Terminuotų indėlių palūkanų normos

Lentelėje pateiktos palūkanų normos galioja indėliams, kurių bendra suma ne didesnė nei 100 000 EUR ar šios sumos ekvivalentu kitomis valiutomis pagal sutarties sudarymo dienos kursą. Jei indėlių bendra suma yra didesnė negu 100 000 EUR ar šios sumos ekvivalentu kitomis valiutomis, palūkanų normos negalioja ir derinamos atskiru susitarimu.

EUR USD GBP SEK NOK DKK PLN
7 d. - - 0,05 0,01 0,35 0,01 0,90
14 d. - - 0,05 0,01 0,37 0,01 0,90
21 d. - - 0,05 0,01 0,40 0,01 0,90
1 mėn. 0,15 - 0,02 0,01 0,50 0,01 1,00
2 mėn. 0,15 0,40 0,08 0,01 0,70 0,01 1,00
3 mėn. 0,15 0,45 0,13 0,01 0,80 0,01 1,00
6 mėn. 0,15 0,50 0,28 0,01 0,95 0,01 1,05
9 mėn. 0,20 0,60 0,40 0,01 0,79 0,01 1,07
12 mėn. 0,20 0,60 0,50 0,01 0,67 0,01 1,10
13 mėn.* 1,10 0,70 - 0,01 0,67 0,01 -
18 mėn. 0,20 0,70 - 0,01 0,50 0,01 -
24 mėn. 0,30 0,80 - 0,01 0,50 0,01 -
36 mėn. 0,40 1,00 - - - - -
48 mėn. 0,50 1,30 - - - - -
60 mėn. 0,60 1,50 - - - - -
EUR USD
1 mėn. 0,15 -
2 mėn. 0,15 0,40
3 mėn. 0,15 0,45
6 mėn. 0,15 0,50
9 mėn. 0,20 0,60
12 mėn. 0,20 0,60
13 mėn.* 1,10 0,70
18 mėn. 0,20 0,70
24 mėn. 0,30 0,80
36 mėn. 0,40 1,00
48 mėn. 0,50 1,30
60 mėn. 0,60 1,50

* Yra papildomų sąlygų. Pasiūlymas galioja 13 mėn. indėliams eurais. Vieno indėlininko akcijos laikotarpiu sudarytų indėlių suma negali būti didesnė kaip 50 tūkst. eurų ar šios sumos ekvivalentas. Indėliams, kurių suma viršija 50 tūkst. eurų, taikomos standartinės 13 mėn. palūkanos – 0,4 proc. indėliams eurais.

Pasiūlymas galioja visiems privatiems klientams nuo 2017 m. gegužės 30 d. iki atskiro pranešimo svetainėje www.nordea.lt. Bendra bet kuriuo atveju vieno indėlininko akcijos laikotarpiu deponuotų indėlių, kuriems taikomos šioje akcijoje numatytos palūkanų normos, suma negali būti didesnė kaip 50 tūkst. eurų ar šios sumos ekvivalentas. Taip pat bendra per ankstesnes banko skelbtas taupymo akcijas padėtų indėlių suma, įskaitant ir padedamų šios akcijos metu, turi neviršyti 100 tūkst. eurų ar šios sumos ekvivalento pagal sutarties sudarymo dienos valiutų kursą. Didesnės palūkanos netaikomos indėliams, kurie deponuojami akcijos metu pirma laiko nutraukus kitus banke laikytus bet kokio laikotarpio indėlius, tačiau, jei nutrauktas indėlis buvo su automatiniu pratęsimu, šis apribojimas netaikomas. Nustačius, kad indėlis buvo deponuotas pažeidžiant čia numatytą apribojimą, bankas pasilieka teisę bet kuriuo metu iki indėlio galiojimo termino pabaigos pakeisti palankesnę palūkanų normą (visu indėlio laikotarpiu) į indėlio deponavimo dieną galiojusią standartinę palūkanų normą.