Indėlių draudimas

Banke fizinių ir juridinių asmenų terminuotieji indėliai ir visų rūšių sąskaitos yra apdrausti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ Lietuvos Respublikos Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytomis sąlygomis.

Kliento sąskaitos Banke, naudojamos mokėjimo operacijoms vykdyti arba kuriose yra Klientams priklausančios lėšos ir/ar vertybiniai popieriai (toliau – šiame punkte – Sąskaitos), yra apsaugotos indėlių garantavimo sistema pagal VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ Lietuvos Respublikos Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytas sąlygas.

Kiekvienas Klientas turi teisę gauti iki 100 000 eurų dydžio draudimo išmoką už visas Sąskaitoje(-se) esančias lėšas, kurių bendra suma neviršija 100 000 eurų.

Draudimo išmoką Klientui išmokės Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“, kodas 110069451, www.iidraudimas.lt (toliau – VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas).

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama dokumente Informacija indėlininkui arba VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas   Susisiekite 1554