Apie faktoringą

Luminor Lizingas finansuoja gautinas sumas be įkeitimo.

Pirkėjų nemokumo rizikos valdymas
 • Konkurencingos kredito draudimo sąlygos.
 • Geresnė komunikacija su draudimu.
 • Palankesni draudimo sprendimai.
 • Visus draudiminius įvykius kuruoja Luminor Lizingas.
 • Profesionalus kliento atstovavimas draudimo klausimais.
Gautinų sumų administravimas
 • Patogi klientui on-line apskaita.
 • Informatyvios ataskaitos.
 • Dokumentų pateikimas elektroniniu būdu.
 • Greitas pinigų išmokėjimas.
 • Galimas skirtingas dokumentų administravimo lygis.
„Cash on demand“ sprendimas
 • Vienos nakties palūkanų bazė.
 • Nepanaudotas limitas nekainuoja.
 • Nėra valiutų rizikos (finansavimas pagal sąskaitų – faktūrų valiutą).
 • Sąskaita palūkanoms pateikiama kartą per mėnesį už praeitą laikotarpį.
Pirkėjo mokėjimo disciplinų valdymas
 • Įsiskolinimas faktoringo bendrovei teigiamai įtakoja pirkėjų mokumo įpročius.
 • Automatiniai priminimai vėlavimo atveju.
 • Lankstus vėlavimų administravimas ir mokėjimų derinimas.
 • Jokių delspinigių. Tai jūsų ir kliento klausimas.

Apie faktoringą

Pateikite šiuos dokumentus ir gaukite faktoringo limitą:

 • Faktoringo paraišką: faktoringo paraiška.
 • Finansines ataskaitas (balansus, pelno (nuostolio) ataskaitas ar pajamų deklaracijas) už paskutinį ketvirtį, praėjusius ir užpraeitus metus.
 • Pirkimo-pardavimo sutartį (-is).
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Sutarties sąlygų pakeitimas/ Susitarimas (išskyrus limito didinimą; kliento prašymu) 100,00 € + PVM
Faktoringo limito didinimas Sutarties mok. (%) nuo padidinto limito, ne mažiau 100,00 € + PVM
Naujo pirkėjo limito peržiūros mokestis 50,00 € už pirkėją + PVM
Pirkėjo limito pakartotinės peržiūros mokestis 35,00 € už pirkėją + PVM
Pirkėjo limito metinės peržiūros mokestis 35,00 € už pirkėją + PVM
Pakartotinis sąskaitų persiuntimas faksu ar paštu (klientų prašymu) 5,00 € + PVM / 1 vnt.
Minimalus sąskaitos administravimo mokestis 6,00 € + PVM už sąskaitą
Pinigų grąžinimas už nefinansuotas Sąskaitas – Faktūras 10,00 € + PVM už kiekvieną grąžinimą
Pažymos auditui parengimas Pažymos auditui ir kitų pažymų / raštų parengimas - 30,00 € + PVM
Dokumentų kopijų iš archyvų pateikimas 15,00 € + PVM / 1 vnt.

Konkrečiu atveju, priklausomai nuo Luminor Lizingas UAB sprendimo, gali būti nustatyti kitokie mokesčių dydžiai.

 1. Pardavėjas parduoda prekes pirkėjui.
 2. Vienas sąskaitos-faktūros egzempliorius pateikiamas Luminor Lizingui.
 3. Luminor Lizingas sumoka pardavėjui avansą pagal akceptuotas sąskaitas-faktūras (iki 80 - 90%).
 4. Suėjus apmokėjimo terminui, pirkėjas sumoka 100% sąskaitos-faktūros sumos Luiminor Lizingui.
 5. Luminor Lizingas sumoka pardavėjui rezervą (priklausomai nuo išmokėto avanso).
Minimali finansuojama apyvarta 150 000 EUR/metus
Faktoringo sutarties terminas Iki 12 mėn. (pratęsiamas šalių susitarimu)
Finansavimo valiuta EUR, USD
Finansavimo dydis iki 80 - 90 % nuo sąskaitos-faktūros sumos
Palūkanų norma trumpalaikio kredito marža + 1 nakties bazinė palūkanų norma
Vienkartinis sutarties mokestis iki 0,75% nuo faktoringo limito
Sąskaitų administravimo mokestis 0,75% nuo sąskaitos-faktūros sumos
Apmokėjimo terminas iki 90 - 120 dienų
Draudimas pirkėjo limito draudimas

 

Centrinė būstinė
Lvovo g. 25, 16 aukštas, LT-09320 Vilnius
Telefonas: (8 5) 2361 380
El. paštas: lizingas@nordea.com

Kauno atstovybė
Savanorių pr. 292B, LT-49473 Kaunas
Telefonas: (8 37) 787 018
El. paštas: lizingas@nordea.com

Klaipėdos atstovybė
Minijos g. 90/ Dubysos g. 3, LT 93234 Klaipėda
Telefonas: (8 46) 411723
El. paštas: lizingas@nordea.com

Darbo valandos
I—IV 8:30—17:30, V 8:30—16:15