Verslo paslaugų krepšeliai

Išsirinkite tinkamiausią verslo paslaugų krepšelį ir naudokitės kasdienėmis banko paslaugomis pigiau.

Apie paslaugos užsakymą teiraukitės poskyriuose, internetu arba trumpuoju numeriu:

Internetu  Poskyriai  Susisiekite 1554


  Vitaminai Startui®1 Verslo krepšelis S Verslo krepšelis M Verslo krepšelis L Verslo krepšelis XL5
Verslo paslaugų krepšelio mėnesinis mokestis 0,00 € 5,00 € 10,00 € 18,00 € 48,00 €
Paslaugų krepšelį sudaro nemokamos paslaugos:
Sąskaitos (netaikomas minimalus sąskaitos mokestis) Neribotai Neribotai Neribotai Neribotai Neribotai
Gautų lėšų administravimas eurais2
Pervedimai eurais interneto banke3 Neribotai 10 pervedimų 25 pervedimai 60 pervedimų 150 pervedimų
Sąrašinio pervedimo (Darbo užmokesčio pervedimo) pateikimas - - - -
Mokėjimo pervedimo vykdymas pagal pateiktą sąrašinį pervedimą banko viduje eurais
Mokėjimo pervedimo vykdymas pagal pateiktą sąrašinį pervedimą į EEE šalis - - - -
Debeto kortelės išdavimas ir aptarnavimas4 1 kortelė 1 kortelė 2 kortelės 2 kortelės 2 kortelės
Kodų generatorius (jei dar neturite)
Mėnesinis mokestis už elektroninių kortelių skaitytuvą Vienerius metus netaikomas mokestis už skaitytuvą. Sutaupoma iki 14,00 €/mėn. Mokėjimo kortelių aptarnavimo mokestis: 0,8 % nuo atsiskaitymo sumos, kai yra atsiskaitoma DNB ar Nordea bankų kortelėmis; 0,9 % nuo atsiskaitymo sumos, kai yra atsiskaitoma kitų bankų kortelėmis. - - - -
E.prekybos sutarties sudarymo mokestis E. prekyba. Netaikomas sutarties sudarymo mokestis. Sutaupote 60,00 € - - - -

1 Juridiniams asmenims, nuo kurių įsteigimo praėjo ne daugiau kaip 18 mėnesių, sąlygos galioja 12 mėn. Pasibaigus šiam terminui, bankas priskirs Verslo krepšelį S, už kurį bus taikomas 5,00 €/mėn. mokestis.
2 Lėšų gautų pervedimu eurais banko viduje; gautų pervedimų eurais iš Luminor banko partnerių (kai gavėjo sąskaitos nr. prasideda LTxx40100); gautų pervedimų eurais iš kitų EEE šalyse registruotų mokėjimo paslaugų teikėjų.
3 Pervedimas į kito gavėjo sąskaitą banko viduje, pervedimas iš savo sąskaitos, kurios numeris prasideda LTXX21400 į savo sąskaitą banko viduje, kurios numeris prasideda LTXX40100, pervedimas iš savo sąskaitos LTXX40100 į savo sąskaitą banko viduje, kurios numeris prasideda LTXX21400, paprastas pervedimas į EEE šalis (SEPA), vienkartinis e. sąskaitos apmokėjimas, pervedimas už paslaugas, į gavėjo sąskaitą pagal mokėjimo nurodymą, atsiskaitant už prekes / paslaugas e. parduotuvėje banko viduje, pastovūs pervedimai į kito gavėjo sąskaitą banko viduje, pastovūs pervedimai į gavėjo sąskaitą kituose Lietuvoje registruotuose bankuose.
4 „MasterCard Business Debit“ kortelė sąskaitoms, kurių numeris prasideda LTXX21400 arba „Visa Business Electron“ kortelė sąskaitoms, kurių numeris prasideda LTXX40100.
5 Taikomas tik sąskaitoms, kurių numeris prasideda LTXX21400.

Atkreipkite dėmesį, kad nuo 2018-02-01 keisis verslo krepšelių sąlygos ir kainos. Susipažinkite su pokyčiais.

Mėnesio mokestis už kalendorinį mėnesį nurašomas nuo kliento sąskaitos paskutinę einamojo mėnesio Banko darbo dieną bei mokesčiai už pervedimus, viršijančius krepšelyje numatytų nemokamų pervedimų kiekį, mokami už kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 5 (penktos) Banko darbo dienos pagal standartinius Banko įkainius, kai sąskaitos numeris prasideda LRXX21400.

Mėnesio mokestis nurašomas iš jūsų pasirinktos sąskaitos per pirmas 5 (penkias) einamojo mėnesio darbo dienas, kai sąskaitos numeris prasideda LTXX40100

Bankas turi teisę vienašališkai keisti ir (arba) papildyti paslaugų krepšelio sąlygas (įskaitant įkainius) be išankstinio kliento sutikimo.

Verslo klientams, turintiems bet kurį Verslo krepšelį, minimalus mėnesinis mokestis nebus taikomas.