12 žingsnių būsto kreditui gauti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sprendimo dėl kredito suteikimo priėmimas

Išsiaiškinęs Jūsų poreikius ir suderinęs kredito sąlygas, Bankas įvertina Jūsų finansines galimybes ir priima sprendimą dėl kredito suteikimo. Apie priimtą sprendimą informuos Jus aptarnaujantis konsultantas, o esant teigiamam Banko sprendimui dėl kredito suteikimo, jis taip pat išduos dokumentą „Standartinė informacija apie kreditą“, patvirtinantį Banko sprendimą suteikti kreditą, kurioje nurodoma suteikiamo kredito suma, kredito gavėjas bei kitos kredito suteikimo sąlygos.