Taupomojo indėlio palūkanų normos

Suma ir valiuta Bronziniams klientams Sidabriniams klientams Auksiniams klientams
Taupomasis indėlis tvarkomas eurais
Nepriklausomai nuo sumos, EUR 0,05
Taupomasis indėlis tvarkomas JAV doleriais
Iki 2 000 USD 0,10 0,12 0,15
Nuo 2 000 iki 7 000 USD 0,15 0,17 0,20
Daugiau nei 7 000 USD 0,20 0,22 0,25