Dažniausiai užduodami klausimai

K
Ar galima išsipirkti automobilį anksčiau, negu numatyta finansinės (išperkamosios) nuomos sutartyje?
Skaityti atsakymą
A
Taip, galima. Tokiu atveju Jums reikės sumokėti sumą, lygią automobilio likutinei vertei (dar nepadengtą visos sutartyje nustatytos daikto vertės dalį), padengti papildomas išlaidas, patiriamas dėl sutarties nutraukimo, ir kitas mokėtinas sumas, kurios numatytos sutartyje.

Norėdami anksčiau išpirkti turtą, ne vėliau kaip prieš 30 dienų informuokite apie tai mus pateikdami prašymą išpirkti el. paštu arba faksu (8 5) 236 1381 – mūsų darbuotojai Jums praneš tikslią sumą, kurią reikia sumokėti.

K
Ką daryti, jei negavau PVM sąskaitos faktūros?
Skaityti atsakymą
A
Galite mokėti pagal turimą mokėjimų grafiką.

Pranešimą apie pasikeitusį korespondencijos adresą prašome atsiųsti faksu (8 ~ 5) 236 13 81, el. paštu lizingas@nordea.com

K
Nenurašyta mokėtina suma pagal tiesioginio debeto paslaugą?
Skaityti atsakymą
A
Reikalinga suma nebuvo nuskaityta dėl lėšų trūkumo sąskaitoje. Papildomai tiesioginio debeto nuskaitymas kartojamas su sekančiu mokėjimu pagal mokėjimų grafiką.
K
Kokia tvarka priskaičiuojami delspinigiai?
Skaityti atsakymą
A
Mokėjimų grafike, sąskaitoje numatytą dieną nesumokėjus lizingo įmokos, už kiekvieną pradelstą dieną nuo neapmokėtos sumos dalies skaičiuojami sutartyje numatyto dydžio delspinigiai.
K
Kokia lizingo įmokų mokėjimo tvarka?
Skaityti atsakymą
A
Įmokos už lizingą gali būti mokamos banko poskyryje arba internetu. UAB Nordea Finance Lithuania rekvizitai:

UAB "NORDEA FINANCE LITHUANIA"
Įmonės kodas: 111667277
Registracijos ir buveinės adresas: Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius
PVM mokėtojo kodas: LT116672716
a. s. LTL LT392140030000011749

 

Jeigu pageidaujate mokėti eurais a.s. EUR LT922140030000011765

Mokėjimo detalėse prašome nurodyti lizingo sutarties numerį.

K
Kodėl sąskaita skiriasi nuo mokėjimo grafiko?
Skaityti atsakymą
A
Pasikeitė numatyta sutartyje kintanti metinė palūkanų norma.
Jei kintamos palūkanos išreikštos USD LIBOR ar VILIBOR bazine palūkanų norma, kintamos palūkanos perskaičiuojamos du kartus per metus – kovo 30 ir rugsėjo 30 dienomis. Jei kintamos palūkanos išreikštos EURIBOR palūkanų norma, kintamos palūkanos, perskaičiuojamos du kartus per metus – kovo 30 ir rugsėjo 30 dienomis, jei Šalys Specialiosiose sąlygose susitarė dėl 6 mėn. EURIBOR bazinės palūkanų normos taikymo, arba keturis kartus per metus - kovo 30, birželio 30, rugsėjo 30 ir gruodžio 30 dienomis, jei Šalys Specialiosiose sąlygose susitarė dėl 3 mėn. EURIBOR bazinės palūkanų normos taikymo. Naudojama ta kintamų palūkanų dalis, kuri galiojo likus dviem banko darbo dienoms iki anksčiau minėtų datų. Kintamos palūkanos pirmą kartą nustatomos Sutarties pasirašymo dieną.
K
Kada pirmasis mokėjimas už lizingą? Kokie kiti mokėjimai?
Skaityti atsakymą
A
Pirmasis mokėjimas už lizingą mokamas sutartyje numatytą mokėjimo dieną. Jeigu mokėjimo diena sutartyje nenustatyta, mokėjimai turi būti mokami, atsižvelgiant į tai, kada pasirašytas turto perdavimo-priėmimo naudotis ir valdyti aktas, t. y. jeigu turtas perduotas iki einamojo mėnesio 15 dienos, tuomet mokėjimai – kiekvieno mėnesio 16 dieną; jeigu turtas perduotas po einamojo mėnesio 15 dienos, tuomet mokėjimai – iki kito mėnesio 01 dienos.

Nuo turto perdavimo dienos iki periodo pradžios mokamos palūkanos, kurios pateikiamos atskiroje sąskaitoje. Grafike palūkanos iki pirmojo periodo pradžios neatsispindi.

K
Kokia mokėjimų už draudimą tvarka?
Skaityti atsakymą
A
Įmokoms už draudimą UAB Nordea Finance Lithuania pateikia atskirą sąskaitą, pagal numatytą draudimo polise (sertifikate) periodiškumą.
K
Pasibaigė kasko draudimo draudimo sutartis, kokia pratęsimo tvarka?
Skaityti atsakymą
A
Pasibaigus kasko daudimo sutarčiai UAB Nordea Finance Lithuania pateikia Jums pasiūlymą pratęsti draudimo sutartį. Jeigu jau esate suderinę draudimo sąlygas, draudimo polisą prašome atsiųsti el. paštu polisai@nordea.com arba faksu +370 5 2492425.
K
Kaip elgtis įvykus draudiminiam įvykiui?
Skaityti atsakymą
A
Apie eismo įvykį, už kurį esate atsakingas (arba kai neaišku, kas yra dėl jo kaltas) savo draudikui turite pranešti per 3 darbo dienas, o nukentėjusysis per tą patį laikotarpį eismo įvykio deklaraciją turi pateikti kaltininką apdraudusiam draudikui.
K
Ar galiu nutraukti veiklos nuomos sutartį pirma laiko?
Skaityti atsakymą
A
Nutraukti veiklos nuomos sutartį pirma laiko galėsite tik tuo atveju, jei rasite pirkėją, kuris nuomojamą turtą iš mūsų gali nupirkti už rinkos kainą sutarties nutraukimo momentu, tačiau ne mažesnę negu turto likutinė vertė.
K
Ar galima pasikeisti automobilį dar nesibaigus sutarčiai?
Skaityti atsakymą
A
Galima. Jūs turite rasti automobilio, kuriuo naudojatės pagal šią sutartį, pirkėją. Tokiais atvejais mes rekomenduojame kreiptis į naujų ar naudotų automobilių pardavėjus, kurie galėtų nupirkti Jūsų nuomojamą automobilį ir iš kurių Jūs galėtumėte įsigyti kitą.
K
Ką daryti, jei kartais nepavyksta sumokėti įmokų už automobilį (tarkim, dėl laikinų finansinių sunkumų)?
Skaityti atsakymą
A
Geriausia iškart kreiptis į mus telefonu (8 5) 236 1380 ar (8 5) 236 1327 – rasime tiek Jums, tiek mums tinkamą išeitį. Pavyzdžiui, galima:
  • Atidėti mokėjimus sutartam laikui (iki išspręsite atsiradusią problemą).
  • Pratęsti sutarties terminą, taip sumažinant mėnesinę įmoką.
  • Kreiptis į automobilių pardavėjus (pasiūlytume), kurie galėtų nupirkti Jūsų nuomojamą automobilį.
K
Su „Nordea Finance Lithuania“ esu sudaręs finansinės nuomos sutartį, pagal kurią turtas dar neišpirktas. Ar galiu šį turtą parduoti arba perleisti sutartį kitam asmeniui?
Skaityti atsakymą
A
Parduodami neišpirktą turtą, vienu metu išperkate jį pirma laiko ir parduodate. Šiuo atveju bendrovei „Nordea Finance Lithuania“ turite kompensuoti dar nepadengtą turto vertės dalį.

Norėdami anksčiau išpirkti turtą, ne vėliau kaip prieš 30 dienų informuokite mus apie tai faksu (8 5) 236 1381 arba pateikdami el. užklausą – mūsų darbuotojai Jums praneš tikslią sumą, kurią reikia sumokėti (įskaitant kitus iki išpirkimo dienos pagal sutartį neįvykdytus finansinius įsipareigojimus).

Perleisdami sutartį kitam asmeniui, kartu jam perleidžiate ir sutartyje numatytus įsipareigojimus bei teises. Šiuo atveju turto pirkėjas turi atitikti lizingo gavėjui keliamus reikalavimus. Perleidžiant lizingo įsipareigojimus ir teises, mokamas sutarties pakeitimo mokestis.

K
Ar galiu iš anksto sumokėti kelių mėnesių įmokas vienu kartu?
Skaityti atsakymą
A
Taip, galite. Apie savo ketinimus ne vėliau kaip prieš 30 dienų praneškite mums faksu (8 5) 236 1381 arba pateikdami el. užklausą – mūsų darbuotojai Jums parengs kitą mokėjimų grafiką. Šiuo atveju taikomas grafiko pakeitimo mokestis – 1,5 proc. nuo likutinės vertės, bet ne mažiau kaip 144,81 €.
K
Ką reikia daryti pasibaigus finansinės nuomos sutarčiai (sumokėjus visas įmokas)?
Skaityti atsakymą
A
Finansinės nuomos atveju, pasibaigus sutarčiai (jei esate sumokėję visas įmokas), Jūs tampate nuomoto turto savininku – tai įforminama nuosavybės perdavimo–priėmimo aktu.