Vietinis lėšų sujungimas

Lėšų sujungimo paslaugos (ang. cash pooling) susijusių įmonių grupėms suteikia galimybę geriau valdyti pinigų srautus, lanksčiau valdyti bei prognozuoti trumpalaikio turto poreikį.

Bankas teikia labai platų lėšų sujungimo paslaugų spektrą, todėl gali parinkti tinkamą lėšų sujungimo struktūrą atsižvelgiant į konkrečios įmonių grupės veiklos specifiką:

  • Fizinis lėšų sujungimas (grupės sąskaita, nulinis balansas ir k.t.).
  • Menamas lėšų sujungimas (palūkanų kompensavimas).

Susisiekite 1554

  • Sumažinamas išorinio lėšų skolinimosi iš bankų poreikis.
  • Galimybė lanksčiai, paprastai ir greitai naudotis vidinio skolinimosi grupės viduje galimybėmis.
  • Didesnės palūkanų pajamos ar mažesnės palūkanų išlaidos.
  • Centralizuotai valdoma visų grupės įmonių likvidumo būklės informacija.
  • Paslaugos gali būti taikomos įmonių grupei, veikiančiai tiek Lietuvos, tiek tarptautiniu mastu.
  • Greitas ir aiškus įdiegimo procesas.

Kelių Lietuvoje esančių įmonių sąskaitų sujungimas

Lietuvoje veikia trys įmonės, priklausančios tai pačiai įmonių grupei. Vienoje įmonėje dažnai būna lėšų perteklius, o kitos dvi trumpalaikiams poreikiams skolinasi pinigų iš bankų. Bankas sujungė įmonių sąskaitas į bendrą lėšų sistemą. Dabar įmonės skolinasi iš banko lėšas centralizuotai ir tik tokiais atvejais, kai nė vienoje įmonėje nėra laisvų lėšų. Tai pat įmonių grupė gali optimaliau naudoti visų trijų įmonių lėšas, sumažinti skolinimosi iš bankų išlaidas, supaprastinti skolinimosi procesą ir gauti didesnes palūkanas už likutį sąskaitose.

 

Naudinga informacija

Banko sąskaita

Kaip atsidaryti sąskaitą Banke.