SEPA

SEPA erdvė apima 34 valstybes (visas Europos Sąjungos valstybes nares, Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną, Šveicariją, Monako Kunigaikštystę ir San Mariną). Kredito pervedimai eurais joje vykdomi pagal tokias pat mokėjimo schemas, taikant vienodas pagrindines sąlygas, teises ir įsipareigojimus. SEPA kredito pervedimai gali būti atliekami tik tarp SEPA erdvei priklausančių valstybių.

SEPA reglamente nustatytus reikalavimus ir bendras SEPA mokėjimo schemas numatyta pradėti taikyti palaipsniui. Lietuvai įsivedus eurą 2015 m. pradžioje, SEPA reikalavimai įsigaliojo 2016 m. sausio 1 d. Kitose ne euro zonos valstybėse SEPA reikalavimai turėjo būti įgyvendinti iki 2016 m. spalio 31 d.

SEPA kredito pervedimai

SEPA kredito pervedimai (internetinėje bankininkystėje – vietinis/EUR mokėjimas) – kredito pervedimai eurais, vykdomi Lietuvoje ir kitose Europos valstybėse, priklausančiose SEPA erdvei.

SEPA kredito pervedimai
Mokėtojo / pradinio mokėtojo / gavėjo / galutinio gavėjo pavadinimas – skirta 70 simbolių.
Mokėjimo paskirtis – skirta 140 simbolių. Mokėjimo paskirtis gali būti laisvo teksto arba struktūrizuota. Struktūrizuotos paskirties lauke mokėtojas gali pateikti lėšų gavėjo sąskaitoje nurodytą numerį, leidžiantį atpažinti apmokamą paslaugą ar sąskaitą faktūrą. Pvz., visuotinai naudojamas ISO 11649 standartas.
Mokėtojui / pradiniam mokėtojui / gavėjui / galutiniam gavėjui identifikuoti gali būti naudojami įvairūs identifikatoriai: PVM kodas, soc. draudimo kodas ir kt., įskaitant siuntėjo / gavėjo suteiktus kodus. Gali būti pateiktas tik vienas identifikatorius.
Įmokos kodas turi būti nurodomas struktūrizuotos mokėjimo paskirties lauke* (skirti 35 simboliai).
Unikalus mokėtojo nuorodos numeris (angl. End to end reference) perduodamas nepakitęs gavėjui, jei mokėtojas jį užpildė. Jei laukas neužpildytas, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui perduoda reikšmę „NOTPROVIDED“. Numeris naudojamas mokėjimo tikslui identifikuoti, pvz., jei sąskaita faktūra apmokama trimis pervedimais, tuomet visų trijų pervedimų nuorodos numeris turi būti vienodas.
Kredito pervedimo tipas (angl. purpose), nurodantis pagrindinę mokėtojo mokėjimo priežastį ar paskirtį gavėjui, pvz., mašinos draudimo įmoka, mokėjimas už telefonijos, TV, transporto paslaugas, degalus ir pan. Baigtinis tipo reikšmių sąrašas pateiktas ISO standarte.

* Jei lėšų gavėjas mokėjimo paskirtį ir įmokos kodą nori gauti viename SEPA kredito pervedime, gavėjas gali susitarti su mokėtojais dėl struktūrizuoto informacijos turinio pateikimo laisvo teksto mokėjimo paskirties lauke, bet mokėtojo / gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas jos netikrins.

Šiuo metu Lietuvoje naudojamas LITAS-ESIS duomenų apsikeitimo formatas. Juo naudojasi įmonės norėdamos inicijuoti didelį kiekį mokėjimų arba gauti sąskaitos išrašus (bylos importavimas / eksportavimas). SEPA reglamentas nustato, kad įmonės, išskyrus labai mažas įmones, siųsdamos ir gaudamos mokėjimo nurodymus, sugrupuotus bylomis, privalės naudoti ISO 20022 XML formato pranešimus. Lietuvoje veikiantys bankai parengė ISO 20022 XML pranešimų naudojimo taisykles, LITAS-ESIS duomenų formato konversijos į ISO 20022 standarto pranešimų formatus gaires.

Patikrinti ISO 20022 XML pranešimų struktūrą ir logikos klaidas galima naudojantis XML patikros programa.

ISO 20022 XML standarto pranešimų naudojimo taisyklės.

ISO 20022 XML standarto sąskaitos išrašų (camt.053) naudojimo taisyklės.

ISO 20022 XML mokėjimų nurodymo (pain.001) pavyzdžiai:

ISO 20022 XML išrašų (camt.053) pavyzdys.

SEPA įmonėms padės:

 • automatizuoti ir standartizuoti vidaus procesus;
 • sumažinti informacinių sistemų priežiūros sąnaudas;
 • taikyti tokią pat verslo logiką vykdant vietinius ir tarptautinius mokėjimus eurais SEPA erdvėje;
 • supaprastinti mokėjimų administravimą (pavyzdžiui, atlikti visas mokėjimo operacijas eurais centralizuotai iš vienos mokėjimo sąskaitos);
 • pagerinti mokėjimo sąskaitų likvidumo valdymą;
 • paprasčiau pasirinkti kitą mokėjimo paslaugų teikėją, net esantį kitoje valstybėje narėje;
 • integruoti SEPA mokėjimo priemones į kitus projektus (pavyzdžiui, e. sąskaitos faktūros (angl. e-invoicing).

Kiek SEPA bus naudinga konkrečiai įmonei, priklauso nuo įmonės apdorojamų mokėjimų skaičiaus, mokėjimo priemonių įvairovės ir pasirinktos perėjimo prie SEPA mokėjimo priemonių strategijos.

Elektroninė sąskaita

Elektroninė sąskaita (toliau – e. sąskaita) – elektroninė sąskaita faktūra, sukuriama, siunčiama, registruojama ir saugoma elektroninėje aplinkoje.

E. sąskaitos pateikimas ir apmokėjimas nuo 2016-01-01
Mokėtojas turi sąskaitą banke.
Mokėtojas pateikia prašymą gauti e. sąskaitas internetinėje bankininkystėje, banko padalinyje arba kreipdamasis į lėšų gavėją.
Lėšų gavėjas pateikia e. sąskaitas mokėtojo bankui, visos mokėtojo e. sąskaitos – internetinėje bankininkystėje.
Mokėtojas paveda bankui atlikti automatinį e. sąskaitos apmokėjimą. Mokėtojas apmoka e. sąskaitas.
Lėšos nurašomos nuo mokėtojo sąskaitos – paslaugų sąskaita apmokėta.

E. sąskaitos nauda lėšų gavėjui:

 • standartizuotas pateikimas (.xml formatu);
 • optimalios sąnaudos;
 • pakanka paslaugos sutarties tik su vienu mokėjimo paslaugų teikėju;
 • automatinis e. sąskaitos apmokėjimas;
 • skatinimas naudotis elektroninėmis priemonėmis;
 • didelės paslaugos vystymo galimybės.

Patvirtintos e. sąskaitų pateikimo mokėtojams taisyklės, e. sąskaitos techninis standartas ir kita susijusi dokumentacija pateikiami Lietuvos bankų asociacijos interneto puslapyje.

Plačiau apie e. sąskaitos paslaugą skaitykite čia.

DUK
K
Kas nustatė SEPA reikalavimus? Kaip jie bus keičiami vėliau?
Skaityti atsakymą
A

Esminius SEPA reikalavimus nustatė Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami SEPA reglamentą (Nr. 260/2012). Kitus techninius elementus ir procesus nustatė Europos mokėjimų taryba, valdanti SEPA mokėjimų schemas. SEPA reglamentas gali būti peržiūrėtas 2017 m., o SEPA schemoms taikomas kasmetinis pakeitimų ciklas, kuriame gali dalyvauti ir Lietuvos rinkos dalyviai.

K
Kas koordinuoja SEPA projekto įgyvendinimą Lietuvoje?
Skaityti atsakymą
A
Įgyvendinimui koordinuoti sudarytas Lietuvos SEPA koordinavimo komitetas, vienijantis mokėjimo paslaugų teikėjus. Komitetas sprendžia visuomenės informavimo ir techninius perėjimo prie SEPA klausimus, yra parengęs šalies mokėjimo priemonių pakeitimo SEPA mokėjimo priemonėmis planą, jis periodiškai atnaujinamas. Vis dėlto SEPA reglamente numatyta, kad kiekvienas mokėjimo paslaugų teikėjas ir kiekviena įmonė už SEPA reikalavimų įgyvendinimą atsakinga individualiai.
K
Ar galima inicijuoti SEPA kredito pervedimą į šalį, nepriklausančią SEPA erdvei?
Skaityti atsakymą
A
SEPA kredito pervedimai gali būti atliekami tik tarp SEPA erdvei priklausančių valstybių.
K
Ar dėl SEPA sumažės vietinių pervedimų paslaugų lygis?
Skaityti atsakymą
A
Pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymą, vietiniai kredito pervedimai, pateikti iki 12 val., turi pasiekti gavėjo sąskaitą tą pačią darbo dieną. SEPA šios nuostatos nepakeis. Tikimasi, kad konkurencija skatins spartinti ir tarptautinių mokėjimų vykdymą. Pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymą, tokie mokėjimai turi būti įvykdomi per vieną darbo dieną (per dvi, jei mokėjimas inicijuojamas popieriniu būdu).
K
Ką reiškia SEPA pasiekiamumo reikalavimas?
Skaityti atsakymą
A
Pasiekiamumo reikalavimas taikomas mokėjimo paslaugų teikėjams ir juos įpareigoja užtikrinti, kad mokėjimo paslaugų vartotojui būtų atidaryta mokėjimo sąskaita, jei ji naudojama mokėjimo operacijoms eurais vietinėje rinkoje, taip pat būtų pritaikyta siųsti ir gauti atitinkamus SEPA mokėjimus. Kitaip tariant, vartotojų sąskaitos bus pritaikytos SEPA kredito pervedimų ir SEPA tiesioginio debeto operacijoms, nebent mokėjimo paslaugų teikėjas neteikia tokių lėšų pervedimo paslaugų eurais.
K
Ar SEPA mokėjimo priemonėse bus galima naudoti lietuviškas raides?
Skaityti atsakymą
A
Taip, nuo 2016 m. bus palikta galimybė atliekant kredito pervedimus tarp Lietuvoje registruotų mokėjimo paslaugų teikėjų sąskaitų naudoti lietuvišką abėcėlę, tačiau gavėjus, turinčius sąskaitą ne Lietuvoje, pasieks tik lotyniški simboliai.
K
Kaip atpažinti SEPA reikalavimus atitinkančias mokėjimo sąskaitas?
Skaityti atsakymą
A

Visos SEPA naudojamos mokėjimo sąskaitos turi būti pateikiamos IBAN formatu. Vienas akivaizdžių IBAN bruožų – dvi šalies kodą žyminčios raidės. Pavyzdžiui, Lietuvoje naudojamos sąskaitos prasideda raidėmis LT. Lietuvos IBAN formatas atrodo taip: LTKK BBBBB SSSSSSSSSSS, kur LT – šalies kodas, KK – specialus kontrolinis kodas, BBBBB – banko kodas, SSSSSSSSSSS – sąskaitos numeris. Lietuvos IBAN pavyzdys: LT12 1000 0111 0100 1000.

Atskirose valstybėse IBAN ilgiai gali skirtis. Išsamus skirtingų valstybių IBAN struktūros aprašymas anglų kalba pateikiamas čia.

K
Ar tikrai įmonei nebereikia pateikti BIC kodo inicijuojant mokėjimo nurodymą?
Skaityti atsakymą
A
SEPA reglamentas (Nr. 260/2012) nesuteikia teisės mokėjimo paslaugų teikėjams reikalauti BIC kodo po 2016 m. vasario 1 d. Vis dėlto reikalavimas pateikti BIC kodą gali būti ir toliau taikomas SEPA kredito pervedimams į Šveicariją, Monako Kunigaikštystę ir San Mariną, nes šios valstybės nepriklauso Europos ekonominei erdvei ir joms SEPA reglamento nuostatos nėra taikomos.
K
Kaip įmonė gali sužinoti, ar verslo partnerio mokėjimo sąskaita pasiekiama SEPA kredito pervedimams arba SEPA tiesioginio debeto operacijoms?
Skaityti atsakymą
A

Pagal SEPA reglamentą (Nr. 260/2012) euro zonos valstybėse turimos mokėjimo sąskaitos privalo būti pasiekiamos SEPA kredito pervedimams ir SEPA tiesioginiam debetui, jei mokėjimo paslaugų teikėjas teikia tokias lėšų pervedimo paslaugas eurais.

Dauguma Lietuvoje turimų mokėjimo sąskaitų tapo pasiekiamos SEPA kredito pervedimams iš karto įvedus eurą. Vis dėlto rekomenduotina dėl mokėjimo sąskaitos pasiekiamumo pasitikslinti su verslo partneriu.

Naudingos nuorodos: