Taupomasis indėlis verslo klientams

Taupomasis indėlis – tai puikus pasirinkimas, siekiant pelningai valdyti įmonės lėšas banke, sistemingai taupyti ir gauti konkurencingų palūkanų. Taupomojo indėlio sąskaitą galite bet kada papildyti ir kartu laisvai disponuoti savo indėlio lėšomis jas išsiimdami. Indėlio palūkanos skaičiuojamos nuo kiekvienos dienos pinigų likučio, esančio taupomojo indėlio sąskaitoje.

  • Taupymo terminas neribojamas.
  • Sukauptos palūkanos išmokamos kas ketvirtį.
  • Galite atsiimti dalį ar visas sukauptas lėšas, nenutraukdami sutarties ir neprarasdami sukauptų palūkanų.
  • Uždarę taupomąjį indėlį, gausite visas iki uždarymo dienos sukauptas ir neišmokėtas palūkanas.
  • Į taupomojo indėlio sąskaitą galite padėti vienkartinę sumą arba ją papildyti periodiniais įnašais.
  • Jeigu jau turite Banke sąskaitą eurais arba JAV doleriais ir naudojatės Banko internetine bankininkyste, taupomąjį indėlį galite atidaryti paskambinę telefonu 1554 ir Jums nebereikės eiti į Banką.
  • Fizinių ir juridinių asmenų terminuotuosius indėlius ir visų rūšių sąskaitas apdraudžia  VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ Lietuvos Respublikos Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytomis sąlygomis.

Taupomojo indėlio verslo klientams palūkanos skaičiuojamos pagal tris sumos dydžio kategorijas.

Nuo 2016-05-06 galiojančios palūkanų normos:

Suma ir valiuta Metinės palūkanų normos, proc.
Iki 19 999,99 Eur 0,05
Nuo 20 000,00 Eur iki 99 999,99 Eur 0,20
Daugiau nei 100 000 Eur 0,02

 

Suma ir valiuta Metinės palūkanų normos, proc.
Iki 22 499,99 USD 0,35
Nuo 22 500,00 USD iki 109 999,99 USD 0,65
Daugiau nei 110 000 USD 0,15

Taupomojo indėlio suma, skaičiuojant sukauptas palūkanas, skaidoma į 3 dalis ir kiekvienai sumos daliai atskirai taikomos skirtingos palūkanos. Pavyzdžiui, jei taupomojo indėlio likutis yra 50 000 Eur, sumai iki 19 999,99 Eur bus taikomos pirmojo lygio palūkanos (0,25 proc.), o likusiai sumos daliai bus taikomos antrojo lygio palūkanos (pvz.: 50 000 – 19 999,99 = 30 000,01 Eur, šiai sumai bus taikomos 0,40 proc. palūkanos). Jei taupomojo indėlio likutis viršija du lygius, palūkanos bus skaičiuojamos trimis lygiais; viršijus paskutinį lygį, bus taikomos paskutinio lygio palūkanos.

Bankas turi teisę vienašališkai keisti palūkanas ir sumos dydžio kategorijas be išankstinio įspėjimo.

Įmokos

Įmokos į taupomojo indėlio sąskaitą gali būti mokamos ir grynaisiais pinigais, ir pavedimu (taip pat per kitą banką); galima ir vienkartinė įmoka, ir periodiniai mokėjimai. Minimalus pradinis įnašas pasirašius taupomojo indėlio sutartį – įmokos į taupomąjį indėlį neribojamos.

Išmokos

Lėšas iš taupomojo indėlio į atsiskaitomąją sąskaitą galima pervesti bet kuriuo metu, tačiau galioja lėšų pervedimo mokestis – 0,02 proc., bet ne mažiau nei 2 eurai. Banko nustatyti lėšų pervedimo mokesčiai pateikiami kainyne, jį galima rasti čia. Lėšų pervedimo mokestis nurašomas nuo Jūsų einamosios sąskaitos.

Jei jau turite Banko sąskaitą eurais ar JAV doleriais ir prisijungimą prie internetinės bankininkystės, taupomąjį indėlį galite atidaryti vienu iš trijų Jums patogiausių būdų:

1) bet kuriame klientų aptarnavimo poskyryje, pateikę asmens, įgalioto atidaryti ir valdyti sąskaitą (-as) juridinio asmens vardu, pasą ar tapatybės kortelę;
2) naudodamiesi telefoninės bankininkystės paslaugomis telefonu 1554;
3) naudodamiesi elektroniniu parašu. Išsami pagalba, kaip naudotis paslauga, pateikiama vartotojo vadove.

Jeigu dar neturite sąskaitos mūsų Banke, bet norite pasinaudoti šiuo pasiūlymu, galite atvykti į bet kurį klientų aptarnavimo poskyrį, atsidarę einamąją sąskaitą, pasirašyti taupomojo indėlio sutartį ir nuo pat pirmos dienos gauti palūkanas už likutį taupomojo indėlio sąskaitoje.