Susietos obligacijos

Kai atrodo, kad investuoti tiesiogiai į vertybinius popierius sudėtinga ir rizikinga, verta rinktis susietas obligacijas. Tai galimybė gauti santykinai aukštą grąžą be viršutinės ribos ir mažesnę nuostolio riziką dėl nominalios kapitalo apsaugos.

Registruokitės į konsultacijąKlientų aptarnavimo poskyriai Susisiekite 1554

Susietų obligacijų pajamingumas priklauso nuo susieto turto vertės pokyčio. Obligacijų susietas turtas dažniausiai būna įvairių šalių ir pasaulio regionų akcijų indeksai. Kaip ir tiesioginės investicijos bei investicijos į fondus, susietų obligacijų grąža gaunama iš augimo akcijų rinkose, tačiau suteikia nominaliojo kapitalo apsaugą, jei akcijų rinkos patirtų nuosmukį.

Susietų obligacijų teigiamo ir neigiamo scenarijų pavyzdžiai:

Obligacijų terminas dažniausiai yra 6 metai. Pradinė obligacijos kaina (1) susideda iš 1 000 eurų nominaliosios vertės ir rizikos priemokos, kuri sudaro 5–10 proc. obligacijos kainos. Kuo didesnė rizikos priemoka, tuo aukštesnis dalyvavimo koeficientas.

Per investavimo laikotarpį akcijų rinkai kylant, kyla ir obligacijų vertė (žr. teigiamą scenarijų). Teigiamo scenarijaus atveju obligacijos vertė apskaičiuojama taip: nominalioji vertė + susieto turto prieaugis x dalyvavimo koeficientas (2).

Akcijų rinkoms krintant, obligacijos ims pigti, tačiau laikui bėgant jų vertė pradės kilti. Kilimas tęsis tol, kol blogiausiu atveju laikotarpio pabaigoje bus pasiekta pradinė nominalioji vertė (žr. neigiamą scenarijų). Neigiamo scenarijaus atveju išmokama tik sumokėta nominalioji vertė, bet prarandama rizikos priemoka (3).

Nominaliojo kapitalo apsauga
Užtikrinama, kad bus atgauta nominali obligacijų vertė, net jei susieto turto išpirkimo dieną vertė bus nukritusi. Susietos obligacijos siejamos su emitento (vertybinių popierių rinkos dalyviu, kuris leidžia vertybinius popierius, turėdamas tikslą pritraukti investuotojų lėšas (investicijas)) mokumo rizika. Emitentas gali tapti nemokus ir nepajėgus vykdyti savo įsipareigojimų bankroto ar panašiais atvejais.

Su akcijomis susietų obligacijų sudedamosios dalys

Investuotas nominalusis kapitalas dalijamas į šias dalis: fiksuotųjų pajamų investicija (terminuotas indėlis arba nulinio kupono obligacijos) ir išvestinė finansinė priemonė (pasirinkimo sandoriai), kurie leidžia susieti finansinį turtą su akcijų rinkų indeksais ar kitomis turto klasėmis (valiutų kursais, prekių rinkomis). Be to, obligacijoms gali būti taikoma priemoka. Nuo priemokos dydžio priklauso dalyvavimo koeficientas.

Fiksuotųjų pajamų investicija

Tam tikra nominaliojo kapitalo dalis investuojama į fiksuotųjų pajamų rinką, kad kapitalui būtų suteikta apsauga išpirkimo dieną. Kuo didesnę nominaliojo kapitalo dalį siekiama apsaugoti, tuo daugiau nominaliojo kapitalo investuojama į fiksuotųjų pajamų priemones.

Išvestinė finansinė priemonė

Išvestinės finansinės priemonės sudaro galimybę gauti naudos tuo atveju, jei susieto turto vertė kyla. Investavus į fiksuotąsias pajamas ir atskaičiavus struktūrizavimo sąnaudas, likusi nominaliojo kapitalo dalis investuojama į išvestines priemones.

Struktūrizavimo sąnaudos

Struktūrizavimo sąnaudos – tai visos su obligacijomis susijusios emitento išlaidos: obligacijų išleidimas, licencija, materialiosios ir rinkodaros išlaidos.

Rizikos priemoka

Priemoka – tai pasirašymo kainą viršijanti suma, skirta išvestinėms finansinėms priemonėms įsigyti. Kuo didesnė priemoka, tuo aukštesnis dalyvavimo koeficientas.

 

Jei pageidaujate investuoti į banko platinamas susietas obligacijas, kviečiame atvykti į nemokamą konsultaciją. Jos metu supažindinsime su investavimo galimybėmis.

Investavimo žingsniai:

  • Platinamų susietų obligacijų emisijas galite rasti čia.
  • Bet kuriame banko poskyryje atsidarykite vertybinių popierių sąskaitą. Sąskaitos atidarymas – nemokamas. Būtinai turėkite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  • Įsigyti platinamas obligacijas galite tik klientų aptarnavimo poskyryje.

Susietų obligacijų pardavimas antrinėje rinkoje

Investuotojams nebūtina laukti išpirkimo datos norint parduoti obligacijas. Banko platinamų obligacijų pirkimo ir pardavimo kainos apskaičiuojamos kasdien. Jeigu investicija parduodama antrinėje rinkoje prieš išpirkimo datą, antrinės rinkos kaina gali arba viršyti, arba nesiekti 100 % nominaliosios vertės. Svarbu atkreipti dėmesį, kad kapitalo apsauga galioja tik išpirkimo dieną.

Šiuo metu obligacijos nėra platinamos.

Šiuo metu obligacijos nėra platinamos.