Nordea Gold

Kredito kortelės „Nordea Gold“ tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:
Suteikus 1 500,00 € kortelės kreditą vienų metų laikotarpiui, nustačius 17,00 % kredito palūkanas, pritaikius kortelės išleidimo mokestį 3,00 € ir 3,30 € mėnesinį kortelės administravimo mokestį, bei minimalų klientui taikomą mėnesinį paslaugų mokestį 0,70 €, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 1 668,59 €, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 22,65 %. Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma ir bendros vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuotos laikantis prielaidų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose, laikant, kad išmokėtą vartojimo kredito sumą vartojimo kredito gavėjas grąžina mokėdamas periodines mėnesines įmokas lygiomis dalimis. Pirmą įmoką moka praėjus vienam mėnesiui nuo pirmo vartojimo kredito sumos išmokėjimo vartojimo kredito gavėjui dienos. Paraiškos pateikimas negarantuoja, kad bus suteiktas finansavimas.

Užsisakyti kortelę Klauskite Partnerių nuolaidos Susisiekite 1554

Kredito kortelės „Nordea Gold“ pranašumai
Draudimo paslaugos

Kelionių užsienyje draudimas

Nemokamas kelionių užsienyje draudimas, galiojantis ir kartu keliaujantiems šeimos nariams.

Daugiau informacijos

Pirkinių apsaugos draudimas

Nemokamas pirkinių apsaugos draudimas.

Daugiau informacijos

Kasdienės operacijos

Grynųjų pinigų įnešimas

Galimybė įnešti grynųjų pinigų į kortelę per Banko bankomatus, priimančius pinigus, arba UAB „Perlo paslaugos“ terminalus.

Daugiau informacijos

Grynųjų pinigų išėmimas

Grynųjų pinigų galima išsiimti bankomatuose ir UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose. Paslaugų įkainiai nurodyti Banko kainyne.

Daugiau informacijos

Papildomos kortelės

Yra galimybė užsisakyti papildomų kortelių šeimos nariams ir vaikams nuo 14 metų.

 
Kredito limitas

Kredito limitas

Kredito limitas iki 3 darbo užmokesčių. Galimybė atsiskaitant naudoti banko suteiktą kreditą arba savo lėšomis papildyti kortelės sąskaitą.

Lankstus kredito grąžinimas

Lankstus kredito dengimas: galite pasirinkti ir įmokos mokėjimo dieną (nuo 5 iki 24 mėnesio dienos), ir kredito grąžinimo dydį (10–100 proc. nuo panaudoto kredito sumos).

Palūkanų atidėjimas

Galėsite naudotis jums suteiktu kredito limitu be jokių palūkanų iki 55 dienų.

 

 

 • Prisijunkite prie banko internetinės bankininkystės.
 • Užpildykite paraišką naujai kortelei įsigyti: Kortelės -> Paraiška kredito kortelei.

Norint užsisakyti kredito kortelę „Nordea Gold“, reikia kreiptis į bet kurį banko poskyrį.

 

Draudimo galiojimas:

Kelionių užsienyje draudimas galioja visą kredito kortelės galiojimo laiką. Draudimo apsauga galioja draudiminiams įvykiams, atsitikusiems bet kurioje pasaulio šalyje, išskyrus Lietuvos Respubliką bei šalį, kurioje kortelės turėtojas nuolat gyvena (jei Lietuvos Respublika nėra nuolatinė gyvenamoji vieta), jei kortelės turėtojas nuolat gyvena ne Lietuvos Respublikoje.

Apdraustieji:

 • Kredito kortelių „Nordea Gold“ ir „MasterCard Gold“ atveju apdraudžiami kortelių turėtojai ir kartu keliaujantys visi šeimos nariai.
 • Draudimo galiojimas:
 • Medicininių išlaidų, ligos draudimas atlygins žalą dėl išlaidų, susijusių su kreipimusi į gydymo įstaigą kelionės metu.
 • Draudimas nuo nelaimingų įvykių atlygins žalą, patirtą dėl nelaimingo įvykio kelionėje.
 • Asmens civilinės atsakomybės draudimas atlygins žalą dėl kortelės turėtojo netyčinių veiksmų, kurie padarė žalą trečiojo asmens sveikatai/gyvybei ir/ar turtui užsienyje.
 • Išvykimo atidėjimo draudimas atlygins žalą, susijusią su transporto priemonių išvykimo vėlavimu, vykstant iš arba į Lietuvos Respubliką, jei išvykti vėluojama daugiau nei 4 val.
 • Bagažo vėlavimo ir praradimo draudimas atlygins žalą, susijusią su bagažo vėlavimu, praėjus ilgesniam kaip 4 val. laukimo periodui bei bagažo praradimu.
 • Kelionės atšaukimo ir nutraukimo draudimas atlygins išlaidas, patirtas dėl kelionės atšaukimo ar nutraukimo esant svarbioms priežastims (staigios ligos, artimųjų mirties).
 • Praleisto tarpinio skrydžio draudimas atlygins žalą, patirtą negalint pasiekti tarpinio skrydžio dėl oro linijų kompanijos paslaugų nevykdymo (dėl oro sąlygų, techninių kliūčių ir kt.).

Draudimo galiojimas:

 • Atsitikus nelaimingam įvykiui, Kortelės turėtojui rekomenduojama išlaidas pirmiausia padengti pačiam, o grįžus iš kelionės kreipiantis į UAB „Transcom Worldwide Vilnius“ (toliau Transcom).
 • Transcom teikia kortelių turėtojų konsultavimo draudimo klausimais bei žalų administravimo paslaugas.
 • Visuomet išsaugokite gydymo įstaigos pažymas, sąskaitas, oficialius pranešimus ar kitus su įvykiu susijusius dokumentus. Jūsų patirtas išlaidas draudimas atlygins, pagal pateikus įrodančius dokumentus.
 • Visus žalos tvarkymo dokumentų originalus, kartu su užpildytu pranešimu apie patirtus nuostolius, prašome siųsti paštu į Transcom žemiau nurodytu adresu arba pristatyti į artimiausią banko padalinį.

  UAB „Transcom Worldwide Vilnius“ (informacija bei žalų reguliavimas)
  Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva
  Tel. + 370 5 2363 416,
  Faksas + 370 52363 440
  Darbo laikas: nuo pirmadienio iki penktadienio 9-20 val., šeštadieniais 9-16 val. (lietuvių kalba).
 • Į Transcom Kortelės turėtojai kreipiasi tik draudimo sąlygų interpretavimo ir žalos atlyginimo klausimais.
 • Dėl rimtos ligos ar nelaimingo įvykio, taip pat pritrūkus lėšų išlaidoms padengti, Kortelės turėtojas turėtų susisiekti su pirmosios būtinosios pagalbos kompanija Travel Guard, kuri pataria kaip elgtis tokiose situacijose, esant poreikiui suteikia finansinę paramą, pasirūpina nukentėjusio pargabenimu namo ir panašiai. Paslauga teikiama visą parą anglų kalba.

  Travel Guard (pirmoji būtinoji pagalba)
  Tel. +45 7010 5054
  Faksas + 45 7010 5056
  sos@sos.dk
  Darbo laikas: septynias dienas per savaitę, 24 valandas per parą.
 • Į Travel Guard kortelės turėtojai kreipiasi tik atsiradus pirmosios būtinos pagalbos poreikiui, konsultacijų klausimais, renkantis į kurią gydymo įstaigą kreiptis, pritrūkus lėšų išlaidoms padengti, nukentėjusio pargabenimo namo klausimais ir panašiai.
 • Nepatenkintas Kortelės turėtojas gali Bankui pateikti pretenzijas dėl:
  • Transcom aptarnavimo kokybės teikiant konsultavimo paslaugas.
  • Transcom aptarnavimo kokybės reguliuojant žalas.
  • Žalos atlyginimo išmokų bei sprendimų dėl žalos atlyginimo.
 • Kortelės turėtojas pretenziją gali pateikti:
  • Atvykęs į Banko klientų aptarnavimo padalinį ir pateikęs pretenziją raštu bet kuriam klientus aptarnaujančiam darbuotojui.
  • Internetinėje bankininkystėje esančiu paštu.
  • Bendru banko elektroniniu paštu info@luminor.lt.