Internetinė bankininkystė

Internetinė bankininkystė

Naudojantis internetinės bankininkystės verslo klientams paslaugomis iš kiekvieno interneto ryšį turinčio kompiuterio galima atlikti visas pagrindines bankines operacijas. Jei kompiuteris nepasiekiamas ar nėra interneto ryšio, galima naudotis mobiliosios bankininkystės paslauga. Ši paslauga leidžia atlikti banko operacijas bet kur ir bet kuriuo metu.

Užsisakyti internetinę bankininkystę

 Susisiekite 1554


 • Vietiniai bei tarptautiniai mokėjimų pavedimai banko ir šalies viduje.
 • Darbo užmokesčio mokėjimai.
 • Mokėjimų nurodymų tvirtinimas kelių naudotojų parašais.
 • Mokėjimų bylų importavimas (LITAS-ESIS ir MT101 formatais).
 • Valiutos keitimas.
 • Mokėjimų pavedimų gavėjų rekvizitų saugojimo registras.
 • Vietinių ir tarptautinių mokėjimų pavedimų ruošimas įvykdytų mokėjimo pavedimų pagrindu.
 • Mokėjimų pavedimų paieška.
 • Sąskaitų likučiai realiu laiku.
 • Patogi sąskaitų išrašų peržiūra ir spausdinimas.
 • Sąskaitų išrašų eksportavimas (LITAS-ESIS, CSV ir PDF formatais).
 • Verslo kortelių informacijos peržiūra.
 • Periodiniai mokėjimo pavedimai.
 • Terminuoti indėliai.
 • Pranešimų, užklausų ir pageidavimų siuntimas į banką.
 • Prisijungimas prie VMI e-deklaravimo sistemos.
 • Faktoringo paslaugos informacija.
 • Tiesioginis perėjimas (angl. Switch) – galimybė  neatsijungiant naudotis internetine bankininkyste verslo ir privatiems klientams.

Sutarties sudarymo metu, yra suteikiamas kliento prisijungimo numeris. Prisijungti naudojama programėlė „Nordea Codes“ arba galima įsigyti PIN kodų generatorių. Jeigu yra sudarytos atitinkamos sutartys, prisijungus su tuo pačiu kliento numeriu prie internetinės bankininkystės galima naudotis kelių juridinių asmenų sąskaitomis (pavyzdžiui, stebėti skirtingų įmonių banko sąskaitas).

 • Svetainėje www.nordea.lt spauskite nuorodą „Prisijunkite“.
 • Įveskite kliento numerį, nurodytą sutartyje (skiltyje „Pildo bankas“).
 • Jeigu naudojatės programėle „Nordea Codes“, atsidarykite programėlę ir įveskite sugalvotą PIN kodą, programėlei parodžius PIN įvedimo langą.
 • Jeigu naudojatės PIN kodų generatoriumi - įveskite kodą, kuris yra rodomas generatoriaus ekrane.

Naudotis internetine bankininkyste verslo klientams yra saugu

Internetinės bankininkystės naudotojas identifikuojamas pagal kliento numerį ir slaptažodžių lentelės kodą, kurio sistema paprašo atsitiktine tvarka. Slaptažodžių lentelėje yra 120 vieną kartą naudojamų kodų, kuriuos panaudojus yra išduodama nauja slaptažodžių lentelė.

Naudojantis internetine bankininkyste verslo klientams yra nustatyta sesijos trukmė. Apribotas sesijos laikas apsaugo Jus nuo piktybinio pasinaudojimo kliento numeriu ir kodu, jei pasitraukę nuo kompiuterio užmiršote atsijungti nuo internetinės bankininkystės sistemos. Jei 15 minučių nuo prisijungimo prie sistemos pradžios nesinaudojate internetinės bankininkystės paslauga, sesija baigiama. Norint vėl naudotis paslaugomis, reikia iš naujo įvesti kliento numerį ir kitą kodą iš slaptažodžių lentelės.

Dėmesio! Visada baikite darbą paspausdami mygtuką „Atsijungti“, esantį viršutiniame dešiniajame internetinio puslapio kampe. Tam, kad išvengtumėte neteisėto naudojimosi paslauga ir galimos žalos, rekomenduojame laikytis šių saugumo reikalavimų:

 • Saugokite kliento numerį ir slaptažodžių lentelę kitiems asmenims neprieinamoje vietoje.
 • Laikykite slaptažodžių lentelę ir kliento numerį atskirai, nes sužinojus tik vieną saugumo elementą, pavyzdžiui, kliento numerį, nebus įmanoma pasinaudoti paslauga.
 • Niekur nesižymėkite saugumo elementų taip, kad juos galėtų pastebėti tretieji asmenys (bet koks kliento numerio žymėjimas ant slaptažodžių lentelės yra draudžiamas). Bankas rekomenduoja kliento numerį įsiminti.

Jei kliento numeris ar slaptažodžių kodų lentelė tapo žinomi tretiesiems asmenims arba kyla toks pavojus, arba jei naudojantis paslauga iškyla kokių nors kitų saugumo problemų, nedelsdami informuokite apie tai banko atstovą žemiau nurodytu telefonu.

Dėmesio! Bankas niekada nesiunčia savo klientams elektroninių žinučių ir niekada neklausia telefonu jų kodų, kreditinių kortelių numerių ar kitos slaptos informacijos. Niekam neatskleiskite savo kodų, jei to Jūsų prašytų elektroninio pašto laiškais ar kitaip.

Prisijunkite prie savo internetinės ar mobiliosios bankininkystės dar patogiau – naudodamiesi programėle „Nordea Codes“. Jums nebereikės naudotis kodų kortele ar nešiotis kodų generatoriaus, prisijungimą galėsite patvirtinti naująja programėle.

Programėlė pritaikyta „Apple iOS“, „Google Android“ ir „Windows Mobile“ operacinėms sistemoms.

Su kodų generatoriaus programėle galėsite:

 • Prisijungti prie el. bankininkystės paslaugų ir patvirtinti atliekamas operacijas.
 • Mokėti už pirkinius internete.
 • Identifikuoti save trečiųjų šalių paslaugų teikėjų sistemose.

Programėlės pranašumai:

 • Naudodamiesi „Nordea Codes“ prisijungsite dar greičiau nei įprastu generatoriumi.
 • Nereikės turėti atskiros priemonės norint prisijungti prie el. bankininkystės kanalų.
 • Programėle galima naudotis net ir tada, kai įrenginyje nėra interneto ryšio.

Jūs galite naudotis programėle „Nordea Codes“, jei esate banko klientas ir turite galiojančią el. bankininkystės paslaugų sutartį.

 1. Jei norite pradėti naudotis programėle, pirmiausia atsisiųskite ir įdiekite ją savo išmaniajame įrenginyje. Programėlę galite atsisiųsti iš mobiliųjų programėlių parduotuvių.

      

 2. Aktyvinkite programėlę prisijungę prie savo internetinės bankininkystės paskyros.
 3. Programėlę naudokite su Jums suteiktu internetinės bankininkystės kliento numeriu ir PIN kodu, kurį susikūrėte aktyvindami programėlę.

Programėlė negali būti naudojama, jei įrenginio programinė įranga yra neteisėtai pakoreguota (angl. jailbroken).
 

Atsisiuntę programėlę „Nordea Codes“, ją aktyvinkite prisijungę prie savo internetinės bankininkystės paskyros.

 1. Jei naudojate kodų kortelę, prisijungus prie internetinės bankininkystės bus automatiškai rodomas generatoriaus užsakymo langas. Jei naudojate senojo tipo kodų generatorių arba mobilųjį parašą, generatoriaus programėlę galite užsisakyti prisijungę prie savo internetinės bankininkystės ir pasirinkę „Nustatymai“ -> „Generatoriaus užsakymas“.
 2. Generatoriaus užsakymo lange pažymėkite, kad norite užsisakyti kodų generatoriaus programėlę.
 3. Nurodykite prašomą informaciją ir ją patvirtinkite vadovaudamiesi instrukcijomis ekrane:
  • Telefono numerį – šiuo numeriu bus atsiųstas aktyvinimo kodas.
  • Programėlės identifikatorių – Jūsų sugalvotas programėlės pavadinimas.
 4. Po kelių sekundžių į Jūsų nurodytą telefoną SMS žinute bus atsiųstas aktyvinimo kodas.
 5. Sėkmingai patvirtinus internetinės bankininkystės generatoriaus užsakymo lange bus rodomos instrukcijos ir laikinas PIN kodas, jis būtinas vėliau aktyvinant programėlę (neuždarykite šio lango, kol nebaigsite aktyvinti programėlės).
 6. Atsidarykite atsisiųstą programėlę „Nordea Codes“ ir pasirinkite „Nordea Lietuva“.
 7. Pasirinkite norimą vartotojo sąsajos kalbą.
 8. Įveskite SMS žinute gautą aktyvinimo kodą.
 9. Įveskite laikiną PIN kodą.
 10. Sugalvokite ir įveskite nuolatinį PIN kodą, kurį naudosite ateityje, ir jį patvirtinkite.
 11. Programėlė sėkmingai aktyvinta, galite naudoti.

Programėlė „Nordea Codes“ gali būti naudojama tiek išmanųjį įrenginį prijungus prie interneto ryšio, tiek neprijungus. Jei Jūsų įrenginyje nėra interneto ryšio, programėlė tai automatiškai atpažins ir paprašys Jūsų patvirtinti persijungimą į režimą „Be interneto“. Šiuo režimu ji veiks kaip įprastas fizinis generatorius.

Programėlės naudojimas esant interneto ryšiui

Jei išmaniajame įrenginyje yra interneto ryšys, norėdami patvirtinti veiksmą, atliekamą internetinėje bankininkystėje (pvz., prisijungimą, mokėjimą ar pan.), atsidarykite programėlę „Nordea Codes“ ir įveskite sugalvotą PIN kodą, programėlei parodžius PIN įvedimo langą. Kiekvieną kartą tvirtindami operaciją, patikrinkite, ar operacijos aprašas atitinka Jūsų inicijuotą operaciją.

Programėlės naudojimas neprisijungus (režimas „Be interneto“)

Jei Jūsų įrenginyje nėra interneto ryšio, programėlė „Nordea Codes“ automatiškai tai atpažins ir paprašys Jūsų patvirtinti persijungimą į režimą „Be interneto“. Šiuo režimu programėlė naudojama kaip įprastas fizinis generatorius. Jungiantis prie el. bankininkystės kanalų, prisijungimo lange, be vartotojo numerio, papildomai reikia pažymėti, kad programėlę naudojate režimu „Be interneto“, ir vadovautis ekrane rodomomis instrukcijomis.

 

Naudinga informacija

Kortelių blokavimas

Kortelę galite užblokuoti, prisijungę prie internetinės bankininkystės.

Ką daryti praradus kodų kortelę?

Kur kreiptis praradus kortelę?