Taupomojo indėlio palūkanų normos

Taupomojo indėlio suma ir valiuta  
EUR 0,12
USD 0,40