Tarptautiniai mokėjimai

Tarptautiniai mokėjimai greitai ir sklandžiai atliekami per tarptautinį banko „Nordea“ grupės bankų korespondentų tinklą. Ypač greitai atliekami ir patrauklūs kaštų požiūriu yra mokėjimai banko „Nordea“ grupės viduje.

Tarptautinius mokėjimus atliksite greitai ir patogiai naudodamiesi banko „Nordea“ elektroninės ir internetinės bankininkystės paslaugomis.

  Susisiekite 1554

 • Banko „Nordea“ mokėjimai – tai mokėjimai iš banko „Nordea“ padalinių, išskyrus Estiją ir Latviją. Tokie mokėjimai yra įskaitomi į sąskaitą kitą banko darbo dieną po mokėjimo išsiuntimo, jei mokėjimas pristatytas iki nurodyto laiko.
 • Banko „Nordea“ Baltijos šalių mokėjimai – tai mokėjimai iš banko „Nordea“ padalinių Estijoje ir Latvijoje. Tokie mokėjimai į sąskaitą įskaitomi kitą banko darbo dieną po mokėjimo išsiuntimo, jei mokėjimas pristatytas iki nurodyto laiko.
 • Banko „Nordea“ įmonių mokėjimai – tai mokėjimai iš Baltijos ir Šiaurės šalių įmonių, kai siuntėjas ir gavėjas yra ta pati įmonė, ar jos padaliniai, turintys sąskaitas atitinkamuose banko „Nordea“ poskyriuose. Tokie mokėjimaiį sąskaitą yra įskaitomi tą pačią dieną.

   

  Mokėjimaiiš banko „Nordea“ poskyrių atliekami tokiomis valiutomis: AUD, BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, JPY, KWD, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, TRY ir USD.

   

Šie mokėjimai į sąskaitą įskaitomi kitą banko darbo dieną po mokėjimo nurodymo gavimo. Norint gauti lėšas užsienio valiuta į savo sąskaitą banke „Nordea“, mokėtojams pateikite šiuos duomenis:
 • Banko-korespondento užsienyje tikslų pavadinimą ir SWIFT'o kodą.
 • Gavėjo banko – „Nordea Bank AB Lithuania branch“ – pavadinimą ir SWIFT'o kodą.
 • Savo IBAN sąskaitos numerį mūsų banke.
 • Savo vardą, pavardę ir adresą arba įmonės pavadinimą ir adresą.

   

  Pavyzdžiai, kokia informaciją turi nurodyti pinigų siuntėjas, pervesdamas pinigus į banko „Nordea“ sąskaitą Lietuvoje.
Norint gauti RUB į banko „Nordea“ sąskaitą Lietuvoje
Bankas Tarpininkas
(Intermediary Bank)
OJSC Nordea Bank (BIC 044525990, C/A 30101810145250000990)
SWIFT: NDEARUMM
Bankas Korespondentas
(Correspondent Bank)
Nordea Bank AB (publ), Finnish Branch
C/A 30111810902000036009
Gavėjo bankas
(Beneficiary's Bank)
Nordea Bank AB Lithuania branch
A/C 20006808001559
Gavėjas
(Beneficiary)
________________________________________________
Jūsų vardas, pavardė, adresas arba įmonės pavadinimas ir adresas
Gavėjo sąskaita
(Beneficiary account)
________________________________________________
sąskaitos numeris Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje
Mokėjimo detalės
(Payment details)
(Mokėjimo paskirtis)
Norint gauti RUB iš Rusijos valstybinių įmonių
Bankas Tarpininkas
(Intermediary Bank)
ZAO UniCredit Bank (BIC 044525545, C/A30101810300000000545)
SWIFT: IMBKRUMM
Bankas Korespondentas
(Correspondent Bank)
Nordea Bank AB (publ), Finnish Branch
C/A 30111810800013057890
Gavėjo bankas
(Beneficiary's Bank)
Nordea Bank AB Lithuania branch
A/C 20006808001559
Gavėjas
(Beneficiary)
________________________________________________
Jūsų vardas, pavardė, adresas arba įmonės pavadinimas ir adresas
Gavėjo sąskaita
(Beneficiary account)
________________________________________________
sąskaitos numeris Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje
Mokėjimo detalės
(Payment details)
(Mokėjimo paskirtis)
Tarptautiniuose mokėjimuose nurodoma informacija

Persiunčiant lėšas JAV doleriais (USD) Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus klientui, mokėtojas turėtų nurodyti:

Bankas korespondentas
(Correspondent Bank)
Nordea Bank AB (publ), Finnish Branch
SWIFT: NDEAFIHH
Gavėjo bankas
(Beneficiary's Bank)
Nordea Bank AB Lithuania branch
SWIFT: NDEALT2X
Gavėjo sąskaitos numeris
(Benefiary's Acc. No)
________________________________________________
(Jūsų sąskaitos numeris Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje)
Gavėjas
(Beneficiary)
________________________________________________
(Jūsų vardas, pavardė, adresas arba įmonės pavadinimas ir adresas)

Persiunčiant lėšas Švedijos kronomis (SEK) Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus klientui, mokėtojas turėtų nurodyti:

Bankas korespondentas
(Correspondent Bank)
Nordea Bank Sweden AB, Stockholm
SWIFT: NDEASESS
Gavėjo bankas
(Beneficiary's Bank)
Nordea Bank AB Lithuania branch
SWIFT: NDEALT2X
Gavėjo sąskaitos numeris
(Benefiary's Acc. No)
________________________________________________
(Jūsų sąskaitos numeris Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje)
Gavėjas
(Beneficiary)
________________________________________________
(Jūsų vardas, pavardė, adresas arba įmonės pavadinimas ir adresas)

Persiunčiant lėšas eurais (EUR) ir visomis kitomis valiutomis (BGN, HKD, HRK, RON, HUF, INR, CHF, DKK, GBP, NOK, RUB, AUD, CAD, CZK, JPY, PLN, USD, SEK) Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus klientui, mokėtojas turėtų nurodyti:

Bankas korespondentas
(Correspondent Bank)
Nordea Bank AB (publ), Finnish Branch
SWIFT: NDEAFIHH
Gavėjo bankas
(Beneficiary's Bank)
Nordea Bank AB Lithuania branch
SWIFT: NDEALT2X
Gavėjo sąskaitos numeris
(Benefiary's Acc. No)
________________________________________________
(Jūsų sąskaitos numeris Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje)
Gavėjas
(Beneficiary)
________________________________________________
(Jūsų vardas, pavardė, adresas arba įmonės pavadinimas ir adresas)

 

Norėdami pervesti lėšas savo partneriui užsienyje, užpildykite 2 tarptautinio mokėjimo formos kopijas. Jose būtinai nurodykite:

 • Tikslų lėšų gavėjo pavadinimą ir adresą.
 • Gavėjo sąskaitos numerį gavėjo banke (mokant į ES šalių bankus būtinai nurodykite IBAN sąskaitą. Priešingu atveju mokėjimas nebus vykdomas).
 • Gavėjo banko tikslų pavadinimą ir SWIFT'o kodą.
 • Tarptautinio mokėjimo pervedimo forma gali būti pildoma tik SWIFT simboliais. Jei naudojami neleistini simboliai, sistema išsiųs klaidos pranešimą ir nebus galima patvirtinti mokėjimo. SWIFT simboliai: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + ( ) ? ' : - / , .
Mokėjimuose Rusijos rubliais nurodykite

Tarptautinio pavedimo, siunčiamo Rusijos rubliais, pavyzdys.

Gavėjo duomenis:

 • Tikslų gavėjo pavadinimą, adresą.
 • Gavėjo INN (10 skaitmenų mokesčių mokėtojo kodas), jei gavėjas ne privatus asmuo.
 • Gavėjo sąskaitą (20 skaitmenų, prasideda skaičiumi 4).

Gavėjo banko duomenis:

 • Tikslų gavėjo banko pavadinimą, adresą.
 • Gavėjo banko BIK kodą (9 skaitmenys).
 • Korespondentinę gavėjo banko sąskaitą Rusijos Federacijos centriniame banke (20 skaitmenų, prasideda skaičiumi 3; trys paskutiniai sąskaitos numerio skaitmenys atitinka tris paskutinius gavėjo banko BIC kodo skaitmenis). Atskirais atvejais gali nebūti.

Mokėjimo detales:

Rusišką tekstą būtina pildyti lotyniškomis raidėmis (naudokitės transliteracijos lentele).

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм
A B V G D E ZH Z I Y K L M
Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ
N O P R S T U F H C CH SH TSH
Ъъ Ыы Ьь Ээ Ю Яя
X YI X YE YU YA

Tarptautiniai mokėjimai banke priimami iki 15.00 val.

Daugiau informacijos apie mokėjimus rubliais rasite čia.

 • Banko „Nordea“ mokėjimai – tai paprasti mokėjimai į banko „Nordea“ padalinius, išskyrus Estiją ir Latviją. Mokėjimai į gavėjo banko sąskaitą įskaitomi po 1 banko darbo dienos.
 • Banko „Nordea“ Baltijos šalių mokėjimai – tai mokėjimai, siunčiami į banko „Nordea“ padalinius Estijoje ir Latvijoje. Lėšos į gavėjo sąskaitą įskaitomos po 1 banko darbo dienos.
 • Banko „Nordea“ įmonių mokėjimai į Šiaurės šalių įmones – tokių mokėjimų siuntėjas ir gavėjas yra ta pati įmonė ar jos padaliniai, turintys sąskaitas atitinkamuose banko „Nordea“ padaliniuose. Šių mokėjimų lėšos į gavėjo sąskaitą įskaitomos ta pačią banko darbo dieną.
 • Banko „Nordea“ įmonių mokėjimai į Baltijos šalių įmones – tokių mokėjimų siuntėjas ir gavėjas yra ta pati įmonė ar jos padaliniai, turintys sąskaitas atitinkamuose banko „Nordea“ padaliniuose. Šių mokėjimų lėšos į gavėjo sąskaitą įskaitomos ta pačią banko darbo dieną.

Mokėjimai iš banko „Nordea“ padalinių atliekami tokiomis valiutomis: AUD, BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, JPY, KWD, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, TRY ir USD.

 • Paprastasis mokėjimas užsienio valiuta – lėšos į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomos po 2 banko darbo dienų, jei mokėjimas priimtas iki 15.00 val.
 • Paprastasis mokėjimas eurais – lėšos į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomos po 1 banko darbo dienos, jei mokėjimas priimtas iki 15.00 val.
 • Skubus mokėjimas užsienio valiuta – lėšos į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomos po 1 banko darbo dienos, jei mokėjimas priimtas iki 15.00 val.

 

Naudinga informacija

Įmokos VMI ir Sodrai

Banko „Nordea“ klientams lėšų mokėjimas pateiktas elektroniniu būdu yra nemokamas.

Nuolatiniai mokėjimo nurodymai

Reguliarūs mokėjimai tiems patiems gavėjams.