Banko sąskaita

Atidarę sąskaitą Banke, kasdienius finansinius reikalus galėsite patogiai ir saugiai tvarkyti naudodamiesi internetine ar elektronine bankininkyste.

Atsidarykite sąskaitą internetu    Susisiekite 1554


 • Aktualus išplėstinis juridinių asmenų registro išrašas ar elektroninis sertifikuotas  juridinio asmens išrašas.
 • Įstatų/nuostatų originalas arba jo nuorašas arba įstatų elektroninė Registrų centro sertifikuota kopija.
 • Įgalinimus atstovams atidaryti ir valdyti sąskaitą(-as) patvirtinantys dokumentai.
 • Asmens, įgalioto atidaryti ir valdyti sąskaitą (-as) juridinio asmens vardu, pasas ar tapatybės kortelė.
 • Įmonės antspaudas (jeigu pareiga turėti antspaudą yra nustatyta įmonės steigimo dokumentuose ar įstatymuose).
 • Parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelė (banko forma).
 • Juridinio asmens anketa.

Pateikiami dokumentų nuorašai turi būti patvirtinti Lietuvos Respublikos notaro.

 • Aktualus išrašas iš užsienio šalies komercinio registro; atidarant sąskaitą filialui / atstovybei, pateikiamas filialo / atstovybės registracijos pažymėjimas arba jo nuorašas išplėstinio išrašo iš Juridinių asmenų registro originalas arba elektroninis sertifikuotas juridinio asmens išrašas.
 • Įstatai (nuostatai), bendrosios jungtinės veiklos sutartis ar kitas dokumentas, kuriame nurodyti įmonės organai, priimantys sprendimus ir atstovaujantys įmonę.
 • Atitinkamo sprendimus priimančio įmonės organo posėdžio protokolas, kuriame išvardinti asmenys, įgalioti atidaryti ir valdyti įmonės sąskaitą(-as).
 • Užsienio valstybės centrinio banko (ar kitos atitinkamos valstybinės įstaigos) leidimas atidaryti sąskaitą užsienyje, jei to reikalauja tos valstybės įstatymai.
 • Asmens, įgalioto atidaryti ir valdyti sąskaitą (-as) juridinio asmens vardu, asmens pasas ar tapatybės kortelė.
 • Įmonės antspaudas (jeigu pareiga turėti antspaudą yra nustatyta įmonės steigimo dokumentuose ar įstatymuose).
 • Parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelė (banko forma).

Pateikiami dokumentai turi būti legalizuoti arba apostilizuoti, arba patvirtinti atitinkamo pareigūno/ institucijos, priklausomai nuo sudarytų tarptautinių sutarčių, su oficialiu vertimu į lietuvių kalbą.

 

 • Parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelė (banko forma).
 • Asmens, įgalioto atidaryti ir valdyti sąskaitą(-as) juridinio asmens vardu, asmens pasas ar tapatybės kortelė.
 • Įmonės antspaudas (jeigu pareiga turėti antspaudą yra nustatyta įmonės steigimo dokumentuose ar įstatymuose).
 • Steigimo dokumentas (steigimo sutartis, steigimo aktas ar kitas teisės aktas) arba jo nuorašas (jeigu įmonė registruojama elektroniniu būdu, banke pakanka pateikti steigėjo asmens kodą ir steigimo akto/ sutarties sudarymo datą).
 • Įgaliojimą atidaryti kaupiamąją sąskaitą, jei nenumatyta steigimo dokumente.
 • Juridinio asmens anketa.

Bankas pasilieka teisę reikalauti papildomos informacijos ar dokumentų.
Bankas pasilieka teisę neatidaryti sąskaitos jei pateikti ne visi Banko reikalaujami dokumentai ar jie neatitinka Lietuvos Respublikos norminių aktų ar Banko nustatytų reikalavimų.