
Vienkartinis E-sąskaitos apmokėjimas tarp sąskaitų banke Pagal vietinio lėšų pervedimo eurais įkainius
Vienkartinis E-sąskaitos apmokėjimas į kitus Bankus Pagal vietinio lėšų pervedimo eurais įkainius
Automatinis E-sąskaitos apmokėjimas Nemokamai
Mokestis už debeto pervedimo apmokėjimą (PLAIS) 0,87 €
Mokėjimo kortelės
Nordea Debit
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Kortelės išdavimas1
Kortelės galiojimo laikas – 3 metai
Nemokamai
Papildomos kortelės išdavimas1 Nemokamai
Mėnesinis kortelės administravimo mokestis5
Taikomas pagrindinei ir kiekvienai papildomai kortelei atskirai.
0,60 €
Kortelės mėnesinis administravimo mokestis, jei per kalendorinį mėnesį už pirkinius ir / ar paslaugas iš viso kortele atsiskaityta už 600,00 € Nemokamai
Metinis individualaus dizaino paslaugos mokestis 3,00 €
Kortelės atsiėmimas (naujos ar atnaujintos) Banko padalinyje 1,50 €
Suteikto kredito metinės palūkanos 18,00 proc.
Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 18,00 proc.
Grynųjų pinigų išėmimas ir įnešimas:
Iš Banko (buvusių Nordea ir DNB) bankomatų Lietuvoje 0,40 proc. ne mažiau 0,29 €
Iš UAB „Perlo paslaugos“ terminalų 0,40 proc. ne mažiau 0,45 €
Iš Nordea Grupės* bankomatų (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Rusijoje) ir Banko grupės bankų bankomatų (tik buvusių Nordea bankomatų) Latvijoje ir Estijoje3 0,40 proc., ne mažiau 0,29 €
Iš kitų bankų bankomatų (Lietuvoje ir užsienyje) 2,00 proc. ne mažiau 3,00 €
Grynųjų pinigų įnešimas6 per Banko (tik buvusius Nordea) bankomatus (maksimali vienos operacijos suma 14 000,00 €) ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalus (maksimali vienos operacijos suma 500,00 €) Nemokamai

* Nordea Grupė tai Nordea Bank AB, identifikavimo kodas 516406-0120, buveinė SE-105 71 Stokholmas, Švedija, ir visos jos dukterinės bendrovės ir padalinai.

1 – kortelės atnaujinimas yra nemokamas.
3 – jei kortelės turėtojas dirba įmonėje, kuri su Banku yra sudariusi susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo, nemokamas išgryninimo limitas yra 600 eurų. Iš UAB „Perlo paslaugos“ terminalų – 1 operacija per mėn. yra nemokama.
Nurodyti nemokamo išgryninimo limitai yra taikomi, jei įmonės, kurioje dirba kortelės turėtojas, ir Banko susitarime dėl darbo užmokesčio pervedimo nėra numatyti kitokie nemokamo išgryninimo limitai (nuolaidos).
Nuolaidos nemokamo išgryninimo limitui gali būti keičiamos taip pat kaip ir Kainynas.
5 – kortelių turėtojams dirbantiems įmonėje, kuri yra su Banku sudariusi susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo, mėnesinis kortelės aptarnavimo mokestis netaikomas.
6 – įnešus pinigus darbo dienomis iki 19 val. ir savaitgalio dienomis visą parą, lėšas atsiskaitymams kortele ir mokėjimo operacijoms atlikti galima naudoti iš karto. Darbo dienomis įnešus pinigus po 19 val. atsiskaitymams kortele galima naudoti iš karto, mokėjimo operacijoms ne kortele atlikti – nuo kitos dienos 8 val.

„Nordea debit“ kortelės tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:
Suteikus 1 500,00 € kortelės kreditą vienų metų laikotarpiui, nustačius 18,00 % kredito palūkanas, pritaikius 0,60 € mėnesinį kortelės administravimo mokestį ir minimalų klientui taikomą mėnesinį paslaugų mokestį 0,70 €, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 1 660,83 €, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 21,79 %. Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma ir bendros vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuotos laikantis prielaidų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose, laikant, kad išmokėtą vartojimo kredito sumą vartojimo kredito gavėjas grąžina mokėdamas periodines mėnesines įmokas lygiomis dalimis. Pirmą įmoką moka praėjus vienam mėnesiui nuo pirmo vartojimo kredito sumos išmokėjimo vartojimo kredito gavėjui dienos. Paraiškos pateikimas negarantuoja, kad bus suteiktas finansavimas.

Turintiems kasdienių banko paslaugų planą „Viskas viename“ taikomi plano „Viskas viename“ įkainiai.

Maestro
Maestro (Naujos kortelės nėra išduodamos)
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Kortelės išdavimas1
Kortelės galiojimo laikas – 3 metai
Nemokamai
Papildomos kortelės išdavimas1 Nemokamai
Mėnesinis kortelės administravimo mokestis2
Taikomas pagrindinei ir kiekvienai papildomai kortelei atskirai.
0,60 €
Metinis individualaus dizaino paslaugos mokestis 3,00 €
Kortelės atsiėmimas (naujos ar atnaujintos) Banko padalinyje 1,50 €
Grynųjų pinigų išėmimas ir įnešimas:
Iš Banko (buvusių Nordea ir DNB) bankomatų Lietuvoje 0,40 proc., ne mažiau 0,29 €3
Iš UAB „Perlo paslaugos“ terminalų 0,40 proc., ne mažiau 0,45 €
Iš Nordea Grupės bankomatų* (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Rusijoje) ir Banko grupės bankų bankomatų (tik buvusių Nordea bankomatų) Latvijoje ir Estijoje)3 0,40 proc., ne mažiau 0,29 €
Iš kitų bankų bankomatų (Lietuvoje ir užsienyje) 2,00 proc., ne mažiau 3,00 €
Grynųjų pinigų įnešimas6 per Banko (tik buvusius Nordea) bankomatus (maksimali vienos operacijos suma 14 000,00 €) ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalus (maksimali vienos operacijos suma 500,00 €) Nemokamai

* Nordea Grupė tai Nordea Bank AB, identifikavimo kodas 516406-0120, buveinė SE-105 71 Stokholmas, Švedija, ir visos jos dukterinės bendrovės ir padalinai.

1 – kortelės atnaujinimas yra nemokamas.
2 – kortelių turėtojams dirbantiems įmonėje, kuri yra su Banku sudariusi susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo, mėnesinis kortelės aptarnavimo mokestis netaikomas.
3 – jei kortelės turėtojas dirba įmonėje, kuri su Banku yra sudariusi susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo, nemokamas išgryninimo limitas yra 600 eurų. Iš UAB „Perlo paslaugos“ terminalų – 1 operacija per mėn. yra nemokama.
Nurodyti nemokamo išgryninimo limitai yra taikomi, jei įmonės, kurioje dirba kortelės turėtojas, ir Banko susitarime dėl darbo užmokesčio pervedimo nėra numatyti kitokie nemokamo išgryninimo limitai (nuolaidos). Nuolaidos nemokamo išgryninimo limitui gali būti keičiamos taip pat kaip ir Kainynas.
4 – įnešus pinigus darbo dienomis iki 19 val. ir savaitgalio dienomis visą parą, lėšas atsiskaitymams kortele ir mokėjimo operacijoms atlikti galima naudoti iš karto. Darbo dienomis įnešus pinigus po 19 val. atsiskaitymams kortele galima naudoti iš karto, mokėjimo operacijoms ne kortele atlikti – nuo kitos dienos 8 val.

Turintiems kasdienių banko paslaugų planą „Viskas viename“ taikomi plano „Viskas viename“ įkainiai.

IKI Premija kortelės
IKI PREMIJA Maestro (Naujos kortelės nėra išduodamos)
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Kortelės išdavimas1
Kortelės galiojimo laikas – 3 metai
Nemokamai
Papildomos kortelės išdavimas1 Nemokamai
Mėnesinis administravimo mokestis2
Taikomas pagrindinei ir kiekvienai papildomai kortelei atskirai.
0,60 €
Kortelės atsiėmimas (naujos ar atnaujintos) Banko padalinyje 1,50 €
Grynųjų pinigų išėmimas ir įnešimas:
Iš Banko (buvusių Nordea ir DNB) bankomatų Lietuvoje3 0,40 proc., ne mažiau 0,29 €
Iš UAB „Perlo paslaugos“ terminalų3 0,40 proc., ne mažiau 0,45 €
Iš Banko (buvusių Nordea ir DNB) bankomatų Lietuvoje su IKI PREMIJA Maestro Senjorams Nemokamai iki 870,00 € per mėn., vėliau 0,40 proc. min. 0,29 €
Iš Nordea Grupės* bankomatų (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Rusijoje) ir Banko grupės bankų bankomatų (tik buvusių Nordea bankomatų), Latvijoje ir Estijoje 0,40 proc. ne mažiau 0,29 €
Iš kitų bankų bankomatų (Lietuvoje ir užsienyje) 2,00 proc. ne mažiau 3,00 €
Grynųjų pinigų įnešimas6 per Banko (tik buvusius Nordea) bankomatus (maksimali vienos operacijos suma 14 000,00 €) ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalus (maksimali vienos operacijos suma 500,00 €) Nemokamai

* Nordea Grupė tai Nordea Bank AB, identifikavimo kodas 516406-0120, buveinė SE-105 71 Stokholmas, Švedija, ir visos jos dukterinės bendrovės ir padalinai.

1 – kortelės atnaujinimas yra nemokamas.
2 – visiems IKI PREMIJA Maestro Senjorams kortelių turėtojams bei kortelės turėtojams dirbantiems įmonėje, kuri yra su Banku sudariusi susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo, mėnesinis kortelės aptarnavimo mokestis netaikomas.
3 – jei kortelės turėtojas dirba įmonėje, kuri su Banku yra sudariusi susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo, nemokamas išgryninimo limitas yra 600 eurų iš bankomatų. Iš UAB „Perlo paslaugos“ terminalų – 1 operacija per mėn. yra nemokama. Nurodyti nemokamo išgryninimo limitai yra taikomi, jei įmonės, kurioje dirba kortelės turėtojas, ir Banko susitarime dėl darbo užmokesčio pervedimo nėra numatyti kitokie nemokamo išgryninimo limitai (nuolaidos). Nuolaidos nemokamo išgryninimo limitui gali būti keičiamos taip pat kaip ir Kainynas.
6 – įnešus pinigus darbo dienomis iki 19 val. ir savaitgalio dienomis visą parą, lėšas atsiskaitymams kortele ir mokėjimo operacijoms atlikti galima naudoti iš karto. Darbo dienomis įnešus pinigus po 19 val. atsiskaitymams kortele galima naudoti iš karto, mokėjimo operacijoms ne kortele atlikti – nuo kitos dienos 8 val.

Turintiems kasdienių banko paslaugų planą „Viskas viename“ taikomi plano „Viskas viename“ įkainiai.

MasterCard kortelės
Kredito kortelė „Nordea Credit“
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Kortelės išdavimas1 (kortelės galiojimo laikas – 3 metai) 3,00 €
Papildomos kortelės išdavimas1 3,00 €
Mėnesinis kortelės administravimo mokestis (taikomas pagrindinei ir kiekvienai papildomai kortelei atskirai). Naujos kortelės mėnesinis administravimo mokestis pradedamas taikyti nuo kortelės aktyvavimo dienos. 1,30 €
Kortelės mėnesinis administravimo mokestis, jei per kalendorinį mėnesį už pirkinius ir / ar paslaugas iš viso kortele atsiskaityta už 400,00 € Nemokamai
Metinis individualaus dizaino paslaugos mokestis 3,00 €
Kortelės išrašo parengimas ir išsiuntimas paštu 1,50 €
Suteikto kredito palūkanos:
Palūkanos už kortele atliktas pirkimo operacijas 18,00 proc.
Palūkanos už grynųjų pinigų operacijas bankomate 18,00 proc.
Mėnesinis grąžinamo kredito dydis (proc. nuo panaudoto kredito sumos) 10,00–100,00 proc.
Įmokos mokėjimo diena 5–15 d.
Laikotarpis, per kurį nėra skaičiuojamos palūkanos už kortele atliktas pirkimo operacijas Nuo pirkimo operacijos dienos iki kito mėnesio įmokos mokėjimo dienos (daugiausiai 45 d.)
Kortelės atblokavimo mokestis, kai kortelė buvo blokuota dėl įsipareigojimų nevykdymo 12,00 €
Grynųjų pinigų išėmimas ir įnešimas:
Iš Banko (buvusių Nordea ir DNB) bankomatų Lietuvoje 2,00 proc. ne mažiau 2,00 €
Iš Nordea Grupės* bankomatų (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Rusijoje) ir Banko grupės bankų bankomatų (tik buvusių Nordea bankomatų), Latvijoje ir Estijoje 2,00 proc. ne mažiau 2,00 €
Iš kitų bankų bankomatų (Lietuvoje ir užsienyje) ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalų 2,50 proc. ne mažiau 3,00 €
Grynųjų pinigų įnešimas4 per Banko (tik buvusius Nordea) bankomatus (maksimali vienos operacijos suma 14 000,00 €) ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalus (maksimali vienos operacijos suma 500,00 €) Nemokamai

* Nordea Grupė tai Nordea Bank AB, identifikavimo kodas 516406-0120, buveinė SE-105 71 Stokholmas, Švedija, ir visos jos dukterinės bendrovės ir padalinai.

Kredito kortelės „Nordea Credit“ tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:
Suteikus 1 500,00 € kortelės kreditą vienų metų laikotarpiui, nustačius 18,00 % kredito palūkanas, pritaikius kredito kortelės išdavimo mokestį 3,00 € ir 1,30 € mėnesinį kortelės administravimo mokestį, bei minimalų klientui taikomą mėnesinį paslaugų mokestį 0,70 €, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 1 651,52 €, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 20,24 %. Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma ir bendros vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuotos laikantis prielaidų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose, laikant, kad išmokėtą vartojimo kredito sumą vartojimo kredito gavėjas grąžina mokėdamas periodines mėnesines įmokas lygiomis dalimis. Pirmą įmoką moka praėjus vienam mėnesiui nuo pirmo vartojimo kredito sumos išmokėjimo vartojimo kredito gavėjui dienos. Paraiškos pateikimas negarantuoja, kad bus suteiktas finansavimas.

MasterCard vartojimo kredito kortelė (Naujos kortelės nėra išduodamos, nėra keičiamos kredito sąlygos)
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Mėnesinis kortelės adminsitravimo mokestis (taikomas pagrindinei ir kiekvienai papildomai kortelei atskirai) 3,00 €
Metinis individualaus dizaino paslaugos mokestis 3,00 €
Suteikto kredito metinės palūkanos 18,00 proc.
Minimalus mėnesinis kredito grąžinimas2 (proc. nuo panaudoto kredito sumos) 10,00 proc.
Mokestis už suteiktą perviršį (skaičiuojamos metinės palūkanos nuo perviršio sumos) 18,00 proc.
Grynųjų pinigų išėmimas ir įnešimas:
Iš Banko (buvusių Nordea ir DNB) bankomatų Lietuvoje 2,00 proc. ne mažiau 2,00 €
Iš Nordea Grupės* bankomatų (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Rusijoje) ir Banko grupės bankų bankomatų (tik buvusių Nordea bankomatų) Latvijoje ir Estijoje 2,00 proc. ne mažiau 2,00 €
Iš kitų bankų bankomatų Lietuvoje ir užsienyje ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalų 2,50 proc. ne mažiau 3,00 €
Grynųjų pinigų įnešimas6 per Banko (tik buvusių Nordea) bankomatus(maksimali vienos operacijos suma 14 000,00 €) ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalus (maksimali vienos operacijos suma 500,00 €) Nemokamai

* Nordea Grupė tai Nordea Bank AB, identifikavimo kodas 516406-0120, buveinė SE-105 71 Stokholmas, Švedija, ir visos jos dukterinės bendrovės ir padalinai.

Vartojimo kredito kortelės „MasterCard“ tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:
Suteikus 1 500,00 € kortelės kreditą vienų metų laikotarpiui, nustačius 18,00 % kredito palūkanas ir pritaikius 3 € mėnesinį kortelės administravimo mokestį, bei minimalų klientui taikomą mėnesinį paslaugų mokestį 0,70 €, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 1 689,63 €, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 25,98 %. Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma ir bendros vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuotos laikantis prielaidų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose, laikant, kad išmokėtą vartojimo kredito sumą vartojimo kredito gavėjas grąžina mokėdamas periodines mėnesines įmokas lygiomis dalimis. Pirmą įmoką moka praėjus vienam mėnesiui nuo pirmo vartojimo kredito sumos išmokėjimo vartojimo kredito gavėjui dienos. Paraiškos pateikimas negarantuoja, kad bus suteiktas finansavimas.

MasterCard su beprocenčiu kreditu (Naujos kortelės nėra išduodamos, nėra keičiamos kredito sąlygos)
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Mėnesinis kortelės aptarnavimo mokestis (taikomas pagrindinei ir kiekvienai papildomai kortelei atskirai) 3,00 €
Metinis individualaus dizaino paslaugos mokestis 3,00 €
Pradinis įnašas 0,00 €
Suteikto kredito palūkanos 0,00 proc.
Mokestis už suteiktą perviršį (skaičiuojamos metinės palūkanos nuo perviršio sumos) 18,00 proc.
Kortelės išrašo parengimas ir išsiuntimas paštu 1,50 €
Grynųjų pinigų išėmimas:
Iš Banko (buvusių Nordea ir DNB) bankomatų Lietuvoje 2,00 proc. ne mažiau 2,00 €
Iš Nordea Grupės* bankomatų (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Rusijoje) ir Banko grupės bankų bankomatų (tik buvusių Nordea bankomatų) Latvijoje ir Estijoje 2,00 proc. ne mažiau 2,00 €
Iš kitų bankų bankomatų Lietuvoje ir užsienyje ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalų 2,50 proc. ne mažiau 3,00 €

* Nordea Grupė tai Nordea Bank AB, identifikavimo kodas 516406-0120, buveinė SE-105 71 Stokholmas, Švedija, ir visos jos dukterinės bendrovės ir padalinai.

„MasterCard“ su beprocenčiu kreditu tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:
Suteikus 1 500,00 € kortelės kreditą vienų metų laikotarpiui, nustačius 0,00 % kredito palūkanas ir pritaikius 3 € mėnesinį kortelės administravimo mokestį, bei minimalų klientui taikomą mėnesinį paslaugų mokestį 0,70 €, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma –1 544,40 €, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 5,60 %. Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma ir bendros vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuotos laikantis prielaidų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose, laikant, kad išmokėtą vartojimo kredito sumą vartojimo kredito gavėjas grąžina mokėdamas periodines mėnesines įmokas lygiomis dalimis. Pirmą įmoką moka praėjus vienam mėnesiui nuo pirmo vartojimo kredito sumos išmokėjimo vartojimo kredito gavėjui dienos. Paraiškos pateikimas negarantuoja, kad bus suteiktas finansavimas.

MasterCard kredito kortelė (Naujos kortelės nėra išduodamos)
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Kortelės išdavimas1 (kortelės galiojimo laikas – 3 metai) Nemokamai
Papildomos kortelės išdavimas1 Nemokamai
Mėnesinis kortelės administravimo mokestis (taikomas pagrindinei ir kiekvienai papildomai kortelei atskirai). Naujos kortelės mėnesinis administravimo mokestis pradedamas taikyti nuo kortelės aktyvavimo dienos. 2,00 €
Kortelės mėnesinis administravimo mokestis, jei per kalendorinį mėnesį už pirkinius ir / ar paslaugas iš viso kortele atsiskaityta už 400,00 € Nemokamai
Metinis individualaus dizaino paslaugos mokestis 3,00 €
Suteikto kredito palūkanos 18,00 proc.
Mokestis už suteiktą perviršį (skaičiuojamos metinės palūkanos nuo perviršio sumos) 18,00 proc.
Grynųjų pinigų išėmimas ir įnešimas:
Iš Banko (buvusių Nordea ir DNB) bankomatų Lietuvoje3 0,40 proc., ne mažiau 0,29 €
Iš UAB „Perlo paslaugos“ terminalų3 0,40 proc., ne mažiau 0,45 €
Iš Nordea Grupės* bankomatų (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Rusijoje) ir Banko grupės bankų bankomatų (tik buvusių Nordea bankomatų) Latvijoje ir Estijoje 0,40 proc., ne mažiau 0,29 €
Iš kitų bankų bankomatų Lietuvoje ir užsienyje 2,00 proc., ne mažiau 3,00 €
Grynųjų pinigų įnešimas4 per Banko (tik buvusius Nordea) bankomatus (maksimali vienos operacijos suma 14 000,00 €) ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalus (maksimali vienos operacijos suma 500,00 €) Nemokamai

* Nordea Grupė tai Nordea Bank AB, identifikavimo kodas 516406-0120, buveinė SE-105 71 Stokholmas, Švedija, ir visos jos dukterinės bendrovės ir padalinai.

1 – kortelės atnaujinimas yra nemokamas.
2 – lėšos nurašomos, kai panaudoto kredito suma viršija 144,81 €.
3 – Jei kortelės turėtojas dirba įmonėje, kuri su Banku yra sudariusi susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo, nemokamas išgryninimo limitas yra 600 eurų. Iš UAB „Perlo paslaugos“ terminalų – 1 operacija per mėn. yra nemokama. Nurodyti nemokamo išgryninimo limitai yra taikomi, jei įmonės, kurioje dirba kortelės turėtojas, ir Banko susitarime dėl darbo užmokesčio pervedimo nėra numatyti kitokie nemokamo išgryninimo limitai (nuolaidos). Nuolaidos nemokamo išgryninimo limitui gali būti keičiamos taip pat kaip ir Kainynas.
4 – įneštus pinigus atsiskaitymams kortele galima naudoti iš karto. Kredito limito padengimui lėšos bus įskaitomos kitą banko darbo dieną.
6 – įnešus pinigus darbo dienomis iki 19 val. ir savaitgalio dienomis visą parą, lėšas atsiskaitymams kortele ir mokėjimo operacijoms atlikti galima naudoti iš karto. Darbo dienomis įnešus pinigus po 19 val. atsiskaitymams kortele galima naudoti iš karto, mokėjimo operacijoms ne kortele atlikti – nuo kitos dienos 8 val.

„MasterCard“ kredito kortelės tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:
Suteikus 1 500,00 € kortelės kreditą vienų metų laikotarpiui, nustačius 18,00 % kredito palūkanas ir pritaikius 2,00 € mėnesinį kortelės administravimo mokestį, bei minimalų klientui taikomą mėnesinį paslaugų mokestį 0,70 €, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 1 678,31 €, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 23,83 %. Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma ir bendros vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuotos laikantis prielaidų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose, laikant, kad išmokėtą vartojimo kredito sumą vartojimo kredito gavėjas grąžina mokėdamas periodines mėnesines įmokas lygiomis dalimis. Pirmą įmoką moka praėjus vienam mėnesiui nuo pirmo vartojimo kredito sumos išmokėjimo vartojimo kredito gavėjui dienos. Paraiškos pateikimas negarantuoja, kad bus suteiktas finansavimas.

PINS MasterCard kortelė
„PINS MasterCard“ kredito kortelė
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Kortelės išdavimas1 (kortelės galiojimo laikas – 3 metai) 3,00 €
Papildomos kortelės išdavimas1 3,00 €
Mėnesinis kortelės administravimo mokestis
Taikomas tiek pagrindinei, tiek papildomoms kortelėms. Naujos kortelės mėnesinis administravimo mokestis pradedamas taikyti nuo kortelės aktyvavimo dienos.
2,00 €
Kortelės mėnesinis administravimo mokestis, jei per kalendorinį mėnesį už pirkinius ir / ar paslaugas iš viso kortele atsiskaityta už 400,00 € Nemokamai
Kortelės išrašo parengimas ir išsiuntimas paštu 1,50 €
Suteikto kredito palūkanos 18,00 proc.
Mėnesinis grąžinamo kredito dydis (proc. nuo panaudoto kredito sumos) 10,00–100,00 proc.
Įmokos mokėjimo diena 5–15 d.
Laikotarpis, per kurį nėra skaičiuojamos palūkanos Nuo operacijos atlikimo dienos iki kito mėnesio įmokos mokėjimo dienos (daugiausiai 45 d.)
Kortelės atblokavimo mokestis, kai kortelė buvo blokuota dėl įsipareigojimų nevykdymo 12,00 €
Grynųjų pinigų išėmimas ir įnešimas:
Iš Banko (buvusių Nordea ir DNB) bankomatų Lietuvoje 2,00 proc. ne mažiau 2,00 €
Iš Nordea Grupės* bankomatų (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Rusijoje) ir Banko grupės bankų bankomatų (tik buvusių Nordea bankomatų) Latvijoje ir Estijoje 2,00 proc. ne mažiau 2,00 €
Iš kitų bankų bankomatų (Lietuvoje ir užsienyje) ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalų 2,50 proc. ne mažiau 3,00 €
Grynųjų pinigų įnešimas4 per Banko (tik buvusius Nordea) bankomatus (maksimali vienos operacijos suma 14 000,00 €) ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalus (maksimali vienos operacijos suma 500,00 €) Nemokamai

* Nordea Grupė tai Nordea Bank AB, identifikavimo kodas 516406-0120, buveinė SE-105 71 Stokholmas, Švedija, ir visos jos dukterinės bendrovės ir padalinai.

1 – kortelės atnaujinimas yra nemokamas.
4 – įnešus pinigus į kortelės sąskaitą, atsiskaitymams kortele galima naudoti iš karto. Kredito limito padengimui lėšos bus įskaitomos kitą banko darbo dieną.

Kredito kortelės „PINS MasterCard“ tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:
Suteikus 1 500,00 € kortelės kreditą vienų metų laikotarpiui, nustačius 18,00 % kredito palūkanas, pritaikius kredito kortelės išdavimo mokestį 3,00 € ir 2,00 € mėnesinį kortelės administravimo mokestį, bei minimalų klientui taikomą mėnesinį paslaugų mokestį 0,70 €, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 1 659,92 €, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma –21,43 %. Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma ir bendros vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuotos laikantis prielaidų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose, laikant, kad išmokėtą vartojimo kredito sumą vartojimo kredito gavėjas grąžina mokėdamas periodines mėnesines įmokas lygiomis dalimis. Pirmą įmoką moka praėjus vienam mėnesiui nuo pirmo vartojimo kredito sumos išmokėjimo vartojimo kredito gavėjui dienos. Paraiškos pateikimas negarantuoja, kad bus suteiktas finansavimas.

Kredito kortelė Nordea Gold
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Kortelės išdavimas1 (kortelės galiojimo laikas – 3 metai) 3,00 €
Papildomos kortelės išdavimas1 3,00 €
Mėnesinis kortelės administravimo mokestis. Taikomas tiek pagrindinei, tiek papildomoms kortelėms. Naujos kortelės mėnesinis administravimo mokestis pradedamas taikyti nuo kortelės aktyvavimo dienos. 3,30 €
Kortelės mėnesinis administravimo mokestis, jei per kalendorinį mėnesį už pirkinius ir / ar paslaugas iš viso kortele atsiskaityta už 700,00 € Nemokamai
Suteikto kredito palūkanos 17,00 proc.
Mėnesinis grąžinamo kredito dydis (proc. nuo panaudoto kredito sumos) 10,00–100,00 proc.
Įmokos mokėjimo diena 5–24 d.
Laikotarpis, per kurį nėra skaičiuojamos palūkanos Nuo operacijos atlikimo dienos iki kito mėnesio įmokos mokėjimo dienos (ne daugiau 55 d.)
Kortelės atblokavimo mokestis, kai kortelė buvo blokuota dėl įsipareigojimų nevykdymo 12,00 €
Kortelės išrašo parengimas ir išsiuntimas paštu 1,50 €
Grynųjų pinigų išėmimas ir įnešimas:
Iš Banko (buvusių Nordea ir DNB) bankomatų Lietuvoje 2,00 proc. ne mažiau 2,00 €
Iš Nordea Grupės* bankomatų (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Rusijoje) ir Banko grupės bankų bankomatų (tik buvusių Nordea bankomatų) Latvijoje ir Estijoje 2,00 proc. ne mažiau 2,00 €
Iš kitų bankų bankomatų Lietuvoje ir užsienyje ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalų 2,50 proc. ne mažiau 3,00 €
Grynųjų pinigų įnešimas4 per Banko (tik buvusius Nordea) bankomatus(maksimali vienos operacijos suma 14 000,00 €) ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalus (maksimali vienos operacijos suma 500,00 €) Nemokamai

* Nordea Grupė tai Nordea Bank AB, identifikavimo kodas 516406-0120, buveinė SE-105 71 Stokholmas, Švedija, ir visos jos dukterinės bendrovės ir padalinai.

1 – kortelės atnaujinimas yra nemokamas.
4 – įnešus pinigus į kortelės sąskaitą, atsiskaitymams kortele galima naudoti iš karto. Kredito limito padengimui lėšos bus įskaitomos kitą banko darbo dieną.

Kredito kortelės „Nordea Gold“ tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:
Suteikus 1 500,00 € kortelės kreditą vienų metų laikotarpiui, nustačius 17,00 % kredito palūkanas, pritaikius kortelės išleidimo mokestį 3,00 € ir 3,30 € mėnesinį kortelės administravimo mokestį, bei minimalų klientui taikomą mėnesinį paslaugų mokestį 0,70 €, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 1 668,59 €, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 22,65 %. Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma ir bendros vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuotos laikantis prielaidų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose, laikant, kad išmokėtą vartojimo kredito sumą vartojimo kredito gavėjas grąžina mokėdamas periodines mėnesines įmokas lygiomis dalimis. Pirmą įmoką moka praėjus vienam mėnesiui nuo pirmo vartojimo kredito sumos išmokėjimo vartojimo kredito gavėjui dienos. Paraiškos pateikimas negarantuoja, kad bus suteiktas finansavimas.

MasterCard Gold kortelė
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Naujos kortelės nėra išduodamos, nėra keičiamos kredito sąlygos.
Metinis kortelės administravimo mokestis (taikomas pagrindinei ir kiekvienai papildomai kortelei atskirai) 90,00 €
Mėnesinis kortelės administravimo mokestis (taikomas pagrindinei ir kiekvienai papildomai kortelei atskirai) Nemokamai
Suteikto kredito palūkanos 0,00 proc.
Mokestis už suteiktą perviršį (skaičiuojamos metinės palūkanos nuo perviršio sumos) 18,00 proc.
Kortelės išrašo parengimas ir išsiuntimas paštu 1,50 €
Grynųjų pinigų išėmimas
Iš Banko (buvusių Nordea ir DNB) bankomatų Lietuvoje 2,00 proc. ne mažiau 2,00 €
Iš Nordea Grupės* bankomatų (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Rusijoje) ir Banko grupės bankų bankomatų (tik buvusių Nordea bankomatų) Latvijoje ir Estijoje 2,00 proc. ne mažiau 2,00 €
Iš kitų bankų bankomatų Lietuvoje ir užsienyje ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalų 2,50 proc. ne mažiau 3,00 €

* Nordea Grupė tai Nordea Bank AB, identifikavimo kodas 516406-0120, buveinė SE-105 71 Stokholmas, Švedija, ir visos jos dukterinės bendrovės ir padalinai.

Kredito kortelės „MasterCard Gold“ tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:
Suteikus 1 500,00 € kortelės kreditą vienų metų laikotarpiui, nustačius 0,00 % kredito palūkanas ir pritaikius 90,00 € metinį kortelės administravimo mokestį, bei minimalų klientui taikomą mėnesinį paslaugų mokestį 0,70 €, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 1 598,40 €, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 13,37 %. Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma ir bendros vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuotos laikantis prielaidų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose, laikant, kad išmokėtą vartojimo kredito sumą vartojimo kredito gavėjas grąžina mokėdamas periodines mėnesines įmokas lygiomis dalimis. Pirmą įmoką moka praėjus vienam mėnesiui nuo pirmo vartojimo kredito sumos išmokėjimo vartojimo kredito gavėjui dienos. Paraiškos pateikimas negarantuoja, kad bus suteiktas finansavimas.

Kredito kortelė Nordea Platinum
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Kortelės išdavimas1 (kortelės galiojimo laikas – 3 metai) Nemokamai
Papildomos kortelės išdavimas1 Nemokamai
Metinis kortelės administravimo mokestis (taikomas pagrindinei ir kiekvienai papildomai kortelei atskirai) 130,00 €
Kortelės išrašo parengimas ir išsiuntimas paštu Nemokamai
Suteikto kredito palūkanos 13,00 proc.
Mėnesinis grąžinamo kredito dydis (proc. nuo panaudoto kredito sumos) 10,00 – 100,00 proc.
Įmokos mokėjimo diena 5–24 d.
Laikotarpis, per kurį nėra skaičiuojamos palūkanos už kortele atliktas operacijas Nuo operacijos atlikimo dienos iki kito mėnesio įmokos mokėjimo dienos (ne daugiau 55 d.)
Naujas PIN kodas Nemokamai
Kortelės blokavimas Nemokamai
Kortelės pakeitimas Nemokamai
Nestandartinių (daugiau nei 2 900,00 €) 24 val. dienos naudojimosi limitų nustatymas Nemokamai
Kortelės „Priority Pass“ išdavimas (kortelės galiojimo laikas – 3 metai) Nemokamai
Mokestis už apsilankymą oro uosto VIP laukiamojoje salėje (1 kartas 1 asmeniui) Pirmi 4 apsilankymai per kalendorinius metus – nemokami. Vėliau – 30,00 €
Grynųjų pinigų išėmimas ir įnešimas:
Iš Banko (buvusių Nordea ir DNB) bankomatų Lietuvoje 2,00 proc. ne mažiau 2,00 €
Iš Nordea Grupės* bankomatų (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Rusijoje) ir Banko grupės bankų bankomatų (tik buvusių Nordea bankomatų) Latvijoje ir Estijoje 2,00 proc. ne mažiau 2,00 €
Iš kitų bankų bankomatų (Lietuvoje ir užsienyje) ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalų 2,50 proc. ne mažiau 3,00 €
Grynųjų pinigų įnešimas4 per Banko (tik buvusius Nordea) bankomatus(maksimali vienos operacijos suma 14 000,00 €) ir UAB „Perlo paslaugos“ terminalus (maksimali vienos operacijos suma 500,00 €) Nemokamai

* Nordea Grupė tai Nordea Bank AB, identifikavimo kodas 516406-0120, buveinė SE-105 71 Stokholmas, Švedija, ir visos jos dukterinės bendrovės ir padalinai.

1 – kortelės atnaujinimas yra nemokamas.
4 – įnešus pinigus į kortelės sąskaitą, atsiskaitymams kortele galima naudoti iš karto. Kredito limito padengimui lėšos bus įskaitomos kitą banko darbo dieną.

Kredito kortelės „Nordea Platinum“ tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:
Suteikus 1 500,00 € kortelės kreditą vienų metų laikotarpiui, nustačius 13,00 % kredito palūkanas ir pritaikius 130,00 € metinį kortelės administravimo mokestį, bei minimalų klientui taikomą mėnesinį paslaugų mokestį 0,70 €, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 1 858,33 €, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 51,92 %. Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma ir bendros vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuotos laikantis prielaidų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose, laikant, kad išmokėtą vartojimo kredito sumą vartojimo kredito gavėjas grąžina mokėdamas periodines mėnesines įmokas lygiomis dalimis. Pirmą įmoką moka praėjus vienam mėnesiui nuo pirmo vartojimo kredito sumos išmokėjimo vartojimo kredito gavėjui dienos. Paraiškos pateikimas negarantuoja, kad bus suteiktas finansavimas.

Kitos kortelių aptarnavimo paslaugos
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Atsiskaitymas už pirkinius ir paslaugas kortele Nemokamai
Likučio pasiteiravimas ir mini išrašo pateikimas Banko (buvusių Nordea ir DNB) bankomatų tinkle Nemokamai
Likučio pasiteiravimas ir mini išrašo pateikimas kitų bankų bankomatuose ir UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose 0,50 €
Naujas PIN kodas Nemokamai
PIN kodo keitimas Banko (tik buvusiuose Nordea) bankomatuose Nemokamai
Kortelės blokavimas Nemokamai
Kortelės pakeitimas Nemokamai
Kortelės individualaus dizaino pakeitimas 6,00 €
Čekio kopijos gavimas 15,00 €
Kelionės (automobilio nuomos, viešbučio, lėktuvo bilietų, užsakymo ir kt.) dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas 35,00 €
Kredito sąlygų keitimas (mokėjimo dienos, grąžinamo dydžio keitimas) per Banko internetinę bankininkystę Nemokamai
Kredito sąlygų keitimas (mokėjimo dienos, grąžinamo dydžio keitimas) Banko padalinyje Nemokamai
Kredito limito padidinimas Nemokamai
Kortelės (naujos ar atnaujintos) siuntimas paštu Lietuvoje Nemokamai
Kortelės siuntimas (naujos ar atnaujintos) paštu į užsienį 5,00 €
Skubus kortelės pristatymas į Banko padalinyje arba paštu Lietuvoje (per 2 d.d.) 25,00 €
Skubus sulaikytos kortelės išėmimas iš Banko (tik iš buvusių Nordea) bankomatų 75,00 €
MasterCard Global service paslauga (Skubus pavogtos ar pamestos kredito kortelės blokavimas ar pakeitimas; skubus grynųjų pinigų išmokėjimas) Faktinės išlaidos, ne daugiau nei 144,81 €
Valiutos konversijos marža, kai operacijos valiuta ne EUR 2,50 proc. nuo sumos
24 val. dienos naudojimo limitų nustatymas Nemokamai
Grynųjų pinigų operacijos
Grynųjų pinigų operacijos
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Grynųjų pinigų banknotais įmokėjimas į taupomąjį indėlį Nemokamai
Grynųjų pinigų banknotais įmokėjimas į savo sąskaitą terminuotųjų indėlių sutartims sudaryti Nemokamai
Grynųjų pinigų banknotais įmokėjimas į savo sąskaitą 0,15 proc. ne mažiau 3,00 €
Grynųjų pinigų banknotais įmokėjimas į kito kliento sąskaitą 0,30 proc. ne mažiau 5,00 €
Grynųjų pinigų išmokėjimas iš Banko sąskaitų 0,80 proc. ne mažiau 3,00 €
Grynųjų pinigų sumos iki 2,50 € (imtinai) išėmimas iš banko sąskaitos jos uždarymo atveju Nemokamai
Jei klientas nori paimti iš sąskaitos daugiau kaip 15 000,00 € (arba ekvivalentą užsienio valiuta), pinigus turi užsakyti prieš 1 Banko darbo dieną: eurais iki 13 val., užsienio valiuta iki 11 val.
Jei klientas nori paimti iš sąskaitos 145 000,00 € ir daugiau (arba ekvivalentą užsienio valiuta), pinigus turi užsakyti prieš 2 darbo dienas: eurais iki 13 val., užsienio valiuta iki 11 val.
Grynųjų pinigų išankstinis užsakymas Nemokamai
Grynųjų pinigų išankstinio užsakymo atšaukimas 0,40 proc. nuo sumos, ne daugiau 300,00 €
Euro monetų keitimas į banknotus 4,50 proc. sumos, ne mažiau 2,00 €
Banknotų ir euro monetų keitimas į monetas (euro ir centų) 4,50 proc. sumos, ne mažiau 2,00 €
Euro monetų priėmimas į sąskaitas / indėlius
Mokestis netaikomas, kai suma neviršija 5,00 €
4,50 proc. sumos, ne mažiau 2,00 €
Valiutos pirkimas ar pardavimas grynaisiais pinigais 1,00 €
Banknotų keitimas į kitų nominalų banknotus 4,50 proc. nuo sumos, ne mažiau 2,00 €
Banknotų perskaičiavimas, neatliekant kitų operacijų 0,10 € už banknotą
Terminuotojo indėlio išmokėjimas eurais arba užsienio valiuta:
Kai lėšos buvo įneštos į sąskaitą indėlio valiuta grynaisiais pinigais indėlio sutarties sudarymo dieną Nemokamai
Kitais atvejais Pagal grynųjų pinigų išėmimo mokesčius

Pervedimui į kitą banką atlikti klientui pateikus grynuosius pinigus Bankas už tokią operaciją taiko tik kainyne nurodytą mokestį už lėšų pervedimą į kitą banką, o kainyne numatyti monetų perskaičiavimo ir / ar grynųjų pinigų įmokėjimo į savo sąskaitą mokesčiai papildomai nėra taikomi. Atkreipiame dėmesį, kad grynųjų pinigų įmokėjimui į Banko sąskaitą, kurios numeris yra sudarytas pagal schemą: LTxx40100xxxxxxxxxxx, gali būti taikomos sąlygos, nustatytos lėšų pervedimui į kitą banką klientui pateikus grynuosius pinigus.

Taupymas ir investavimas
Nordea investiciniai fondai
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Akcijų ir mišrūs sub-fondai:
Pasirašymo ir periodinio investavimo mokestis 1,00 proc.
Išpirkimo mokestis 1,00 proc. ne mažiau 1,00 euras
Obligacijų fondai:
Pasirašymo ir periodinio investavimo mokestis 0,40 proc.
Išpirkimo mokestis 0,50 proc. ne mažiau 1,00 euras
Pinigų rinkos sub-fondai:
Pasirašymo ir periodinio investavimo mokestis 0,20 proc.
Išpirkimo mokestis 0,25 proc. ne mažiau 1,00 euras
Nordea Funds of Funds, SICAV investiciniai fondai
Pasirašymo ir periodinio investavimo mokestis 1,00 proc.
Išpirkimo mokestis 0,50 proc. ne mažiau 1,00 euras
Konvertavimo mokestis tarp Nordea 1 and Nordea Funds of Funds SICAV fondų
Konvertavimo mokestis 3,20 € už kiekvieną operaciją

Lietuvoje viešai platinamų Nordea 1, SICAV sub-fondų valdymo mokesčiai
Sub-fondų tipai Metinis valdymo mokestis %, nuskaitomas nuo sub-fonde valdomo turto vertės kiekvieną dieną
Akcijų, obligacijų ir mišrus sub-fondai iki 2 %
Pinigų rinkos sub-fondai Iki 0,125 %
Obligacijų sub-fondai Iki 1,5 %

Papildomai banko gaunamas mokestis

Bankas gauna atlygį iš fondų valdymo įmonės už išplatintus investicinius fondus. Atlygio dydis priklauso nuo išplatintų investicinių fondų vienetų bendros vertės atskaičius mokesčius. Detalesnė informacija apie apie Banko gaunamą atlygį gali būti pateikiama klientui asmeniškai pateikus raštišką prašymą Banko padalinyje, Banko padalinio darbo metu.

Sėkmės ir saugojimo mokesčių nėra.
Minimali investavimo suma į vieną fondą – 50,00 eurų arba ekvivalentas kita valiuta.

Susietos obligacijos
Susietos obligacijos Kaina, €
Saugojimo mokestis Nemokamai
Pirkimo pirminėje rinkoje mokestis Nemokamai
Pirkimo antrinėje rinkoje mokestis 3,00 proc.
Pardavimo antrinėje rinkoje mokestis Nemokamai
Vertybinių popierių sąskaitos išrašo ir susijusių dokumentų paruošimas ir išdavimas Kaina, €
Banko poskyryje Nemokamai
Internetinėje bankininkystėje Nemokamai
Išsiuntimas registruotu paštu Lietuvoje / į užsienį 3,00 € / 6,00 €
Ne biržoje sudaryto VP sandorio registravimas (dovanojimas, paveldėjimas, pirkimas-pardavimas, mainai ir kt.) tarp klientų VP sąskaitų 5,00 €
Kreditai
Būsto kreditas / Kreditas su įkeitimu
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Įsipareigojimo mokestis (taikomas sutartims ir pakeitimams, sudarytoms (-iems) nuo 2015-11-01) 0,40 proc. metinė norma, skaičiuojama nuo nepanaudotos kredito sumos, ir mokama kartą per mėnesį
Sutarties parengimo mokestis 0 ,30 proc. nuo sumos, ne mažiau 140,00 €
Sutarties parengimo mokestis didinant kredito sumą, keičiant kredito valiutą 0,40 proc. nuo sumos, ne mažiau 140,00 €
Sutarties sąlygų (kredito ir palūkanų mokėjimo metodas, mokėjimo diena, kredito lėšų išėmimo terminas, sutarties nutraukimas kai kreditas nebuvo suteiktas, kredito grąžinimo atidėjimas mirus sutuoktiniui / praradus darbą) keitimo mokestis 50,00 €
Sutarties sąlygų, susijusių su sutartyje numatytų dokumentų pateikimu per nustatytą terminą, keitimo mokestis Pirmas pakeitimas 50,00 €
Visi paskesni pakeitimai 145,00 €
Sutartyje numatytos kredito mokėjimo sąskaitos keitimas;
Palūkanų normos keitimas iš kintamų į fiksuotas;
Apribotų palūkanų susitarimo sudarymas, bei sutarties sąlygų, būtinų susitarimui sudaryti, keitimas;
Palūkanų normos fiksavimas naujam laikotarpiui, pasibaigus senajam
Nemokamai
Visais kitais atvejais sutarties sąlygų keitimo mokestis 145,00 €
Išankstinis kredito grąžinimas*:
Palūkanų nustatymo (keitimo) dieną Nemokamai
Kitą dieną Banko reinvestavimo kaštai** (iki 3 %)
Mokestis už leidimo (pažymos) paskesniam įkeitimui kito kreditoriaus naudai išdavimą 120,00 €
Kredito dokumentų (pažymų, sutikimų, leidimų, patvirtinimų) parengimas 30,00 €
Duomenų tikrinimas Hipotekos registre 15,00 €

*Grąžinama suma turi būti ne mažesnė negu suma, gauta likusią grąžinti Kredito sumą padalijus iš iki Sutarties termino pabaigos likusių mėnesių skaičiaus.
**Apskaičiuojami vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 03-177 patvirtintomis „Kompensacijos dėl su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito grąžinimo nepasibaigus kredito sutarties galiojimo laikotarpiui skaičiavimo taisyklėmis“.

Tipinis pavyzdys:
Suteikus 70 000 € būsto kreditą 25 metų laikotarpiui, nustačius 2,4 % metinę kintamą palūkanų normą, 210 € administravimo mokestį, 2 € kredito pervedimo mokestį, 31,28 € hipotekos (įkeitimo) įregistravimo mokestį, bendra kredito gavėjo mokama suma sudarytų 93399,28 €, bendros kredito kainos metinė norma – 2,46 %, o kredito mėnesio įmoka (anuiteto būdu) – 310,52 €. Įkeičiamo turto draudimo ir turto vertinimo išlaidos nėra įtrauktos. Imamas būsto kreditas turi būti užtikrintas bankui priimtino nekilnojamojo turto įkeitimu (hipoteka).

Atkreipiame dėmesį į galimą kredito pabrangimą dėl bazinės palūkanų normos pokyčių, pokyčius nekilnojamojo turto rinkoje, taip pat į prisiimtus finansinius įsipareigojimus, kurių nesilaikymas gali neigiamai paveikti Jūsų kredito istoriją, didinti skolinimosi sąnaudas, riziką netekti nuosavybės teisių į įkeistą nekilnojamąjį turtą.

Kreditas „Laisvai“
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Sutarties pakeitimo mokestis 140,00 €
Pranešimų mokestis apie kredito sutarties laikotarpio pabaigą 2,90 € už vieną pranešimą
Mokestis už leidimo (pažymos) paskesniam įkeitimui kito kreditoriaus naudai išdavimą 120,00 €
Kredito dokumentų (pažymų, sutikimų, leidimų, patvirtinimų) parengimas 30,00 €
Duomenų tikrinimas Hipotekos registre (hipotekos įregistravimas / išregistravimas) 15,00 €
Metinės kredito įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 4,00 proc. virš kredito palūkanų normos, bet ne mažiau kaip 16,00 proc. nuo nesumokėtos sumos
Vartojimo kreditas
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Sutarties parengimo mokestis 1,00 proc. nuo kredito sumos, ne mažiau 30,00 €
Sutarties pakeitimo mokestis 60,00 €
Išankstinis kredito grąžinimas Nemokamai
Kredito dokumentų (pažymų, sutikimų, leidimų, patvirtinimų) parengimas 30,00 €

Tipinis pavyzdys:
Suteikus 3000 € vartojimo kreditą 5 metų laikotarpiui, nustačius 11,5% metinę fiksuotą palūkanų normą, 30,00 € administravimo mokestį, bei taikant minimalų paslaugų mokestį 0,70 € / mėn., bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma sudarytų 4030,80 €, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 13,33%, o kredito mėnesio įmoka (anuiteto būdu) – 66,68 €.

Sąskaitos kreditas
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Sutarties parengimo mokestis 1,00 proc. nuo kredito sumos, ne mažiau 30,00 €
Sutarties pakeitimo mokestis 1,00 proc. nuo kredito sumos, ne mažiau 20,00 €
Kredito dokumentų (pažymų, sutikimų, leidimų, patvirtinimų) parengimas 30,00 €

Tipinis pavyzdys:
Suteikus 1 500,00 € sąskaitos kreditą 1 metų laikotarpiui, nustačius 14,00 % sąskaitos kredito metinę palūkanų normą, 30,00 € administravimo mokestį (taikoma kredito išmokėjimo dieną), bei taikant minimalų paslaugų mokestį 0,70 € / mėn., bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma sudarytų 1767,74 €, o bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 18,14 %.

Kitos paslaugos
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Banko rekomendacinio rašto rengimas Pagal susitarimą, ne mažiau 90,00 €
Kiti darbai 60,00 € už valandą, ne mažiau 30,00 €
Dokumentų kopijavimas 0,58 € už vieną lapą