Kelionių draudimas

Turėdami banko „Nordea“ MasterCard Business ar MasterCard Business Debit kortelę, keliaukite saugiai, nes bankas „Nordea“apdraudžia šių kortelių turėtojus kelionių užsienyje draudimu.

 • Medicininių išlaidų, ligos draudimas atlygins žalą dėl išlaidų, patirtų kreipiantis į gydymo įstaigą kelionės metu.
 • Nelaimingų įvykių draudimas atlygins žalą, patirtą dėl nelaimingo įvykio kelionėje.
 • Asmens civilinės atsakomybės draudimas atlygins žalą dėl kortelės turėtojo netyčinių veiksmų, kurie padarė žalą trečiojo asmens sveikatai/gyvybei ir/ar turtui užsienyje.
 • Išvykimo atidėjimo draudimas atlygins žalą, susijusią su transporto priemonių išvykimo vėlavimu, vykstant iš arba į Lietuvos Respubliką, jei išvykti vėluojama daugiau nei 4 val.
 • Bagažo vėlavimo ir praradimo draudimas atlygins žalą, susijusią su bagažo vėlavimu, praėjus ilgesniam kaip 4 val. laukimo periodui bei bagažo praradimu.
 • Kelionės atšaukimo ir nutraukimo draudimas atlygins išlaidas, patirtas dėl kelionės atšaukimo ar nutraukimo esant svarbioms priežastims (staigios ligos, artimųjų mirties atveju).
 • Praleisto tarpinio skrydžio draudimas atlygins žalą, patirtą negalint pasiekti tarpinio skrydžio dėl oro linijų kompanijos paslaugų nevykdymo (dėl oro sąlygų, techninių kliūčių ir kt.).

Susisiekite 1554

Draudimo apsauga galioja draudiminiams įvykiams, atsitikusiems bet kurioje pasaulio šalyje, išskyrus Lietuvos Respubliką bei šalį, kurioje kortelės turėtojas nuolat gyvena (jei Lietuvos Respublika nėra nuolatinė gyvenamoji vieta), jei kortelės turėtojas nuolat gyvena ne Lietuvos Respublikoje.

 • Atsitikus nelaimingam įvykiui, Kortelės turėtojui rekomenduojama išlaidas pirmiausia padengti pačiam, o grįžus iš kelionės reikalauti nuostolių atlyginimo kreipiantis telefonu į UAB „Transcom worldwide Vilnius“ (toliau Transcom).
 • Transcom teikia kortelių turėtojų konsultavimo draudimo klausimais, bei žalų administravimo paslaugas.
 • Visuomet išsaugokite gydymo įstaigos pažymas, sąskaitas, oficialius pranešimus ar kitus su įvykiu susijusius dokumentus. Jūsų patirtas išlaidas draudimas atlygins, pateikus įrodančius dokumentus.
 • Visus žalos tvarkymo dokumentų originalus, kartu su užpildytu pranešimu apie patirtus nuostolius, prašome siųsti paštu į Transcom žemiau nurodytu adresu arba pristatyti į artimiausią banko „Nordea“ padalinį. 

  UAB „Transcom Worldwide Vilnius“ (informacija bei žalų reguliavimas)
  Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva
  Tel. + 370 5 2363 416,
  Faksas + 370 52363 440
  Darbo laikas: nuo pirmadienio iki penktadienio 9-20, šeštadieniais 9-16 (lietuvių kalba).

 • Į Transcom Kortelės turėtojai kreipiasi tik draudimo sąlygų interpretavimo ir žalos atlyginimo klausimais.
 • Dėl rimtos ligos ar nelaimingo įvykio, taip pat pritrūkus lėšų išlaidoms padengti, Kortelės turėtojas turėtų susisiekti su pirmosios būtinosios pagalbos kompanija Travel Guard, kuri pataria kaip elgtis tokiose situacijose, esant poreikiui suteikia finansinę paramą, pasirūpina nukentėjusio pargabenimu namo ir panašiai. Paslauga teikiama visą parą anglų kalba.

  Travel Guard (pirmoji būtinoji pagalba)
  Tel. +45 7010 5054
  Faksas + 45 7010 5056
  El. paštas: sos@sos.dk
  Darbo laikas: septynias dienas per savaitę, 24 valandas per parą.

 • Į Travel Guard kortelės turėtojai kreipiasi tik atsiradus pirmosios būtinos pagalbos poreikiui, konsultacijų klausimais, renkantis į kurią gydymo įstaigą kreiptis, pritrūkus lėšų išlaidoms padengti, nukentėjusio pargabenimo namo klausimais ir panašiai.
 • Nepatenkintas Kortelės turėtojas gali Bankui pateikti pretenzijas dėl:
  • Transcom aptarnavimo kokybės teikiant konsultavimo paslaugas.
  • Transcom aptarnavimo kokybės reguliuojant žalas.
  • Žalos atlyginimo išmokų bei sprendimų dėl žalos atlyginimo.
 • Kortelės turėtojas pretenziją gali pateikti:
  • Atvykęs į Banko klientų aptarnavimo padalinį ir pateikęs pretenziją raštu bet kuriam klientus aptarnaujančiam darbuotojui.
  • Internetinėje bankininkystėje esančiu paštu.
  • Bendru banko elektroniniu paštu info@nordea.lt.
Kelionių draudimo išmokų rūšys

MasterCard Business ar MasterCard Business Debit draudimo suma

Civilinės atsakomybės draudimas Iki 84 100 EUR
Medicininės išlaidos, liga ir nelaimingas įvykis kelionėje Iki 75 000 EUR
Mirtis dėl nelaimingo įvykio Iki 42 100 EUR
Grąžinimas namo dėl ligos ar nelaimingo įvykio Iki 35 000 EUR
Nedarbingumas dėl nelaimingo įvykio Iki 42 100 EUR
Grąžinimas namo dėl mirties Iki 17 000 EUR
Kelionės atšaukimo draudimas Iki 1 700 EUR
Kelionės nutraukimas Iki 850 EUR
Praleistas tarpinis skrydis Iki 1 000 EUR
Atidėtas išvykimas Iki 340 EUR
Bagažo praradimas Iki 850 EUR
Bagažo vėlavimas Iki 340 EUR
Praleistas išvykimas Iki 1 700 EUR

 

Naudinga informacija

Kortelių blokavimas

Kaip užblokuoti mokėjimo kortelę?

Praradus kodų kortelę

Kur kreiptis praradus kortelę?