12 žingsnių būsto kreditui gauti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kredito išmokėjimas

Kreditas išmokamas ne anksčiau kaip kitą dieną po to, kai Bankui yra pateikiami dokumentai, įrodantys įkeičiamo turto įkeitimo įregistravimą Hipotekos registre, bei įvykdomos kitos kreditavimo sutartyje numatytos išankstinės kredito suteikimo sąlygos.