Prekybos finansavimas

Garantijos

Sumažinta sandorio rizika ir užtikrintas prievolių vykdymas.


Banko garantija – tai banko rašytinis įsipareigojimas sumokėti garantijos gavėjui garantijoje nurodytą sumą, jei banko klientas, už kurį bankas garantavo, neįvykdys ar netinkamai įvykdys savo įsipareigojimus garantijos gavėjui.

Akredityvai

Patikimas atsiskaitymo būdas ir priemonė gauti finansavimą.


Dokumentinis akredityvas – atsiskaitymo būdas, kurio metu pareiškėjo (pirkėjo) prašymu bankas išleidžia dokumentą, kuriuo įsipareigoja apmokėti gavėjui (pardavėjui), jei jis pateiks bankui akredityvo terminus ir sąlygas atitinkančius dokumentus.

Dokumentų inkaso

Patogus ir saugus atsiskaitymo būdas.


Dokumentų inkaso – atsiskaitymo būdas, kai pardavėjas per savo banką pateikia pirkėjui per pirkėjo banką su prekybiniu sandoriu susijusius dokumentus po to, kai pirkėjas juos apmoka, arba įsipareigoja apmokėti.