Vienos nakties indėliai banke

Vienos nakties indėlis – puiki galimybė  gauti palūkanas už lėšas, esančias einamojoje sąskaitoje neprarandant jų naudojimo laisvės.

  • Leidžia lėšoms uždirbti, net jei jos nėra tiesiogiai įdarbintos į jūsų verslą.
  • Sukauptos palūkanos už einamosios sąskaitos likutį pervedamos kiekvieno mėnesio pabaigoje.
  • Galite derėtis dėl vienos nakties indėlio sumos ir palūkanų normos.
  • Lėšos, už kurias mokamos palūkanos, visada yra Jūsų sąskaitoje ir jas galite naudoti verslo reikmėms.
  • Einamosios sąskaitos lėšų likutis, už kurį mokamos palūkanos, yra tikrinamas darbo dienos pabaigoje.
  • Sukauptos palūkanos bus užskaitomos į sąskaitą kiekvieno mėnesio paskutinę banko darbo dieną.
  • Klientas gali pasirinkti palūkanų skaičiavimo būdą – kintamos ar fiksuotos.
  • Palūkanos už einamosios sąskaitos likutį  mokamos, jei lėšų suma yra didesnė nei 100 000 eurų ar JAV dolerių.
  • Pasirašant sutartį, sutartyje būtina nurodyti, kurioms sąskaitoms  ir kokiomis valiutomis būtų taikomos vienos nakties indėlio palūkanos.
  • Sutartys gali būti sudaromos susisiekus su už Jūsų įmonę atsakingu verslo klientų vadybininku.