Paslaugų įkainiai

Šis Luminor Bank AB Kainynas verslo klientams (N) yra taikomas nustatant Kliento mokėtinus mokesčius už Banko paslaugas pagal Sutartis:

  1. kurios sudarytos tarp Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus ir Kliento iki 2017-09-30 (imtinai);
  2. kurios sudarytos tarp Luminor Bank AB ir Kliento 2017-10-01 ir vėliau, jei jose (arba jų prieduose) yra nurodyta, kad taikomas Kainynas verslo klientams (N).
Kasdienės paslaugos
Banko sąskaita
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Sąskaitos atidarymas Nemokamai
Sąskaitos atidarymas nerezidentams 200,00 €
Minimalus paslaugų mokestis (apima sąskaitos atidarymą1, tvarkymą, uždarymą bei į sąskaitas pervestų lėšų eurais administravimą banke2) 3,50 €
Sąskaitos uždarymas Nemokamai
Paslaugos įeinantiems pervedimams su valiutos nesutapimu užsakymas, aktyvavimas ir paslaugos aptarnavimas Nemokamai
Sąlyginio indėlio sąskaita Pagal susitarimą, ne mažiau 300,00 €
Depozitinė sąskaita Pagal susitarimą
Metinės įsipareigojimų nevykdymo palūkanos už neleistiną banko sąskaitos kreditą 24,00 proc.

1 Išskyrus sąskaitos atidarymą nerezidentams.
2 Į sąskaitas pervestų lėšų eurais administravimas apima: pervestų lėšų eurais Banko viduje ir iš kitų Lietuvos bei ES / EEE bankų įskaitymo administravimą.

Informacija apie sąskaitas
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Praėjusio mėnesio sąskaitų išrašas, pateikiamas elektroniniu būdu Nemokamai
Praėjusio mėnesio mokėjimo kortelės MasterCard Business sąskaitos išrašas, pateikiamas elektroniniu būdu Nemokamai
Dienos sąskaitos išrašo atkūrimas 1,50 € už vienos sąskaitos vienos dienos ataskaitą
Oficialių mėnesinių sąskaitų išrašų bei mokėjimo kortelių sąskaitų atkūrimas 1,50 € už puslapį, ne mažiau 15,00 €
Pažymos
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Pažymos rengiamos lietuvių arba anglų kalbomis
Pažyma apie lėšų likutį kaupiamojoje sąskaitoje Nemokamai
Pažyma kliento auditoriui 30,00 €
Banko pažymų, patvirtinimų parengimas kliento prašymu 15,00 €
išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus, kai tokia informacija turi būti teikiama nemokamai
Nordea elektroninė bankininkystė
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Įdiegimo mokestis 45,00 €
Mėnesinis aptarnavimo mokestis 23,00 €
Mėnesinis paslaugos aptarnavimo mokestis už kiekvienos papildomos Grupės įmonės prijungimą 10,00 €
Pakeitimo mokestis 30,00 €
Nordea internetinė bankininkystė verslui
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Mėnesinis aptarnavimo mokestis Nordea internetinės bankininkystės vartotojams Nemokamai
Prisijungimo kodų generatoriaus išdavimas 8,00 €
Prisijungimo kodų generatoriaus atblokavimas.
Prisijungimo kodų generatorių galima atblokuoti tris kartus. Užblokavus generatorių ketvirtą kartą, generatoriaus atbalokuoti nebegalima. Norint toliau naudotis generatoriumi, reikia įsigyti naują generatorių už Kainyne nurodytą mokestį.
Nemokamai
Kasdienių banko paslaugų planas verslo klientams
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Paketas verslui 10 6,00 € / mėn.*
Paketas verslui 25 12,00 € / mėn.*
Paketas verslui 50 20,00 € / mėn.
Paketas verslui 150 48,00 € / mėn.

* Verslo klientai, nuo kurių įsteigimo nėra praėję daugiau kaip 18 mėnesių, gali naudotis plano paslaugomis nemokamai 12 mėnesių.

Žiniatinklio paslauga
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Paslaugos aktyvavimo mokestis 60,00 €
Žiniatinklio paslaugos sutarties pakeitimo mokestis 30,00 €
Mėnesinis paslaugos aptarnavimo mokestis (visos paslaugos) 50,00 €
Mėnesinis paslaugos aptarnavimo mokestis (visos išrašų paslaugos) 23,00 €
“Plug&Play” Pagal susitarimą
E - identifikacija
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Paslaugos aktyvavimo mokestis 50,00 €
Mėnesinis paslaugos aptarnavimo mokestis 30,00 €
Pakeitimo mokestis 30,00 €
E - mokėjimai
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Paslaugos aktyvavimo mokestis 50,00 €
Mėnesinis paslaugos aptarnavimo mokestis Nemokamai
Mokestis už kiekvieną elektroninės prekybos mokėjimą 2,00 proc. nuo pervedimo sumos, bet ne mažiau kaip 0,29 €
Pakeitimo mokestis 30,00 €
E - sąskaita
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Paslaugų teikėjams
Mokestis už vieną e - sąskaitos persiuntimą 0,29 € ir PVM
Paslaugos diegimo mokestis 150,00 € ir PVM
Paslaugos mėnesinis mokestis Nemokamai
Mokėjimo pervedimai
Lėšų įskaitymo į sąskaitas administravimas

Atkreipiame dėmesį, kad šioje dalyje gaunamais pervedimais Banko viduje laikomi pervedimai tik iš Banko sąskaitų, kurių numeris yra sudarytas pagal schemą: LTxx21400xxxxxxxxxxx. Pervedimams, gaunamiems iš Banko sąskaitų, kurių numeris yra sudarytas pagal schemą: LTxx40100xxxxxxxxxxx, taikomos sąlygos, nustatytos pervedimams iš kitų Lietuvos bankų.

Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Gaunamų pervedimai Banko viduje (bet kokia valiuta) Nemokamai
Nordea įmonių pervedimai (pervedimai DKK, GBP, NOK, SEK, RUB ir USD valiutomis) Nemokamai
Gaunami pervedimai eurais iš kitų Lietuvos bei ES / EEE bankų Nemokamai
Gaunami pervedimai eurais (iškyrus ES ir EEE bankus) ir užsienio valiuta iš užsienio bankų* 10,00 €
Gaunami pervedimai užsienio valiuta iš kitų Lietuvos bankų 1,45 €
Gaunami pervedimai RON ir SEK valiutomis iš Lietuvos ir ES / EEE šalių bankų 1,45 €
Gaunami pervedimai iš Nordea Grupės** bankų ir Banko grupės bankų*** (Pervedimai DKK, GBP, NOK, RUB ir USD valiutomis) 8,50 €
Lėšos į sąskaitą yra įskaitomos tą pačią banko darbo dieną, kai Bankas gauna mokėjimo pervedimą, nebent prie konkrečios paslaugos nurodyta kitaip.

* – Jei atskirose sąlygose nėra nurodyta kitaip ir komisinis mokestis nenurašomas prieš atliekant operaciją ar iš karto po jos, tai komisinis mokestis nurašomas kitą mėnesį po atliktos operacijos.
** Nordea Grupė tai Nordea Bank AB, identifikavimo kodas 516406-0120, buveinė SE-105 71 Stokholmas, Švedija, ir visos jos dukterinės bendrovės ir padalinai.
*** Šioje dalyje nustatytos gaunamų pervedimų sąlygos yra taikomos gaunamiems pervedimams iš sąskaitų, esančių Latvijos banke Luminor Bank AS, kurių numeriai sudaryti pagal schemą: LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx, ir sąskaitų, esančių Estijos banke Luminor Bank AS, kurių numeriai sudaryti pagal schemą EExx170001700xxxxxxx.

Vietiniai lėšų pervedimai

Atkreipiame dėmesį, kad šioje dalyje lėšų pervedimais Banko viduje laikomi pervedimai į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal schemą: LTxx21400xxxxxxxxxxx. Lėšų pervedimams į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal schemą: LTxx40100xxxxxxxxxxx, taikomos sąlygos, nustatytos pervedimams į kitus Lietuvos bankus.

Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Vietiniai pinigų pervedimai banko viduje: Jei mokėjimas pateikiamas:
Banko padalinyje Elektroniniu būdu
Lėšų pervedimas į savo sąskaitą (bet kokia valiuta) 2,00 € Nemokamai
Lėšų pervedimas į kito kliento sąskaitą (bet kokia valiuta) 2,00 € 0,29 €
Lėšų pervedimas į banke esančias VMI ir SODROS sąskaitas Nemokamai Nemokamai
Lėšos nurašomos nuo sąskaitos ir įskaitomos į kitą sąskaitą tą pačią banko darbo dieną darbo valandomis.
Lėšų pervedimas į Lietuvos ir ES / EEE šalių bankus: Banko padalinyje Elektroniniu būdu
Paprastas lėšų pervedimas eurais į Lietuvos ir ES / EEE šalių bankus 2,00 € 0,43 €
Paprastas lėšų pervedimas eurais į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal schemą: LTxx40100xxxxxxxxxxx 2,00 € 0,29 €
Skubus lėšų pervedimas eurais į Lietuvos ir ES / EEE šalių bankus 40,00 € 20,00 €
Paprastas lėšų pervedimas užsienio valiuta į kitus Lietuvos bankus (įskaitant pervedimus RON ir SEK valiutomis į ES / EEE šalių bankus) 30,00 € 17,38 €
Mokėjimai vykdomi darbo dienomis:

- pervedimas eurais - tą pačią banko darbo dieną, jei paprastas mokėjimo nurodymas eurais pateiktas iki 15:30 val., kitą dieną, jei mokėjimo nurodymas eurais pateiktas po 15:30 val.
- pervedimai užsienio valiuta:
- EUR, USD, GBP, SEK, CAD - tą pačią banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 16:00 val., kitą banko darbo dieną , jei mokėjimo nurodymas pateiktas po 16:00 val.
- NOK - tą pačią banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 15:30 val., kitą banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas po 15:30 val.
- DKK - tą pačią banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 14:00 val., sekančią banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas po 14:00 val.
- kitomis valiutomis - kitą darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 17:00 val., trečią banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas po 17:00 val.
- skubus lėšų pervedimas eurais – valandos bėgyje, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 17:15 val., kitą banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas eurais pateiktas po 17:15 val.

OUR pervedimas, kai pervedimo mokesčius moka mokėtojas.
Pastaba: OUR mokesčių tipas naudojamas mokėjimo nurodymams į ne ES/EEE šalis.
Tarptautiniai lėšų pervedimai

Atkreipiame dėmesį, kad šioje dalyje nustatytos sąlygos taip pat yra taikomos ir pervedimams užsienio valiuta į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal schemą: LTxx40100xxxxxxxxxxx.

Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Tarptautiniai lėšų pervedimai eurais (išskyrus į ES / EEE šalių bankus) ir užsienio valiuta: Jei mokėjimas pateikiamas:
Banko padalinyje Elektroniniu būdu
Paprastas lėšų pervedimas 30,00 € 17,38 €
Skubus lėšų pervedimas 60,00 € 46,34 €
Labai skubus lėšų pervedimas - 57,92 €
Papildomas mokestis už lėšų pervedimą, jei pasirenkama, kad kitų bankų mokesčius apmoka mokėtojas* 15,00 €1 15,00 €1
1 Jeigu faktiniai gavėjo / korespondentinio banko komisiniai mokesčiai viršija mokesčius nurašytus nuo mokėtojo, Bankas turi teisę papildomai apmokestinti mokėtoją.

Mokėjimai vykdomi darbo dienomis:

- paprastas lėšų pervedimas – po dviejų banko darbo dienų, jei paprastas mokėjimo nurodymas pateiktas iki 17:00 val., po trijų banko darbo dienų, jei mokėjimo nurodymas pateiktas po 17:00 val.
- skubus lėšų pervedimas - po vienos banko darbo dienos, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 15:00 val., po dviejų banko darbo dienų, jei mokėjimo nurodymas pateiktas po 15:00 val.
- labai skubus lėšų pervedimas:
- EUR, USD, GBP, SEK, CAD - tą pačią banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 16:00 val., kitą banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas po 16:00 val.
- NOK - tą pačią banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 15:30 val., kitą banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas po 15:30 val.
- DKK - tą pačią banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 14:00 val., kitą banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas po 14:00 val.

*OUR pervedimas, kai pervedimo mokesčius moka mokėtojas.
Pasirinkus OUR mokesčių tipą, mokėtojui gali būti papildomai taikomi gavėjo banko ir/ar banko korespondento mokesčiai (ES/EEE šalių bankų - iki 25,00 € ir kitų ne ES/EEE šalių bankų korespondentų mokesčiai), kuriuos Bankas nurašo iš mokėtojo sąskaitos. Jei pervedimas vykdomas JAV doleriais, kitų bankų papildomi mokesčiai gali būti atskaitomi iš pervedamos sumos.
Pastaba: OUR mokesčių tipas naudojamas mokėjimo nurodymams į ne ES/EEE šalis.
Lėšų pervedimai į Nordea Grupės1 bankus ir Banko grupės bankus2 (pervedimai DKK, GBP, NOK, SEK, RUB ir USD valiutomis):
Pervedimas į Nordea Grupės1 bankus ir Banko grupės bankus2 25,00 € 11,58 €
Nordea įmonių pervedimas - 11,58 €
Mokėjimai vykdomi darbo dienomis:

- pervedimas į Nordea Grupės1 bankus ir Banko grupės bankus2 – po vienos banko darbo dienos, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 17:00 val., po dviejų banko darbo dienų, jei mokėjimo nurodymas pateiktas po 17:00 val.
- Nordea įmonių pervedimas - tą pačią banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 16:00 val., po dviejų banko darbo dienų, jei mokėjimo nurodymas pateiktas po 16:00 val.

1 Nordea Grupė tai Nordea Bank AB, identifikavimo kodas 516406-0120, buveinė SE-105 71 Stokholmas, Švedija, ir visos jos dukterinės bendrovės ir padalinai.
2 Šioje dalyje nustatytos lėšų pervedimų sąlygos yra taikomos lėšų pervedimams į sąskaitas, esančias Latvijos banke Luminor Bank AS, kurių numeriai sudaryti pagal schemą: LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx, ir į sąskaitas, esančias Estijos banke Luminor Bank AS, kurių numeriai sudaryti pagal schemą EExx170001700xxxxxxx.

* Mokėtojas (OUR) – klientas kaip mokėtojas privalo sumokėti Banko nustatytus mokesčius, kurie padengs kitų bankų, įtrauktų į mokėjimo vykdymo procesą, mokesčius. Tačiau Bankas negali būti laikomas atsakingu, jei mokėjimo vykdymo proceso metu nebus nurašyti kitų bankų mokesčiai ar gavėjas negaus pilnos mokėjimo sumos dėl priežasčių, kurių Bankas negali kontroliuoti.

*OUR pervedimas, kai pervedimo mokesčius moka mokėtojas.
Pasirinkus OUR mokesčių tipą, mokėtojui gali būti papildomai taikomi gavėjo banko ir/ar banko korespondento mokesčiai (ES/EEE šalių bankų - iki 25,00 € ir kitų ne ES/EEE šalių bankų korespondentų mokesčiai), kuriuos Bankas nurašo iš mokėtojo sąskaitos. Jei pervedimas vykdomas JAV doleriais, kitų bankų papildomi mokesčiai gali būti atskaitomi iš pervedamos sumos.
Pastaba: OUR mokesčių tipas naudojamas mokėjimo nurodymams į ne ES/EEE šalis.
Kitos lėšų pervedimo paslaugos
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
  Banko padalinyje Elektroniniu būdu
Darbo užmokesčio pervedimai
Vietinis lėšų pervedimas į Banke esančias sąskaitas naudojant darbo užmokesčio mokėjimų funkcionalumą - 1,00 € už mokėjimų bylą*
Lėšų pervedimas eurais į kitus bankus naudojant darbo užmokesčio mokėjimų funkcionalumą - 1,00 € už mokėjimų bylą* ir už kiekvieną mokėjimą pagal paprasto lėšų pervedimo eurais įkainius
* Mokestis nurašomas iki kito mėnesio 6 d.
Nuolatiniai mokėjimo pervedimai
Nuolatinis mokėjimo pervedimai tarp sąskaitų Banke (bet kokia valiuta) Pagal vietinio lėšų pervedimo (pateikto elektroniniu būdu) įkainius Pagal vietinio lėšų pervedimo (pateikto elektroniniu būdu) įkainius
Nuolatinis mokėjimo pervedimas eurais į kitus Lietuvos ir ES / EEE bankus Pagal vietinio lėšų pervedimo eurais (pateikto elektroniniu būdu) įkainius Pagal vietinio lėšų pervedimo eurais (pateikto elektroniniu būdu) įkainius
E-sąskaita
E- sąskaitos prašymo pateikimas / atšaukimas Banke Nemokamai Nemokamai
Vienkartinis E - sąskaitos apmokėjimas tarp sąskaitų banke Pagal vietinio lėšų pervedimo eurais įkainius Pagal vietinio lėšų pervedimo eurais įkainius
Vienkartinis E - sąskaitos apmokėjimas į kitus Lietuvos bankus Pagal vietinio lėšų pervedimo eurais įkainius Pagal vietinio lėšų pervedimo eurais įkainius
E - sąskaitos apmokėjimas nuolatinio mokėjimo pervedimu Nemokamai Nemokamai
Banko mokestis už PLAIS pervedimą 0,87 €
Valiutos keitimas
Iki 15 000,00 € ar ekvivalento užsienio valiuta Pagal Banko valiutos keitimo kursą
Daugiau kaip 15 000,00 € ar ekvivalento užsienio valiuta Specialus pasiūlymas
Kiti sandoriai (išankstiniai, apsikeitimo sandoriai) Specialus pasiūlymas
Kitos su lėšų pervedimu susijusios paslaugos
Vietinio ir tarptautinio mokėjimo pervedimo patvirtinimas:
SWIFT’o ar XML kopija 6,00 € už vieną kopiją
Mokėjimo pervedimo patvirtinimas 1,50 € už vieną patvirtinimą
Vietinio mokėjimo pervedimo eurais į Lietuvos bei ES / EEE bankus atšaukimas, pakeitimas ar įvykdymo tyrimas 10,00 € ir kitų bankų mokesčiai
Tarptautinio mokėjimo pervedimo atšaukimas, pakeitimas ar įvykdymo tyrimas iki 6 mėnesių 40,00 € ir kitų bankų mokesčiai
Tarptautinio mokėjimo pervedimo atšaukimas, pakeitimas ar įvykdymo tyrimas daugiau kaip 6 mėnesiai 60,00 € ir kitų bankų mokesčiai
Grąžinto mokėjimo apdorojimas
Užsienio banko mokestis taikomas, kai gavėjo bankas ar bankas korespondentas grąžina lėšas, dėl nuo siuntėjo banko nepriklausančių priežasčių.
25,00 €
Duomenų perdavimo paslaugos
Sąskaitos informacijos siuntimas SWIFT’u
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
  Į Nordea Grupės1 bankus ir Banko grupės2 bankus Į kitus Bankus
Paslaugos aktyvavimas Nemokamai 50,00 €
Siuntimas:
sąskaitos ataskaita (MT 940) Nemokamai 30,00 € už vieną sąskaitą per mėn.
sąskaitos likutis (MT 941) Nemokamai 20,00 € už vieną sąskaitą per mėn.
operacijų ataskaita (MT 942) Nemokamai 20,00 € už vieną sąskaitą per mėn.

1 Nordea Grupė tai Nordea Bank AB, identifikavimo kodas 516406-0120, buveinė SE-105 71 Stokholmas, Švedija, ir visos jos dukterinės bendrovės ir padalinai.
2 Šioje dalyje nustatytos duomenų perdavimo paslaugų sąlygos yra taikomos duomenų perdavimui į Latvijos banką Luminor Bank AS, BIC kodas NDEALV2X, ir duomenų perdavimui į Estijos banką Luminor Bank AS, BIC kodas NDEAEE2X.

Sąskaitos informacijos gavimas SWIFT’u
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
  Iš Nordea Grupės1 bankų ir Banko grupės2 bankų Iš kitų Bankų
Paslaugos aktyvavimas Nemokamai 50,00 € už kiekvieną banką
Gavimas:
sąskaitos ataskaita (MT 940) Nemokamai 15,00 € už vieną sąskaitą per mėn.
sąskaitos likutis (MT 941) Nemokamai 10,00 € už vieną sąskaitą per mėn.
operacijų ataskaita (MT 942) Nemokamai 10,00 € už vieną sąskaitą per mėn.

1 Nordea Grupė tai Nordea Bank AB, identifikavimo kodas 516406-0120, buveinė SE-105 71 Stokholmas, Švedija, ir visos jos dukterinės bendrovės ir padalinai.
2 Šioje dalyje nustatytos duomenų perdavimo paslaugų sąlygos yra taikomos duomenų perdavimui į Latvijos banką Luminor Bank AS, BIC kodas NDEALV2X, ir duomenų perdavimui į Estijos banką Luminor Bank AS, BIC kodas NDEAEE2X.

Mokėjimai inicijuojami SWIFT‘u
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
  Nordea Grupės1 bankai ir Banko grupės2 bankai Kiti Bankai
Paslaugos aktyvavimas Nemokamai 50,00 € už kiekvieną banką
Paslaugos aptarnavimo mokestis (pridedamas prie elektroninės bankininkystės aptarnavimo mokesčio) Nemokamai 6,00 € / mėn.
Gauto MT 101 vykdymas.
Gautas MT101 EUR, ES / EEE šalių valiutomis į šias šalis bus atmestas, jei bus nurodyta, kad siuntėjas apmoka savo ir kitų bankų mokesčius.
Pagal elektroniniu būdu pateiktų mokėjimo pervedimų įkainius

1 Nordea Grupė tai Nordea Bank AB, identifikavimo kodas 516406-0120, buveinė SE-105 71 Stokholmas, Švedija, ir visos jos dukterinės bendrovės ir padalinai.
2 Šioje dalyje nustatytos duomenų perdavimo paslaugų sąlygos yra taikomos duomenų perdavimui į Latvijos banką Luminor Bank AS, BIC kodas NDEALV2X, ir duomenų perdavimui į Estijos banką Luminor Bank AS, BIC kodas NDEAEE2X.

Mokėjimo kortelės
Mokėjimo kortelės
Mokėjimo kortelės
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
MasterCard Business1:
– kortelės išdavimas Nemokamai
– metinis administravimo mokestis 3,00 proc. nuo kredito limito ir 30,00 €
– mėnesinis mokestis 1,45 € už vieną kortelę
– kredito limito padidinimas 3,00 proc. nuo pokyčio sumos ir 30,00 €
– kredito limito sumažinimas 30,00 €
– suteikto kredito palūkanos 0,00 proc.
MasterCard Business Debit1:
– kortelės išdavimas Nemokamai
– papildomos kortelės išdavimas Nemokamai
– metinis administravimo mokestis 30,00 € už vieną kortelę
MasterCard Business Debit be kelionių draudimo1:
– kortelės išdavimas Nemokamai
– papildomos kortelės išdavimas Nemokamai
– metinis administravimo mokestis 8,00 € už vieną kortelę
Kiti kortelėms taikomi įkainiai:
– pradinis įnašas Nemokamai
– atsiskaitymai už prekes ir paslaugas Nemokamai
– likučio pasiteiravimas ir mini išrašo pateikimas Banko (buvusių Nordea ir DNB) bankomatų tinkle Nemokamai
– likučio pasiteiravimas ir mini išrašo pateikimas kitų bankų bankomatuose ir UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose 0,50 €
– naujas PIN kodas 6,00 €
– PIN kodo keitimas Banko (tik buvusiuose Nordea) bankomatų tinkle Nemokamai
– kortelės užblokavimas 2,90 €
– kortelės pakeitimas 6,00 €
– pirkinio čekio kopijos gavimas 15,00 €
– kelionės (automobilio nuomos, viešbučio, lėktuvo bilietų užsakymo ir kt.) dokumentų, atsiskaičius užsienyje, gavimas 35,00 €
– skubus kortelės pristatymas į Banko padalinį Lietuvoje arba įmonės adresu Lietuvoje (per 2 darbo dienas) 25,00 €
– kredito kortelės išrašo paruošimas ir pateikimas per internetinę bankininkystę Nemokamai
– kredito kortelės išrašo paruošimas ir išsiuntimas paštu 3,00 €
– valiutos konversijos marža, kai operacijos valiuta ne eurai 2,50 proc. nuo sumos
– grynųjų pinigų įnešimas (MasterCard Business Debit ir MasterCard Business Debit be draudimo):2
per Banko (tik buvusius Nordea) bankomatus (maksimali vienos operacijos suma – 14 000,00 €) Nemokamai
per UAB „Perlo paslaugos“ terminalus (maksimali vienos operacijos suma – 500,00 €) 0,50 €
– grynųjų pinigų išėmimas su MasterCard Business kortelėmis:
iš Banko (buvusių Nordea ir DNB) bankomatų Lietuvoje 2,00 proc., ne mažiau 3,00 €
iš Nordea Grupės3 bankomatų (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Rusijoje) ir Banko grupės bankų bankomatų (tik buvusių Nordea bankomatų) Latvijoje ir Estijoje 2,00 proc., ne mažiau 3,00 €
iš UAB „Perlo paslaugos“ terminalų 2,50 proc., ne mažiau 5,00 €
iš kitų bankų bankomatų (Lietuvoje ir užsienyje) 2,50 proc., ne mažiau 5,00 €
– grynųjų pinigų išėmimas su MasterCard Business Debit ir MasterCard Business Debit be kelionių draudimo kortelėmis:
iš Banko (buvusių Nordea ir DNB) bankomatų Lietuvoje 0,60 proc., ne mažiau 2,00 €
iš UAB „Perlo paslaugos“ terminalų 0,60 proc., ne mažiau 3,00 €
iš Nordea Grupės3 bankomatų (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Rusijoje) ir Banko grupės bankų bankomatų (tik buvusių Nordea bankomatų) Latvijoje ir Estijoje 0,60 proc., ne mažiau 2,00 €
iš kitų bankų bankomatų (Lietuvoje ir užsienyje) 2,50 proc., ne mažiau 5,00 €

1 Kortelės galiojimo laikas treji metai.
2 Grynųjų pinigų įnešimas su MasterCard Business Debit ir MasterCard Business Debit be draudimo: įnešus pinigus darbo dienomis iki 19:00 ir savaitgalio dienomis visą parą, lėšas atsiskaitymams kortele ir mokėjimo operacijoms atlikti galima naudoti iš karto. Darbo dienomis įnešus pinigus po 19:00 atsiskaitymams kortele galima naudoti iš karto, mokėjimo operacijoms ne kortele atlikti – nuo kitos dienos 8:00.
3 Nordea Grupė tai Nordea Bank AB, identifikavimo kodas 516406-0120, buveinė SE-105 71 Stokholmas, Švedija, ir visos jos dukterinės bendrovės ir padalinai.

Taupymas ir investavimas
Terminuotieji indėliai
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Iki 50 000,00 € ar 100 000,00 JAV dolerių Pagal Banko nustatytas palūkanų normas
Daugiau kaip 50 000,00 € ar 100 000,00 JAV dolerių Specialus pasiūlymas
Taupomasis indėlis
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Pinigų pervedimas iš taupomojo indėlio į kliento Banko sąskaitą 0,02 proc. nuo sumos, ne mažiau 2,00 €
Kreditai
Kreditai
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Kreditavimo projekto analizė ir įvertinimas 50,00 proc. parengimo mokesčio
Metų palūkanos Pagal susitarimą
Parengimo mokestis Pagal susitarimą, ne mažiau 300,00 €
Kredito sutarties sąlygų keitimas Pagal susitarimą, ne mažiau 300,00 €
Banko sutikimų, leidimų parengimas kliento prašymu Pagal susitarimą, ne mažiau 30,00 €
Pranešimai apie įsipareigojimų nevykdymą 30,00 €
Neleistino banko sąskaitos kredito administravimo mokestis 30,00 €
mokama pažeidimo dieną ir vėliau kas mėnesį, jeigu neleistinas banko sąskaitos kreditas išlieka
Pažyma dėl leidimo paskesniam įkeitimui kito kreditoriaus naudai 150,00 €
Prekybos finansavimo paslaugos
Garantijos
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Garantijos išleidimas Pagal susitarimą, ne mažiau 130,00 €
Pranešimas apie gautą garantiją 35,00 €
Įsipareigojimo mokestis Pagal susitarimą
Garantijos sąlygų pakeitimas, garantijos anuliavimas 30,00 €
Pranešimas apie garantijos sąlygų pakeitimą, anuliavimą 30,00 €
Reikalavimo mokėti išsiuntimas 55,00 €
Paklausimas kliento prašymu 15,00 €
Mokėjimas pagal garantiją 0,10 proc., ne mažiau 70,00 € ir ne daugiau 300,00 €
Dokumentų inkaso
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Importo dokumentų inkasavimas:
– pranešimas apie gautus dokumentus 25,00 €
– inkasavimo mokestis 0,15 proc., ne mažiau 45,00 € ir ne daugiau 450,00 €
– pakeitimo mokestis 20,00 €
– dokumentų įteikimas be apmokėjimo ar neapmokėtų dokumentų grąžinimas 0,15 proc., ne mažiau 45,00 € ir ne daugiau 450,00 €
– inkasuojamų dokumentų priežiūra (jei neapmokama arba neakceptuojama per 10 darbo dienų nuo pranešimo klientui) 30,00 €
– paklausimas kliento prašymu 15,00 €
– vekselių laidavimas / diskontavimas Pagal susitarimą
– protestavimas Pagal susitarimą
Eksporto dokumentų inkasavimas:
– pakeitimo mokestis 20,00 €
– inkasavimo mokestis 0,15 proc., ne mažiau 45,00 € ir ne daugiau 450,00 €
– dokumentų įteikimas be apmokėjimo ar neapmokėtų dokumentų grąžinimas 0,15 proc., ne mažiau 45,00 € ir ne daugiau 450,00 €
– paklausimas kliento prašymu 15,00 €
Dokumentiniai akredityvai
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Importo akredityvai:
– akredityvo išleidimas 120,00 €
– įsipareigojimo mokestis Pagal susitarimą
– dokumentų tikrinimo mokestis 0,15 proc., ne mažiau 70,00 €
– akredityvo sąlygų pakeitimas, anuliavimas 30,00 €
– dokumentų apmokėjimas 60,00 €
– akredityvo nepanaudojimas 30,00 €
– dokumentų neatitikimo mokestis (moka akredityvo gavėjas) 100,00 €
– atidėto mokėjimo kontrolės mokestis (kai mokėjimas atidėtas) 30,00 €
– paklausimas kliento prašymu 15,00 €
– akredityvo teksto projekto ruošimas kliento prašymu (jei akredityvas išleidžiamas, akredityvo išleidimo mokestis yra sumažinamas šio mokesčio dydžiu) 100,00 €
Eksporto akredityvai:
– išankstinis akredityvo pranešimas 20,00 €
– akredityvo pranešimas 35,00 €
– akredityvo tvirtinimas Pagal susitarimą
– pranešimas apie akredityvo sąlygų pakeitimą, jo anuliavimą 30,00 €
– dokumentų priėmimo / tikrinimo mokestis 0,15 proc., ne mažiau 70,00 €
– dokumentų apmokėjimas 30,00 €
– atidėto mokėjimo kontrolės mokestis (kai mokėjimas atidėtas) 30,00 €
– akredityvo sąlygų neatitinkančių dokumentų grąžinimas 30,00 €
– paklausimas kliento prašymu 15,00 €
Akredityvo pervedimas 0,30 proc., ne mažiau 150,00 €
Lėšų paskirstymas:
– pranešimas apie įsipareigojimą paskirstyti lėšas 30,00 €
– lėšų paskirstymas 0,10 proc., ne mažiau 30,00 €
Kitos paslaugos
Eksporto akredityvų mokesčiai kitų Lietuvos arba užsienio bankų klientams
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Išankstinis pranešimas apie akredityvą 50,00 €
Pranešimas apie akredityvą 100,00 €
Akredityvo tvirtinimas Pagal susitarimą
Pranešimas apie akredityvo sąlygų pakeitimą, atšaukimą 100,00 €
Dokumentų tikrinimo mokestis 0,15 proc. (ne mažiau 200,00 €)
Mokėjimas pagal dokumentus 0,05 proc. (ne mažiau 100,00 €)
Atidėto mokėjimo / akceptavimo mokestis:
Atidėto mokėjimo kontrolės mokestis (kai mokėjimas atidėtas) 50,00 €
Akredityvo sąlygų neatitinkančių dokumentų grąžinimas 100,00 €
Paklausimas kito banko/kliento prašymu 40,00 €
Kita
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Dokumentų siuntimas kurjeriniu paštu 50,00 €
Grynųjų pinigų operacijos
Grynųjų pinigų operacijos
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Grynųjų pinigų banknotais įnešimas į savo sąskaitą 0,15 proc., ne mažiau 3,00 €
Grynųjų pinigų banknotais įnešimas į kito kliento sąskaitą 0,30 proc., ne mažiau 5,00 €
Grynųjų pinigų išmokėjimas iš Banko sąskaitos1 0,80 proc., ne mažiau 3,00 €
Grynųjų pinigų išankstinio užsakymo atšaukimas 0,20 proc.
Euro monetų keitimas į banknotus 4,50 proc. nuo sumos, ne mažiau 2,00 €
Euro monetų priėmimas į sąskaitas
Mokestis netaikomas, kai suma neviršija 5,00 €
4,50 proc. nuo sumos, ne mažiau 2,00 €
Banknotų ir euro monetų keitimas į monetas 4,50 proc. nuo sumos, ne mažiau 2,00 €
Banknotų keitimas į kitų nominalų banknotus 4,50 proc. nuo sumos, ne mažiau 2,00 €
Valiutos keitimas 1,00 €
Banknotų perskaičiavimas neatliekant kitų operacijų 0,10 € už banknotą
Inkasuotų grynųjų pinigų įskaitymo į banko sąskaitą administravimas:
Pagal susitarimą
  - už banknotus Nemokamai
  - už monetas 0,60 proc. nuo sumos2
Užsakymo pateikimas pristatyti grynuosius pinigus Pagal susitarimą

1Jei klientas nori paimti iš sąskaitos daugiau kaip 15 000,00 € (arba ekvivalentą užsienio valiuta), pinigus turi užsakyti prieš 1 Banko darbo dieną: eurais iki 13:00, užsienio valiuta iki 11:00. Jei klientas nori paimti iš sąskaitos 145 000,00 € ir daugiau (arba ekvivalentą užsienio valiuta), pinigus turi užsakyti prieš 2 darbo dienas: eurais iki 13:00, užsienio valiuta iki 11:00.
2 Mokestis nurašomas iki kito mėnesio 6 d.

Pervedimui į kitą banką atlikti klientui pateikus grynuosius pinigus Bankas už tokią operaciją taiko tik kainyne nurodytą mokestį už lėšų pervedimą į kitą banką, o kainyne numatyti monetų perskaičiavimo ir / ar grynųjų pinigų įmokėjimo į savo sąskaitą mokesčiai papildomai nėra taikomi.
Atkreipiame dėmesį, kad grynųjų pinigų įmokėjimui į Banko sąskaitą, kurios numeris yra sudarytas pagal schemą: LTxx40100xxxxxxxxxxx, gali būti taikomos sąlygos, nustatytos lėšų pervedimui į kitą banką klientui pateikus grynuosius pinigus.

Kitos paslaugos
Kitos paslaugos
Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Sąskaitų išrašų ar kitų dokumentų siuntimas registruotu laišku Lietuvoje / į užsienį 3,00 € / 6,00 €
Banko sutikimų, leidimų, išvadų ir kt. dokumentų parengimas kliento prašymu Pagal susitarimą, ne mažiau 30,00 €
Prarasto dokumento kopijos parengimas kliento prašymu 6,00 € už 1 kopiją
Banko rekomendacijų rengimas Pagal susitarimą, ne mažiau 90,00 €
Užsienio čekio inkasavimas1 1,00 proc., ne mažiau 30,00 € ir ne daugiau 150,00 € ir kitų bankų mokesčiai bei siuntimo išlaidos
Neapmokėto čekio grąžinimas1 6,00 € ir kitų bankų mokesčiai
Kiti darbai 60,00 € už valandą, ne mažiau 30,00 €

1 Nuo 2017-10-02 paslauga neteikiama

Bankas turi teisę keisti ir papildyti Kainyną.

Šie paslaugų ir operacijų mokesčiai taikomi visais atvejais, jei su klientais nėra susitarta taikyti kitokių mokesčių. Dėl nenumatytų paslaugų ar mokėjimo sąlygų, kurių pageidauja klientas, gali būti sudaryta atskira sutartis.