Garantijos

Banko garantija – tai banko įsipareigojimas sumokėti garantijos gavėjui garantijoje nurodytą sumą, jei bus gauta pretenzija (bei kiti garantijoje nurodyti dokumentai), patvirtinantys, kad banko klientas, už kurį bankas garantavo, neįvykdė ar netinkamai įvykdė savo įsipareigojimus garantijos gavėjui.

Susisiekite 1554

  • Pasiūlymo garantija – garantijos gavėjui garantuoja piniginę išmoką, jei konkurso dalyvis atsiima savo pasiūlymą prieš nustatytą terminą/ laimėjęs konkursą, atsisako pasirašyti sutartį/nepateikia sutarties vykdymo garantijos/pažeidžia kitas konkurso sąlygas, jei tai paminėta pasiūlymo garantijoje.
  • Mokėjimo garantija - užtikrina jos gavėjui apmokėjimą už prekes, atliktus darbus ar suteiktas paslaugas.
  • Avanso grąžinimo garantija - užtikrina, kad pirkėjui bus grąžinti avansu sumokėti pinigai, jei pardavėjas laiku neįvykdys/netinkamai įvykdys savo įsipareigojimus.
  • Sutarties įvykdymo garantija - pirkėjui (užsakovui) garantuoja piniginę išmoką, jeigu pardavėjas (rangovas) neįvykdo/netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal sutartį.
  • Paskolos grąžinimo garantija - apsaugo paskolos davėją nuo galimo paskolos negrąžinimo ir palūkanų nemokėjimo.
  • Garantinio laikotarpio įsipareigojimo garantija - pirkėjui (užsakovui) garantuoja piniginę išmoką, jeigu pardavėjas (rangovas) neįvykdo/netinkamai vykdo savo garantinio laikotarpio įsipareigojimus.
  • Garantijos gavėjui užtikrina tinkamą patnerio įsipareigojimų įvykdymą/kompensacijos išmokėjimą partnerio įsipareigojimų nevykdymo atveju.
  • Sumažina sandorio riziką abiems sandorio šalims.
  • Viena garantija gali apimti kelis sandorius - nelieka poreikio kiekvienu atveju leisti naują garantiją.
  • Paprasta ir neilgai trunkanti pinigų už garantiją išmokėjimo procedūra.