12 žingsnių būsto kreditui gauti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Teismo leidimo įkeisti būstą gavimas

Apylinkės teismo leidimas įkeisti turtą reikalingas, kai įkeičiate būstą, kuris yra pripažįstamas šeimos turtu, ir kuriame gyvena nepilnamečiai vaikai. Dėl teismo leidimo reikia kreiptis į jūsų gyvenamosios vietos apylinkės teismą.

Įkeičiant tik žemės sklypą, leidimo nereikia. Jeigu esate susituokę, prašymas išduoti teismo leidimą paduodamas abiejų sutuoktinių, kaip pareiškėjų, vardu ir jų abiejų pasirašomas, išskyrus, kai sutuoktinis (pareiškėjas) pateikia kito sutuoktinio išduotą notariškai patvirtintą įgaliojimą, suteikiantį teisę pareiškėjui kreiptis į teismą dėl leidimo išdavimo.

Apylinkės teismui turi būti pateikiami šie dokumentai »

  • Jūsų ir sutuoktinio pasų kopijos arba asmens tapatybės kortelės.
  • Nepilnamečių vaikų (vaiko) gimimo liudijimų kopijos.
  • Santuokos arba ištuokos liudijimo kopija.
  • Pažyma apie kredito suteikimą.
  • Būsto pirkimo-pardavimo sutarties kopija ar kitas dokumentas, pagrindžiantis turto juridinį įsigijimą.
  • VĮ Registrų centro pažymėjimo apie nuosavybės teises įregistravimą kopija.
  • Laisvos formos prašymas apylinkės teismui.
  • Kredito gavėjo ir sutuoktinio (jei turite) pažymas apie darbo užmokestį ar kitas gaunamas pajamas.

Teismo leidimas įkeisti būstą yra išduodamas nemokamai.

Teismas nutartį priima per 5 dienas. Leidimas įkeisti turtą pateikiamas notarui tvirtinant įkeitimo sandorį.