Investicinių vienetų kainos

Atnaujinta: 2017-12-12 17:48:34

Akcijų fondai (angl. Equity funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Kylančios vertės akcijų fondai (angl. Value funds)
European Value Fund BP-EUR 61,68 up 2017-12-12 +0,36 +8,08 +13,24 +26,87 +53,59
Šiaurės šalių akcijų fondai (angl. Scandinavian Growth funds)
Nordic Equity Fund BP-EUR 82,77 up 2017-12-12 +0,33 +11,15 +16,12 +28,27 +50,34
Nordic Equity Small Cap Fund BP-EUR 24,01 up 2017-12-12 +0,97 +12,30 +19,77 +65,86 +119,23
Atskirų regionų akcijų fondai (angl. Regional Growth funds)
Emerging Markets Focus Equity Fund BP-USD 157,05 down 2017-12-12 -0,85 +43,61 +43,71 +25,57 +46,42
North American All Cap Fund BP-USD 187,95 up 2017-12-12 +0,15 +13,68 +14,63 +12,07 +68,84
Asian Focus Equity Fund BP-USD 27,35 down 2017-12-12 -0,73 +44,86 +41,94 +30,51 +50,44
Latin American Equity Fund BP-EUR 10,99 down 2017-12-12 -1,08 +7,85 +10,09 -2,39 -3,67
Pasauliniai akcijų fondai (angl. Global Equity funds)
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged BP-EUR 17,76 up 2017-12-12 +0,11 +10,04 +11,23 +21,17 +73,18

Obligacijų fondai (angl. Bond funds)

Fondas Vienetų klasė Kaina *) Kainų data Pokytis YTD **) 1 metų ***) 3 metų ***) 5 metų ***)
Pasauliniai obligacijų fondai (angl. Global Bond funds)
Balanced Income Fund BP-EUR 108,61 down 2017-12-12 -0,14 +1,74 +2,60 +4,16 +6,31
Emerging Market Bond Fund BP-USD 141,09 neutral 2017-12-12 - +11,60 +13,11 +20,63 +24,95
Flexible Fixed Income Fund BP-EUR 106,69 down 2017-12-12 -0,11 +1,49 +1,77 +3,53 -
Global Bond Fund BP-EUR 16,71 neutral 2017-12-12 - -5,06 -5,78 +7,71 +8,63
Atskirų valiutų obligacijų fondai (angl. Bond funds by Currency)
European Covered Bond Fund BP-EUR 12,65 down 2017-12-12 -0,08 +2,02 +2,10 +6,76 +21,91

*) Lyginant su buvusia kaina
**) Pokytis nuo šių metų pradžios
***) Grąža perskaičiuojama kiekvieno mėnesio paskutine diena

Fondų portfelių istorinė grąža apskaičiuojama kasmet perbalansuojant portfelius paskutinę metų darbo dieną. Iki 2013-12-31 istorinė grąža buvo skaičiuojama pagal lyginamųjų indeksų grąžą. Nuo 2014-01-01 istorinė grąža apskaičiuojama pagal fondų, įtrauktų į portfelio sudėtį, grąžą. Pateikta istorinė grąža apskaičiuota neįvertinus taikomų fondų mokesčių ar kitokio apmokestinimo. Istoriniai rezultatai yra tik informacinio pobūdžio ir neužtikrina panašių rezultatų ateityje.

Šiame interneto puslapyje pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie banko teikiamas investicines paslaugas. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors ši informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, bankas neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali patirti ja besivadovaujantys investuotojai. Informacija, susijusi su apmokestinimu, ateityje gali būti keičiama ir Jums netikti. Investicijų grąža yra susijusi su rizika: investicijų vertė investavimo laikotarpiu gali ir mažėti, ir didėti. Jei anksčiau grąža buvo teigiama, nebūtinai tokia ji bus ateityje. Kai kuriais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos vertę. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte išsamiai susipažinti su visais susijusiais dokumentais, fondų, susijusių ir kitų finansinių priemonių prospektais, Investavimo į finansines priemones rizikų apžvalga, bei informacija, kuri skelbiama banko interneto svetainėje www.luminor.lt.