Paslaugų paketai verslui

Išsirinkite savo verslui tinkamiausią paslaugų paketą ir naudokitės kasdienėmis banko paslaugomis pigiau.

Apie paslaugos užsakymą teiraukitės poskyriuose, internetu arba trumpuoju numeriu:

Internetu  Poskyriai  Susisiekite 1554


  Paketas verslui 10 Paketas verslui 25 Paketas verslui 50 Paketas verslui 150
Paslaugų paketo mėnesinis mokestis 6,00 € 12,00 € 20,00 € 48,00 €
Paslaugų paketo mėnesinis mokestis naujai įregistruotai įmonei* 0,00 € 0,00 €
Į planą įtraukta:
Nemokami išeinantys SEPA pervedimai eurais 10 pervedimų 25 pervedimai 50 pervedimų 150 pervedimų
Nemokami įeinantys SEPA pervedimai eurais
Nemokami pervedimai tarp Luminor Bank AB esančių sąskaitų
Nemokami darbo užmokesčio pervedimai į darbuotojų sąskaitas**
„MasterCard Business Debit“ kortelė be kelionių draudimo nemokamai Viena Viena Viena Dvi
Prisijungimų kodų generatorius Vienas Vienas Vienas Vienas

Prie kiekvieno paslaugų paketo nemokamai Jums atidarysime taupomojo indėlio sąskaitą.


* Įmonėms, nuo kurių įsteigimo nėra praėję daugiau kaip 18 mėnesių, „Paketas verslui 10“ arba „Paketas verslui 25“ suteikiamas dvylikai mėnesių netaikant mėnesinio mokesčio. Šis mokestis netaikomas 12 mėnesių, skaičiuojant nuo tos dienos, kada paslaugų paketas buvo užsakytas. Po 12 mėn. taikomas standartinis „Paketas verslui 10“ arba „Paketas verslui 25“ įkainis.

** Naudojant internetinės bankininkystės paslaugos verslo klientams darbo užmokesčio modulį.

Atkreipkite dėmesį, kad nuo 2018 02 01 keisis verslo krepšelių sąlygos ir kainos. Susipažinkite su pokyčiais.

Pervedimų sąlygos taikomos paprastiems išeinantiems/įeinantiems vietiniams  EUR (SEPA) pervedimams į/iš ES ir EEE šalių bankus bei visiems paprastiems pervedimams visomis valiutomis Luminor Bank AB viduje, atliekamiems naudojantis internetinės bankininkystės paslauga verslo klientams.

Neribotas nemokamų darbo užmokesčio pervedimų kiekis taikomas atliekant pervedimus į Luminors Bank AB esančias sąskaitas. Kiekvieno iš paslaugų paketo nemokamų SEPA pervedimų kiekis apima ir darbo užmokesčio pervedimus į ES ir EEE šalių bankus.

Metinis „MasterCard Business Debit“ kortelės be kelionių draudimo administravimo mokestis netaikomas trejus metus tuo atveju, kai užsakoma nauja kortelė.

Mėnesinis paslaugų paketo mokestis už kalendorinį mėnesį nurašomas nuo kliento sąskaitos paskutinę einamojo mėnesio Banko darbo dieną. Mokesčiai už pervedimus, viršijančius pakete verslui numatytų nemokamų pervedimų kiekį, mokami už kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio penktos Banko darbo dienos pagal standartinius Banko įkainius.

Banke laikomos lėšos sąskaitose ir indėliai yra draudžiami VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“. Atkreipiame dėmesį, kad apie atvejus, kai lėšos sąskaitose ir indėliai nėra draudžiami ar jiems taikomi draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, galite susipažinti Informacijoje indėlininkui.

Bankas turi teisę vienašališkai keisti ir (arba) papildyti paslaugų paketo sąlygas (įskaitant įkainius) be išankstinio kliento sutikimo.

Verslo klientams, turintiems bet kurį iš paslaugų planų „Paketas verslui“, minimalus mėnesinis mokestis nebus taikomas.