Būsto draudimas

Nemokėk už nelaimes. Apdrausk namus iš anksto.

Štai kiek daug situacijų, nuo kurių saugo būsto draudimas

 • Gaisras, užliejimas, stichinės nelaimės, pastato apgadinimas.
 • Namuose esančio turto vagystės, sudegimas ar kitoks jo praradimas. 
 • Kaimynų apliejimas ar kitaip padaryta žala.
 • Tavo ar šeimos narių padaryta žala aplinkinių sveikatai ar turtui. Galioja ir slidinėjant.

Būsto draudimo rūšys

  Standartinis Standartinis + Premium
Kaina butui* Nuo 0,08 Eur/d.  Nuo 0,13 Eur/d.  Nuo 0,24 Eur/d.
Kaina namui** Nuo 0,17 Eur/d. Nuo 0,29 Eur/d.  Nuo 0,42 Eur/d.
Pastatų draudimas + + +
Namų turto draudimas - 12 000 12 000
Civilinės atsakomybės draudimas - Butui – 3 000 Eur
Namui – 30 000 Eur
Butui – 4 500 Eur
Namui – 45 000 Eur
Asmens civilinės atsakomybės draudimas - 2 900 Eur 3 500 Eur
Apsauga nuo netikėtų įvykių namuose - - +

* Čia pateikiamas tik preliminarus įmokos pavyzdys, apskaičiuotas 50 m2 ploto butui mūriniame name.
** Čia pateikiamas tik preliminarus įmokos pavyzdys, apskaičiuotas 120 m2 ploto mūriniam namui.


Susisiekite 1554 

Pastatus
Draudžiame pastato sienas, lubas, grindis ir duris – jei gaisras ar sprogusio vamzdžio vanduo jas suniokos, padengsime remonto išlaidas.
Apdrausti gali:

 • gyvenamuosius pastatus (namą ir jo dalis, butą, sodo namą ir kt.)
 • pagalbinius ir negyvenamuosius pastatus (garažą, automobilio statymo vietą, sandėliuką, pirtį, rūsį, ūkinį pastatą ir kt.)
 • stacionarius kiemo statinius (tvorą, kiemo vartus, pavėsinę, lauko apšvietimo įrenginius, lauko baseiną ir kitus stacionarius kiemo statinius, esančius pastato sklypo teritorijoje)
 • investicijas į patalpas (jei nuomojamame bute atlieki remontą, keiti įrangą, bet dėl draudžiamojo įvykio šios investicijos yra sugadinamos ar sunaikinamos, mes apmokėsime tavo patirtą žalą)
Namų turtą
Draudžiame baldus, kilimus, vaizdo ir garso aparatūrą, buitinę techniką ir net mobiliuosius telefonus. Jei dėl vagystės, gaisro ar kitų priežasčių juos prarasi, padengsime tokios pat kokybės daiktų įsigijimo išlaidas.
Apdrausti gali:

 • namų turtą (buitinę techniką, namų apyvokos daiktus, baldus ir pan.)
 • svetimą turtą (perduotą draudėjui su teise juo naudotis ir jį valdyti)
 • vertybes (grynuosius pinigus, papuošalus, dokumentus ir kitas vertybes, kurių vieneto vertė didesnė nei 1 500 Eur)
 • darbo įrankius ir įrangą (kuriuos naudoji tu arba tavo šeimos narys profesinėje ar verslo veikloje)
 • radijo ir TV antenų įrangą (išskyrus bendrojo naudojimo)
 • savaeigius daugiafunkcius aplinkos tvarkymo įrenginius: šiuos daiktus draudžiame tik draudimo liudijime nurodytu adresu ir tik jei jie yra pastatuose, atlyginsime iki 3 000 Eur
 • vandens transporto priemones (jos neprivalo būti registruotos Vidaus vandenų laivų registre)
Civilinę atsakomybę
Jei netyčia užlietumei kaimynų turtą ar tavo bute kilęs gaisras suniokotų kaimynų turtą, kaimynams atlyginsime padarytus nuostolius (iki draudimo liudijime numatytos draudimo sumos).
Asmens civilinę atsakomybę
Atlyginsime nuostolius, susidariusius dėl tavo ar tavo šeimos narių padarytos žalos trečiųjų asmenų sveikatai, gyvybei ir (ar) turtui: pavyzdžiui, jei slidinėdamas sužeisi kitą asmenį ar tavo vaikas mokykloje netyčia išdauš langą.

Kokius būsto draudimo variantus gali rinktis?

  Standartinis Standartinis+ Premium
Pastatų draudimas
Namų turto draudimas  
Civilinės atsakomybės draudimas  
Asmens civilinės atsakomybės draudimas  
Paslauga „Skubi pagalba namuose“ (jei namuose avarija)  
Apsauga nuo kitų netikėtų įvykių    

 

Daugiau informacijos apie būsto draudimą:

Ką daryti, jei nutiks įvykis?
Nedelsdamas pranešk atitinkamoms institucijoms, pavyzdžiui, apie vagystę – policijai, apie gaisrą – priešgaisrinei saugos tarnybai, apie komunikacijų avariją – avarinei tarnybai, apie sprogimą – policijai ir avarinei tarnybai.
Per parą apie įvykį informuok „Lietuvos draudimo“ Žalų centrą:
telefonu: 1828 (Lietuvoje): I–IV: 8.00-18.00 val., V – 8.00-16.45 val., arba +370 5 266 6612 (užsienyje);
internetu: tinklalapyje ld.lt, skiltyje „Praneškite apie įvykį“ – gavę pranešimą, su tavimi susisieksime ne vėliau nei per tris darbo dienas.