Vietiniai mokėjimai

 • Vietinis/EUR mokėjimas – tai SEPA reikalavimus atitinkantis paprastas mokėjimas eurais į Luminor banko sąskaitas, Lietuvos, ES ir EEE (Europos ekonominės erdvės) šalis (Norvegiją, Islandiją, Monaką, San Mariną, Lichtenšteiną) bei Šveicariją, įdiegtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 260/2012 reikalavimus. Mokėjimai į kitus bankus vykdomi per EBA (Europos bankų asociacijos) kliringo namus.
 • Skubus Vietinis/EUR mokėjimas – tai skubus mokėjimas eurais į Lietuvos, ES ir EEE (Europos ekonominės erdvės) šalis (Norvegiją, Islandiją, Monaką, Lichtenšteiną) bei Šveicariją. Mokėjimai vykdomi per realaus laiko mokėjimų sistemą eurais Target2.
 • Vidinis mokėjimas – tai pinigų pervedimas tarp banko klientų sąskaitų (kurių numeris yra sudarytas pagal schemą: LTxx21400xxxxxxxxxxx) užsienio valiuta ar eurais. Per šį mokėjimo tipą negalima daryti mokėjimų su įmokos kodu. Norint atlikti mokėjimą su įmokos kodu gavėjui  Luminor banke, reikia rinktis Vietinio/EUR mokėjimo formą.
SVARBU: Atidžiai patikrink, ar teisingai nurodei sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal tavo nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.

Susisiekite 1554

 • Paprastas Vietinis/EUR mokėjimas eurais užskaitomas gavėjui tą pačią banko darbo dieną, kai  gaunamas. Preliminarūs gavimo laikai yra EBA (Europos Bankų Asociacijos) mokėjimų perdavimo gavėjų bankams laikai: 06:00, 10:00, 12:15, 14:45, 17:15, 17:45*.
 • Skubus Vietinis/EUR mokėjimas eurais užskaitomas nedelsiant, kai gaunamas.
 • Mokėjimai užsienio valiuta iš kitų Lietuvos bankų užskaitomas tą pačią dieną, kai mokėjimas gaunamas.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis LR Mokėjimų įstatymu bei banko Paslaugų teikimo bendrosiomis taisyklėmis lėšos į klientų sąskaitas įskaitomos pagal mokėjimo nurodyme pateiktą sąskaitos numerį IBAN formatu, netikrinant, ar pateiktas sąskaitos numeris atitinka sąskaitos savininko vardą, pavardę / pavadinimą. Kiti mokėjimo nurodyme pateikti rekvizitai naudojami, kai klientas siekia susigrąžinti lėšas, jei mokėjimo nurodymas buvo neįvykdytas ar įvykdytas netinkamai.

* Pateikti laikai yra be mokėjimų apdorojimo laiko gavėjo banke.

 • Vidiniai mokėjimai eurais ar užsienio valiuta įvykdomi tą pačią dieną, jei mokėjimo nurodymas banko darbo dienomis pateiktas iki 19.00 val., o savaitgaliais ir šventinėmis dienos - visą parą*.
 • Paprastas Vietinis/EUR mokėjimas įvykdomas tą pačią banko darbo dieną, jei pateiktas iki 15:30 val.
 • Skubus Vietinis/EUR mokėjimas įvykdomas valandos bėgyje tą pačią banko darbo dieną, jei pateiktas iki 17:15 val.
 • Mokėjimas užsienio valiuta į kitus Lietuvos bankus išsiunčiamas tą pačią banko darbo dieną, jei pateiktas iki 13:00 val.

* Mokėjimai, taip pat įmokos VMI, padaryti savaitgaliais ar švenčių dieną, į sąskaitas įskaitomi pirmąją Banko darbo dieną po savaitgalio ar švenčių dienos.

Vietiniai/EUR mokėjimai nepersiunčiami į kitą banką šeštadieniais, sekmadieniais bei Lietuvos Respublikos švenčių dienomis. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad mokėjimai nebus persiunčiami Didįjį penktadienį prieš Velykas dėl šventinės dienos EBA.

Vietiniai/EUR mokėjimai vykdomi per 5 EBA kliringo ciklus:

Mokėjimo pavedimo pateikimo laikas* EBA tarpuskaitos laikas
20:00 – iki 09:00 val. kitos darbo dienos 11:15
09:00 - 11:30 13:45
11:30 - 14:00 16:15
14:00 - 15:30 17:45
15:30 - 20:00 09:00
kitą darbo dieną

* Bankas pateiktus mokėjimus iki 15:30 įvykdo tą pačią dieną.

 • Mokėjimo valiuta tik EUR, tačiau mokėjimą galima daryti iš sąskaitų kitomis valiutomis.
 • Mokėtojo ir gavėjo sąskaitos būtinai turi būti IBAN formatu.
 • Nereikalaujamas pateikti SWIFT kodas.
 • Mokesčiai visada bus naudojamas tik SHA mokesčių tipas.
 • Nauji SEPA laukai (neprivalomi):
  • Unikalus mokėjimo kodas - mokėtojo unikali nuoroda, kuri perduodama gavėjui.
  • Pradinis mokėtojas ir susiję mokėtojo identifikavimo laukai mokėjimams, atliekamiems kito asmens vardu.
  • Galutinis gavėjas ir susiję gavėjo identifikavimo laukai mokėjimams, kai gavėjas gaus pinigus kito asmens vardu.
 • Kai kurių laukų naudojimo specifika:
  • Mokėtojo kodas gavėjo IS (informacinėse sistemose) pateikiamas kaip vienas iš mokėtojo identifikavimo kodų.
  • Jei užpildomas įmokos kodo laukas, mokėjimo paskirtis neperduodama gavėjui.
  • Pavedimo numeris neperduodamas gavėjui. Norint, kad gavėjas jį gautų, reikia jį suvesti į Unikalaus mokėjimo kodo lauką.
  • Unikalus mokėjimo kodas turi būti naudojamas ROIK kodo pateikimui mokėjimuose į VMI.
 • Nėra nustatytos mokėjimo maksimalios sumos (išlieka tik Internetinėje bankininkystėje taikomi operacijos limitai)
 • Mokėjimas grąžinamas automatiškai, jeigu mokėjimas nepasiekia gavėjo.
 • Klientui rodoma mokėjimo grąžinimo priežastis.
 • SEPA mokėjimai galimi tik tarp SEPA mokėjimus aptarnaujančių bankų.
 • Norint perduoti gavėjui įmokos kodą (nuorodą gavėjui), mokėjimo paskirtis neperduodama.

 

Elektroninė sąskaita – elektroninė sąskaita faktūra, sukuriama, siunčiama, registruojama ir saugoma elektroninėje aplinkoje. Tai patogus ir saugus būdas apmokėti bei administruoti gautas sąskaitas vienoje vietoje – internetinėje bankininkystėje.

Naudodamiesi e. sąskaitos paslauga, patogiai ir greitai gausite e. sąskaitas už komunalines, telekomunikacijų, draudimo, kabelinių televizijų ir kitas įmonių suteiktas prekes ar paslaugas. Visos e. sąskaitos pateikiamos patogiai ir saugiai internetinėje bankininkystėje, todėl nebereikės ieškoti popierinių sąskaitų ar papildomai jungtis prie paslaugų teikėjų savitarnos svetainių.

Internetinėje bankininkystėje galite administruoti e. sąskaitas pagal poreikį, jas peržiūrėti, atspausdinti, archyvuoti, matyti mokėjimų istoriją ir pan.

Užsisakyti e. sąskaitą galima pas paslaugų teikėją, banko internetinėje bankininkystėje ir klientų aptarnavimo poskyryje.

Vienkartinis apmokėjimas – mokėjimas pagal e.sąskaitą įvykdomas, kai yra kliento patvirtinamas.

Periodinis apmokėjimas* – apmokamas automatiškai pagal gautą e.sąskaitą, kai yra sudaryta periodinio e.sąskaitos apmokėjimo sutartis.

* Periodinis e.sąskaitos apmokėjimas yra nemokamas.

 

Naudinga informacija

Įmokos VMI ir Sodrai

Mokesčius ir įmokas mokėkite Luminor banke.

Nuolatiniai mokėjimo nurodymai

Reguliarūs mokėjimai tiems patiems gavėjams.