Sunkiojo transporto lizingas

Luminor Lizingas UAB savo verslo klientams gali pasiūlyti naujų vilkikų, priekabų, puspriekabių, autobusų, specialaus transporto, logistikos įrenginių įsigijimą lizingu ir jų veiklos nuomą.

Lizingo sandoris

Tai sandoris, kai Luminor Lizingas įsipareigoja klientui už atitinkamą atlygį (suprantamą kaip mėnesio įmoka) suteikti teisę naudotis kliento pasirinktu turtu sutartą laikotarpį. Klientui įvykdžius visas lizingo sutarties sąlygas, turtas tampa kliento nuosavybe. Per lizingo laikotarpį klientas sumoka visą turto įsigijimo kainą ir palūkanas.

Veiklos nuomos sandoris

Tai sandoris, kurį sudaręs klientas per visą sutarties laikotarpį moka nuomos mokestį Luminor Lizingui už naudojimąsi pasirinktu turtu bei papildomom paslaugom. Pasibaigus sutarčiai, turtas grąžinamas Luminor Lizingui.

Luminor Lizingas UAB rekvizitai Susisiekite (8 5) 2361 380

Asset Master

Minimali finansuojama suma 14 481 €
Lizingo laikotarpis Nuo 6 mėn. iki 60 mėn.
Finansavimo valiuta Eurai

Vienkartinis administravimo mokestis

Nustatoma individualiai atlikus
kliento mokumo vertinimą
Pradinė įmoka Nuo 20%

 

Paslaugos pavadinimas Kaina, €
Dokumentų išdavimas (įgaliojimai registruoti, naudotojo pažymėjimai) lizingo sutarčių pasirašymo metu nemokama (pirmą kartą)
Sutarties ar sutarties priedų pakeitimas, atnaujinimas (kliento prašymu) 0,50 % nuo likutinės vertės prašymo pateikimo metu, ne mažiau 150,00 € (+ PVM, jei Veiklos nuoma)
Finansinės nuomos Sutarties nutraukimas, kai iki laikotarpio pabaigos liko ne daugiau kaip 3 mėnesiai Likusios nesumokėtos palūkanos
Sutarties pratęsimas juridinis asmuo
(kliento prašymu)
0,50 % nuo likutinės vertės prašymo pateikimo metu, ne mažiau 150,00 € (+ PVM, jei Veiklos nuoma)
Įsipareigojimų perkėlimo mokestis 0,50 % nuo likutinės vertės prašymo pateikimo metu, ne mažiau 150,00 € (+ PVM, jei Veiklos nuoma)
Luminor Lizingas UAB / Luminor Bank AB į priimtinų draudikų sąrašą neįtrauktos draudimo kompanijos poliso akceptavimas 150,00 € + PVM
Papildomų dokumentų išdavimas (įgaliojimai, pažymėjimai, kopijos, sutarties dokumentų kopijos, pakartotinis sąskaitų persiuntimas ir pan. – klientų prašymu) 15,00 € + PVM / 1 vnt.
Skubus (per 4 val.) papildomų dokumentų išdavimas (įgaliojimai, pažymėjimai, kopijos, sutarties dokumentų kopijos ir pan. – klientų prašymu) 30,00 € + PVM / 1 vnt.
Administracinių nuobaudų, kitų kliento vardu gautų dokumentų persiuntimas 3,00 € + PVM / 1 vnt.
Subnuomos dokumentų rengimas 30,00 € + PVM už dokumentų paketą 1 Subnuomininkui
Kliento metinės mokėjimų-sąskaitų suvestinės pagal sudarytas sutartis parengimas 15,00 € + PVM / 1 vnt.
PVM sąskaitų faktūrų pateikimas 3,00 € + PVM / 1 vnt. siuntimas paštu, nemokamai - per E-pay
Greitojo pašto išlaidos (kliento prašymu) kompensuoja klientas pagal paslaugos teikėjo įkainius
Pažymos auditui parengimas 30,00 € + PVM

Konkrečiu atveju, priklausomai nuo Luminor Lizingas UAB sprendimo, gali būti nustatyti kitokie mokesčių dydžiai.

 • Išsirenkate turtą, parduodamą Lietuvoje ir su pardavėju susitariate dėl visų pardavimo sąlygų.
 • Užpildote lizingo paraišką: verslo klientams.
 • Užpildytą paraišką kartu su kitais reikiamais dokumentais pateikiate faksu (8 ~ 5) 236 13 81, el. paštu info@luminor.lt arba atnešate į artimiausią Luminor banko skyrių.
 • Mūsų vadybininkas, išnagrinėjęs projektą bei Jūsų finansinę būklę, pateikia finansavimo pasiūlymą ir, suderinus sąlygas, paruošia lizingo sutartį.
 • Pasirašius lizingo sutartį, sumokate vienkartinį administravimo mokestį bei pradinę įmoką.
 • Luminor Lizingas sudaro pirkimo-pardavimo sutartį su Jūsų pasirinkto turto pardavėju.
 • Pagal Jūsų susitarimą su turto pardavėju, nupirktas turtas įregistruojamas VĮ „Regitra“.
 • Jūs apdraudžiate turtą pilnu Kasko draudimu. Mūsų draudimo partneris UADBB „Aon Baltic“.
 • Luminor Lizingas, gavęs draudimo liudijimo (poliso) kopiją, išduoda įgaliojimą naudotis turtu.
 • Lizingo laikotarpiu pagal mėnesio įmokų grafiką mokate įmokas į Luminor Lizingo sąskaitą.
 • Pasibaigus sutarčiai, turtas pereina Jūsų nuosavybėn. Luminor Lizingas paruošia turto priėmimo-perdavimo aktą, kurį pasirašo abi pusės, bei išduoda įgaliojimą priregistruoti turtą Jūsų vardu.

Verslo klientai pateikia:

 • Užpildyta finansavimo paraišką verslo klientams.
 • Finansinius įmonės dokumentus:
  - Praėjusių ūkinių metų balanso bei pelno (nuostolio) ataskaitų kopijas.
  - Paskutinio ataskaitinio laikotarpio balanso bei pelno (nuostolio) ataskaitų kopijas.
 • Įmonės vadovo paso kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją (arba įgalioto pasirašyti sutartį atstovo įgaliojimą ir paso kopiją).
 • Komercinį pasiūlymą turtui įsigyti.

Dokumentai turi būti pateikiami su originaliu atsakingo asmens parašu bei įmonės antspaudu. Dokumentus galite siųsti skanuotus el. paštu info@luminor.lt, atsiųsti faksu (8 ~ 5) 236 13 81 arba atnešti į artimiausią Luminor Banko klientų aptarnavimo poskyrį.

Luminor Lizingas pasilieka teisę reikalauti ir papildomų dokumentų, atspindinčių Jūsų veiklą bei finansinius duomenis.