LEI kodas

LEI (juridinio asmens identifikatorius, angl. Legal Entity Identifier) yra tarptautinis 20 simbolių raidžių ir skaičių juridinio asmens kodas. LEI kodas yra unikalus ir priskiriamas tam tikrai įmonei, tas pats kodas negali būti priskirtas kitai įmonei. LEI kodas nekeičia juridinių asmenų registro išduoto registracijos kodo.

1. Kodėl LEI kodas yra būtinas?

Nuo 2018 m. sausio 3 d. LEI kodas yra reikalingas juridiniams asmenims, atliekantiems finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama Europos ekonominės erdvės prekybos vietose, sandorius.

Įmonės, kurioms suteikta teisė teikti investicines paslaugas (pvz., bankai), už su juridinio asmens vertybiniais popieriais atliktus sandorius privalo atsiskaityti priežiūros institucijai, naudodamos kliento LEI kodą. Jei verslo klientas neturi LEI kodo, tai įsipareigojimas teikti ataskaitas negali būti įvykdytas, todėl sandoriai su tokiais juridiniais asmenimis negalės būti sudaryti.

2. Ar prekybai finansinėms priemonėms reikalingas LEI kodas yra susijęs su Europos Parlamento ir Europos Tarybos direktyvos dėl finansinių priemonių rinkų (MIFID II) įgyvendinimu nuo 2018 m. sausio 3 d.?

  • Finansinės priemonės, kuriomis leidžiama prekiauti arba kuriomis prekiaujama prekybos vietoje, arba dėl kurių buvo pateiktas prašymas leisti prekiauti;
  • finansinės priemonės, kai pagrindinė priemonė yra finansinė priemonė, kuria prekiaujama prekybos vietoje;
  • finansinės priemonės, kai pagrindinė priemonė yra indeksas arba krepšelis, kurį sudaro finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama prekybos vietoje. Ši prievolė taikoma a–c punktuose nurodytų finansinių priemonių sandoriams, neatsižvelgiant į tai, ar tokie sandoriai vykdomi prekybos vietoje, ar ne.

3. Kas išduoda LEI kodą?

Dėl LEI kodo galima kreiptis į atskirai įgaliotą instituciją, o informaciją galima rasti Pasaulinės juridinio asmens identifikatorių organizacijos puslapyje www.gleif.org. Verslo klientas gali rinktis iš visų LEI kodą išduodančių institucijų. Štai keletas LEI kodą išduodančių institucijų:

Rekomenduojame peržiūrėti kelių LEI kodą išduodančių institucijų sąlygas, kad sužinotumėte daugiau apie kiekvienos iš jų LEI kodo išdavimo taisykles ir numatomas išlaidas. Lietuvoje nėra organizacijų, išduodančių LEI kodą. Kadangi LEI kodas yra unikalus, užsienyje išduodami kodai taip pat galioja Lietuvoje.

Bankas negali užsakyti LEI kodo kliento vardu arba tarpininkauti užsakant kodą.

4. Ar už LEI kodą taikomas mokestis?

LEI kodas išduodamas už mokestį, taip pat taikomas metinis aptarnavimo mokestis. Renkantis kodą išduodančiąją instituciją, rekomenduojame apsvarstyti konkrečios institucijos LEI kodo išdavimo taisykles ir susijusias išlaidas. Metinio aptarnavimo mokesčio mokėjimas garantuoja LEI kodo galiojimą.

5. Ar bankas turi teisę reikalauti LEI kodo?

Bankas privalo reikalauti iš juridinio asmens visos informacijos, kurios reikia informacijai apie sandorius pateikti priežiūros institucijai. LEI kodas yra tokia informacija.
Kol nėra atliekami nauji finansinių priemonių sandoriai, LEI kodas nereikalingas, tačiau jis reikalingas naujiems sandoriams sudaryti nuo 2018 m. sausio 3 d.

6. Kas atsitiks, jei klientas nepateiks LEI kodo arba jo neturės?

Jei verslo klientas nepateikia visos reikalingos informacijos, įskaitant LEI kodą, vertybinių popierių sandoriui atlikti, bankas negali įvykdyti teisės aktuose numatyto įpareigojimo teikti ataskaitas. Tokiu atveju nuo 2018 m. sausio 3 d. nebus įmanoma sudaryti sandorių (3 skyriuje nurodytų priemonių) su reikiamos informacijos nepateikusiu juridiniu asmeniu.

Prieš imdamasis vykdyti sandorį, bankas patikrins, ar kodas yra.

7. Kaip informuoti banką apie įregistruotą LEI kodą?

Kad finansiniai sandoriai būtų atliekami be pertrūkių, prašome iš anksto pranešti bankui savo LEI kodą el. pašto adresu info@nordea.lt.

8. Papildoma informacija ir klausimai.

Jei turite papildomų klausimų dėl LEI kodo, kreipkitės į mūsų informacijos ir pagalbos centrą tel. 1554.