Sąlyginio indėlio sąskaita

Sąlyginio indėlio sąskaita („Escrow“) – tai banko sąskaitos rūšis, kurios valdymą, remdamasis pirkėjo ir pardavėjo sutartimi, bankas apriboja tam tikromis sąlygomis. Sąlyginio indėlio sąskaita gali būti taikoma įvairaus pobūdžio sutartims (pvz.: pirkimo-pardavimo, paslaugų teikimo, rangos), kurioms yra būdingas atsiskaitymas.

Sąlyginio indėlio sąskaita – saugi atsiskaitymo priemonė, kuri naudinga, kai parduodate ar perkate vertingą nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą, sudarote eksporto sandorius, prekiaujate per tarpininkus, dalyvaujate renovacijos, statybos bei kituose pagal sutartis vykdomuose projektuose.

Kaip atsiskaitoma, naudojantis sąlyginio indėlio sąskaita?

  • Pirkėjas, pardavėjas ir bankas pasirašo sąlyginio indėlio sutartį. Sutartyje nurodoma, kokius dokumentus pardavėjas privalo pristatyti bankui tam, kad įvykdžius pirkėjo nustatytas sąlygas, pardavėjas įgytų teisę valdyti sąskaitoje esančias lėšas.
  • Pirkėjas sąlyginio indėlio sąskaitoje deponuoja lėšas, skirtas atsiskaityti pagal pirkimo-pardavimo ar kito pobūdžio sutartį.
  • Bankas saugo lėšas iki sutartyje nustatyto termino tol, kol bus įvykdytos nustatytos sąlygos, ir užtikrina pinigų išmokėjimą pardavėjui per nustatytą terminą, jei sutarties sąlygos įvykdomos laiku, arba grąžina pinigus pirkėjui, jei sąlygos neįvykdomos.

 Susisiekite 1554