Terminuotų indėlių palūkanų normos

Lentelėje pateiktos palūkanų normos galioja indėliams, kurių bendra suma ne didesnė nei 100 000 EUR ar šios sumos ekvivalentu kitomis valiutomis pagal sutarties sudarymo dienos kursą. Jei indėlių bendra suma yra didesnė negu 100 000 EUR ar šios sumos ekvivalentu kitomis valiutomis, palūkanų normos negalioja ir derinamos atskiru susitarimu.

EUR USD GBP SEK NOK DKK PLN
7 d. - - 0,05 0,01 0,35 0,01 0,90
14 d. - - 0,05 0,01 0,37 0,01 0,90
21 d. - - 0,05 0,01 0,40 0,01 0,90
1 mėn. 0,15 - 0,02 0,01 0,50 0,01 1,00
2 mėn. 0,15 0,40 0,08 0,01 0,70 0,01 1,00
3 mėn. 0,15 0,45 0,13 0,01 0,80 0,01 1,00
6 mėn. 0,15 0,50 0,28 0,01 0,95 0,01 1,05
9 mėn. 0,20 0,60 0,40 0,01 0,79 0,01 1,07
12 mėn. 0,20 0,60 0,50 0,01 0,67 0,01 1,10
13 mėn.* 1,60 0,70 - 0,01 0,67 0,01 -
18 mėn. 0,20 0,70 - 0,01 0,50 0,01 -
24 mėn. 0,30 0,80 - 0,01 0,50 0,01 -
36 mėn. 0,40 1,00 - - - - -
48 mėn. 0,50 1,30 - - - - -
60 mėn. 0,60 1,50 - - - - -
EUR USD
1 mėn. 0,15 -
2 mėn. 0,15 0,40
3 mėn. 0,15 0,45
6 mėn. 0,15 0,50
9 mėn. 0,20 0,60
12 mėn. 0,20 0,60
13 mėn.* 1,60 0,70
18 mėn. 0,20 0,70
24 mėn. 0,30 0,80
36 mėn. 0,40 1,00
48 mėn. 0,50 1,30
60 mėn. 0,60 1,50
*Yra papildomų sąlygų. 13 mėn. indėliams, kurių suma viršija 50 000 EUR taikomos standartinės 13 mėn. palūkanos – 0,4 proc. indėliams eurais ir 0,7 proc. indėliams doleriais. Nurodytos palūkanos mokamos už 13 mėn. terminuotuosius indėlius eurais deponuotais akcijos metu tik kartu atitinkamą dalį deponuojamų lėšų investuojant į „Nordea“ platinamas finansines priemones. Visas pasiūlymo sąlygas galite rasti čia. Atkreiptinas dėmesys, kad pateikiamas pasiūlymas susijęs su didesne investavimo rizika nei tiesiog deponuojant indėlį, nes nesėkmės atveju galimi patirti nuostoliai iš dalies, investuotos į finansines priemones, gali gerokai viršyti skirtumą tarp terminuotųjų indėlių palūkanų normų taikomų tik deponuojant įprastą terminuotąjį indėlį ir šiame pasiūlyme nurodytų palūkanų. Sprendimą rekomenduojama priimti ne tik atsižvelgiant į palankesnę kainodarą! Pasiūlymas galioja iki atskiro pranešimo svetainėje www.nordea.lt.