Elektroninė bankininkystė

Elektroninė bankininkystė

Nordea elektroninė bankininkystė – tai sistema, suteikianti galimybę įmonėms atlikti mokėjimo pavedimus ir valdyti sąskaitas tiesiogiai iš savo darbo vietos. Elektroninės bankininkystės sistema leidžia stebėti įmonės sąskaitų informaciją viename lange. Ši elektroninės bankininkystės sistema tinka ir mažoms, ir didelėms įmonėms – ją galima įdiegti tiek viename kompiuteryje, tiek kompiuterių tinkle.

Esame pasirengę tiekti informaciją bei suteikti galimybę valdyti banko sąskaitas esančias Lietuvos ir kitų šalių bankuose. Taikome mažesnius banko paslaugų įkainius, kai naudojatės Nordea elektronine bankininkyste.

   Susisiekite 1554

 

Naudojantis Nordea elektronine bankininkyste, lengvai gaunama informacija apie pinigų judėjimą Jūsų įmonės ar įmonių grupės sąskaitose Lietuvoje ir/ar užsienyje. Kiekvieną dieną Jūs galite gauti informaciją apie bankų Lietuvoje ir/ar užsienyje esančių sąskaitų likutį ir įvykusias operacijas ar grupės sąskaitų ataskaitas. Nordea elektroninės bankininkystės sistema gali keistis duomenimis (importuoti mokėjimo pavedimus ir eksportuoti sąskaitos išrašą, naudojant Lietuvos bankų asociacijos patvirtintą formatą LITAS-ESIS) su Jūsų įmonėje naudojama apskaitos arba finansų tvarkymo programa. Tai užtikrins efektyvų ir sklandų darbą atliekant įmonės bankines operacijas.

Kaip įsigyti Nordea elektroninės bankininkystės sistemą?

Elektroninės bankininkystės sistemą gali įsigyti įmonės, turinčios sąskaitas banke.Jei banko sąskaitos įmonė neturi, ją greitai atidarysime. Prašome užpildyti Nordea elektroninės bankininkystės prašymą ir atsiųsti paštu adresu: Didžioji g. 18, Vilnius arba faksu 8 (5) 2361 362.

Susisieksime su Jumis, atvyksime įdiegti Nordea elektroninės bankininkystės sistemą bei apmokysime Jūsų darbuotojus. Nordea elektroninės bankininkystės sistema gali būti įdiegta lietuvių, anglų, latvių arba estų kalbomis.

Banko specialistai suteiks Jums pagalbą ir informaciją, susijusią su Nordea elektroninės bankininkystės naudojimu.

Nordea elektroninė bankininkystė – patogus ir efektyvus būdas atlikti vietinius ir tarptautinius mokėjimo pavedimus iš Jūsų įmonės sąskaitų. Elektroninės bankininkystės sistemos galimybės supaprastina ir pagreitina mokėjimo pavedimų atlikimą mokėtojo šablono ir mokėjimo pavedimo kopijos funkcionalumu.

Bankas siūlo specialų atlyginimo pavedimų tipą, kuris paremtas „Vieno debeto – Multi-kredito“ principu. Šis tipas užtikrins gavėjų asmeninės informacijos konfidencialumą, kadangi banko sąskaitos išraše atlyginimo pavedimus atspindės tik viena debeto operacija. Bankas išskirstys ir išsiųs atlyginimo pavedimus kiekvienam gavėjui atskirai pagal pateiktus gavėjų banko sąskaitų numerius.
  • Galimybė viename programos lange valdyti kelių įmonių sąskaitas.
  • Galimybė iš anksto matyti informaciją apie ateinančius tarptautinius mokėjimus, kurie bus įskaityti į įmonės sąskaitą po kelių dienų.
  • Sąskaitų, esančių bankebei užsienio bankuose, ataskaitos ir likučiai.
  • Vietiniai mokėjimo pavedimai.
  • Valiutos konversija tarp sąskaitų.
  • Atlyginimų mokėjimo pavedimai.
  • Tarptautiniai mokėjimo pavedimai.
  • Mokėjimo pavedimai iš užsienio bankuose esančių sąskaitų.
  • Mokėjimo pavedimų žurnalas, detali paieška.
  • Platus vartotojų teisių apribojimas ir mokėjimo pavedimų tvirtinimo sistema.

Vartotojų teisės

Teisė sukurti, redaguoti, trinti, importuoti ir matyti pavedimus, gali būti ribojama atsižvelgiant į kliento reikalavimus – sistema yra visapusiškai pritaikyta vartotojų poreikiams.

Ryšys ir saugumas

Kliento ryšys su banku palaikomas interneto jungties pagalba. Ryšiui palaikyti naudojamas pastoviai kintamas ryšio kodas. Nordea elektroninės bankininkystės sistema yra ypač saugi ir atitinka Suomijos bankininkystės asociacijos nustatytus standartus.

Naudinga informacija

Kortelių blokavimas

Kortelę galite užblokuoti, prisijungę prie internetinės bankininkystės.

Ką daryti praradus kodų kortelę?

Kur kreiptis praradus kortelę?