Investavimo kryptys

Savo klientams siūlome 13 skirtingos rizikos investavimo krypčių. Tai:

Sudarant investicinio draudimo sutartį, galima pasirinkti vieną ar keletą investavimo krypčių ir nurodyti procentinę įmokos dalį į kiekvieną kryptį. Draudimo sutarties galiojimo pabaigoje bus išmokama draudimo išmoka su kiekvienoje investavimo kryptyje uždirbtu pelnu ar nuostoliu. Investavimo krypties pajamingumas priklauso nuo investavimo krypties rizikos lygio – kuo didesnė rizika, tuo didesnis tikėtinas pajamingumas.

Kiekviena investavimo kryptis turi savo investavimo strategiją, pagal kurią lėšos investuojamos į skirtingus regionus, ekonomikos sektorius, vertybinių popierių rūšis. Todėl renkantis investavimo kryptis svarbu, kad jos atitiktų Jūsų investavimo tikslus ir rizikos lygį.