Vartotojų ginčai su finansų rinkos dalyviu

Bankui klientų pasiūlymai ir nusiskundimai yra svarbūs, nes leidžia geriau suprasti klientų lūkesčius ir pagerinti banko teikiamas paslaugas bei ateityje išvengti galimų nesusipratimų.

Klientas, norintis pateikti pasiūlymą ar skundą bankui,  tai gali atlikti keliais būdais:

1. Atsiųsti elektroninį laišką prisijungus prie internetinės bankininkystės.

Norint tai padaryti, reikėtų prisijungti prie Banko internetinės bankininkystės sistemos. El. laiškų siuntimo galimybė yra skiltyje „Paštas“.

2. Atsiųsti elektroninį laišką iš bet kurios kitos el. pašto sistemos.

Adresas, kuriuo reikėtų išsiųsti laišką yra info@luminor.lt.

3. Atsiųsti laišką paštu.

Laiškus reikia siųsti adresu: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva.

4. Pateikti užpildytą pastabų ir pasiūlymų formą bet kuriame klientų aptarnavimo poskyryje.

Banko poskyrių adresus galite rasti čia.

Skundų nagrinėjimo seka Banke

Kaip nagrinėjamas skundas Banke?

Pirmiausiai klientas turėtų kreiptis į jį aptarnaujantį banko darbuotoją. Jei darbuotojo atsakymas kliento netenkina, klientas turi teisę pateikti bankui skundą. Raštu pateikti klientų skundai yra perduodami banke veikiančiai skundų nagrinėjimo komisijai, kuri išnagrinėja skundą pagal nustatytą ir aprašytą proceso tvarką. Komisija įvertina kliento pateiktą skunde informaciją ir argumentus bei išnagrinėjusi susijusias aplinkybes priima sprendimą. Klientui į raštu pateiktą skundą atsakymas taip pat pateikiamas raštu. Atsakymas siunčiamas paskutiniu kliento nurodytu adresu komunikacijai.

Keletas patarimų rašant skundą

Siekiant, kad jūsų skundas būtų išnagrinėtas kaip galima greičiau ir objektyviau itin svarbu, kad savo skunde kuo tiksliau nurodytumėte:

  • Kas atsitiko, kodėl manote, kad bankas netinkamai suteikė paslaugą.
  • Jei galite, nurodykite savo reikalavimo pagrindą (sutarties ar įstatymo nuostatą, kuria remiatės).
  • Pridėkite, jei turite dokumentų kopijas, kuriais remiatės.
  • Tiksliai įvardinkite ko reikalaujate iš banko.
  • Nurodykite savo adresą, kuriuo bankas turėtų Jums pateikti atsakymą.

Rekomenduojame rašant skundą naudoti banko sukurtą formą .pdf, .xls.

Atsakymo į skundą terminas

Pagal Lietuvos Respublikos Bankų įstatymą bankas privalo išnagrinėti rašytinius kliento skundus ir raštu jam atsakyti ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos.

Ką daryti jei nesate patenkintas gautu atsakymu?

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad pagal LR teisės aktų reikalavimus, visų pirma, turite kreiptis į banką ir tik tuo atveju, jei gautas atsakymas netenkina arba Jums nebuvo atsakyta, įgyjate teisę per vienerius metus nuo kreipimosi į banką dėl ginčo nagrinėjimo kreiptis į Lietuvos banką, kuris neteismine tvarka nagrinėja finansų institucijų ir vartotojų ginčus. Be to, visais atvejais savo pažeistas teises galite teisės aktų nustatyta tvarka ginti teisme.

Daugiau informacijos apie skundo pateikimo ir nagrinėjimo tvarką Lietuvos bankui galite rasti Lietuvos banko internetinėje svetainėje.