Taupomojo indėlio palūkanų normos

Suma ir valiuta  
Taupomasis indėlis tvarkomas eurais
Nepriklausomai nuo sumos, EUR 0,05
Taupomasis indėlis tvarkomas JAV doleriais
Iki 2 000 USD 0,10
Nuo 2 000 iki 7 000 USD 0,17
Daugiau nei 7 000 USD 0,25