Indėlių draudimas

Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus fizinių ir juridinių asmenų terminuotieji indėliai ir visų rūšių sąskaitos yra apdrausti Švedijos nacionalinio skolų biuro (angl. Swedish National Debt Office).

Kliento sąskaitos Banke, naudojamos mokėjimo operacijoms vykdyti arba kuriose yra Klientams priklausančios lėšos ir/ar vertybiniai popieriai (toliau – šiame punkte – Sąskaitos), yra apsaugotos indėlių garantavimo sistema pagal Švedijos nacionalinio skolų biuro (angl. Swedish National Debt Office) sprendimą.

Kiekvienas Klientas turi teisę gauti iki 100 000 eurų dydžio draudimo išmoką už visas Sąskaitoje(-se) esančias lėšas, kurių bendra suma neviršija 100 000 eurų. Papildomai iki bendros 5 000 000 Švedijos kronų sumos Klientui gali būti išmokėta esant tam tikroms Švedijos Indėlių garantijų įstatyme (švediškai: enligt lag (1995:1571) om insättningsgaranti) numatytoms aplinkybėms, pavyzdžiui, lėšų, gautų už indėlininkui priklausančio gyvenamojo būsto pardavimą, lėšų, indėlininko gautų kaip tam tikros rūšies draudimo išmoka, atžvilgiu.

Draudimo išmoką Klientui išmokės Valstybės įmonė “Indėlių ir investicijų draudimas”, kodas 110069451, www.iidraudimas.lt (toliau – VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas) Švedijos nacionalinio skolų biuro vardu. Švedijos nacionalinis skolų biuras perves lėšas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ per septynias dienas po banko paskelbimo bankrutavusiu arba Švedijos finansų priežiūros institucijai priėmus teigiamą sprendimą dėl indėlių garantijų įsigaliojimo.

Švedijos indėlių draudimas   Susisiekite 1554