Apyvartinio kapitalo finansavimas

Bankas verslo klientams gali suteikti trumpalaikius (iki vienerių metų) kreditus apyvartinio kapitalo finansavimui.

Kreditavimo paraiška  Susisiekite 1554


Apyvartinio kapitalo finansavimas

Overdraftas suteikia teisę įmonei naudoti pinigų sumas, viršijančias banko sąskaitos likutį iki nustatytos maksimalios overdrafto sumos. Tai efektyvus trumpalaikio kreditavimo būdas, padedantis subalansuoti įmonės pinigų srautus ir patenkinti apyvartinių lėšų poreikį.

Overdrafto laikotarpio metu įmonės banko sąskaita gali turėti neigiamą likutį, o panaudota overdrafto suma turi būti grąžinta iki laikotarpio pabaigos. Overdrafto laikotarpis gali būti pratęstas abipusiu šalių susitarimu. Palūkanos yra mokamos tik už panaudotą sumą.

Kredito linija – tai galimybė pasiskolinti ir persiskolinti lėšas apyvartiniam kapitalui finansuoti iki tam tikro nustatyto limito. Kredito linijos galiojimo metu įmonė turi teisę laisvai disponuoti kredito lėšomis, t.y. panaudojus ir grąžinus lėšas, įmonė turi teisę kredito lėšas panaudoti iš naujo.
Trumpalaikis kreditas – kreditas, skirtas padidinti įmonės apyvartinį kapitalą arba finansuoti nedidelį projektą.
 
  • Kredito dydis – priklauso nuo įmonės finansinių galimybių įvertinimo.
  • Terminas – iki 1 metų.
  • Valiuta – eurai, JAV doleriai arba kitos patikimos Europos valiutos.
  • Palūkanos – palūkanų norma yra nustatoma pagal EURIBOR arba LIBOR bazines palūkanų normas.
  • Kredito grąžinimo užtikrinimas – įkeičiamas ir Banko naudai apdraudžiamas nekilnojamasis arba kilnojamasis turtas ir / arba pateikiamos kitos užtikrinimo priemonės.
     

Naudinga informacija

Turto draudimas

Rekomenduojamos turto draudimo bendrovės.

Turto vertinimas

Rekomenduojamos turto vertinimo bendrovės.