Kortelių blokavimas

Apie dingusią arba pavogtą kortelę nedelsdami praneškite:

  • Darbo valandomis bankui „Nordea“ telefonu (8 5) 2361 371.
  • Visą parą UAB „First Data Lietuva“ tarnybai telefonais: (8 5) 2151 177, (8 5) 2331 199 arba 8 698 21000.

Prarasta kortelė nedelsiant bus užblokuota. Per 10 parų nuo žodinio pranešimo apie kortelės praradimą, prašome atvykti į banko klientų aptarnavimo poskyrį ir užpildyti reikiamus dokumentus. Prarasta kortelė bus pakeista nauja.